Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kvalita života osob seniorského věku

Kvalita života osob seniorského věku

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Križanová
Šetření:11. 03. 2012 - 18. 03. 2012
Počet respondentů:90
Počet otázek (max/průměr):14 / 12.04
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, dotazník, který se chystáte vyplnit bude použit do praktické části mé bakalářské práce. Cílem je získat informace o povědomí veřejnosti o tom, jak žijí osoby seniorského věku, jestli jsou soběstačné a zda využívají některou ze služeb, které současný trh nabízí. Průzkum je určen široké veřejnosti, ať lajcké, tak i znalé v problematice sociálních služeb a seniorů. Budu velmi ráda, když si najdete čas a vyplníte ho. Předem děkuji za ochotu a čas. B.K

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6875,56 %75,56 %  
muž2224,44 %24,44 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
222123,33 %23,33 %  
211516,67 %16,67 %  
2466,67 %6,67 %  
1955,56 %5,56 %  
2344,44 %4,44 %  
1744,44 %4,44 %  
2044,44 %4,44 %  
2644,44 %4,44 %  
2733,33 %3,33 %  
2822,22 %2,22 %  
ostatní odpovědi 25
47
dvacetjedna
42
22 let
43
29
45
50
48
55
58
18
33
62
15
41
1
osmnáct
64
59
2224,44 %24,44 % 

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou5156,67 %56,67 %  
vysokoškolské2022,22 %22,22 %  
základní1112,22 %12,22 %  
středoškolské bez maturity88,89 %8,89 %  

Graf

4. Máte ve svém okolí nebo rodině seniora, který již není zcela soběstačný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, mám4651,11 %51,11 %  
ne, nemám3134,44 %34,44 %  
mám ve svém okolí seniory, ale nevím, jestli je některý nesoběstačný1314,44 %14,44 %  

Graf

5. Pokud jste odpověděli na předchozí otázku ano. Využívá tento senior některou ze sociálních služeb nabízených osobám seniorského věku?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nevyužívá3054,55 %33,33 %  
ano, využívá2036,36 %22,22 %  
nevím, nejsem s tímto člověkem v přímém kontaktu59,09 %5,56 %  

Graf

6. Pokud jste odpověděli na předchozí otázku ano. Kterou ze služeb tento člověk využívá?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- dům s pečovatelskou službou

centrum denních služeb, pečovatelskou službu

Domov důchodců

domov důchodců, hospic

Domov pro seniory

Dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou

Je v péči domova pro seniory

má příspěvek na péči a pečuje o ni dcera, 2* týdně za ní dochází charitní sestra

pečovatelka - pomoc při úklidu

pečovatelská služba - dovoz obědů

Pečovatelská služba do domu

Pečovatelskou službu zabezpečovanou charitou

pomoc s nákupy, docházka masérky a rehabilitační sestry

různých domovů s péčí

slevy

ústav sociální péče

využíva domácí ošetřovatelky z červeného kříže

záchod

7. Víte jaké jsou v současné době dostupné sociální služby určené seniorům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4651,11 %51,11 %  
ne4448,89 %48,89 %  

Graf

8. Jaké služby znáte?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

...

"Veselý senior", pečovatelská služba

banka

Bohužel, netuším.

Domací ošetřovatelky, služby nákup seniorům

domov dochodcov

Domov důchodců

Domov důchodců

domov důchodců, domov s pečovatelskou službou

domov důchodců, osobní asistentka

domov důchodců, pečovatelky

domov důchodců, pečovatelské domy

Domov pro seniory - pobytová služba Domovy s pečovatelskou službou Pečovatelská služba Kluby senirů

Domov pro seniory, centra denních služeb

domov pro seniory, centrum denních služeb, denní stacionář, osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová služba, podpora samostatného bydlení, průvodcovské a předčitatelské služby, telefonická krizová pomoc, sociálně aktivizační služby

domov pro seniory, odlehčovací služba, OA, pečovatelská služba,.. vi zákon 108/2006 Sb.

