Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kvalita života na Vysočině

Kvalita života na Vysočině

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kristýna Baborová
Šetření:19. 04. 2013 - 01. 05. 2013
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):25 / 22.88
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění anonymního dotazníku, který se snaží posoudit kvalitu života v Kraji Vysočina. Je tedy určen pouze pro obyvatele tohoto kraje. Výsledky průzkumu budou veřejné a dále zpracovávané v rámci mé bakalářské práce.

Děkuji Všem za jeho vyplnění. 

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7676 %76 %  
muž2424 %24 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30 let7373 %73 %  
0-20 let1111 %11 %  
31-40 let77 %7 %  
41-50 let66 %6 %  
51 a více let33 %3 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou6363 %63 %  
vysokoškolské1717 %17 %  
středoškolské bez maturity (výuční list)1212 %12 %  
základní55 %5 %  
vyšší odborné33 %3 %  

Graf

4. V jakém okrese Kraje Vysočina bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jihlava4343 %43 %  
Pelhřimov1616 %16 %  
Třebíč1515 %15 %  
Havlíčkův Brod1414 %14 %  
Žďár nad Sázavou1212 %12 %  

Graf

5. Žijete ve městě nebo na vsi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město6363 %63 %  
vesnice3737 %37 %  

Graf

6. Typ Vašeho bydlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dům6363 %63 %  
byt3737 %37 %  

Graf

7. Kde jste zaměstnán/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ve svém okreseotázka č. 8, v jiném okreseotázka č. 8, mimo území ČRotázka č. 8, jsem nezaměstnán/aotázka č. 10, jsem student/kaotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem student/ka6161 %61 %  
ve svém okrese2727 %27 %  
v jiném okrese77 %7 %  
jsem nezaměstnán/a44 %4 %  
mimo území ČR11 %1 %  

Graf

8. Jak jste spokojen/á se svojí prací a výdělkem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše spokojen/á1851,43 %18 %  
spíše nespokojen/á1131,43 %11 %  
spokojen/á514,29 %5 %  
nevím12,86 %1 %  

Graf

9. Jsou ve Vašem okrese dostupné pracovní příležitosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
musím přijmout práci, která neodpovídá mé kvalifikaci, tedy i z jiného oboru2160 %21 %  
nedostupné, musím za prací dojíždět do jiného okresu822,86 %8 %  
dostupné, nemám problém najít novou práci617,14 %6 %  

Graf

10. Jaká je ekonomická situace ve Vaší rodině?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příjmy jsou vyšší než výdaje5151 %51 %  
příjmy se rovnají výdajům, nic neušetříme4545 %45 %  
příjmy jsou menší než výdaje, musíme si peníze půjčit44 %4 %  

Graf

11. Máte obavy v budoucnu o svou rodinu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
raději o těchto věcech nepřemýšlím4949 %49 %  
ne, má rodina je dostatečně finančně zabezpečena3131 %31 %  
ano, obávám se, že ztratím své pracovní místo2020 %20 %  

Graf

12. Účastníte se voleb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 14, neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8383 %83 %  
ne1717 %17 %  

Graf

13. Proč se neúčastníte voleb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevidím rozdíl při změně vedení1477,78 %14 %  
volby mě nezajímají422,22 %4 %  

Graf

14. Ohodnoťte Vaši spokojenost se situací v následujících otázkách (1=nejlepší, 4=nejhorší známka):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
zdravotnické služby:2.340.704
školství:2.30.63
služby veřejné správy:2.490.61
sociální zabezpečení (podpora při nezaměstnanosti, podpora při nemoci, mateřská podpora):2.960.578
politická situace:3.520.43

Graf

15. Je ve Vašem okolí dostatek možností účastnit se sportovních volnočasových aktivit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, rád/a se účastním sportovních aktivit5959 %59 %  
ne, nemám o tyto aktivity zájem2121 %21 %  
rád/a bych se zúčastnila, ale bohužel nemám ve svém okolí možnost1010 %10 %  
rád/a bych se zúčastnil/a, ale bohužel nemám ve svém okolí možnost1010 %10 %  

