Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kvalita života diabetiků

Kvalita života diabetiků

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Denisa Fučíková
Šetření:29. 05. 2011 - 05. 06. 2011
Počet respondentů:7
Počet otázek (max/průměr):29 / 9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Toto dotazníkové šetření je pouze pro osoby trpící diabetem (cukrovkou). Slouží ke zhodnocení kvality života diebetiků. Výsledky budou použity v bakalářské práci, kde bude porovnána kvalita života diabetiků ve věku do 40 let a nad 40 let.

Děkuji za ochot  :-)

Odpovědi respondentů

1. Trpíte onemocněním diabetes mellitus (cukrovkou)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne571,43 %71,43 %  
ano228,57 %28,57 %  

Graf

2. Jak byste hodnotil/a kvalitu svého života? 1 - VELMI ŠPATNÁ, 2 -ŠPATNÁ, 3 - ANI ŠPATNÁ ANI DOBRÁ, 4 - DOBRÁ, 5 -VELMI ŠPATNÁ

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
42100 %28,57 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:4
Minimum:4
Maximum:4
Variační rozpětí:0
Rozptyl:0
Směrodatná odchylka:0
Medián:4
Modus:4

Graf

3. Jak jste spokojen/a se svým zdravím? 1 - VELMI NESPOKOJEN/A, 2- NESPOKOJEN/A, 3 - ANI SPOKOJEN/A ANI NESPOKOJEN/A, 4 - SPOKOJEN/A, 5 - VELMI SPOKOJENA

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22100 %28,57 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2
Minimum:2
Maximum:2
Variační rozpětí:0
Rozptyl:0
Směrodatná odchylka:0
Medián:2
Modus:2

Graf

4. Do jaké míry Vám bolest brání v tom co potřebujete dělat? 1 - VŮBEC NE, 2- TROCHU, 3 - STŘEDNĚ, 4 - HODNĚ, 5 - MAXIMÁLNĚ

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1150 %14,29 %  
2150 %14,29 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:1.5
Minimum:1
Maximum:2
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.5
Směrodatná odchylka:0.71
Medián:1.5
Modus:1

Graf

5. Jak moc potřebujete lékařskou péči, abyste mohl/a fungovat v každodenním životě? 1 - VŮBEC NE, 2- TROCHU, 3 - STŘEDNĚ, 4 - HODNĚ, 5 - MAXIMÁLNĚ

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1150 %14,29 %  
3150 %14,29 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:2
Směrodatná odchylka:1.41
Medián:2
Modus:1

Graf

6. Jak moc Vás těší život?1 - VŮBEC NE, 2- TROCHU, 3 - STŘEDNĚ, 4 - HODNĚ, 5 - MAXIMÁLNĚ

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
42100 %28,57 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:4
Minimum:4
Maximum:4
Variační rozpětí:0
Rozptyl:0
Směrodatná odchylka:0
Medián:4
Modus:4

Graf

7. Jak se dokážete soustředit? 1 - VŮBEC NE, 2- TROCHU, 3 - STŘEDNĚ, 4 - HODNĚ, 5 - MAXIMÁLNĚ

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4150 %14,29 %  
3150 %14,29 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3.5
Minimum:3
Maximum:4
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.5
Směrodatná odchylka:0.71
Medián:3.5
Modus:4

Graf

8. Jak bezpečně se cítíte ve svém každodenním životě? 1 - VŮBEC NE, 2- TROCHU, 3 - STŘEDNĚ, 4 - HODNĚ, 5 - MAXIMÁLNĚ

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
32100 %28,57 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3
Minimum:3
Maximum:3
Variační rozpětí:0
Rozptyl:0
Směrodatná odchylka:0
Medián:3
Modus:3

Graf

9. Jak zdravé je prostředí, ve kterém žijete? 1 - VŮBEC NE, 2- TROCHU, 3 - STŘEDNĚ, 4 - HODNĚ, 5 - MAXIMÁLNĚ

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3150 %14,29 %  
4150 %14,29 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3.5
Minimum:3
Maximum:4
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.5
Směrodatná odchylka:0.71
Medián:3.5
Modus:3

