Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kyberšikana na SŠ a SOU

Kyberšikana na SŠ a SOU

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iva Pejchalová
Šetření:05. 04. 2013 - 12. 04. 2013
Počet respondentů:48
Počet otázek (max/průměr):23 / 10.63
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:64,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondente, vážená respondentko,


jsem studentkou Mendelovy univerzity v Brně a součástí mojí bakalářské práce je průzkumné šetření týkající se kyberšikany na středních školách a středních odborných učilištích.

Ráda bych Vás požádala o spolupráci při vyplňování následujícího dotazníku. Jedná se o zcela anonymní dotazník. Prosím Vás o upřímné a pravdivé odpovědi. Vyplňování Vám potrvá max. 10 minut.
 

Srdečně děkuji za Váš čas a spolupráci.
 

Iva Pejchalová

 

Odpovědi respondentů

1. Škola, kterou navštěvuješ:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Střední odborná školaotázka č. 2, Gymnáziumotázka č. 2, Střední odborné učilištěotázka č. 2, Konzervatořotázka č. 2, Nenavštěvuji ani jeden z uvedených typů škol → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nenavštěvuji ani jeden z uvedených typů škol2552,08 %52,08 %  
Střední odborná škola1020,83 %20,83 %  
Gymnázium1020,83 %20,83 %  
Střední odborné učiliště36,25 %6,25 %  

Graf

2. Věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16834,78 %16,67 %  
19417,39 %8,33 %  
15313,04 %6,25 %  
18313,04 %6,25 %  
1728,7 %4,17 %  
2128,7 %4,17 %  
2014,35 %2,08 %  

Graf

3. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1252,17 %25 %  
muž1147,83 %22,92 %  

Graf

4. Bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve městě1460,87 %29,17 %  
na vesnici939,13 %18,75 %  

Graf

5. Víš co znamená termín "kyberšikana"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, vím co znamenáotázka č. 6, nevím, nejsem si jistý/áotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, vím co znamená2191,3 %43,75 %  
nevím, nejsem si jistý/á28,7 %4,17 %  

Graf

6. O kyberšikanu se jedná, pokud:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
někdo úmyslně a opakovaně ubližuje oběti za použití informačních a komunikačních technologií1990,48 %39,58 %  
někdo psychicky či fyzicky týrá nebo omezuje jiné osoby29,52 %4,17 %  

Graf

7. Kde ses s tímto pojmem poprvé setkal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve škole (přednáška, diskuze, nástěnka...)1047,62 %20,83 %  
na internetu419,05 %8,33 %  
v médiích (TV, rádio, noviny...)314,29 %6,25 %  
pojem "kyberšikana" znám, ale nevím, kde jsem se s ním poprvé setkal/a314,29 %6,25 %  
mám osobní zkušenost14,76 %2,08 %  

Graf

8. Kde se nyní nejčastěji setkáváš s pojmem "kyberšikana"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v médiích (TV, rádio, noviny...)1361,9 %27,08 %  
na internetu1257,14 %25 %  
ve škole (přednáška, diskuze, nástěnka...)1047,62 %20,83 %  
už nikde14,76 %2,08 %  
doma (rodiče, sourozenci...)14,76 %2,08 %  

Graf

9. Byl/a jsi někdy vystaven/a nějakému z následujících chování prostřednictvím internetu nebo mobilního telefonu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [výhružka nebo zastrašováníotázka č. 10, urážení, nadávánní, ponižování, zesměšňováníotázka č. 10, vydíráníotázka č. 10, nabourání do tvého profiluotázka č. 10, zneužití tvého účtu (soc. síť, diskusní fórum)otázka č. 10, publikování ponižující fotografie či videa o Toběotázka č. 10, nebyl/a jsem vystaven/a ničemu z uvedenéhootázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nebyl/a jsem vystaven/a ničemu z uvedeného1043,48 %20,83 %  
urážení, nadávánní, ponižování, zesměšňování834,78 %16,67 %  
nabourání do tvého profilu28,7 %4,17 %  
výhružka nebo zastrašování28,7 %4,17 %  
publikování ponižující fotografie či videa o Tobě14,35 %2,08 %  

Graf

10. Prostřednictvím čeho se tak stalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sociální síť (Facebook, Twitter, Google+, Libimseti.cz, Lide.cz...)861,54 %16,67 %  
SMS, MMS323,08 %6,25 %  
Skype, ICQ nebo jiná internetová služba Instant messaging (IM), která umožňuje komunikaci a výměnu dat v reálném čase215,38 %4,17 %  
online hra215,38 %4,17 %  
youtube kanál17,69 %2,08 %  

Graf

11. Jak dlouho toto obtěžování trvalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stalo se to pouze jednou861,54 %16,67 %  
méně než dva týdny215,38 %4,17 %  
obtěžování stále trvá215,38 %4,17 %  
1 až 6 měsíců17,69 %2,08 %  

Graf

12. Víš, kdo tě kyberšikanoval?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím430,77 %8,33 %  
někdo koho znám, ale nechodí se mnou do školy430,77 %8,33 %  
spolužák/spolužačka323,08 %6,25 %  
skupina spolužáků/spolužaček215,38 %4,17 %  

