Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kvalita života svobodných matek

Kvalita života svobodných matek

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Žaneta Hrbáčková
Šetření:24. 03. 2010 - 02. 04. 2010
Počet respondentů:49
Počet otázek (max/průměr):26 / 26
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:41,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

Jsem studentkou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a dotazník je zcela ANONYMNÍ a poslouží k mému výzkumu, který je součástí mé diplomové práce. Dotazník je určen svobodným matkám ze Zlínského a Olomouckého kraje.

Dotazník zjišťuje, jak vnímáte kvalitu svého života, zdraví a ostatních životních oblastí. Odpovězte prosím na všechny otázky. Pokud si nejste jista, jak na nějakou otázku odpovědět, vyberte prosím odpověď, která se Vám zdá nejvhodnější. Často to bývá to, co Vás napadne jako první.

Berte přitom v úvahu, jak běžně žijete, své plány, radosti i starosti. Ptám se Vás na Váš život za poslední dva týdny. Prosím, Vás o pravdivé vyplnění.
 

Odpovědi respondentů

1. Jak byste hodnotila kvalitu svého života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrá2857,14 %57,14 %  
ani špatná ani dobrá1020,41 %20,41 %  
velmi dobrá918,37 %18,37 %  
špatná12,04 %2,04 %  
velmi špatná12,04 %2,04 %  

Graf

2. Jak jste spokojena se svým zdravím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojena2653,06 %53,06 %  
velmi spokojena1122,45 %22,45 %  
ani spokojena ani nespokojena714,29 %14,29 %  
nespokojena36,12 %6,12 %  
velmi nespokojena24,08 %4,08 %  

Graf

3. Do jaké míry Vám bolest brání v tom, co potřebujete dělat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
trochu2244,9 %44,9 %  
vůbec ne1836,73 %36,73 %  
středně612,24 %12,24 %  
hodně24,08 %4,08 %  
maximálně12,04 %2,04 %  

Graf

4. Jak moc potřebujete lékařskou péči, abyste mohla fungovat v každodenním životě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vůbec ne3061,22 %61,22 %  
trochu1224,49 %24,49 %  
středně510,2 %10,2 %  
maximálně12,04 %2,04 %  
hodně12,04 %2,04 %  

Graf

5. Jak moc Vás těší život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hodně2040,82 %40,82 %  
maximálně1734,69 %34,69 %  
středně918,37 %18,37 %  
trochu36,12 %6,12 %  

Graf

6. Nakolik se Vám zdá, že Váš život má smysl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
maximálně1836,73 %36,73 %  
hodně1734,69 %34,69 %  
středně1020,41 %20,41 %  
vůbec ne24,08 %4,08 %  
trochu24,08 %4,08 %  

Graf

7. Jak se dokážete soustředit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středně2142,86 %42,86 %  
hodně1938,78 %38,78 %  
trochu510,2 %10,2 %  
maximálně48,16 %8,16 %  

Graf

8. Jak bezpečně se cítíte ve svém každodenním životě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středně2244,9 %44,9 %  
hodně1326,53 %26,53 %  
maximálně612,24 %12,24 %  
vůbec ne510,2 %10,2 %  
trochu36,12 %6,12 %  

Graf

9. Jak zdravé je prostředí, ve kterém žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středně2653,06 %53,06 %  
hodně918,37 %18,37 %  
trochu510,2 %10,2 %  
vůbec ne510,2 %10,2 %  
maximálně48,16 %8,16 %  

Graf

10. Máte dost energie pro každodenní život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou ano2040,82 %40,82 %  
středně1632,65 %32,65 %  
spíše ne816,33 %16,33 %  
zcela48,16 %8,16 %  
vůbec ne12,04 %2,04 %  

Graf

11. Dokážete akceptovat svůj tělesný vzhled?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou ano2244,9 %44,9 %  
zcela918,37 %18,37 %  
středně918,37 %18,37 %  
spíše ne714,29 %14,29 %  
vůbec ne24,08 %4,08 %  

Graf

12. Máte dost peněz k uspokojení svých potřeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středně1836,73 %36,73 %  
většinou ano1224,49 %24,49 %  
spíše ne816,33 %16,33 %  
vůbec ne612,24 %12,24 %  
zcela510,2 %10,2 %  

