Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kvalita života dotazník pro věk 8-18 let

Kvalita života dotazník pro věk 8-18 let

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Barnetová
Šetření:02. 02. 2011 - 25. 02. 2011
Počet respondentů:18
Počet otázek (max/průměr):29 / 28.33
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:15,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o anonymní vyplnění dotazníku k mé diplomové práci na téma "Kvalita života dětí s atopickým ekzémem". Je určen pro věkovou kategorii 8-18 let pro děti a dospívající s atopickým ekzémem i bez něj, pro srovnání obou skupin.

 

Děkuji za ochotu a čas, který jste vyplnění věnovali. 

Bc. Jana Barnetová

Odpovědi respondentů

1. Kterým onemocněním trpíte?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
atopický ekzém + senná rýma2.3891.571
atopický ekzém + astma2.6670.333
pouze atopický ekzém2.3890.904
netrpím atopickým ekzémem2.5562.136

Graf

2. Pokud trpíte atopickým ekzémem, vypište, kde na těle se u Vás ekzém vyskytuje.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

na rukách

nikde

Nohy - hlavně nad koleny, ruce, záda, břicho

Předloktí, loketní jamky

Ruce, nohy, obliček

ruce, obličej

3. Jak velký problém pro Vás každá z těchto činností představovala za poslední měsíc? Je pro mě obtížné ujít více než 100 metrů:

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
nikdy1.51.361
téměř nikdy2.50.917
někdy2.8890.21
často3.5560.691
téměř vždy4.5561.58

Graf

4. Je pro mě obtížné běžet:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy527,78 %27,78 %  
nikdy527,78 %27,78 %  
často422,22 %22,22 %  
téměř nikdy211,11 %11,11 %  
téměř vždy211,11 %11,11 %  

Graf

5. Je pro mě obtížné sportovat nebo cvičit:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy527,78 %27,78 %  
nikdy527,78 %27,78 %  
téměř nikdy422,22 %22,22 %  
často316,67 %16,67 %  
téměř vždy15,56 %5,56 %  

Graf

6. Je pro mě obtížné zvedat něco těžkého:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
téměř nikdy844,44 %44,44 %  
někdy422,22 %22,22 %  
nikdy316,67 %16,67 %  
často211,11 %11,11 %  
téměř vždy15,56 %5,56 %  

Graf

7. Je pro mě obtížné se samostatně vykoupat nebo osprchovat:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy1794,44 %94,44 %  
téměř nikdy15,56 %5,56 %  

Graf

8. Je pro mě obtížné pomáhat doma:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
téměř nikdy738,89 %38,89 %  
nikdy738,89 %38,89 %  
někdy316,67 %16,67 %  
často15,56 %5,56 %  

Graf

9. Mám bolesti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
téměř nikdy633,33 %33,33 %  
někdy633,33 %33,33 %  
nikdy422,22 %22,22 %  
často211,11 %11,11 %  

Graf

10. Mám málo energie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy738,89 %38,89 %  
často527,78 %27,78 %  
nikdy316,67 %16,67 %  
téměř vždy211,11 %11,11 %  
téměř nikdy15,56 %5,56 %  

Graf

11. Pociťuji obavy nebo strach:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy633,33 %33,33 %  
často422,22 %22,22 %  
nikdy316,67 %16,67 %  
téměř vždy316,67 %16,67 %  
téměř nikdy211,11 %11,11 %  

Graf

12. Pociťuji smutek:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
často527,78 %27,78 %  
téměř nikdy422,22 %22,22 %  
někdy422,22 %22,22 %  
téměř vždy422,22 %22,22 %  
nikdy15,56 %5,56 %  

Graf

13. Pociťuji hněv:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy1055,56 %55,56 %  
téměř nikdy422,22 %22,22 %  
často316,67 %16,67 %  
nikdy15,56 %5,56 %  

