Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kvalita života u nemocných s chorobou srdce

Kvalita života u nemocných s chorobou srdce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Karolína Štveráčková
Šetření:25. 10. 2011 - 23. 11. 2011
Počet respondentů:49
Počet otázek (max/průměr):27 / 7.37
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:49 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:14
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, chtěla bych Vás tímto požádat o vyplnění anonymního dotazníku u nemocných s onemocněním srdce (srdeční infarkt, angina pectoris, němá ischemie. Jsem studentka fyzioterapie na vysoké škole. Vámi vyplněný dotazník využiji ve své závěrečné bakalářské práci. Proto bych Vám také chtěla poděkovat za Vaši pomoc.

Odpovědi respondentů

1. Trpíte onemocněním zvané ischemická choroba srdeční (angina pectoris, srdeční infarkt, němá ischemie) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, je mi méně než 30 letotázka č. 2, ano, je mi více než 30 letotázka č. 2, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3775,51 %75,51 %  
ano, je mi více než 30 let714,29 %14,29 %  
ano, je mi méně než 30 let510,2 %10,2 %  

Graf

2. Jak byste hodnotil/a kvalitu svého života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ani špatná ani dobrá 3541,67 %10,2 %  
dobrá 4433,33 %8,16 %  
velmi dobrá 518,33 %2,04 %  
velmi špatná 118,33 %2,04 %  
špatná 218,33 %2,04 %  

Graf

3. Jak jste spokojen/a se svým zdravím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojen/a 4433,33 %8,16 %  
nespokojen/a 2325 %6,12 %  
nespokojen/a 2ani spokojen/a ani nespokojen/a 3325 %6,12 %  
velmi spokojen/a 518,33 %2,04 %  
velmi nespokojen/a 118,33 %2,04 %  

Graf

4. Do jaké míry Vám bolest brání v tom, co potřebujete dělat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středně 3758,33 %14,29 %  
trochu 2325 %6,12 %  
vůbec ne 1216,67 %4,08 %  

Graf

5. Jak moc potřebujete lékařskou péči, abyste mohl/a fungovat v každodenním životě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středně 3541,67 %10,2 %  
vůbec ne 1433,33 %8,16 %  
trochu 2216,67 %4,08 %  
maximálně 518,33 %2,04 %  

Graf

6. Jak moc Vás těší život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
maximálně 5325 %6,12 %  
hodně 4325 %6,12 %  
trochu 2325 %6,12 %  
středně 3216,67 %4,08 %  
vůbec ne 118,33 %2,04 %  

Graf

7. Nakolik se Vám zdá, že Váš život má smysl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středně 3650 %12,24 %  
maximálně 5325 %6,12 %  
vůbec ne 1216,67 %4,08 %  
hodně 418,33 %2,04 %  

Graf

8. Jak se dokážete soustředit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středně 3650 %12,24 %  
trochu 2325 %6,12 %  
hodně 4216,67 %4,08 %  
maximálně 518,33 %2,04 %  

Graf

9. Jak bezpečně se cítíte ve svém každodenním životě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středně 3541,67 %10,2 %  
hodně 4325 %6,12 %  
trochu 2216,67 %4,08 %  
maximálně 518,33 %2,04 %  
vůbec ne 118,33 %2,04 %  

Graf

10. Jak zdravé je prostředí, ve kterém žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hodně 4433,33 %8,16 %  
středně 3325 %6,12 %  
vůbec ne 1216,67 %4,08 %  
trochu 2216,67 %4,08 %  
maximálně 518,33 %2,04 %  

Graf

11. Máte dost energie pro každodenní život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středně 3541,67 %10,2 %  
hodně 4325 %6,12 %  
trochu 2325 %6,12 %  
vůbec ne 118,33 %2,04 %  

Graf

12. Dokážete akceptovat svůj tělesný vzhled?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
maximálně 5541,67 %10,2 %  
středně 3433,33 %8,16 %  
hodně 4216,67 %4,08 %  
trochu 218,33 %2,04 %  

Graf

13. Máte dost peněz k uspokojení svých potřeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středně 3650 %12,24 %  
vůbec ne 1433,33 %8,16 %  
hodně 418,33 %2,04 %  
maximálně 518,33 %2,04 %  