Graf

16. Je ve Vašem okolí dostatek možností účastnit se kulturních volnočasových aktivit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, účastním se kulturních akcí6565 %65 %  
neúčastním se těchto akcí, nemám o ně zájem1818 %18 %  
rád/a bych se účastnil/a, ale bohužel nemám ve svém okolí možnost1717 %17 %  

Graf

17. Jak hodnotíte kvalitu životního prostředí v místě Vašeho bydliště a okolí, z pohledu (1=nejlepší, 4=nejhorší známka):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
čistoty ovzduší:1.820.628
kvality vody:1.680.518
ochrany půdy a půdního fondu:2.070.645
údržby krajiny:2.120.566

Graf

18. Jak hodnotíte péči o životní prostředí v Kraji Vysočina?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
krajina v mém okolí je udržována6767 %67 %  
péče o přírodu není dostatečná3131 %31 %  
životní prostředí mě nezajímá22 %2 %  

Graf

19. Jak hodnotíte silniční komunikace v Kraji Vysočina? Obodujte (1=nejlepší, 4=nejhorší známka):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
stav dálnic a silnic I. třídy:30.72
stav silnic II. a III. třídy:3.370.493

Graf

20. Jak se dopravujete do práce nebo do školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
autobusem6161 %61 %  
autem4141 %41 %  
pěšky2828 %28 %  
MHD2121 %21 %  
vlakem2020 %20 %  
na kole66 %6 %  

Graf

21. Cítíte se ve Vašem okolí bezpečně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8787 %87 %  
ne1313 %13 %  

Graf

22. Měla by policie dělat více obchůzek, hlídat veřejný majetek a dělat více dopravních kontrol?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím4545 %45 %  
souhlasím3030 %30 %  
nevím1818 %18 %  
spíše nesouhlasím55 %5 %  
nesouhlasím22 %2 %  

Graf

23. Máte dostatek volného času?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano4646 %46 %  
spíše ne3737 %37 %  
ano1313 %13 %  
ne44 %4 %  

Graf

24. Jak spokojený/á jste se svým zdravím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše spokojen/á4646 %46 %  
spokojen/á2929 %29 %  
ani spokojený/á ani nespokojený/á2323 %23 %  
spíše nespokojen/á22 %2 %  

Graf

25. Jak byste zhodnotil/a kvalitu svého života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrá5858 %58 %  
ani dobrá ani špatná2323 %23 %  
velmi dobrá1616 %16 %  
špatná33 %3 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 6 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Kde jste zaměstnán/a?

 • odpověď ve svém okrese:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nespokojen/á na otázku 8. Jak jste spokojen/á se svojí prací a výdělkem?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi musím přijmout práci, která neodpovídá mé kvalifikaci, tedy i z jiného oboru na otázku 9. Jsou ve Vašem okrese dostupné pracovní příležitosti?

9. Jsou ve Vašem okrese dostupné pracovní příležitosti?

 • odpověď musím přijmout práci, která neodpovídá mé kvalifikaci, tedy i z jiného oboru:
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nespokojen/á na otázku 8. Jak jste spokojen/á se svojí prací a výdělkem?

10. Jaká je ekonomická situace ve Vaší rodině?

 • odpověď příjmy se rovnají výdajům, nic neušetříme:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nespokojen/á na otázku 8. Jak jste spokojen/á se svojí prací a výdělkem?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské bez maturity (výuční list) na otázku 3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

12. Účastníte se voleb?

 • odpověď ne:
  • 5.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevidím rozdíl při změně vedení na otázku 13. Proč se neúčastníte voleb?

