Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kvalita učebnic Stolničení z pohledu učitele

Kvalita učebnic Stolničení z pohledu učitele

Mám rád(a), ale nemluvím o tom
Podělte se o své tajné oblíbence nejen z oblasti hudby, jídla a politiky

(veřejné výsledky 15. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Sedláčková
Šetření:27. 01. 2014 - 03. 02. 2014
Počet respondentů:20
Počet otázek (max/průměr):18 / 18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:65,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je určen učitelům předmětu Stolničení a Odborného výcviku na SOŠ a SOU gastronomického zaměření.

Cílem dotazníku, jehož výsledky budou použity v bakalářské  práci Učivo v české a italské SOŠ,  je zjistit,  zda jsou učebnice na českém trhu  v této oblasti vzdělávání kvalitní a odpovídají současnému vývoji v gastronomii.

Předem děkuji za Vaši spolupráci při realizaci výzkumu a vyplnění dotazníku.

Markéta Sedláčková

Odpovědi respondentů

1. 1. Označte prosím, které učebnice využíváte při výuce a doporučujete žákům

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SALAČ, Gustav. Stolničení1470 %70 %  
METZ, Reinhold a kol. Restaurace a host630 %30 %  
ČERNÝ, Jiří a Antonín SRKALA. Moderní obsluha630 %30 %  
ŠINDELKOVÁ, Alena. Stolničení: učebnice pro odborná učiliště315 %15 %  
vlastní DUM15 %5 %  
HRBKOVÁ, Zdeňka. Nové stolničení v kostce15 %5 %  
Umění obsluhy (Simon Siegel)15 %5 %  
PhDr. Zdenka Endlicherova Stolniceni jasne, strucne a prehledne15 %5 %  
Používám různé kapitoly ze všech jmenovaných učebnic15 %5 %  
Technika obsluhy a služeb 1. a 2. díl, Salač, Sedláčková, mám vypracované z mnoha učebnic výukové texty, s nimiž v hodinách pracujeme15 %5 %  
Vlastní výukové materiály15 %5 %  

Graf

2. Myslíte si, že je na trhu dostatečný sortiment kvalitních učebnic stolničení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1680 %80 %  
ano210 %10 %  
nevím210 %10 %  

Graf

3. Ve vyučování a odborném výcviku používáte učebnici stolničení:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas1050 %50 %  
Málo420 %20 %  
Často420 %20 %  
Vůbec ne210 %10 %  

Graf

4. Náročnost učebnice jako celku hodnotíte jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Optimální1680 %80 %  
Méně náročná210 %10 %  
Poměrně náročná210 %10 %  

Graf

5. Srozumitelnost textu z pohledu žáků hodnotíte jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobrá1575 %75 %  
Poněkud slabší315 %15 %  
Velmi dobrá210 %10 %  

Graf

6. Motivační a aktivizační funkci učebnice hodnotíte jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobrá840 %40 %  
Poněkud slabší735 %35 %  
Velmi dobrá315 %15 %  
Nedostatečná210 %10 %  

Graf

7. 7Návaznost na odborný výcvik (cvičení, ukázky a příklady z praxe) hodnotíte jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Poněkud slabší1155 %55 %  
Dobrá315 %15 %  
Velmi dobrá210 %10 %  
Nedostatečná210 %10 %  
Výborná210 %10 %  

Graf

8. Grafickou stránku učebnice hodnotíte jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Poněkud slabší735 %35 %  
Dobrou735 %35 %  
Nedostatečnou420 %20 %  
Velmi dobrou210 %10 %  

Graf

9. 9.Mezipředmětové vztahy v učebnici (provázanost s příbuznými odbornými předměty) hodnotíte jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Poněkud slabší1260 %60 %  
Dobré630 %30 %  
Nedostatečné15 %5 %  
Velmi dobré15 %5 %  

Graf

10. Aktuálnost a správnost poznatků uvedených v učebnici s ohledem na soudobý vývoj v gastronomii hodnotíte jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostatečná945 %45 %  
Poněkud slabší945 %45 %  
Velmi dobrá210 %10 %  

Graf

11. Uvítal/a byste novou moderní učebnici stolničení ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1995 %95 %  
nevím15 %5 %  

Graf

12. Přivítali byste elektronické učebnice stolničení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1470 %70 %  
nevím525 %25 %  
ne15 %5 %  

Graf

13. Používáte při přípravě i zahraniční učebnice stolničení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1680 %80 %  
ano420 %20 %  

Graf

14. Používáte ke zkvalitnění výuky odborné internetové stránky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1995 %95 %  
ne15 %5 %  

Graf

15. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1680 %80 %  
Muž420 %20 %  

Graf

16. Váš věk je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31 - 40 let840 %40 %  
41 - 50 let735 %35 %  
20 - 30 let315 %15 %  
50a více let210 %10 %  

Graf

17. Délka Vaší učitelské praxe:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 10 let735 %35 %  
do 5 let735 %35 %  
do 20 let420 %20 %  
více jak 20 let210 %10 %  

Graf

18. Vyberte, prosím, ze seznamu, ve kterém kraji leží Vaše škola:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jihomoravský1890 %90 %  
Olomoucký210 %10 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sedláčková, M.Kvalita učebnic Stolničení z pohledu učitele (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://kvalita-ucebnic-stolniceni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.