Domov pro seniory, Pečovatelská služba

Domov pro seniory, Pečovatelská služba, Aktivizační služby pro seniory

Domov seniorů

Domov seniorů a osobní asistence

domov seniorů, pečovatelská služba

domovy důchodců

Domovy důchodců, domovy s pečovatelskou službou, ošetřovatelská a pečovatelská služba poskytována např. charitami...

domovy důchodců, hospice, domácí péče, charita

domovy důchodců, pečovatelské domy, pečovatelské služby (poskytuje charita, individuálně sestry), dobrovolné organizace

domovy důchodců, rozvážky jídla, speciální péče

Domovy seniorů

Domovy seniorů.Domy s pečovatelskou službou.Dojíždějící pečovatelskou službu k seniorům.

domovy sociální a zdravotní péče

domy s pečovatelskou službou, domovy důchodců, hospic, zájmové kluby seniorů, vzdělávací kurzy pro seniory, ...

donáška jídla, pečovatelská služba

donáška nákupu, oběda

dovážení obědů

Dovážení obědů do domu, základní zdravotní servis - převazy, ošetření.

dovoz obědů

Důchod, domov seniorů

Dům pro seniory

dům s pečovatelskou službou

Dům s pečovatelskou službou

charita

Kluby pro seniory, rozvážka obědů

moc jich neznám

Nevím

nevím

nevim

neznám

neznám

osobní asistence

osobní asistence, pečovatelská služba, tísňová péče, centra denních služeb aj.

Osobní asistence, Pečovatelská služby, Domov pro seniory, Denní stacionáře, Týdenní stacoináře, Domov se zvláštním režimem, Tísňová péče, Centra denních služeb, Průvodcovské a předčitatelské služby, Odlehčovací služby, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP, Sociální rehabilitace...

Osobní asistenci, Pečovatelskou službu, Odlehčovací služby, Domovy pro seniory, Domovy se zvláštním režimem...

Osobní pečovatelka

péče doma, obsluhy, domy s pečovatelskou službou, apod.

pečov.služba,klub.důchodců,dovoz stravy,

pečovatelská služba

pečovatelská služba

Pečovatelská služba do domu

pečovatelská služba, domov pro seniory, osobní asistence, stacionáře

pečovatelská služba, Domovy pro seniory, osobní asistent, centrum dennich sluzeb

pečovatelská služba, domovy pro seniory, péče o trvale ležící

pečovatelská služba, odlehčovací služby, osobní asistence, sociálně aktiviační služby, domovy pro seniory, stacionáře, telefonická krizová pomoc, atd.:)

pečovatelská služba, péče o trvale ležící, domov seniorů

pečovatelská služba, rozvoz jídla

pečovatelské - úklid, rehabilitační masáže, dům seniorů

pečovatelské služby, domovy pro seniory,

pečovatelskou službu

pěčovatelský dům, asistentka

Pečovatelství, Domovy pro seniory, Senior kluby

podpora cigánů

Pomoc při osobní hygieně, jídle, úklidu, nákupu, doprovod k lékaři

poskytování osob. služeb (mytí apod.), nákupů, dovážení jídel, píchání injekcí, ...

Pouze pěčovatelská služba

rehabilitace, nákupy, pečovatelství ve smyslu pomoci s činnostmi, které již senior sám nezvládne

respitní péče, hospic, charitní sestry, domácí péče

rozvoz jídla, návštěvy sociálních pracovníků/sester, domov důchodců s plnými službami

Rozvoz jídla, nutné hlídání seniorů, organizace mající za účel soc.kontakt seniorů a zábavu-tj.kluby seniorů

rozvoz obědů domů, ale nevím to jistě

slevy v supermarketech zájezdy pro seniory do lázní apod.

sociální služby, které poskytují oblastní charity, pečovatelské služby

terénní sciální pracovník, domovy pro seniory

to mám fakt vypisovat? tak jo.. CDS, denní stacionář, tydenní stac., domovy pro seniory, peč. služba, sociálně aktivivzační služby pro seniory a osoby se ZP..........

ústavy, pečovatelské domy, donáška jídla do domu..

zadne

žádné

žádné

žádné

žádné

žádné

Žádné

žádní

9. Kde jste informace o sociálních službách získal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy jsem se o tuto problematiku nezajímal2325,56 %25,56 %  
v mém okolí jsou lidé, kteří je využívají2224,44 %24,44 %  
ve škole1820 %20 %  
na internetu1314,44 %14,44 %  
jinde910 %10 %  
v tisku44,44 %4,44 %  
v práci11,11 %1,11 %  

Graf

10. Bydlí někdo z Vaší rodiny nebo blízkého okolí v Domově seniorů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7280 %80 %  
ano1820 %20 %  

Graf

11. V případě, že jste odpověděli na předchozí otázku ano. Je tento člověk se službami poskytovanými v Domově seniorů spokojen?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1365 %14,44 %  
nevím, nikdy jsem se o to nezajímal/a630 %6,67 %  
spíše ne, nabídka služeb je v tomto domově nedostačující15 %1,11 %  