Graf

13. Máte přístup k informacím, které potřebujete pro svůj každodenní život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou ano2346,94 %46,94 %  
zcela2040,82 %40,82 %  
středně36,12 %6,12 %  
spíše ne36,12 %6,12 %  

Graf

14. Máte možnost věnovat se svým zálibám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středně1836,73 %36,73 %  
většinou ano1632,65 %32,65 %  
spíše ne816,33 %16,33 %  
vůbec ne510,2 %10,2 %  
zcela24,08 %4,08 %  

Graf

15. Jak se dokážete pohybovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi dobře2448,98 %48,98 %  
dobře1632,65 %32,65 %  
ani špatně ani dobře714,29 %14,29 %  
špatně24,08 %4,08 %  

Graf

16. Jak jste spokojena se svým spánkem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojena2346,94 %46,94 %  
ani spokojena ani nespokojena1020,41 %20,41 %  
nespokojena816,33 %16,33 %  
velmi nespokojena48,16 %8,16 %  
velmi spokojena48,16 %8,16 %  

Graf

17. Jak jste spokojena se svou schopností provádět každodenní činnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojena2551,02 %51,02 %  
ani spokojena ani nespokojena1122,45 %22,45 %  
velmi spokojena612,24 %12,24 %  
nespokojena510,2 %10,2 %  
velmi nespokojena24,08 %4,08 %  

Graf

18. Jak jste spokojena se svým pracovním výkonem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojena3061,22 %61,22 %  
ani spokojena ani nespokojena1020,41 %20,41 %  
nespokojena510,2 %10,2 %  
velmi spokojena48,16 %8,16 %  

Graf

19. Jak jste spokojena sama se sebou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojena2448,98 %48,98 %  
ani spokojena ani nespokojena1632,65 %32,65 %  
nespokojena510,2 %10,2 %  
velmi spokojena48,16 %8,16 %  

Graf

20. Jak jste spokojena se svými osobními vztahy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojena2244,9 %44,9 %  
ani spokojena ani nespokojena1122,45 %22,45 %  
velmi spokojena918,37 %18,37 %  
velmi nespokojena510,2 %10,2 %  
nespokojena24,08 %4,08 %  

Graf

21. Jak jste spokojena se svým sexuálním životem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojena2244,9 %44,9 %  
ani spokojena ani nespokojena1326,53 %26,53 %  
nespokojena612,24 %12,24 %  
velmi spokojena510,2 %10,2 %  
velmi nespokojena36,12 %6,12 %  

Graf

22. Jak jste spokojena s podporou, kterou Vám poskytují přátelé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojena2244,9 %44,9 %  
velmi spokojena1326,53 %26,53 %  
ani spokojena ani nespokojena1224,49 %24,49 %  
velmi nespokojena24,08 %4,08 %  

Graf

23. Jak jste spokojena s podmínkami v místě, kde žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojena1734,69 %34,69 %  
ani spokojena ani nespokojena1530,61 %30,61 %  
velmi spokojena816,33 %16,33 %  
nespokojena714,29 %14,29 %  
velmi nespokojena24,08 %4,08 %  

Graf

24. Jak jste spokojena s dostupností zdravotní péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojena2244,9 %44,9 %  
velmi spokojena1224,49 %24,49 %  
ani spokojena ani nespokojena816,33 %16,33 %  
nespokojena510,2 %10,2 %  
velmi nespokojena24,08 %4,08 %  

Graf

25. Jak jste spokojena s dopravou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojena1836,73 %36,73 %  
velmi spokojena1020,41 %20,41 %  
ani spokojena ani nespokojena816,33 %16,33 %  
nespokojena714,29 %14,29 %  
velmi nespokojena612,24 %12,24 %  

Graf

26. Jak často prožíváte negativní pocity jako je např. rozmrzelost, beznaděj, úzkost nebo deprese?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy1938,78 %38,78 %  
středně1632,65 %32,65 %  
celkem často612,24 %12,24 %  
nikdy48,16 %8,16 %  
neustále48,16 %8,16 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Hrbáčková, Ž.Kvalita života svobodných matek (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://kvalita-zivota-svobodnych-matek.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.