Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kyberšikana mládeže (pre vekovú skupinu 12-30 rokov)

Kyberšikana mládeže (pre vekovú skupinu 12-30 rokov)

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Miroslava Demčáková
Šetření:13. 10. 2011 - 11. 11. 2011
Počet respondentů:134
Počet otázek (max/průměr):28 / 27.13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý deň!

       Prosím o vyplnenie môjho dotazníku, ktorého výsledky budú použité v mojej diplomovej práci. Témou je kyberšikana, čiže psychická šikana pomocou internetu a mobilných telefónov. Prosím o vyplnenie iba cieľovú skupinu 12 až 30 rokov.
 

Ďakujem :-)

Odpovědi respondentů

1. Máte v domáctnosti počítač?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano134100 %100 %  

Graf

2. Ste užívateľom internetu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano134100 %100 %  

Graf

3. Kde sa pripájate na internet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doma13197,76 %97,76 %  
V škole8361,94 %61,94 %  
V práci5238,81 %38,81 %  
V kaviarni, alebo v iných verejných miestach3828,36 %28,36 %  
U kamaráta3626,87 %26,87 %  

Graf

4. Koľko času denne trávite na internete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 až 3 hodiny 5339,55 %39,55 %  
Viac ako 5 hodín 3425,37 %25,37 %  
4 až 5 hodín 3022,39 %22,39 %  
1 hodina85,97 %5,97 %  
Nepripájam sa denne64,48 %4,48 %  
1 až 30 minút 32,24 %2,24 %  

Graf

5. Ako často sa pripájate na internet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Denne11384,33 %84,33 %  
Viac ako 3 krát do týždňa1712,69 %12,69 %  
1 až 2 krát týždenne32,24 %2,24 %  
Pár krát do roka10,75 %0,75 %  

Graf

6. Vlastníte mobilný telefón?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano134100 %100 %  

Graf

7. Čo všetko zahrňuje Váš mobilný telefón?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Fotoaparát12492,54 %92,54 %  
Bluetooth11384,33 %84,33 %  
Kameru10376,87 %76,87 %  
Diktafón9873,13 %73,13 %  
Pripojenie na internet9167,91 %67,91 %  
Nič z daných možností96,72 %6,72 %  

Graf

8. Používate pripojenie na internet v mobilnom telefóne?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8361,94 %61,94 %  
ano5138,06 %38,06 %  

Graf

9. Aké máte možnosti pripojenia na internet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Notebook10981,34 %81,34 %  
Pevný PC10074,63 %74,63 %  
Mobilný telefón7253,73 %53,73 %  
iPhone, iPod, iPad a podobne128,96 %8,96 %  
Nepripájam sa10,75 %0,75 %  

Graf

10. Viete čo znamená pojem Kyberšikana?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12895,52 %95,52 %  
ne64,48 %4,48 %  

Graf

11. Kde ste mali možnosť sa dozvedieť o kyberšikane?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prostredníctvom médií (TV, internet atď)10779,85 %79,85 %  
V škole4835,82 %35,82 %  
Od kamarátov 118,21 %8,21 %  
Osobne118,21 %8,21 %  
Inak85,97 %5,97 %  
Neviem čo znamená64,48 %4,48 %  
V rodine42,99 %2,99 %  
V práci21,49 %1,49 %  

Graf

12. Máte s ňou osobnú skúsenosť?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11686,57 %86,57 %  
ano1813,43 %13,43 %  

Graf

13. Stali ste sa obeťou kyberšikany?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11283,58 %83,58 %  
ano139,7 %9,7 %  
nevím96,72 %6,72 %  

Graf

14. Ak ste sa stali obeťou kyberšikany, akou formou sa to uskutočnilo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám s ňou skúsenosť11787,31 %87,31 %  
SMS, MMS, e - mail85,97 %5,97 %  
Telefonicky42,99 %2,99 %  
Prostredníctvom sociálnych sietí (facebook atď.)42,99 %2,99 %  
ICQ, Skype, chat32,24 %2,24 %  
Ohováranie na blogu, webovej stránke21,49 %1,49 %  
Zosmiešňujúca fotka21,49 %1,49 %  
Video na internete10,75 %0,75 %  