Graf

13. Vyznač míru souhlasu či nesouhlasu s následujícím tvrzením: Kyberšikana je nebezpečnější než šikana "tváří v tvář".

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím730,43 %14,58 %  
spíše nesouhlasím626,09 %12,5 %  
nevím417,39 %8,33 %  
nesouhlasím417,39 %8,33 %  
souhlasím28,7 %4,17 %  

Graf

14. Vyznač míru souhlasu či nesouhlasu s následujícím tvrzením: Kyberšikana je nebezpečná.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1669,57 %33,33 %  
spíše souhlasím521,74 %10,42 %  
nevím28,7 %4,17 %  

Graf

15. Vyznač míru souhlasu či nesouhlasu s následujícím tvrzením: Oběť kyberšikany a agresor se často znají osobně.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1356,52 %27,08 %  
souhlasím626,09 %12,5 %  
nevím417,39 %8,33 %  

Graf

16. Vyznač míru souhlasu či nesouhlasu s následujícím tvrzením: Pokud bych se stal/a obětí kyberšikany, obrátila bych se s prosbou o pomoc na rodiče.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím834,78 %16,67 %  
spíše souhlasím730,43 %14,58 %  
souhlasím417,39 %8,33 %  
nevím417,39 %8,33 %  

Graf

17. Vyznač míru souhlasu či nesouhlasu s následujícím tvrzením: Pokud bych se stal/a obětí kyberšikany, obrátím s žádostí o pomoc na oblíbeného učitele.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím626,09 %12,5 %  
spíše nesouhlasím626,09 %12,5 %  
spíše souhlasím521,74 %10,42 %  
nesouhlasím417,39 %8,33 %  
souhlasím28,7 %4,17 %  

Graf

18. Vyznač míru souhlasu či nesouhlasu s následujícím tvrzením: Pokud bych se stal/a obětí kyberšikany, obrátím s žádostí o pomoc na kamaráda/kamarádku.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím939,13 %18,75 %  
nevím626,09 %12,5 %  
spíše souhlasím521,74 %10,42 %  
spíše nesouhlasím28,7 %4,17 %  
nesouhlasím14,35 %2,08 %  

Graf

19. Vyznač míru souhlasu či nesouhlasu s následujícím tvrzením: Cítil/a bych se špatně, pokud bych někoho zesměšnil/a nebo ponížil/a na internetu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1043,48 %20,83 %  
spíše souhlasím626,09 %12,5 %  
nevím521,74 %10,42 %  
spíše nesouhlasím28,7 %4,17 %  

Graf

20. Vyznač míru souhlasu či nesouhlasu s následujícím tvrzením: Cítil/a bych se špatně, pokud by mě někdo zesměšnil nebo ponížil na internetu.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1565,22 %31,25 %  
nevím521,74 %10,42 %  
spíše souhlasím313,04 %6,25 %  

Graf

21. Co si myslíš o kyberšikaně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vadí mi – je to něco co způsobuje bolest.1982,61 %39,58 %  
Je mi to jedno.417,39 %8,33 %  

Graf

22. Stal/a jsi se svědkem kyberšikany? Byl/a jsi svědkem toho, že tvoji spolužáci nebo kamarádi zveřejňovali na internetu ponižující fotky nebo videa spolužáků, kamarádů nebo učitelů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 23, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1565,22 %31,25 %  
ne834,78 %16,67 %  

Graf

23. Kdo byla oběť?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kamarád/kamarádka746,67 %14,58 %  
učitel/učitelka426,67 %8,33 %  
spolužák/spolužačka426,67 %8,33 %  
jedna nána ze školy16,67 %2,08 %  
nevím kdo16,67 %2,08 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Víš co znamená termín "kyberšikana"?

 • odpověď ano, vím co znamená:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi někdo úmyslně a opakovaně ubližuje oběti za použití informačních a komunikačních technologií na otázku 6. O kyberšikanu se jedná, pokud:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ve škole (přednáška, diskuze, nástěnka...) na otázku 7. Kde ses s tímto pojmem poprvé setkal/a?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi na internetu na otázku 8. Kde se nyní nejčastěji setkáváš s pojmem "kyberšikana"?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi v médiích (TV, rádio, noviny...) na otázku 8. Kde se nyní nejčastěji setkáváš s pojmem "kyberšikana"?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ve škole (přednáška, diskuze, nástěnka...) na otázku 8. Kde se nyní nejčastěji setkáváš s pojmem "kyberšikana"?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nebyl/a jsem vystaven/a ničemu z uvedeného na otázku 9. Byl/a jsi někdy vystaven/a nějakému z následujících chování prostřednictvím internetu nebo mobilního telefonu?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ve městě na otázku 4. Bydliště?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím na otázku 15. Vyznač míru souhlasu či nesouhlasu s následujícím tvrzením: Oběť kyberšikany a agresor se často znají osobně.
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 3. Pohlaví?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi muž na otázku 3. Pohlaví?

