Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kvalita VŠ studia v ČR pohledem absolventů

Kvalita VŠ studia v ČR pohledem absolventů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Podešvová
Šetření:11. 06. 2012 - 16. 06. 2012
Počet respondentů:57
Počet otázek (max/průměr):23 / 4.47
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:53,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

děkuji Vám že vyplněním dotazníku pomůžete mé seminární práci.

 

Odpovědi respondentů

1. Vystudoval/s jste VŠ s ekonomickým zaměřením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano.otázka č. 2, Ne. → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.4884,21 %84,21 %  
Ano.915,79 %15,79 %  

Graf

2. Parujete v oboru, který ste vystudoval/a ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano555,56 %8,77 %  
ne444,44 %7,02 %  

Graf

3. Jste v zaměstnaneckém poměru nebo podnikáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsem zaměstnán/a.9100 %15,79 %  

Graf

4. Jaká je vaše stávající pozice?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

asistent

asistentka

manager

nakupci

Procesní ing

projektový manažer

projektový manažer - evropské dotace

vedouci logistiky

zástupce ředitele

5. V případě, že jste od absolvování VŠ již měnil/a zaměstnání, jaká byla Vaše první pracovní pozice?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

-

asistentak

beze změny

neměnila

neměnila

nezmenila

stejná jako předchozí

trainer

6. Označte, jak bylo obtéžné získat první zaměstnání po absolvování VŠ studia.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zcela snadné, práci jsem nalezl/a během 1/4 roku po absolvování.555,56 %8,77 %  
Velmi obtížné, práci jsem hledal/a déle než rok.222,22 %3,51 %  
Nelehké, práci jsem jsem hledal/a 1 rok.111,11 %1,75 %  
Snadné, práci jsem nalezl/a během 1/2 roku po absolvování.111,11 %1,75 %  

Graf

7. Jaká byla Vaše měsíční hrubá mzda v prvním zaměstnání po absolvování VŠ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20000222,22 %3,51 %  
30000222,22 %3,51 %  
25000111,11 %1,75 %  
12000111,11 %1,75 %  
24000111,11 %1,75 %  
23 000111,11 %1,75 %  
18000111,11 %1,75 %  

Graf

8. Do jaké míry Vás vaše VŠ studium připravilo na výkon Vašeho zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Málo, musel/a jsem dostudovat mnohé.666,67 %10,53 %  
Vůbec, byl/a jsem rekvalifikován/a.222,22 %3,51 %  
Téměř úplně, stačí mi aktualizace znalostí dle změn legislativ apod.111,11 %1,75 %  

Graf

9. Absolvoval/a jste po ukončení VŠ studia nějaké další vzdělání nebo kurz? Pokud ano, jaké?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

ano, doplňující kurzy v oboru

certifikace projektového managementu

jazykové

mnoho

ne

ne

ne

ne

10. Komunikujete po absolvování VŠ studia se svou alma mater? Pokud ano, proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne, nemám důvod, moc mě tam nenaučili, nemám potřebu se tam vracet, raději zapomenout

11. Pracujete v regionu, kde jste vystudoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ve stejném kraji ale jiné obci.444,44 %7,02 %  
Ano, ve stejném měste.444,44 %7,02 %  
Ne.111,11 %1,75 %  

Graf

12. Naplňuje Vás vaše stávající práce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne666,67 %10,53 %  
ano333,33 %5,26 %  

Graf

13. V jaké oblasti Vás VŠ nejhůře připravila na výkon praxe?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

komunikace s lidmi

minimum praktickych predmetu

nechápu otázku

Praktická připravenost nulová

samostatne podnikani

softskills

účetnictví

v praktické

ve všem

14. V případě, že byste předem znali průběh celého svého VŠ studia a jeho výstupi, rozhodli byste se studovat Vámi zvolenou školu znovu? Zvolenou odpověd odůvodněte prosím.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

(píše se výstupy, ne výstupi, vy máte VŠ???) Ano, jelikož zaměstnavatel potřebuje od zaměstnanců diplom z VŠ(E)

ano

ano

ano

ne

ne - ale podle me, vsechny ekonomicke smery vyucuji teoreticke poznatky, ale PRAXE chybi...

ne, nejsou volná místa v oboru, škola mne nepřipravila na praxi, nemám žádnou výhodu před těmi, kdo diplom nemají

Ne.

nikdy. pristup vyucujicich, pristup skoly, skladba predmetu a jejich napln na otresne urovni.

