Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kvalita sportovních služeb pro předškolní děti

Kvalita sportovních služeb pro předškolní děti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrea Pivcová
Šetření:28. 05. 2015 - 30. 06. 2015
Počet respondentů:20
Počet otázek (max/průměr):23 / 19.1
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:31,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.15:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník je určen pro rodiče dětí, které chodí do mateřské školy a navštěvují kroužky.

Vážení rodiče, tento dotazník Vám předkládáme za účelem zajistit větší spokojenost se sportovními službami, které jsou poskytované Vašim dětem. V rámci zkvalitnění poskytovaných služeb Vás prosíme o zodpovězení několika následujících otázek. Na základě výsledků tohoto dotazníku budou vyvozeny a doporučeny specifické změny, které by měly vést ke zlepšení kvality služeb ve Vaší mateřské škole a možná i naplnění Vašeho očekávání o ideálním mateřské škole. Váš názor je pro nás velice cenný.

Celý dotazník je anonymní a zabere Vám 5 – 10 minut. Děkujeme Vám.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Cílem dotazníku je zanalyzovat rozdíl mezi Vámi očekávanou představou o kvalitách zejména sportovních služeb v mateřských školách (dále jen MŠ) v ČR. Každá otázka je rozdělena do dvou částí. V první (horní) kolonce (a) nás zajímá Váš názor o mateřské škole podle Vašich představ. Ve druhé (spodní) části každé otázky (b), prosím, ohodnoťte skutečně nabízené sportovní služby ve Vaší mateřské škole.

(a) = Váš názor o školce podle Vašich představ, resp. co očekáváte od ideální MŠ.

(b) = Skutečně nabízené služby ve Vaší MŠ.

Odpovědi respondentů

1. Hmotné zajištění

1 - zcela nesouhlasím; 7 -zcela souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Ideální školka by se podle mého názoru měla nacházet v blízkosti zeleně – park nebo les (na procházky, pohybové aktivity).6.22.26
Budova školky má lokalitu v blízkosti parku nebo lesa.4.854.728
MŠ by podle mého názoru měla mít odpovídající místnost pro pohybové aktivity.6.21.76
Budova školky disponuje místností určenou na sport.4.35.61
Učitelé a zaměstnanci instituce by měli být vždy čistí a upravení.5.852.828
Personál má vždy profesionální vzhled a je upraven.5.72.21
Školka by měla mít na pozemku hřiště, kde se dá rozvíjet obratnost dětí (prolézačky, žebříky atp.).6.42.04
MŠ má hřiště, kde se dá rozvíjet obratnost dětí5.82.66

Graf

2. Pokud jste snížili hodnocení v předchozí otázce, prosím, napište důvod

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Ideální poloha školky je samozřejmě v blízkosti zeleně, ale důležitá je také dostupnost. Je příjemnější odvést dítě do školky pěšky během 5-ti minut než dojíždět automobilem do vzdáleného zařízení.

MŠ by si po nějaké době zasloužila malou obměnu.

V MŠ mají sice hřiště (sice neodpovídající mým představám, ale něco tam je) ale ředitelka MŠ dětem dovoluje jeho používání ve zcela výjimečných případech. Bojí se, že by se mohly zranit.

zeleň poblíž MŠ by měla být,na pozemku by určitě mělo být hřiště,prolézačky,ale žebřík apod. bych určitě nechtěla-při počtu dětí na učitelku nelze uhlídat všechny děti. každá školka by měla mít místnost určenou na sport-tak jako to je v ZŠ.-využití při špatném počasí.

3. Spolehlivost

1 - zcela nesouhlasím; 7 -zcela souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Kroužky by měly být vždy takové, jak školka uvádí.6.152.328
Kroužky jsou poskytovány tak, jak bylo přislíbeno.5.82.56
Podle mého názoru by se mělo dát vždy spolehnout na lektory.6.352.028
Vždy se mohu spolehnout na lektory.6.051.548
Instituce by podle mého názoru měla poskytovat službu bez nedostatků, na které by bylo potřeba upozorňovat.6.151.528
Služba je vždy provedena bez nedostatků.5.652.028
Lektoři by měli vždy dodržovat uvedený čas cvičení.6.052.148
Cvičení je vždy v dohodnutém čase.5.72.11
Zaměstnanci by podle mého názoru dbát na bezpečností předpisy. Zvláště pak při pohybových aktivitách.6.42.14
Myslím se, že MŠ dodržuje bezpečnostní předpisy.62.1

Graf

4. Pokud jste snížili hodnocení v předchozí otázce, prosím, napište důvod

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

hry na silnici mimo obytnou zónu mi nepřijdou bezpečné

Samozřejmě pochopím objektivní přesun hodiny - nemoc lektora apod. a jeho náhradu. I čas cvičení je možný upravit dle potřeby.

Vždy se najde něco a záleží na šikovnosti učitele v MŠ, jak své počínání obhájí.

