Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kvalita života v městkých částech Ustí nad Labem

Kvalita života v městkých částech Ustí nad Labem

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavel Křesák
Šetření:04. 11. 2011 - 06. 11. 2011
Počet respondentů:3
Počet otázek (max/průměr):30 / 28.67
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 jsem student 2. ročníku VŠ a potřebuji vyplnit tento dotazník abych uspěšně splnil ůkol, který mi byl ve škole zadán. děkuji vám

Odpovědi respondentů

1. žijete v Ustí nad Labem

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne266,67 %66,67 %  
ano133,33 %33,33 %  

Graf

2. od kdy (rok) v Ustí nad Labem žijete?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1998133,33 %33,33 %  
0133,33 %33,33 %  
1984133,33 %33,33 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:1327.33
Minimum:0
Maximum:1998
Variační rozpětí:1998
Rozptyl:1321409.33
Směrodatná odchylka:1149.53
Medián:1984
Modus:1998

Graf

3. kdy bylo místo kde bydlíte postaveno?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1150133,33 %33,33 %  
1893133,33 %33,33 %  
1975133,33 %33,33 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:1672.67
Minimum:1150
Maximum:1975
Variační rozpětí:825
Rozptyl:206566.33
Směrodatná odchylka:454.5
Medián:1893
Modus:1150

Graf

4. v jakém jste poměru k vašemu bytu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vlastník3100 %100 %  

Graf

5. v jakém typu domu bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cihlový dům266,67 %66,67 %  
Panelový dům133,33 %33,33 %  

Graf

6. Byl dům, ve kterém bydlíte, v posledních pěti letech zrenovován?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano266,67 %66,67 %  
Renovace se plánuje133,33 %33,33 %  

Graf

7. Jak jste spokojen se životem v této městské části za posledních 5 let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spokojen266,67 %66,67 %  
Absolutně nespokojen133,33 %33,33 %  

Graf

8. Jak se vám líbí okolí vašeho domu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Líbí se mi266,67 %66,67 %  
Vůbec se mi nelíbí133,33 %33,33 %  

Graf

9. Jak využíváte veřejný prostor v lokalitě, kde bydlíte?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
pro procházky3.6673.556
pro sportování3.6673.556
pro hraní s dětmi4.3330.889
pro setkávání s přáteli50
pro venčení psů10
jiné50

Graf

10. Jste spokojeni s dostupností uvedených služeb?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Praktický lékař pro dospělé3.3330.222
Praktický lékař pro děti3.6670.889
Zubní lékař4.3330.889
Poštovní úřad30.667
Restaurace2.6671.556
Obchod32.667
Mateřská škola32.667
Základní škola3.3331.556
Veřejná doprava32.667
Prostor pro volný čas4.3330.889
Sportoviště4.3330.889
Kino30
Místo pro společenské akce3.6670.889
Sběr odpadů3.6670.889
Jiná32.667

Graf

11. Jaká služba vám ve vaší městské části chybí?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Slušný bar133,33 %33,33 %  
koupaliště133,33 %33,33 %  
nevím, jsem spokojena133,33 %33,33 %  

Graf

12. Jaké opatření by zvýšilo kvalitu veřejného prostoru ve vaší čtvrti?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Lepší architektonické řešení okolí2.3330.889
Vybudovat zázemí pro odpočinek (např: park)10
Vybudovat cyklostezku na sídlišti2.3330.222
Vybudovat nové chodníky30.667
Vybudovat nové hřiště pro děti2.3330.889
Opravit hřiště pro děti2.3330.222
Lepší dopravní obstužnost2.3333.556
Vybudovat nová parkovací místa3.3331.556
Větší bezpečnost22
jiné2.3330.889

Graf

13. Považuje kvalitu života ve městě v porovnání s ostatními městy za:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Částečně nižší266,67 %66,67 %  
Výrazně nižší133,33 %33,33 %  

