Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kvalita potravin

Kvalita potravin

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Vidrnová
Šetření:01. 06. 2011 - 15. 06. 2011
Počet respondentů:128
Počet otázek (max/průměr):14 / 12.76
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, tento dotazník se týká kvality potravin, náhledu spotřebitelů na tuto problematiku, znalost značek kvality, atd. Výsledky budou podkladem pro seminární práci psanou pro účely získání certifikátu manažer kvality junior.

děkuji

Odpovědi respondentů

1. Při výběru potravin dávám přednost

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kvalitě9070,31 %70,31 %  
ceně3829,69 %29,69 %  

Graf

2. Při nákupu potravin se orientuji především podle:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vlastní zkušenosti s výrobkem10380,47 %80,47 %  
kvality1511,72 %11,72 %  
ceny97,03 %7,03 %  
doporučení známých10,78 %0,78 %  

Graf

3. Z informací o složení výrobku je pro mě nejdůležitější:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
složení (počet bílkovin, sacharidů, tuků)6752,34 %52,34 %  
počet "éček"3728,91 %28,91 %  
energetická hodnota1914,84 %14,84 %  
obsah vitamínů53,91 %3,91 %  

Graf

4. Datum spotřeby je pro mě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
důležité - prošlé potraviny zásadně nekupuji10178,91 %78,91 %  
nedívám se na něj2015,63 %15,63 %  
kupuji často právě prošlé potraviny v akci75,47 %5,47 %  

Graf

5. Značky kvality

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas se podle nich orientuji8767,97 %67,97 %  
nic mi neříkají2418,75 %18,75 %  
jsou pro mě důležitým vodítkem při nákupu potravin1713,28 %13,28 %  

Graf

6. Jaké značky kvality znáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Klasa11085,94 %85,94 %  
Bio8868,75 %68,75 %  
jiné3930,47 %30,47 %  
žádné75,47 %5,47 %  

Graf

7. Kupujete biopotraviny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas5442,19 %42,19 %  
nekupuji, protože nemyslím, že jsou lepší než "obyčejné" potraviny3527,34 %27,34 %  
nekupuji kvůli vyšší ceně1814,06 %14,06 %  
nesleduji zda jsou potraviny bio1713,28 %13,28 %  
často, vyhledávám je43,13 %3,13 %  

Graf

8. Setkali jste se při nákupu potravin s nějakým problémem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7860,94 %60,94 %  
ne5039,06 %39,06 %  

Graf

9. Pokud ano, s jakými?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zkažené potraviny (plíseň atd.)4658,97 %35,94 %  
prošlé potraviny prodávané společně s ostatními (neoddělené, neoznačené)2329,49 %17,97 %  
nesprávně skladované potraviny810,26 %6,25 %  
jiné11,28 %0,78 %  

Graf

10. Jaký máte názor na geneticky modifikované potraviny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám názor4736,72 %36,72 %  
myslím, že jsou škodlivé4232,81 %32,81 %  
myslím, že pro lidské zdraví nejsou škodlivé3930,47 %30,47 %  

Graf

11. Koupili byste potravinu, která je geneticky modifikovaná nebo obsahuje takové přísady?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím5039,06 %39,06 %  
ne4031,25 %31,25 %  
ano3829,69 %29,69 %  

Graf

12. myslíte si, že bezpečnost potravin v ČR je kontrolována dostatečně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5744,53 %44,53 %  
ne4736,72 %36,72 %  
nevím / nezajímá mě2418,75 %18,75 %  

Graf

13. Co by se mohlo zlepšit v oblasti bezpečnosti potravin v ČR?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- omezení používání škodlivých přísad - lepší skladování - důkladnější kontrola trvanlivosti

- po udělení značky kvality (Klasa) by se také měla nadále kvalita pravidelně prověřovat a případně značka kvality odebrat - v ČR se zatím neděje!!!

?

?

.

.

..

...