5. Odpovědný přístup

1 - zcela nesouhlasím; 7 -zcela souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Instituce by měla vždy sdělovat informace o jakýchkoli změnách včas.6.22.16
Všechny informace o změnách dostáváme včas.5.61.54
Učitelé, podle mých představ, by měli jít dětem příkladem.6.152.328
Myslím si, že učitelé jdou dětem příkladem.5.62.54
Lektoři by měli být vždy ochotni pomoci a poradit rodičům i dětem.6.32.11
Lektoři vždy poradí a pomohou jak mě tak mému dítěti.5.62.24
Komunikace mezi rodiči a zaměstnanci MŠ by podle mého názoru měla probíhat nejčastěji osobním rozhovorem.6.450.948
Komunikace se zaměstnanci probíhá většinou osobním rozhovorem.5.62.14

Graf

6. Pokud jste snížili hodnocení v předchozí otázce, prosím, napište důvod

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

když se učitel chová jak pitomec, neumí přecházet silnici, pohybovat s epo chodníku nebo cyklostezce, neodpoví na pozdrav, nedbá pokynů správy parku, pak není pro děti dobrým příkladem

Komunikace probíhá spíše přes e-mail, někdy se stává, že lektorky jsou trochu neochotné a bez snahy řešit aktuální problém a někdy dostanete e-mail o nějaké změně večer, den před změnou nebo dokonce ráno v den změny.

Mnoho z dnešní komunikace probíhá po emailu. Což ne vždy probíhá úplně ideálně.

učitelky ne vždy udrží své nervy na uzdě

Ve školce je mnoho deti a zaměstnanci mají mnoho prace, vzdy nejde rozhovor ze vsemi rodiči tak casto.

7. Pocit jistoty

1 - zcela nesouhlasím; 7 -zcela souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Podle mého názoru je důležité, aby lektoři vzbuzovali v rodičích důvěru a věděli, že děti nechávají ve správných rukách.6.32.31
Důvěřuji učiteli, který se stará o moje dítě a vím, že je v dobrých rukou.5.81.96
V MŠ by podle mého názoru měl být aspoň jeden učitel s odborností na tělesnou výchovu.4.952.748
Minimálně jeden učitel ve školce má odborné vzdělání v oblasti tělesné výchovy.4.93.99
Personál by měl být podle mého názoru vždy zdvořilý a milý k dětem.6.21.36
Učitelé i ostatní zaměstnanci jsou vždy zdvořilí a milí.5.33.41
Myslím si, že by vedoucí kroužků se zaměřením na pohyb měli být trpěliví k dětem, které nemusí být natolik fyzicky zdatné. (nezvyšují hlas, nezesměšňují)6.252.388
Vedoucí kroužků v této MŠ jsou trpěliví.5.82.36

Graf

8. Pokud jste snížili hodnocení v předchozí otázce, prosím, napište důvod

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

buďme rádi, že mají vůbec nějaké vzdělání...

Domnívám se, že 100 % jistotu mám pouze tehdy, jsou-li děti s mnou (matka)

Domnívám se, že učitelé v mateřských školách mají ve svém odborném vzdělání jak tělesnou výchovu, tak hudební výchovu, logopedii apod. dostačující k výuce dětí předškolního věku. Spíše bych apelovala na sledování novinek, nových pomůcek, apod.

Ne, vždy tomu tak je. Vedoucí kroužku by měl svůj přístup obhájit a konzultovat situaci ohledně dítěte s rodiči.

nevím,zda některá učitelka má v naší školce odborné vzdělání Tv,proto sníženo ohodnocení

učitelky ne vždy udrží své nervy na uzdě

9. Empatie

1 - zcela nesouhlasím; 7 -zcela souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6” a „7”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Učitelé by měli mít k dětem vždy individuální přístup. (např. podle schopností dítěte)6.21.16
Učitel má ke každému dítěti v MŠ individuální přístup.5.12.39
Učitel, dle mé představy, by měl řešit případně vzniklé konflikty v soukromí.5.552.348
Myslím si, že konflikty jsou řešeny vždy v soukromí.4.853.328
Školka by, podle mého názoru, měla vždy respektovat přání rodičů, co se týče skladby pohybových aktivit dětí.5.053.348
Tato MŠ vždy respektuje přání rodičů, co se týče pohybových aktivit dětí.5.22.96
Myslím se, že ideální MŠ by měla pořádat akce zaměřené na rozvoj pohybových dovedností dítěte. (sportovní dny, soutěže, závody s rodiči atp.)5.73.61
Tato MŠ pořádá dostatek akcí, které pomáhají rozvíjet dítě.5.152.828
Podle mého názoru by měla školka nabízet kroužky ve více časových možnostech.5.752.888
Čas a doba cvičení mi vyhovuje.4.954.648

Graf

10. Pokud jste snížili hodnocení v předchozí otázce, prosím, napište důvod

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

.

Každá školka má "výukový program" se kterým se mohou rodiče seznámit a kde jsou popsány aktivity, které budou u dětí v určitém období rozvíjeny. Počet kroužků a jejich časování záleží na projeveném zájmu, počtu dětí v mateřské školce apod.