Graf

14. Považujete kvalitu života v této městské části v porovnání s ostatními částmi tohoto města za:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výrazně vyšší133,33 %33,33 %  
Výrazně nižší133,33 %33,33 %  
Částečně vyšší133,33 %33,33 %  

Graf

15. Z jakého důvodu bydlíte v této městské části?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiný důvod133,33 %33,33 %  
nevím, neexistuje hlavní důvod133,33 %33,33 %  
Blízkost k příbuzným a přátelům133,33 %33,33 %  
Dobré spojení (doprava)133,33 %33,33 %  
Přítomnost dalších služeb133,33 %33,33 %  

Graf

16. Máte v plánu přestěhovat se během 2-5 let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pravděpodobně ano133,33 %33,33 %  
Určitě ano133,33 %33,33 %  
Pravděpodobně ne133,33 %33,33 %  

Graf

17. Jestliže ano,

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do jiné části města266,67 %66,67 %  
Nebo do jiného města 133,33 %33,33 %  

Graf

18. Jak si představujete budoucnost Vaší čtvrti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Trochu lepší než dnes266,67 %66,67 %  
Trochu horší než součastnost133,33 %33,33 %  

Graf

19. Víte o nějaké aktivitě, která vedla ke zlepšení života v městské části

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3100 %100 %  

Graf

20. Jestli ano uvěďte o jakou aktivitu se jednalo

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

21. Co by mělo mít nejvyšší prioritu v rozvoji městské části?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

bezpečí

koupaliště

Omezení kriminality a dělat něco se spoustou "spoluobčanů", kteří i ve dne prohrabávají popelnice apod.

22. Cítíte se v městské čtvrti bezpečně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bezpečně se zde cítím jen ve dne133,33 %33,33 %  
Necítím se bezpečně ve dne ani v noci133,33 %33,33 %  
Cítím se zde naprosto bezpečně133,33 %33,33 %  

Graf

23. Prosím uveďte jak vážné jsou uvedené problémy ve vaší čtvrti:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Neuklizené ulice3.3331.556
Narkomanie40.667
Kriminalita3.3331.556
Vandalství2.6672.889
Zanedbávaná veřejná prostranství3.3332.889
Nedostatečná údržba budov30.667
Nedostatečná rekonstrukce3.3330.222
Nízká kvalita škol42
Nízká kvalita veřejných služeb4.3330.222
Rušení nočního klidu4.6670.222
Nedostatek parkovacích míst2.3333.556
Nedostatečný sběr komunálního odpadu4.3330.889
Nemožnost třídění odpadu3.6670.889

Graf

24. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3100 %100 %  

Graf

25. Kolik vám je?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19133,33 %33,33 %  
22133,33 %33,33 %  
27133,33 %33,33 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:22.67
Minimum:19
Maximum:27
Variační rozpětí:8
Rozptyl:16.33
Směrodatná odchylka:4.04
Medián:22
Modus:19

Graf

26. jaký je váš rodinný stav?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svobodný/svobodná3100 %100 %  

Graf

27. Kolik lidí žije ve vaší domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4133,33 %33,33 %  
5133,33 %33,33 %  
2133,33 %33,33 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3.67
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:2.33
Směrodatná odchylka:1.53
Medián:4
Modus:4

Graf

28. Kolik dětí žije ve vaší domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1133,33 %33,33 %  
2133,33 %33,33 %  
0133,33 %33,33 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:1
Minimum:0
Maximum:2
Variační rozpětí:2
Rozptyl:1
Směrodatná odchylka:1
Medián:1
Modus:1

Graf

29. Jaké je vaše vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s mat.266,67 %66,67 %  
Univerzitní - magisterské133,33 %33,33 %  

Graf

30. Máte nějaké návrhy, jak zlepšit život obyvatel v této městské části? a městě?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Lepší práce policistů.

nemám

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Křesák, P.Kvalita života v městkých částech Ustí nad Labem (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://kvalita-zivota-v-mestkych-ca.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.