....

aby se dávala přednost českým výrobkům

bezpečnost

Bezpečnost potravin nemohu posuzovat, proto obecně k prezentaci kvality a bezpečnosti u potravin, která je asi významnějším tématem než faktická bezpečnost – ta bude patrně dostatečná, ale rozdíly, které v bezpečnosti a kvalitě mohou být, podniky možná neumí představit spotřebitelům. Spotřebitelé by nejspíše měli být lépe informováni o způsobech skladování během přepravy a sledovatelnosti potravin. Je na výrobcích potravin, aby se snažili vytvářet a udržovat vztahy se spotřebiteli, které jim umožní bezpečnost potravin a kvalitu lépe prezentovat přímo – pro kolik potravin existuje pojítko mezi obalem a webem výrobce? Výrobci by ke vnímané kvalitě potraviny měli více přihlížet k šetrnosti obalu vůči životnímu prostředí – potraviny se nakupují velmi často a každá zbytečná hmota obalu produkuje velkou zátěž životního prostředí. Prodejci pravděpodobně mohou zlepšit úroveň skladování potravin v obchodech, přiměřeně podporovat prodej místních potravin a současně věnovat pozornost snižování energetické náročnosti skladování, aby prokazovali svou společenskou odpovědnost (která jim po počáteční investici přinese patrně i úspory). Pravděpodobně ale neexistuje zájem široké veřejnosti o„život potravin“ – jinak by výrobci i prodejci byli v daných oblastech nejspíše dávno aktivnější. Spotřebitelé, kteří se o potraviny skutečně zajímají, své informace již získávají z existujících zdrojů a vyšší aktivitu výrobců a prodejců možná nevyžadují. Problematické bude u potravin a hospodářských zvířat najít vhodná témata k prezentaci kvality a bezpečnosti – přes veškerou péči o ochranu zvířat i omezování škodlivých látek v zemědělství je spíše pravděpodobné, že větší „otevření“ výrobců potravin spotřebitelům naráží na možnosti obecné společenské akceptovatelnosti prezentace takových výrob. Dalším problémem patrně je, že v celoplošných médiích se potravinám věnuje malá pozornost – pokud se výrobci potravin a zemědělci dostanou do médií, zpravidla kvůli hygienickým problémům, zvyšování cen potravin nebo (v případě zemědělců) v souvislosti s vlastní špatnou ekonomickou situací. Reklama je u potravin zaměřena na oblasti, kde má smysl ji dělat – na zbytné pochoutky a nápoje, nikoli na základní potraviny, pro které je třeba vyvolat zájem, spíše než prokázat kvalitu a bezpečnost. Otázka je, zda by například široce podporovaná soutěž výrobců potravin a zemědělců srovnávající kvalitu a bezpečnost výroby mohla vyvolat takový mediální zájem, aby se – v určitých intervalech – široká veřejnost dozvídala o tom, že mezi výrobci potravin existují rozdíly, a aby si lépe uvědomovala, že o zvyšování bezpečnosti a kvality potravin spolurozhoduje každý, když ve svém obchodě srovnává cenovky.

castejsie kontroly zo strany CZPI

co nejméně dovážet...

Častější a přísnější kontroly hlavně v hyper a supermarketech. Zákaz nejškodlivějších "éček" apod.

častější kontroly

častější kontroly potravinových řetězců jako jsou Albert, Billa, ale i malých obchodníků prodávajících potraviny

častější kontroly v obchodech

Častější kontroly.

Dohled na d velkými potr. řetězci - častější a důkladnější kontroly.

dohled nad skladováním, přístup do skladů neoprávněným osobám

Drsnější podmínky pro velkoobchody a supermarkety.

dtfgzuio

Důraznější kontroly, vyšší pokuty..

DuSLEDNĚJŠÍ KONTROLY

GMO by mohly být označeny na obalu

hlídat dovoz

Hygiena

informovanost a špatných prodejcích

Je to dobré

jejich přirozenost, nepřidávat aditiva a chemické přísady

kdybych to věděla, tak tu nesedím

kontrola

Kontrola a pak asi i informovanost nakupujících.

Kontrola čerstvosti masa a masných výrobků v supermarketech

kontrola dováženého ovoce a zeleniny, propagace bezpečných českých potravin

kontrola kvality

Kontrola kvality zboží v super a hypermarketech

kontroly

kontroly jsou dle mě dostatečné, akorát postihy za přestupky jsou slabé, ale za nejhorší považuji prosazování cizích potravit na úkor našich českých, domnívám se, že ty naše budou vždy lepší - i ohledně zdravotní bezpečnosti

kotrola hygieny

Kvalitní informace spotřebitelům

lepší a rychlejší informování občanů, resp. zákazníků

Lepší hygienické podmínky v obchodech

Lepší kontrola

lepší skladování

lepší skladování, lepší kontrola

Má odpověď vychází z pčedchozí otázky. Myslím, že by se měly více kontrolovat dovážené produkty.