Graf

12. Myslíte si, že může osoba vyššího věku žít plnohodnotný a kvalitní život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale s určitými obtížemi5460 %60 %  
ano, bez výhrad3134,44 %34,44 %  
nevím, nikdy jsem se nad touto problematikou nezamýšlel/a44,44 %4,44 %  
ne, v žádném případě11,11 %1,11 %  

Graf

13. Znáte seniora, který se aktivně věnuje jakékoliv sportovní činnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, setkávám se často s tímto typem člověka5763,33 %63,33 %  
nikdy jsem se s tímto typem staršího člověka nesetkal/a2628,89 %28,89 %  
ne, myslím, že tito lidé rozhodně nesportují77,78 %7,78 %  

Graf

14. Jakým zájmům se dle Vás senioři věnují?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- jakýmkoli stejně jako mladší lidé

...

celý den obchází všechny možné obchody a nakupují podle letákových akcí; ti, kteří bydlí v rodiném domě chovají zvířata (slepice, prase, pes, kočka atd.) ; dívají se na TV; ženy chodí po klebetách, muži do hospody.

četba, domácí zvířátka, pletení, vyšívání, kolo,

četba, křížovky, společenské hry, lehké sporty

četba, nakupování, procházky, ruční práce, zahradničení

četba, setkávání s přáteli, sledování TV

Četba, televize, vycházky

četbě

četbě, sledování televize, procházkám, cestováním

Čtení knih, poslech hudbu, filatelie, zahradničení

čtení, internet, vaření, nakupování, procházky, domácí práce, práce na zahradě, dívání se na televizi

čtení, křížovky, televize, procházky

čtení, poslech hudby, účast na kulturních vystoupeních a dalších akcích pořádaných domovy pro seniory, práce na zahradě, procházky, sociální kontakt je důležitý

čtení, ruční práce, tv

čtení, setkání s osobami podobného věku, navštěvování koncertů a jiných kulturních akcí, zdravotní procházky, pohybově méně náročně sporty (nordic walking, minigolf, penatque)

čtení, televize, procházky, pletení, zahradničení

čtení, televize, zahrádka, procházky.....

Dědecek od přítelkyně má ve své věku 85ti let 2 milenky.

Domácím pracem, kutilství, sledování TV

fotbal, cyklistika, turistika, běžky, tenis

háčkování, pletení, šití, čtení, luštění křížovek, dívání na televizi, procházky v přírodě, vaření, ...

Hudbě,turistice,sportu,kultuře,zahradkaření.

jak kdo

jízda na kole, chůze s trekingovými holemi

karty,

Keramika

klidové - podpora činnosti mozku (luštění křížovek, rozhovory s jinými seniory na besedách), pasivní - sledování televize, tvořivost - háčkování, pletení, vyšívání, malování, kreslení, vaření; aktivní - výlety do přírody, procházky, domácí mazlíčci, starání se o zahrádku se zeleninou/ovocem, květinami, ...

kořalka

křížovky, nakupování ve slevách,televize

křížovky, televize, četba, politika

luštění křížovek, cyklistika, hraní vědomostních her

luštění křížovek, sledování televize, zahradničení, procházky v parku, pletení, společenské hry, společné chvíle strávené s vnoučaty

muži jízdě na kole, fotbalu a ženy plavání

nakupování

Nakupování v kauflandu :-D

nakupují, chodí na procházky (se psem), jezdí na výlety

nevím nezjímám se o to

okopávání záhonků

Plavání, turistika

Podle se mohou věnovat všemu, co je baví a co jim dovolí jejich zdraví:sportovní aktivity (turistika, cyklistika, běh, plavání, zimní sporty, míčové hry, petangue,...); hra na hudební nástruj, zpěv, dramatické prvky, přednášky, výlety (Kluby seniorů); rukodělné činnosti (pletení, háčkování, keramika, modelářství), zahrádkaření, cestování apod.

pohybové aktivity, vaření, pečení, křížovky, hudba, četba, ruční práce, zahradkaření..

