Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kvalita spojená so štúdiom na Drevárskej fakulte TUvo Zvolene

Kvalita spojená so štúdiom na Drevárskej fakulte TUvo Zvolene

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:martina matejíčeková
Šetření:21. 03. 2009 - 04. 04. 2009
Počet respondentů:51
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.98
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:39,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je súčasťou diplomovej práce na tému Zavádzanie modelu CAF na DF Technickej univerzity vo Zvolene. Tento dotazník je anonymný. Poskytuje možnosť Vám – študentom, vyjadriť svoju spokojnosť s vysokou školou a Drevárskou fakultou ako celkom, možnosťou zapojenia sa do rozhodovania, s kvalitou poskytovaných služieb, dostupnosťou služieb poskytovaných na Drevárskej fakulte vo Zvolene. V jednotlivých častiach odpovedzte na položené otázky zakrúžkovaním Vami zvolenej odpovede.

Odpovědi respondentů

1. Ste spokojný so štúdiom na Technickej univerzite vo Zvolene?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4180,39 %80,39 %  
ne815,69 %15,69 %  
nevím23,92 %3,92 %  

Graf

2. Ste spokojný so štúdiom na Drevárskej fakulte?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3874,51 %74,51 %  
nevím713,73 %13,73 %  
ne611,76 %11,76 %  

Graf

3. Ste spokojný s úrovňou poskytovaného vzdelávania na DF?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
niekedy áno2752,94 %52,94 %  
áno1733,33 %33,33 %  
nie35,88 %5,88 %  
rozhodne nie35,88 %5,88 %  
rozhodne áno11,96 %1,96 %  

Graf

4. Ste spokojný s komunikáciou medzi študentom a jednotlivými zamestnancami pôsobiacimi na DF?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
niekedy áno2447,06 %47,06 %  
áno1631,37 %31,37 %  
nie815,69 %15,69 %  
rozhodne nie35,88 %5,88 %  

Graf

5. Je podľa Vás DF otvorená ku zmenám (e-learningové vzdelávanie, modernizácia učební, laboratórií)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
niekedy áno2650,98 %50,98 %  
áno1529,41 %29,41 %  
nie815,69 %15,69 %  
rozhodne nie11,96 %1,96 %  
rozhodne áno11,96 %1,96 %  

Graf

6. Myslíte si, že sú študenti dostatočne zapojení do procesu rozhodovania, napr. cez akademický senát ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nie2039,22 %39,22 %  
niekedy áno1835,29 %35,29 %  
áno815,69 %15,69 %  
rozhodne nie59,8 %9,8 %  

Graf

7. Ste spokojný s mierou a kvalitou poskytovaných konzultačných hodín ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
niekedy áno2345,1 %45,1 %  
áno1733,33 %33,33 %  
nie917,65 %17,65 %  
rozhodne nie23,92 %3,92 %  

Graf

8. Ste spokojný s možnosťou a dostupnosťou automatizovaných služieb na fakulte (napr. prostredníctvom internetu, prihlasovanie na skúšky atď.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno2243,14 %43,14 %  
niekedy áno1529,41 %29,41 %  
nie611,76 %11,76 %  
rozhodne áno59,8 %9,8 %  
rozhodne nie35,88 %5,88 %  

Graf

9. Ste spokojný s možnosťou rýchleho skontaktovania sa s fakultou (telefón, internet)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno2040 %39,22 %  
niekedy áno1734 %33,33 %  
nie714 %13,73 %  
rozhodne áno48 %7,84 %  
rozhodne nie24 %3,92 %  

Graf

10. Ste spokojný s dostupnosťou budovy vysokej školy, DF? (zastávka MHD, bezbariérový prístup, vlaková stanica, budova internátu)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
áno2447,06 %47,06 %  
rozhodne áno2243,14 %43,14 %  
nie35,88 %5,88 %  
rozhodne nie11,96 %1,96 %  
niekedy áno11,96 %1,96 %  

Graf

11. 1. Ste spokojný s kvalitou poskytovaných produktov Drevárskej fakulty (výučba odborným zameraním predmetov, uplatnenie absolventov v praxi)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
niekedy áno2650,98 %50,98 %  
áno1835,29 %35,29 %  
nie59,8 %9,8 %  
rozhodne nie23,92 %3,92 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

matejíčeková, m.Kvalita spojená so štúdiom na Drevárskej fakulte TUvo Zvolene (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://kvalita-spojena-so-studiom-na-drevarskej-fakulte-tuvo-zvolen.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.