Graf

10. Máte dost energie pro každodenní život? 1 - VŮBEC NE, 2 -SPÍŠE NE, 3 - STŘEDNĚ, 4 - VĚTŠINOU ANO, 5 -ZCELA

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
42100 %28,57 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:4
Minimum:4
Maximum:4
Variační rozpětí:0
Rozptyl:0
Směrodatná odchylka:0
Medián:4
Modus:4

Graf

11. Dokážete akceptovat svůj tělesný vzhled? 1 - VŮBEC NE, 2 -SPÍŠE NE, 3 - STŘEDNĚ, 4 - VĚTŠINOU ANO, 5 -ZCELA

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2150 %14,29 %  
5150 %14,29 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3.5
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:4.5
Směrodatná odchylka:2.12
Medián:3.5
Modus:2

Graf

12. Máte dost peněz k uspokojení svých potřeb? 1 - VŮBEC NE, 2 -SPÍŠE NE, 3 - STŘEDNĚ, 4 - VĚTŠINOU ANO, 5 -ZCELA

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
42100 %28,57 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:4
Minimum:4
Maximum:4
Variační rozpětí:0
Rozptyl:0
Směrodatná odchylka:0
Medián:4
Modus:4

Graf

13. Máte přístup k informacím, které potřebujete pro svůj každodenní život?1 - VŮBEC NE, 2 -SPÍŠE NE, 3 - STŘEDNĚ, 4 - VĚTŠINOU ANO, 5 -ZCELA

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4150 %14,29 %  
5150 %14,29 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:4.5
Minimum:4
Maximum:5
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.5
Směrodatná odchylka:0.71
Medián:4.5
Modus:4

Graf

14. Máte možnost věnovat se svým zálibám? 1 - VŮBEC NE, 2 -SPÍŠE NE, 3 - STŘEDNĚ, 4 - VĚTŠINOU ANO, 5 -ZCELA

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
42100 %28,57 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:4
Minimum:4
Maximum:4
Variační rozpětí:0
Rozptyl:0
Směrodatná odchylka:0
Medián:4
Modus:4

Graf

15. Jak se dokážete pohybovat?1 - VELMI ŠPETNĚ, 2- ŠPATNĚ, 3 - ANI ŠPATNĚ ANI DOBŘE, 4 - DOBŘE, 5 - VELMI DOBŘE

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5150 %14,29 %  
4150 %14,29 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:4.5
Minimum:4
Maximum:5
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.5
Směrodatná odchylka:0.71
Medián:4.5
Modus:5

Graf

16. Jak jste spokojen/a se svým spánkem? 1 - VELMI NESPOKOJEN/A, 2- NESPOKOJEN/A, 3 - ANI SPOKOJEN/A ANI NESPOKOJEN/A, 4 - SPOKOJEN/A, 5 - VELMI SPOKOJENA

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1150 %14,29 %  
2150 %14,29 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:1.5
Minimum:1
Maximum:2
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.5
Směrodatná odchylka:0.71
Medián:1.5
Modus:1

Graf

17. Jak jste spokojen/a se svou schopností provádět každodenní činnost? 1 - VELMI NESPOKOJEN/A, 2- NESPOKOJEN/A, 3 - ANI SPOKOJEN/A ANI NESPOKOJEN/A, 4 - SPOKOJEN/A, 5 - VELMI SPOKOJENA

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5150 %14,29 %  
3150 %14,29 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:4
Minimum:3
Maximum:5
Variační rozpětí:2
Rozptyl:2
Směrodatná odchylka:1.41
Medián:4
Modus:5

Graf

18. Jak jste spokojen/a sám/sama se sebou? 1 - VELMI NESPOKOJEN/A, 2- NESPOKOJEN/A, 3 - ANI SPOKOJEN/A ANI NESPOKOJEN/A, 4 - SPOKOJEN/A, 5 - VELMI SPOKOJENA

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4150 %14,29 %  
2150 %14,29 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3
Minimum:2
Maximum:4
Variační rozpětí:2
Rozptyl:2
Směrodatná odchylka:1.41
Medián:3
Modus:4

Graf

19. Jak jste spokojen/a se svým pracovním výkonem? 1 - VELMI NESPOKOJEN/A, 2- NESPOKOJEN/A, 3 - ANI SPOKOJEN/A ANI NESPOKOJEN/A, 4 - SPOKOJEN/A, 5 - VELMI SPOKOJENA