Mě se obecně nelíbí, že se zelenina dováží z daleka (Španělsko atd.), kde ji uměle pěstují ve skleníkách po stovkách a pak nemá žádnou chut (platí zvláště u rajčat). Kdežto česká zelenina se vytrácí.Tohle EU posrala.

měla by se o to postarat vláda, udělat nějaká opatření, EU na nás v tomto ohledu kašle, dostávají se nám horší potraviny než např. do Německa, Anglie nebo Francie.

měli by lidi naučit, že prošlé a hodně levné jídlo není kvalitní

měly by se provadět přísnější kontroly.

méně dovážet zahraniční potraviny, které lze vypěstovat/vychovat/vyrobit u nás

mně dostačuje

možná trochu mimo otázku - ale přestat se bát GMO ;o).

Myslím, že bezpečnost je dostatečná

návštěvy hygieniků v supermarketech

Nekupovat okurky a jinou zeleninu ze Španělska

Nemám ponětí...

nemám tušení

neni to o zlepseni oblasti bezpecnosti, ale o pristupu prodavajicich

netuším

nevíím

nevím

nevim

nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevim

nevim

nevím

nevím

Nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím - nemám dostatek informací

nevím, zatím jsem se s žádnou nebezpečnou potravinou nesetkala, takze si myslím že kontrola kvality potravin je v Čechách dostatečná.

nic

nic

nic

nic

nic

nic me nenapada

NIc mě nenapadá. Nejsem zasvěcený člověk a mám za to, že kontrola je už tak dostatečné. Snad jenom mě irituje dovoz asijského zboží do Čech, kdy je sem různě dováženo zboží, které by leckdy přes hranice nemělo projít .. vůbec otevření trhů a transfer potravin z celého světa vnímám dost negativně. Ale na to otázka není...

ochrana zákazníka

oznacovani vyrobku- jestli jsou GMO nebo ne, odkud pochazi, oznaceni jestli jsou chemicky strikane a pod.

podporovat kvalitní české potraviny,víc omezit zahraniční laciné šizené nekvalitní potraviny

Potraviny z ČR a ne šunty co venku už nikdo nechce.

povdomí spotřebitelů o původu, kvalitě, složení výrobků

propagace

Prosazení domácích produktů a sezonních

Přesnejší kontrola modifikovaných výrobků

přísnější kontrola složení, přísnější kontrola kvality ovoce a zeleniny (aby nebyla plesnivá, což je celkem časté), přísněkší kontrola prošlého zboží v obchodech

Přísnější kontrola, odkud kam se co dováží + výraznější kontroly v supermarketech a jejich skladech.

Přísnější postihy za nejakostní potraviny a zveřejňování těchto prodejců na internetu i na vývěskách obcí, kde k tomuto přestupku došlo - povinně. Psát velkým písmem na obalech, co není příliš bezpečné ve složení té ktreré potraviny.

rozsáhlejší kontroly

Teď mě nic nenapadá.

tomuhle tématu nerozumím

větší kontrola

Větší kontrola zboží přímo v obchodech- tj. plísně, čerstvost ovoce a zeleniny apod. Jasně na obalu značit modifikace, případně bych uvítala výpis Eček s informacemi o nich k dispozici v obchodě (třeba na informacích, vylepené n aregálech apod.). Větší "osvětová" komunikace ohledně jednotlivých výrobků- na co sidávat pozor, co je na kterém výrobku dobré a co ne...

větší péče prodejců o to, co prodávají - nečerstvá zelenina je běžnou věcí, což je dost nechuť

Větší propagace lokálních a kvalitních potravin a eliminování levného šuntu z dovozu - hlavně v diskontních řetezcích, které kromě bídné kvality nemají co nabídnout.

Více higijenických kontrol

více kontrol - nedostání se myších ocásků v chlebu, střepů v kompotu na trh

Více kontrol kvality i přímo v místech prodeje.

Více kontrol v prodejnách.

