Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kvalita vzdělávání

Kvalita vzdělávání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jitka Lejsková
Šetření:14. 05. 2014 - 15. 05. 2014
Počet respondentů:30
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.97
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:38,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

 

dovoluji si Vás požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který má hodnotit kvalitu vzdělávání v českém školnském systému. 

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2273,33 %73,33 %  
muž826,67 %26,67 %  

Graf

2. Jakou formou výuky je vám předávána látka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
monologický výklad1756,67 %56,67 %  
projektová výuka826,67 %26,67 %  
diskuse516,67 %16,67 %  

Graf

3. Považujete předávané informace (učivo) za užitečné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1860 %60 %  
ne1240 %40 %  

Graf

4. Jakým způsobem komunikují vyučující se žáky při vyučování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
učitelé se o žáky zajímají930 %30 %  
učitelé vedou se žáky vzájemnou diskusi930 %30 %  
učitelé mají problém se žáky komunikovat mimo vyučovací hodinu413,33 %13,33 %  
učitelé nemají o žáky zájem413,33 %13,33 %  
pro učitele je obtěžující jakákoli komunikace se žáky413,33 %13,33 %  

Graf

5. Jak funguje třídní kolektiv jako sociální skupina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žáci se spolu schází i mimo třídu (ve volném čase)930 %30 %  
žáci se rádi spolu setkávají ve třídě826,67 %26,67 %  
někteří žáci se nemají rádi826,67 %26,67 %  
žáci si vzájemně při problémech pomáhají413,33 %13,33 %  
žáci si občas nadávají13,33 %3,33 %  

Graf

6. Využívají vyučující při výuce výukové pomůcky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2790 %90 %  
ne310 %10 %  

Graf

7. Jaké pomůcky jsou při vyučování nejvíce využívané?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
interaktivní tabule1550 %50 %  
názorné ukázky (předměty)1343,33 %43,33 %  
výukové stavebnice (modely)13,33 %3,33 %  
výukové hry13,33 %3,33 %  

Graf

8. Jak častou jsou při výuce využívány výukové pomůcky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
každý den1550 %50 %  
1x za týden723,33 %23,33 %  
1x za měsíc516,67 %16,67 %  
1x za pololetí26,67 %6,67 %  
nejsou využívány13,33 %3,33 %  

Graf

9. Podle čeho posuzujete kvalitu vyučování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dle využitelnosti studijních výsledků1343,33 %43,33 %  
dle obsahu vzdělávacích materiálů620 %20 %  
dle studijních výsledků620 %20 %  
dle vyučujícího (osobnost učitele)516,67 %16,67 %  

Graf

10. Co byste zlepšili, aby bylo dosaženo kvalitního vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zavedl bych system hodnoceni studia po nekolika letech v praxi.26,9 %6,67 %  
více využívání výukových pomůcek13,45 %3,33 %  
podpora schopnosti vyjadřování žáků13,45 %3,33 %  
učitelé by se měli více zajímat o žáky a zábavnou formou jim předávat učení13,45 %3,33 %  
náplň učiva, osnovy, více diskuze, "škola hrou", možnost volby předmětů a rozsahu učiva13,45 %3,33 %  
více názorných pomůcek a více praktické výuky13,45 %3,33 %  
přístup učitelů13,45 %3,33 %  
chování žáků13,45 %3,33 %  
více praxe 13,45 %3,33 %  
smysluplné učivo využitelné pro praxi - posuzováno z pohledu učitelky v zahraniční škole odborného zaměření (cestovní ruch)13,45 %3,33 %  
ostatní odpovědi Zavedení povinné praxe.
Více úrovní škol
materiální vybavení školy
studenty
diskuze se žáky, zájem o ně- viz alternativní školství
Zrušit daně i parlament, nechat národu peníze a nechat mě platit si vyučujícího sám, jak uznám za vhodné.
Vyšší zřetel na kompetence učitelů
Více praktických ukázek, aby student uměl aplikovat naučenou teorii do praxe.
prostředí třídy
nic mne nenapadá
více učitelů na méně žáků
nevím
lepší komunikace učitele se žáky
asi nic
více volna
Jsem spokojená
Obsah učiva.
Spokojen
1862,07 %60 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Lejsková, J.Kvalita vzdělávání (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://kvalita-vzdelavani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.