Graf

15. Je podľa Vás kyberšikana nebezpečná?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10682,17 %79,1 %  
nevím1410,85 %10,45 %  
ne96,98 %6,72 %  

Graf

16. Ak máte s Kyberšikanou osobnú skúsenosť, komu ste sa zdôverili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám s ňou osobnú skúsenosť11485,07 %85,07 %  
Kamarátovi107,46 %7,46 %  
Partnerovi / partnerke, manželovi / manželke85,97 %5,97 %  
Rodičom85,97 %5,97 %  
Súrodencovi64,48 %4,48 %  
Učitelovi / profesorovi / nadriadenému 53,73 %3,73 %  
Nikomu42,99 %2,99 %  
Linka dôvery a pod.10,75 %0,75 %  

Graf

17. Aké pocity vo Vás kyberšikana vyvolala?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám s Kyberšikanou skúsenosť9873,13 %73,13 %  
Žiadne1410,45 %10,45 %  
Strach75,22 %5,22 %  
Zlosť75,22 %5,22 %  
Nervozitu42,99 %2,99 %  
Agresivitu21,49 %1,49 %  
Nespavosť10,75 %0,75 %  
Bolesť hlavy, brucha10,75 %0,75 %  

Graf

18. Šikanoval ste niekedy niekoho podobným spôsobom?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11686,57 %86,57 %  
nevím128,96 %8,96 %  
ano64,48 %4,48 %  

Graf

19. Ak ste šikanoval prostredníctvom internetu alebo mobilu, akým spôsobom sa to uskutočnilo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy som nešikanoval podobným spôsobom12492,54 %92,54 %  
SMS, MMS, e - mail42,99 %2,99 %  
Prostredníctvom sociálnych sietí (facebook atď.)32,24 %2,24 %  
Inak21,49 %1,49 %  
Zosmiešňujúca fotka21,49 %1,49 %  
ICQ, Skype, chat21,49 %1,49 %  
Ohováranie na blogu, webovej stránke21,49 %1,49 %  
Video na internete10,75 %0,75 %  

Graf

20. Poznáte niekoho, komu takto ubližovali?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9873,13 %73,13 %  
ano3626,87 %26,87 %  

Graf

21. Aké následky mala tá kyberšikana?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepoznám nikoho, koho by takto šikanovali9369,4 %69,4 %  
Psychická ujma2619,4 %19,4 %  
Zosmiešnenie2216,42 %16,42 %  
Spoločenské zahanbenie1813,43 %13,43 %  
Iné42,99 %2,99 %  
Žiadne32,24 %2,24 %  
Sebapoškodzovanie32,24 %2,24 %  
Fyzický útok šikanovaného21,49 %1,49 %  
Samovražda10,75 %0,75 %  

Graf

22. Bola táto kyberšikana prepojena i s fyzickou šikanou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6951,49 %51,49 %  
nevím5944,03 %44,03 %  
ano64,48 %4,48 %  

Graf

23. Ako je to dávno, čo sa odohrála?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2 roky 623,08 %4,48 %  
3 mesiace27,69 %1,49 %  
7 let27,69 %1,49 %  
mesiac27,69 %1,49 %  
10let13,85 %0,75 %  
200113,85 %0,75 %  
stale probiha13,85 %0,75 %  
10 let?13,85 %0,75 %  
-13,85 %0,75 %  
2-3roky13,85 %0,75 %  
ostatní odpovědi nedávno
nevím
rok
10
4 roky
5 let
3 roky
nedávno, trvalo to dlouhodobě
830,77 %5,97 % 

Graf

24. Koľko máte rokov?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 25 rokov6145,52 %45,52 %  
16 - 20 rokov3425,37 %25,37 %  
26 - 30 rokov3123,13 %23,13 %  
12 - 15 rokov85,97 %5,97 %  

Graf

25. Ste muž / žena ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9772,39 %72,39 %  
Muž3727,61 %27,61 %  

Graf

26. Kde bývate?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obec4534,62 %33,58 %  
Hlavné mesto4333,08 %32,09 %  
Krajské mesto3627,69 %26,87 %  
Dedina64,62 %4,48 %  