Graf

14. Máte přístup k informacím, které potřebujete pro svůj každodenní život?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hodně 4650 %12,24 %  
maximálně 5325 %6,12 %  
středně 3216,67 %4,08 %  
vůbec ne 118,33 %2,04 %  

Graf

15. Máte možnost věnovat se svým zálibám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středně 3433,33 %8,16 %  
trochu 2433,33 %8,16 %  
hodně 4325 %6,12 %  
maximálně 518,33 %2,04 %  

Graf

16. Jak se dokážete pohybovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi dobře 5433,33 %8,16 %  
ani špatně ani dobře 3325 %6,12 %  
dobře 4325 %6,12 %  
špatně 218,33 %2,04 %  
velmi špatně 118,33 %2,04 %  

Graf

17. Jak jste spokojen/a se svým spánkem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi spokojen/a 5541,67 %10,2 %  
spokojen/a 4325 %6,12 %  
nespokojen/a 2216,67 %4,08 %  
velmi nespokojen/a 118,33 %2,04 %  
ani spokojen/a ani nespokojen/a 318,33 %2,04 %  

Graf

18. Jak jste spokojen/a se svou schopností provádět každodenní činnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ani spokojen/a ani nespokojen/a 3433,33 %8,16 %  
spokojen/a 4433,33 %8,16 %  
velmi spokojen/a 5216,67 %4,08 %  
nespokojen/a 2216,67 %4,08 %  

Graf

19. Jak jste spokojen/a se svým pracovním výkonem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojen/a 4541,67 %10,2 %  
ani spokojen/a ani nespokojen/a 3325 %6,12 %  
nespokojen/a 2325 %6,12 %  
velmi spokojen/a 518,33 %2,04 %  

Graf

20. Jak jste spokojen/a sám/sama se sebou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojen/a 4650 %12,24 %  
nespokojen/a 2325 %6,12 %  
ani spokojen/a ani nespokojen/a 3216,67 %4,08 %  
velmi spokojen/a 518,33 %2,04 %  

Graf

21. Jak jste spokojen/a se svými osobními vztahy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojen/a 4541,67 %10,2 %  
velmi spokojen/a 5433,33 %8,16 %  
ani spokojen/a ani nespokojen/a 3216,67 %4,08 %  
velmi nespokojen/a 118,33 %2,04 %  

Graf

22. Jak jste spokojen/a se svým sexuálním životem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojen/a 4433,33 %8,16 %  
nespokojen/a 2325 %6,12 %  
ani spokojen/a ani nespokojen/a 3325 %6,12 %  
velmi spokojen/a 5216,67 %4,08 %  

Graf

23. Jak jste spokojen/a s podporou, kterou Vám poskytují přátelé?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojen/a 4433,33 %8,16 %  
ani spokojen/a ani nespokojen/a 3325 %6,12 %  
velmi spokojen/a 5325 %6,12 %  
nespokojen/a 2216,67 %4,08 %  

Graf

24. Jak jste spokojen/a s podmínkami v místě, kde žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojen/a 4433,33 %8,16 %  
nespokojen/a 2433,33 %8,16 %  
ani spokojen/a ani nespokojen/a 3216,67 %4,08 %  
velmi spokojen/a 5216,67 %4,08 %  

Graf

25. Jak jste spokojen/a s dostupností zdravotní péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi spokojen/a 5433,33 %8,16 %  
spokojen/a 4325 %6,12 %  
ani spokojen/a ani nespokojen/a 3216,67 %4,08 %  
nespokojen/a 2216,67 %4,08 %  
velmi nespokojen/a 118,33 %2,04 %  

Graf

26. Jak často prožíváte negativní pocity jako je např. rozmrzelost, beznaděj, úzkost nebo deprese?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdy 2541,67 %10,2 %  
celkem často 4433,33 %8,16 %  
středně 3216,67 %4,08 %  
nikdy 118,33 %2,04 %  

Graf

27. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena650 %12,24 %  
muž650 %12,24 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Trpíte onemocněním zvané ischemická choroba srdeční (angina pectoris, srdeční infarkt, němá ischemie) ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Trpíte onemocněním zvané ischemická choroba srdeční (angina pectoris, srdeční infarkt, němá ischemie) ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Štveráčková, K.Kvalita života u nemocných s chorobou srdce (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://kvalita-zivota-u-nemocnych-s.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.