15. Získali jste VŠ studiem Vámi vybrané školy nějakou výhodu ve srovnání s Vašimi stávajícími spolupracovníky? Pokud ano, jakou?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ano

Ano, studovala jsem VŠE v Praze a v provonání s ostatními absolveny jiných ekonomických fakult jsem lépe připravena a mám větší znalosti

ne

ne

ne

ne

ne

Ne.

nevím

16. Získali jste VŠ studiem Vámi vybrané školy nějaký handicap ve srovnání s Vašimi stávajícími spolupracovníky? Pokud ano, jaký?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ano, přišla jsem o možnost získat praxi, ostatní jsou teď mnohem více napřed

na to, že jsem 5 let studovala ekonomickou školu, vůbe nerozumím účetnictví.

ne

ne

ne

NE

Ne.

nedostatek praktickych znalosti

prilis akademicke mysleni

17. Pracoval/a jste někdy v zahraničí? Pokud ano, uveďte prosím zemi výkonu práce a zda jste byl/a dle vašeho úsudku konkurence schopná ostatním pracovníkům na dané pozici.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ano

Ano, ale ilegálně.

ne

ne

ne

ne

ne

ne

ne

18. Myslíte si, že je kvalita tuzemských absolventů ekonomických oborů na evropsky konkurenceschopné úrovni?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím666,67 %10,53 %  
ne333,33 %5,26 %  

Graf

19. Máte v budoucnu zájem pracovat v zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.777,78 %12,28 %  
Ano, chci pracovat mimo EU.111,11 %1,75 %  
Ano, chci pracovat v EU.111,11 %1,75 %  

Graf

20. Jmenujte nyní s odstupem času po absolvování VŠ hlavní nedostatek studia na VŠ, na které jste studoval/a.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

akademicnost, neprakticnost, skostnatelost

malý zájem pedagogů o studenta

Moho teorie, kterou bych využil pouze v případě, že bych se chtěl stát vědcem. V praxi je k ničemu.

nevim

příliš volnosti - málokdy donutila studenty pořádně studovat

teorie a zas teorie

viz odpoved u 14

žádná praxe

žádná praxe

21. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena.666,67 %10,53 %  
Muž.333,33 %5,26 %  

Graf

22. Napište prosím název Vaší vystudované VŠ a obor studia.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ČZU

MU

nenapisu :-)

OPF SLU

Strojírenská technologie - technologický management

UTB ve Zlíně, Veřejná správa a regionální rozvoj, specializace finanční kontrola

VŠE - Hospodářská politika

VUT Fakulta podnikatelska

Vysoká škola ekonomická v Praze, podnikohospodářská fakulta, obor Podniková ekonomika a management

23. Napište prosím rok ukončení studia.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2010222,22 %3,51 %  
2012222,22 %3,51 %  
2011222,22 %3,51 %  
2009111,11 %1,75 %  
08111,11 %1,75 %  
2007111,11 %1,75 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vystudoval/s jste VŠ s ekonomickým zaměřením?

3. Jste v zaměstnaneckém poměru nebo podnikáte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vystudoval/s jste VŠ s ekonomickým zaměřením?

3. Jste v zaměstnaneckém poměru nebo podnikáte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Podešvová, M.Kvalita VŠ studia v ČR pohledem absolventů (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://kvalita-vs-studia-v-cr-pohle.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.