Graf

27. Váš status je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Študent VŠ6347,01 %47,01 %  
Pracujúci3626,87 %26,87 %  
Študent SŠ2518,66 %18,66 %  
iné (materská dovolená, nezamestnaný)53,73 %3,73 %  
Študent ZŠ53,73 %3,73 %  

Graf

28. Žijete v Českej republike / Slovenskej republike?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V Českej republike12291,04 %91,04 %  
V Slovenskej republike128,96 %8,96 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

12. Máte s ňou osobnú skúsenosť?

  • odpověď ano:
    • 6.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 13. Stali ste sa obeťou kyberšikany?

20. Poznáte niekoho, komu takto ubližovali?

  • odpověď ano:
    • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zosmiešnenie na otázku 21. Aké následky mala tá kyberšikana?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte v domáctnosti počítač?

2. Ste užívateľom internetu?

3. Kde sa pripájate na internet?

4. Koľko času denne trávite na internete?

5. Ako často sa pripájate na internet?

6. Vlastníte mobilný telefón?

7. Čo všetko zahrňuje Váš mobilný telefón?

8. Používate pripojenie na internet v mobilnom telefóne?

9. Aké máte možnosti pripojenia na internet?

10. Viete čo znamená pojem Kyberšikana?

11. Kde ste mali možnosť sa dozvedieť o kyberšikane?

12. Máte s ňou osobnú skúsenosť?

13. Stali ste sa obeťou kyberšikany?

14. Ak ste sa stali obeťou kyberšikany, akou formou sa to uskutočnilo?

15. Je podľa Vás kyberšikana nebezpečná?

16. Ak máte s Kyberšikanou osobnú skúsenosť, komu ste sa zdôverili?

17. Aké pocity vo Vás kyberšikana vyvolala?

18. Šikanoval ste niekedy niekoho podobným spôsobom?

19. Ak ste šikanoval prostredníctvom internetu alebo mobilu, akým spôsobom sa to uskutočnilo?

20. Poznáte niekoho, komu takto ubližovali?

21. Aké následky mala tá kyberšikana?

22. Bola táto kyberšikana prepojena i s fyzickou šikanou?

24. Koľko máte rokov?

25. Ste muž / žena ?

26. Kde bývate?

27. Váš status je?

28. Žijete v Českej republike / Slovenskej republike?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte v domáctnosti počítač?

2. Ste užívateľom internetu?

3. Kde sa pripájate na internet?

4. Koľko času denne trávite na internete?

5. Ako často sa pripájate na internet?

6. Vlastníte mobilný telefón?

7. Čo všetko zahrňuje Váš mobilný telefón?

8. Používate pripojenie na internet v mobilnom telefóne?

9. Aké máte možnosti pripojenia na internet?

10. Viete čo znamená pojem Kyberšikana?

11. Kde ste mali možnosť sa dozvedieť o kyberšikane?

12. Máte s ňou osobnú skúsenosť?

13. Stali ste sa obeťou kyberšikany?

14. Ak ste sa stali obeťou kyberšikany, akou formou sa to uskutočnilo?

15. Je podľa Vás kyberšikana nebezpečná?

16. Ak máte s Kyberšikanou osobnú skúsenosť, komu ste sa zdôverili?

17. Aké pocity vo Vás kyberšikana vyvolala?

18. Šikanoval ste niekedy niekoho podobným spôsobom?

19. Ak ste šikanoval prostredníctvom internetu alebo mobilu, akým spôsobom sa to uskutočnilo?

20. Poznáte niekoho, komu takto ubližovali?

21. Aké následky mala tá kyberšikana?

22. Bola táto kyberšikana prepojena i s fyzickou šikanou?

24. Koľko máte rokov?

25. Ste muž / žena ?

26. Kde bývate?

27. Váš status je?

28. Žijete v Českej republike / Slovenskej republike?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Demčáková, M.Kyberšikana mládeže (pre vekovú skupinu 12-30 rokov) (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://kybersikana-mladeze-pre-veko.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.