Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kvalita života v Jindřichově Hradci

Kvalita života v Jindřichově Hradci

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Hanušová
Šetření:29. 11. 2010 - 06. 12. 2010
Počet respondentů:3
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,

 

jste-li obyvatelem Jindřichova Hradce, prosím Vás o vyplnění krátkého 

dotazníku o kvalitě života, který bude součástí mé bakalářské práce.

Cílem tohoto dotazníkového šetření je zjistit subjektivní názor občanů

Jindřichova Hradce na vybrané oblasti kvality života ve městě.

 

Předem děkuji za Váš čas

Lucie Hanušová

Odpovědi respondentů

1. Jste spokojen/a s životem v Jindřichově Hradci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano266,67 %66,67 %  
spíše ano133,33 %33,33 %  

Graf

2. Jste spokojen/a se svým životem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano266,67 %66,67 %  
spíše ano133,33 %33,33 %  

Graf

3. Jste spokojen/a s dostupností zaměstnání v Jindřichově Hradci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím133,33 %33,33 %  
spíše ne133,33 %33,33 %  
ano133,33 %33,33 %  

Graf

4. Jste spokojen/a s dostupností služeb v Jindřichově Hradci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím133,33 %33,33 %  
spíše ano133,33 %33,33 %  
ano133,33 %33,33 %  

Graf

5. Jste spokojen/a s dopravní dostupností Jindřichova Hradce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano266,67 %66,67 %  
ano133,33 %33,33 %  

Graf

6. Jste spokojen/a se svou finanční situací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano266,67 %66,67 %  
spíše ne133,33 %33,33 %  

Graf

7. Jste spokojen/a s osobní bezpečností ve městě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano266,67 %66,67 %  
spíše ne133,33 %33,33 %  

Graf

8. Jste spokojen/a se svým zdravotním stavem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano266,67 %66,67 %  
spíše ano133,33 %33,33 %  

Graf

9. Jste spokojen/a s dostupností a rozlohou zelených ploch ve městě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano266,67 %66,67 %  
spíše ano133,33 %33,33 %  

Graf

10. Jste spokojen/a se stavem životního prostředí v Jindřichově Hradci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano266,67 %66,67 %  
nevím133,33 %33,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Hanušová, L.Kvalita života v Jindřichově Hradci (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://kvalita-zivota-v-jin.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.