6. O kyberšikanu se jedná, pokud:

 • odpověď někdo úmyslně a opakovaně ubližuje oběti za použití informačních a komunikačních technologií:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nebyl/a jsem vystaven/a ničemu z uvedeného na otázku 9. Byl/a jsi někdy vystaven/a nějakému z následujících chování prostřednictvím internetu nebo mobilního telefonu?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ve městě na otázku 4. Bydliště?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi v médiích (TV, rádio, noviny...) na otázku 8. Kde se nyní nejčastěji setkáváš s pojmem "kyberšikana"?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi na internetu na otázku 8. Kde se nyní nejčastěji setkáváš s pojmem "kyberšikana"?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, vím co znamená na otázku 5. Víš co znamená termín "kyberšikana"?

14. Vyznač míru souhlasu či nesouhlasu s následujícím tvrzením: Kyberšikana je nebezpečná.

 • odpověď souhlasím:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 3. Pohlaví?

20. Vyznač míru souhlasu či nesouhlasu s následujícím tvrzením: Cítil/a bych se špatně, pokud by mě někdo zesměšnil nebo ponížil na internetu.

 • odpověď souhlasím:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 19. Vyznač míru souhlasu či nesouhlasu s následujícím tvrzením: Cítil/a bych se špatně, pokud bych někoho zesměšnil/a nebo ponížil/a na internetu.

21. Co si myslíš o kyberšikaně?

 • odpověď Vadí mi – je to něco co způsobuje bolest.:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ve škole (přednáška, diskuze, nástěnka...) na otázku 7. Kde ses s tímto pojmem poprvé setkal/a?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 19. Vyznač míru souhlasu či nesouhlasu s následujícím tvrzením: Cítil/a bych se špatně, pokud bych někoho zesměšnil/a nebo ponížil/a na internetu.
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 20. Vyznač míru souhlasu či nesouhlasu s následujícím tvrzením: Cítil/a bych se špatně, pokud by mě někdo zesměšnil nebo ponížil na internetu.
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 14. Vyznač míru souhlasu či nesouhlasu s následujícím tvrzením: Kyberšikana je nebezpečná.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi na internetu na otázku 8. Kde se nyní nejčastěji setkáváš s pojmem "kyberšikana"?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi žena na otázku 3. Pohlaví?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Škola, kterou navštěvuješ:

3. Pohlaví?

4. Bydliště?

5. Víš co znamená termín "kyberšikana"?

6. O kyberšikanu se jedná, pokud:

7. Kde ses s tímto pojmem poprvé setkal/a?

8. Kde se nyní nejčastěji setkáváš s pojmem "kyberšikana"?

9. Byl/a jsi někdy vystaven/a nějakému z následujících chování prostřednictvím internetu nebo mobilního telefonu?

14. Vyznač míru souhlasu či nesouhlasu s následujícím tvrzením: Kyberšikana je nebezpečná.

15. Vyznač míru souhlasu či nesouhlasu s následujícím tvrzením: Oběť kyberšikany a agresor se často znají osobně.

19. Vyznač míru souhlasu či nesouhlasu s následujícím tvrzením: Cítil/a bych se špatně, pokud bych někoho zesměšnil/a nebo ponížil/a na internetu.

20. Vyznač míru souhlasu či nesouhlasu s následujícím tvrzením: Cítil/a bych se špatně, pokud by mě někdo zesměšnil nebo ponížil na internetu.

21. Co si myslíš o kyberšikaně?

22. Stal/a jsi se svědkem kyberšikany? Byl/a jsi svědkem toho, že tvoji spolužáci nebo kamarádi zveřejňovali na internetu ponižující fotky nebo videa spolužáků, kamarádů nebo učitelů?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Škola, kterou navštěvuješ:

3. Pohlaví?

4. Bydliště?

5. Víš co znamená termín "kyberšikana"?

6. O kyberšikanu se jedná, pokud:

7. Kde ses s tímto pojmem poprvé setkal/a?

8. Kde se nyní nejčastěji setkáváš s pojmem "kyberšikana"?

9. Byl/a jsi někdy vystaven/a nějakému z následujících chování prostřednictvím internetu nebo mobilního telefonu?

14. Vyznač míru souhlasu či nesouhlasu s následujícím tvrzením: Kyberšikana je nebezpečná.

15. Vyznač míru souhlasu či nesouhlasu s následujícím tvrzením: Oběť kyberšikany a agresor se často znají osobně.

19. Vyznač míru souhlasu či nesouhlasu s následujícím tvrzením: Cítil/a bych se špatně, pokud bych někoho zesměšnil/a nebo ponížil/a na internetu.

20. Vyznač míru souhlasu či nesouhlasu s následujícím tvrzením: Cítil/a bych se špatně, pokud by mě někdo zesměšnil nebo ponížil na internetu.

21. Co si myslíš o kyberšikaně?

22. Stal/a jsi se svědkem kyberšikany? Byl/a jsi svědkem toho, že tvoji spolužáci nebo kamarádi zveřejňovali na internetu ponižující fotky nebo videa spolužáků, kamarádů nebo učitelů?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pejchalová, I.Kyberšikana na SŠ a SOU (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://kybersikana-na-ss-a-sou.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.