Někdy se stává, že děti jsou brány stejně, i přes jejich rozlišnost, problémy jsou občas zbytečně řešeny v širším kruhu lidí a kroužky jsou stanoveny v jeden určitý den a hodinu.

Některé kroužky se kryjí a v jiných dnech nejsou žádné. Rovnoměrné rozložení by zlepšilo celý stav.

11. Hmotné zajištění - to s čím přícházíte do styku (vzhled zařízení, vybavení, personálu)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20630 %30 %  
10420 %20 %  
15420 %20 %  
7315 %15 %  
25210 %10 %  
515 %5 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:14.78
Minimum:7
Maximum:25
Variační rozpětí:18
Rozptyl:31.83
Směrodatná odchylka:5.64
Medián:15
Modus:20

Graf

12. Spolehlivost - schopnost provést službu spolehlivě a správně

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
201050 %50 %  
7315 %15 %  
25210 %10 %  
3015 %5 %  
515 %5 %  
3515 %5 %  
1515 %5 %  
6015 %5 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:19.5
Minimum:7
Maximum:35
Variační rozpětí:28
Rozptyl:53.09
Směrodatná odchylka:7.29
Medián:20
Modus:20

Graf

13. Odpovědný přístup - pohotovost a ochota pomoci zákazníkům

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
201155 %55 %  
25315 %15 %  
7315 %15 %  
15210 %10 %  
1015 %5 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:18
Minimum:7
Maximum:25
Variační rozpětí:18
Rozptyl:27.41
Směrodatná odchylka:5.24
Medián:20
Modus:20

Graf

14. Pocit jistoty - vědomosti zaměstnanců a jejich schopnost vzbudit pocit důvěry a jistoty

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20840 %40 %  
30315 %15 %  
10315 %15 %  
7315 %15 %  
3515 %5 %  
2515 %5 %  
1515 %5 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:18.56
Minimum:7
Maximum:30
Variační rozpětí:23
Rozptyl:55.91
Směrodatná odchylka:7.48
Medián:20
Modus:20

Graf

15. Empatie - individuální přístup k zákazníkovi

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20840 %40 %  
15315 %15 %  
7315 %15 %  
5210 %10 %  
2515 %5 %  
1015 %5 %  
3515 %5 %  
4515 %5 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:16.72
Minimum:5
Maximum:35
Variační rozpětí:30
Rozptyl:56.68
Směrodatná odchylka:7.53
Medián:20
Modus:20

Graf

16. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1680 %80 %  
muž420 %20 %  

Graf

17. Váš vztah ke sportu

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kladný1365 %65 %  
neutrální630 %30 %  
záporný15 %5 %  

Graf

18. Počet dětí ve Vaší rodině

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2840 %40 %  
1735 %35 %  
3420 %20 %  
015 %5 %  

Graf

19. Počet Vašich dětí/dítěte ve školce

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11575 %75 %  
2315 %15 %  
315 %5 %  
015 %5 %  

Graf

20. Věk Vašeho dítěte/dětí ve školce

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

0

28měsíců

3

4

4

4

4

4

4,6

5

5

5

5

5

5 let

5 let

5, 3, 3

5let

6

6 let

21. Pohlaví dětí navštěvující školku

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

dcera

dcera

děvče

dívka

dívka

dívka, chlapec

Holčička

holka

holky

kluk

kluk

kluk

kluk holka kluk

M

muz

žádné

žena

žena

žena

Ženské

22. Jaký sport Vaše dítě/děti ve školce navštěvuje/navštěvují

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

- plavání - sportovní školička

atletická příprava, pohybové hry

atletika

atletika

Fotbal

pohybové hry, atletická příprava

rugby orientační běh

různé aktivity - nejde o jeden kroužek

říkankové cvičeníčko, lezení v tunelu a protahování

sportovky

sportovní hry

Tanečky a sportovky

tenis

V naší školce není speciální sportovní kroužek ... děti chodí do atletické školičky, která není organizovaná MŠ. Děti v naší MŠ absolvují v předškolním věku plavecký kurz, který hodnotím velmi kladně.

žádný

žádný

žádný

žádný

žádný

23. Název mateřské školky

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
MŠ Božíčany210 %10 %  
MŠ Komenského Dobruška15 %5 %  
MŠ Bludov15 %5 %  
MŠ Chodovická Horní počernice15 %5 %  
MŠ Pod Smrkem15 %5 %  
MŠ Jesenice15 %5 %  
Mateřská škola Jakubov15 %5 %  
MŠ Cehnice15 %5 %  
MS Rumcajs15 %5 %  
MŠ- Praha 1015 %5 %  
Kovářská15 %5 %  
sveticka skolka15 %5 %  
MŠ Vratimov15 %5 %  
není15 %5 %  
Pampeliška15 %5 %  
Čtyřlístek15 %5 %  
MŠ Fantazie15 %5 %  
MŠ Příborská15 %5 %  
MS Babice15 %5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pivcová, A.Kvalita sportovních služeb pro předškolní děti (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://kvalita-sportovnich-sluzeb-p.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.