Pokud jsou mobilní a zdraví tak asi cestování a plavání

práce na zahrádce, předváděcí akce, cvičení pro důchodce,...

práce na zahradě, luštění křížovek, čtení, jízda na kole, vaření

procházkám v přírodě, kultuře(divadla,výstavy), plavání, hodně záleží na zdravotním stavu seniora, pokud je v relativně dobrém zdravotním stavu může se věnovat svému oblímenému sportu který provozoval za svého mládí,nebo novému =)

procházky, čtení knih, luštění křížovek, televize, pečení

procházky, nord walking, cestování, televize, četba, internet,

Procházky, vaření, zahradničení...

prochazky,šachy.televize

ruční práce, četba, zahrádka

Rybaření, jízda na kole, delší procházky, zahrádka, vnoučata

Sbírky, turistika, aktuální dění..

setkávání s jinými seniory

sexu

Sledování televize, hraní karet/kostek, ležení

sledování tv

Sport, kultura, vzdělávání (univerzity třetího věku), cestování...

sport, práce, cestování, kultura - koncerty, divadlo, opera

sport,turistika,divadlo,vzdělávání třetího věku,cizí jazyky,pohybové aktivity atd.

sport. svoje koníčky

starostma o sousedy, okřikování děti pobíhajícíma pod oknama, zahrádka , starost o nemovitost, rodina, čtení

šachy

televize, čtení, ruční práce, kultura

televize, knihy, procházky, křížovky, ruční práce

Televize, zahrada, luštění křížovek

televizi ;-)

televizi, tlachání

televizor, ruční práce, setkání seniorů, divadlo

tenis,kulečník šachy

Turismus, stolní hry, patchwork

Turistice, tanci, studiu, zahrádce, sportu a různým koníčkům

turistika

Turistika, divadlo, četba, křížovky, rozhlas a televize, hlídání vnuků a vymýšlení aktivit pro ně.

Turistika, jízda na kole, zahradničení, vnoučata..

turistika, nakupování, výroba drobných předmětů

turistika, společné besedy

tv, vaření, zahradničení, čtení

TV,cetba,

vnuci, televize, nákupy (tyto tři asi nejčastěji) pak také nadávání na společnost a vládu a stížnosti na vlastní zdravotní stav

výhodné nákupy v supermárketech, záclonkářství (tzn. sledování okolního dění z poza okna :-D )

vyšívání, pečení, sběr známek ...

Zahrada, četba, televize, turistika, vnoučata

zahrádka

Zahrádka, jízda na kole, šachy, křížovky, četba, snaha vzdělávat se (strýc - 75 let - se učí španělsky)

Zahrádka, luštění křížovek, procházky, čtení

Zahrádkáření, četba, luštění křížovek, vaření, ruční práce.

zahradničení

zahradničení, zvířata

zvířata, televize, procházky, domácí práce

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

 • odpověď středoškolské s maturitou:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 22 na otázku 2. Kolik je Vám let?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 21 na otázku 2. Kolik je Vám let?

7. Víte jaké jsou v současné době dostupné sociální služby určené seniorům?

 • odpověď ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy jsem se o tuto problematiku nezajímal na otázku 9. Kde jste informace o sociálních službách získal/a?

10. Bydlí někdo z Vaší rodiny nebo blízkého okolí v Domově seniorů?

 • odpověď ano:
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše ano na otázku 11. V případě, že jste odpověděli na předchozí otázku ano. Je tento člověk se službami poskytovanými v Domově seniorů spokojen?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Máte ve svém okolí nebo rodině seniora, který již není zcela soběstačný?

5. Pokud jste odpověděli na předchozí otázku ano. Využívá tento senior některou ze sociálních služeb nabízených osobám seniorského věku?

7. Víte jaké jsou v současné době dostupné sociální služby určené seniorům?

9. Kde jste informace o sociálních službách získal/a?

10. Bydlí někdo z Vaší rodiny nebo blízkého okolí v Domově seniorů?

11. V případě, že jste odpověděli na předchozí otázku ano. Je tento člověk se službami poskytovanými v Domově seniorů spokojen?

12. Myslíte si, že může osoba vyššího věku žít plnohodnotný a kvalitní život?

13. Znáte seniora, který se aktivně věnuje jakékoliv sportovní činnosti?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Máte ve svém okolí nebo rodině seniora, který již není zcela soběstačný?

5. Pokud jste odpověděli na předchozí otázku ano. Využívá tento senior některou ze sociálních služeb nabízených osobám seniorského věku?

7. Víte jaké jsou v současné době dostupné sociální služby určené seniorům?

9. Kde jste informace o sociálních službách získal/a?

10. Bydlí někdo z Vaší rodiny nebo blízkého okolí v Domově seniorů?

11. V případě, že jste odpověděli na předchozí otázku ano. Je tento člověk se službami poskytovanými v Domově seniorů spokojen?

12. Myslíte si, že může osoba vyššího věku žít plnohodnotný a kvalitní život?

13. Znáte seniora, který se aktivně věnuje jakékoliv sportovní činnosti?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Križanová, B.Kvalita života osob seniorského věku (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://kvalita-zivota-osob-seniorsk.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.