Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kvalita života pacienta s popáleninami

Kvalita života pacienta s popáleninami

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jitka Smejkalová
Šetření:01. 02. 2016 - 02. 03. 2016
Počet respondentů:3
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:44
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den vážená paní, vážený pane,

jmenuji se Jitka Smejkalová a jsem studentkou 3. ročníku oboru Všeobecná sestra na Vysoké škole polytechnické Jihlava. Zpracovávám závěrečnou práci na téma „Kvalita života pacienta s popáleninami“ . Tímto si Vás dovoluji požádat o vplnění krátkého dotazníku. Odpovědi budou zpracovány a následně interpretovány v mé závěrečné práci. Dotazník je anonymní.

Dotazník je určen pouze lidem, kteří mají popáleniny III. stupně.

V tomto dotazníku jsou otázky týkajcíce vašeho zdraví. Vaše odpovědi mi pomohou určit jak se cítíte a jak se Vám daří zvládat obvyklé denní činnosti.

Návod

Odpovězte na otázky tím, že označíte křížkem příslušnou odpověď. Nejste-li si jisti, jak odpovědět, pak odpovězte jak nejlépe umíte.

Odpovědi respondentů

1. Kolik vám je let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20133,33 %33,33 %  
21133,33 %33,33 %  
29133,33 %33,33 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:23.33
Minimum:20
Maximum:29
Variační rozpětí:9
Rozptyl:24.33
Směrodatná odchylka:4.93
Medián:21
Modus:20

Graf

2. kolik let máte od popálení

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1133,33 %33,33 %  
11133,33 %33,33 %  
16133,33 %33,33 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:9.33
Minimum:1
Maximum:16
Variační rozpětí:15
Rozptyl:58.33
Směrodatná odchylka:7.64
Medián:11
Modus:1

Graf

3. Uveďte Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3100 %100 %  

Graf

4. Lokalizujte část těla na které jste byl/ popálen/a

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ruka266,67 %66,67 %  
dolní končetiny133,33 %33,33 %  

Graf

5. Jaký stupeň popálení máte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
II. stupeň266,67 %66,67 %  
nevím133,33 %33,33 %  

Graf

6. Máte funkční omezení hybnosti v důsledku popálení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE266,67 %66,67 %  
ANO133,33 %33,33 %  

Graf

7. Omezil/a jste kontakt s lidmi po popálení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE, neomezil/a vůbec266,67 %66,67 %  
ANO, omezil/a částečně133,33 %33,33 %  

Graf

8. Následující položky se týkají činností, které děláte během svého typického dne. Omezuje Vás Vaše zdraví v těchto oblastech? Jestliže ano, do jaké míry?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

9. Trpíte některým z dále uvedených problémů při práci nebo při běžné denní činnosti v souvislosti s Vaším úrazem?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

10. Uveďte, do jaké míry brání Vaše obavy z kontaktu s níže uvedenými skupinami lidí normálnímu splečenskému životu:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

11. Následující otázky se týkají Vašich pocitů a toho jak se Vám daří po úraze. Prosím, u každé otázky označte takovou odpověď, která nejlépe vystihuje, jak se cítíte:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

12. Byl/a jste nucen/a změnit původní povolání, z důvodu zhoršení Vašeho zdravotního stavu, který Vám neumožnil v tomto zaměstnání pokračovat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne266,67 %66,67 %  
ano133,33 %33,33 %  

Graf

13. Ovlivnilo popálení Vaše sebevědomí natolik, že Vás to donutilo změnit povolání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne266,67 %66,67 %  
ano133,33 %33,33 %  

Graf

14. Vedla změna vašeho zdravotního stavu k omezení účasti na společenských událostech, kde dochází ke kontaktu se spoustou neznámých lidí? (například festivaly, plesy, návštěvy restaurací,...)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO, částečně3100 %100 %  

Graf

15. Setkal/a jste se s negativní reakcí na Váš úraz ze strany zaměstnavatele či spolupracovníků, jenž Vás vedla ke změněně zaměstnání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne266,67 %66,67 %  
ano133,33 %33,33 %  

Graf

16. Změnil se žebříček Vašich hodnot v důsledku popálení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE, ke změně nedošlo266,67 %66,67 %  
ANO, úplně133,33 %33,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Smejkalová , J.Kvalita života pacienta s popáleninami (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://kvalita-zivota-pacienta-s-po.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.