Více kontrol zaměřených na výrobce...

více kontrolovat

více kontrolovat, přísnější podmínky pro provozovatele

Více nabízet tuzemské zboží (především zeleninu a maso).

více podrobných kontrol, testování upřednostňovat domácí produkty místo zahraničních

vsechno

vsechno..od skladovani, pres cerstvost apod

všechno

všechno,evropské normy jsou nedostačující,chybí slušnost a zdravý rozum lidí.

vyšší míra popularizace výsledků kontrol

Zdraví lidí by mělo být důležitější než zisk

znalosti a sebevědomí spotřebitelů

14. Máte nějaké další připomínky k tématu?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

---

Ačkoli sem tam nějaké zboží s označením "Klasa" zakoupím, vždy je to jednou a naposled, protože ty produkty jsou odporné.

Asi by bylo zajímavé analyzovat reklamní kampaně zaměřené na kvalitu a bezpečnost potravin. Výrobci základních potravin mají také omezené příležitosti ke komunikaci – pokud je značka potraviny jednou široce zavedena (je-li spotřebiteli masově rozeznávána), pak se její soupeření s dalšími přesune spíše do obchodů, než do médií; menší prodejci mohou působit pouze lokálně, což může být ve velkých městech obtížnější, je ale pozitivní, že se farmářské trhy ve velkých městech zdají být úspěšné. „Vejce 2.0 a nová verze brambory“ se propagují asi o něco hůře, než skutečně nový produkt. A v obchodech je na prezentaci bezpečnosti a kvality potravin méně místa; cenová srovnání mohou být neúprosná. Hodně zajímavá jsou ale samotná slova kvalita a bezpečnost (potravin). Jak spotřebitelé vnímají kvalitu? A jak bezpečnost? Může být převažujícím názorem, že kvalitní je potravina co nejméně chemicky modifikovaná, chutná, bio? Co když je naopak a současně za bezpečnou považována potravina, která je modifikována chemicky („dostatečně ošetřena“), vylepšena různými přísadami pro delší skladování, a produkovaná v režimu na hony vzdáleném ekologickému zemědělství?

Jako vegetarián alergický na kravské mléko mám často problém sehnat potraviny, které splňují moje požadavky, nejlépe mi vyhovují prodejny zdravé výživy.

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

nemám

nevím

nic

otázka č.11 neobsahuje pro mne vhodnou odpověď. GMO nekupuju protože nejsou dostatečně odzkoušené

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Setkali jste se při nákupu potravin s nějakým problémem?

  • odpověď ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi prošlé potraviny prodávané společně s ostatními (neoddělené, neoznačené) na otázku 9. Pokud ano, s jakými?
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi zkažené potraviny (plíseň atd.) na otázku 9. Pokud ano, s jakými?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Při výběru potravin dávám přednost

2. Při nákupu potravin se orientuji především podle:

3. Z informací o složení výrobku je pro mě nejdůležitější:

4. Datum spotřeby je pro mě:

5. Značky kvality

6. Jaké značky kvality znáte?

7. Kupujete biopotraviny?

8. Setkali jste se při nákupu potravin s nějakým problémem?

9. Pokud ano, s jakými?

10. Jaký máte názor na geneticky modifikované potraviny?

11. Koupili byste potravinu, která je geneticky modifikovaná nebo obsahuje takové přísady?

12. myslíte si, že bezpečnost potravin v ČR je kontrolována dostatečně?

13. Co by se mohlo zlepšit v oblasti bezpečnosti potravin v ČR?

14. Máte nějaké další připomínky k tématu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Při výběru potravin dávám přednost

2. Při nákupu potravin se orientuji především podle:

3. Z informací o složení výrobku je pro mě nejdůležitější:

4. Datum spotřeby je pro mě:

5. Značky kvality

6. Jaké značky kvality znáte?

7. Kupujete biopotraviny?

8. Setkali jste se při nákupu potravin s nějakým problémem?

9. Pokud ano, s jakými?

10. Jaký máte názor na geneticky modifikované potraviny?

11. Koupili byste potravinu, která je geneticky modifikovaná nebo obsahuje takové přísady?

12. myslíte si, že bezpečnost potravin v ČR je kontrolována dostatečně?

13. Co by se mohlo zlepšit v oblasti bezpečnosti potravin v ČR?

14. Máte nějaké další připomínky k tématu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vidrnová, K.Kvalita potravin (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://kvalita-potravin.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.