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
42100 %28,57 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:4
Minimum:4
Maximum:4
Variační rozpětí:0
Rozptyl:0
Směrodatná odchylka:0
Medián:4
Modus:4

Graf

20. Jak jse spokojen/a se svými osobními vztahy? 1 - VELMI NESPOKOJEN/A, 2- NESPOKOJEN/A, 3 - ANI SPOKOJEN/A ANI NESPOKOJEN/A, 4 - SPOKOJEN/A, 5 - VELMI SPOKOJENA

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4150 %14,29 %  
2150 %14,29 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3
Minimum:2
Maximum:4
Variační rozpětí:2
Rozptyl:2
Směrodatná odchylka:1.41
Medián:3
Modus:4

Graf

21. Jak jste spokojen/a s podporou, kterou Vám poskytují přátele? 1 - VELMI NESPOKOJEN/A, 2- NESPOKOJEN/A, 3 - ANI SPOKOJEN/A ANI NESPOKOJEN/A, 4 - SPOKOJEN/A, 5 - VELMI SPOKOJENA

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4150 %14,29 %  
1150 %14,29 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2.5
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:4.5
Směrodatná odchylka:2.12
Medián:2.5
Modus:4

Graf

22. Jak jste spokojen/a se svým sexuálním životem? 1 - VELMI NESPOKOJEN/A, 2- NESPOKOJEN/A, 3 - ANI SPOKOJEN/A ANI NESPOKOJEN/A, 4 - SPOKOJEN/A, 5 - VELMI SPOKOJENA

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3150 %14,29 %  
5150 %14,29 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:4
Minimum:3
Maximum:5
Variační rozpětí:2
Rozptyl:2
Směrodatná odchylka:1.41
Medián:4
Modus:3

Graf

23. Jak jste spokojen/ a s podmínkami v místě, kde žijete? 1 - VELMI NESPOKOJEN/A, 2- NESPOKOJEN/A, 3 - ANI SPOKOJEN/A ANI NESPOKOJEN/A, 4 - SPOKOJEN/A, 5 - VELMI SPOKOJENA

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4150 %14,29 %  
3150 %14,29 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3.5
Minimum:3
Maximum:4
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.5
Směrodatná odchylka:0.71
Medián:3.5
Modus:4

Graf

24. Jask jste spokojen/a s dostupností zdravotní péče? 1 - VELMI NESPOKOJEN/A, 2- NESPOKOJEN/A, 3 - ANI SPOKOJEN/A ANI NESPOKOJEN/A, 4 - SPOKOJEN/A, 5 - VELMI SPOKOJENA

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5150 %14,29 %  
2150 %14,29 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3.5
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:4.5
Směrodatná odchylka:2.12
Medián:3.5
Modus:5

Graf

25. Jak jste spokojena s dopravou? 1 - VELMI NESPOKOJEN/A, 2- NESPOKOJEN/A, 3 - ANI SPOKOJEN/A ANI NESPOKOJEN/A, 4 - SPOKOJEN/A, 5 - VELMI SPOKOJENA

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4150 %14,29 %  
3150 %14,29 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3.5
Minimum:3
Maximum:4
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.5
Směrodatná odchylka:0.71
Medián:3.5
Modus:4

Graf

26. Jak často prožíváte negativní pocity jako je např. rozmrzelost, beznaděj, úzkost nebo deprese? 1- NIKDY, 2 -NĚKDY, 3 - STŘEDNĚ, 4 - CELKEM ČASTO, 5 - NEUSTÁLE

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3150 %14,29 %  
4150 %14,29 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3.5
Minimum:3
Maximum:4
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.5
Směrodatná odchylka:0.71
Medián:3.5
Modus:3

Graf

27. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22150 %14,29 %  
28150 %14,29 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:25
Minimum:22
Maximum:28
Variační rozpětí:6
Rozptyl:18
Směrodatná odchylka:4.24
Medián:25
Modus:22

Graf

28. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena150 %14,29 %  
muž150 %14,29 %  

Graf

29. Trpíte diabetem I. nebo II. typu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
I. typ2100 %28,57 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Fučíková, D.Kvalita života diabetiků (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://kvalita-zivota-diabetiku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.