14. Ohodnoťte Vaši spokojenost se situací v následujících otázkách (1=nejlepší, 4=nejhorší známka):

 • odpověď politická situace:=4:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi služby veřejné správy:=4 na otázku 14. Ohodnoťte Vaši spokojenost se situací v následujících otázkách (1=nejlepší, 4=nejhorší známka):
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi středoškolské bez maturity (výuční list) na otázku 3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

17. Jak hodnotíte kvalitu životního prostředí v místě Vašeho bydliště a okolí, z pohledu (1=nejlepší, 4=nejhorší známka):

 • odpověď kvality vody:=1:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ochrany půdy a půdního fondu:=1 na otázku 17. Jak hodnotíte kvalitu životního prostředí v místě Vašeho bydliště a okolí, z pohledu (1=nejlepší, 4=nejhorší známka):

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. V jakém okrese Kraje Vysočina bydlíte?

5. Žijete ve městě nebo na vsi?

6. Typ Vašeho bydlení?

7. Kde jste zaměstnán/a?

8. Jak jste spokojen/á se svojí prací a výdělkem?

9. Jsou ve Vašem okrese dostupné pracovní příležitosti?

10. Jaká je ekonomická situace ve Vaší rodině?

11. Máte obavy v budoucnu o svou rodinu?

12. Účastníte se voleb?

13. Proč se neúčastníte voleb?

14. Ohodnoťte Vaši spokojenost se situací v následujících otázkách (1=nejlepší, 4=nejhorší známka):

15. Je ve Vašem okolí dostatek možností účastnit se sportovních volnočasových aktivit?

16. Je ve Vašem okolí dostatek možností účastnit se kulturních volnočasových aktivit?

17. Jak hodnotíte kvalitu životního prostředí v místě Vašeho bydliště a okolí, z pohledu (1=nejlepší, 4=nejhorší známka):

18. Jak hodnotíte péči o životní prostředí v Kraji Vysočina?

19. Jak hodnotíte silniční komunikace v Kraji Vysočina? Obodujte (1=nejlepší, 4=nejhorší známka):

20. Jak se dopravujete do práce nebo do školy?

21. Cítíte se ve Vašem okolí bezpečně?

22. Měla by policie dělat více obchůzek, hlídat veřejný majetek a dělat více dopravních kontrol?

23. Máte dostatek volného času?

24. Jak spokojený/á jste se svým zdravím?

25. Jak byste zhodnotil/a kvalitu svého života?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. V jakém okrese Kraje Vysočina bydlíte?

5. Žijete ve městě nebo na vsi?

6. Typ Vašeho bydlení?

7. Kde jste zaměstnán/a?

8. Jak jste spokojen/á se svojí prací a výdělkem?

9. Jsou ve Vašem okrese dostupné pracovní příležitosti?

10. Jaká je ekonomická situace ve Vaší rodině?

11. Máte obavy v budoucnu o svou rodinu?

12. Účastníte se voleb?

13. Proč se neúčastníte voleb?

14. Ohodnoťte Vaši spokojenost se situací v následujících otázkách (1=nejlepší, 4=nejhorší známka):

15. Je ve Vašem okolí dostatek možností účastnit se sportovních volnočasových aktivit?

16. Je ve Vašem okolí dostatek možností účastnit se kulturních volnočasových aktivit?

17. Jak hodnotíte kvalitu životního prostředí v místě Vašeho bydliště a okolí, z pohledu (1=nejlepší, 4=nejhorší známka):

18. Jak hodnotíte péči o životní prostředí v Kraji Vysočina?

19. Jak hodnotíte silniční komunikace v Kraji Vysočina? Obodujte (1=nejlepší, 4=nejhorší známka):

20. Jak se dopravujete do práce nebo do školy?

21. Cítíte se ve Vašem okolí bezpečně?

22. Měla by policie dělat více obchůzek, hlídat veřejný majetek a dělat více dopravních kontrol?

23. Máte dostatek volného času?

24. Jak spokojený/á jste se svým zdravím?

25. Jak byste zhodnotil/a kvalitu svého života?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Baborová, K.Kvalita života na Vysočině (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://kvalita-zivota-na-vysocine.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.