Graf

14. Mám potíže se spánkem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy738,89 %38,89 %  
téměř nikdy738,89 %38,89 %  
často211,11 %11,11 %  
nikdy15,56 %5,56 %  
téměř vždy15,56 %5,56 %  

Graf

15. Mám obavy z toho, co se mi přihodí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy633,33 %33,33 %  
někdy633,33 %33,33 %  
často316,67 %16,67 %  
téměř nikdy211,11 %11,11 %  
téměř vždy15,56 %5,56 %  

Graf

16. Je pro mě obtížné vycházet s ostatními vrstevníky:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
téměř nikdy738,89 %38,89 %  
často633,33 %33,33 %  
nikdy211,11 %11,11 %  
někdy211,11 %11,11 %  
téměř vždy15,56 %5,56 %  

Graf

17. Ostatní vrstevníci se se mnou nechějí přátelit:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
téměř nikdy844,44 %44,44 %  
nikdy527,78 %27,78 %  
často211,11 %11,11 %  
někdy211,11 %11,11 %  
téměř vždy15,56 %5,56 %  

Graf

18. Ostatní vrstevníci si ze mě utahují:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
téměř nikdy738,89 %38,89 %  
nikdy633,33 %33,33 %  
někdy316,67 %16,67 %  
téměř vždy15,56 %5,56 %  
často15,56 %5,56 %  

Graf

19. Nezvládám to, co moji vrstevníci:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
téměř nikdy633,33 %33,33 %  
nikdy527,78 %27,78 %  
někdy527,78 %27,78 %  
často211,11 %11,11 %  

Graf

20. Je pro mě tělesně obtížné držet krok s mými vrstevníky:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy633,33 %33,33 %  
někdy633,33 %33,33 %  
téměř nikdy633,33 %33,33 %  

Graf

21. Je obtížné dávat pozor při vyučování:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy633,33 %33,33 %  
nikdy422,22 %22,22 %  
téměř nikdy422,22 %22,22 %  
často422,22 %22,22 %  

Graf

22. Zapomínám věci do školy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
téměř nikdy1161,11 %61,11 %  
nikdy316,67 %16,67 %  
někdy316,67 %16,67 %  
často15,56 %5,56 %  

Graf

23. Mám potíže stíhat své školní povinnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy633,33 %33,33 %  
často422,22 %22,22 %  
téměř nikdy422,22 %22,22 %  
nikdy316,67 %16,67 %  
téměř vždy15,56 %5,56 %  

Graf

24. Chybím ve škole, protože mi není dobře nebo jsem nemocný/á:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy844,44 %44,44 %  
často422,22 %22,22 %  
téměř nikdy422,22 %22,22 %  
nikdy211,11 %11,11 %  

Graf

25. Chybím ve škole, protože musím k lékaři nebo do nemocnice:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
téměř nikdy1055,56 %55,56 %  
někdy422,22 %22,22 %  
nikdy316,67 %16,67 %  
často15,56 %5,56 %  

Graf

26. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena/dívka1794,44 %94,44 %  
muž/chlapec15,56 %5,56 %  

Graf

27. věk

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
171055,56 %55,56 %  
16316,67 %16,67 %  
Sedmnáct15,56 %5,56 %  
1815,56 %5,56 %  
1415,56 %5,56 %  
1515,56 %5,56 %  
osmnáct15,56 %5,56 %  

Graf

28. Místo bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město1372,22 %72,22 %  
vesnice527,78 %27,78 %  

Graf

29. Kraj:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha316,67 %16,67 %  
Olomoucký316,67 %16,67 %  
Moravskoslezský316,67 %16,67 %  
JM211,11 %11,11 %  
Královehradecký15,56 %5,56 %  
nic15,56 %5,56 %  
Středočeský15,56 %5,56 %  
Vysočina15,56 %5,56 %  
Zlínský15,56 %5,56 %  
Pardubický15,56 %5,56 %  
Karlovarský15,56 %5,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Barnetová, J.Kvalita života dotazník pro věk 8-18 let (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://kvalita-zivota-dotaznik-pro.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.