Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kvalita života v Praze

Kvalita života v Praze

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Edrová
Šetření:02. 05. 2013 - 05. 05. 2013
Počet respondentů:35
Počet otázek (max/průměr):20 / 20
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1851,43 %51,43 %  
Muž1748,57 %48,57 %  

Graf

2. Jaký je váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 – 25 let2262,86 %62,86 %  
26 – 35 let720 %20 %  
36 – 45 let411,43 %11,43 %  
46 – 55 let25,71 %5,71 %  

Graf

3. Proč jste v Praze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Studuji zde1234,29 %34,29 %  
Mám tu bydlení1131,43 %31,43 %  
Pracuji zde925,71 %25,71 %  
Jiné38,57 %8,57 %  

Graf

4. Byl/a jste už někdy nezaměstnaný/á?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1748,57 %48,57 %  
Ano1440 %40 %  
Stále jsem411,43 %11,43 %  

Graf

5. Jste spokojený/á se svou mzdou/ platem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1337,14 %37,14 %  
Spíše ne822,86 %22,86 %  
Ano720 %20 %  
Ne411,43 %11,43 %  
Nevím38,57 %8,57 %  

Graf

6. Jaké je vaše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské2160 %60 %  
Středoškolské s maturitou1440 %40 %  

Graf

7. Máte ve svém okolí dostatek kulturních akcí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3188,57 %88,57 %  
Nezajímá mě to411,43 %11,43 %  

Graf

8. Jak často chodíte za kulturou? (kino, divadlo, koncerty, výstavy)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 – 2x měsíčně1645,71 %45,71 %  
Každý týden822,86 %22,86 %  
1 – 2x za čtvrtletí720 %20 %  
1x za půlrok411,43 %11,43 %  

Graf

9. Užíváte pravidelně nějakou drogu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neužívám2880 %80 %  
Cigarety514,29 %14,29 %  
Marihuanu25,71 %5,71 %  

Graf

10. Vnímáte výdaje na protidrogovou politiku jako dostatečné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím1440 %40 %  
Spíše ano822,86 %22,86 %  
Ano617,14 %17,14 %  
Spíše ne514,29 %14,29 %  
Ne25,71 %5,71 %  

Graf

11. Jak vnímáte ovzduší a v něm obsažené emise v Praze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše znečištěné2057,14 %57,14 %  
Spíše čisté720 %20 %  
Nevím617,14 %17,14 %  
Znečištěné25,71 %5,71 %  

Graf

12. Co si myslíte o prašnosti a smogu v Praze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas se vyskytuje1748,57 %48,57 %  
Zvýšená koncentrace1234,29 %34,29 %  
Vysoká koncentrace38,57 %8,57 %  
Téměř se nevyskytuje25,71 %5,71 %  
Nevím12,86 %2,86 %  

Graf

13. Bylo by vhodné vyšší zapojení vysokého školství do výzkumu a vývoje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2365,71 %65,71 %  
Ne720 %20 %  
Nevím514,29 %14,29 %  

Graf

14. Cítíte se v Praze bezpečně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1645,71 %45,71 %  
Ano1028,57 %28,57 %  
Spíše ne822,86 %22,86 %  
Ne12,86 %2,86 %  

Graf

15. Vnímáte počty policejních hlídek v ulicích jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dostatečné1542,86 %42,86 %  
Nedostatečné822,86 %22,86 %  
Nedostatečné v noci720 %20 %  
Nevím514,29 %14,29 %  

Graf

16. Co si myslíte o integrovaném záchranném systému?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Funguje dobře2674,29 %74,29 %  
Nevím617,14 %17,14 %  
Funguje špatně38,57 %8,57 %  

Graf

17. Kolik času vám přibližně zabere cesta do zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 – 60 minut1337,14 %37,14 %  
Do půl hodiny1131,43 %31,43 %  
Do 20 minut720 %20 %  
Do 10 minut38,57 %8,57 %  
Více než hodinu12,86 %2,86 %  

Graf

18. Jste spokojen/a se stavem vozovek v Praze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1440 %40 %  
Spíše ne720 %20 %  
Nevím617,14 %17,14 %  
Ne514,29 %14,29 %  
Ano38,57 %8,57 %  

Graf

19. Co si myslíte o své produkci komunálního odpadu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Snižuji ji recyklováním2982,86 %82,86 %  
Nezajímá mě to38,57 %8,57 %  
Je vysoká a nechci jí snižovat25,71 %5,71 %  
Je nízká12,86 %2,86 %  

Graf

20. Jste spokojen/a s kvalitou svého života?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1851,43 %51,43 %  
Ano925,71 %25,71 %  
Spíše ne514,29 %14,29 %  
Ne25,71 %5,71 %  
Nevím12,86 %2,86 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Edrová, M.Kvalita života v Praze (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://kvalita-zivota-v-praze.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.