Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Kyborgizace člověka

Kyborgizace člověka

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Sulanská
Šetření:12. 05. 2012 - 20. 05. 2012
Počet respondentů:147
Počet otázek (max/průměr):2 / 2
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:77,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Jedná se o velmi kratičký dotazník pro diplomovou práci. Obsahuje pouze dvě otázky pro zjištění vnímání tohoto pojmu veřejností.

Za vyplnění mnohokrát děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Co je podle vás kyborgizace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pravděpodobný směr, kterým se lidstvo v budoucnosti vydá6342,86 %42,86 %  
nikdy jsem pojem neslyšela / nevím3624,49 %24,49 %  
již delší dobu probíhající praxe2214,97 %14,97 %  
pojem pouze ze sci-fi1711,56 %11,56 %  
postupné upgradování lidí umělými úrpavami10,68 %0,68 %  
Co by potom měla řešit tisíce let stará jóga ? 10,68 %0,68 %  
náhrada lidí roboty10,68 %0,68 %  
druh alternativni mediciny10,68 %0,68 %  
člověk namixovaný s robotem10,68 %0,68 %  
asi že se vše pomalu proměňuje v technologie10,68 %0,68 %  
Spojení člověka a stroje či technické vylepšení člověka popřípadě nahrazení částí lidského těla mechanickými prvky10,68 %0,68 %  
pojem ze sci-fi, který se změní ve skutečnost10,68 %0,68 %  
Snaha o dotváření člověka pomocí robotických částí.10,68 %0,68 %  

Graf

2. Přijmete-li tuto definici kyborgizace: "Vztah mezi člověkem a strojem, kdy jsou obě složky na sobě tak závislé, že jsou prakticky nerozlišitelné.", co všechno byste zařadili mezi kyborgizaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bionické protézy (vyžaduje chirurgický zákrok, kdy se snímač propojí s nervy a protéza je tak ovládaná přímo mozkem)11074,83 %74,83 %  
Bionické oko (kamera napojená na oční nerv, umožňuje slepým omezeně vidět)10974,15 %74,15 %  
Umělé srdce9161,9 %61,9 %  
Implantace umělé další končetiny (např. přioperování umělé třetí ruky)8255,78 %55,78 %  
Kochleární implantát (zařízení částečně voperované do ucha - s mikrofonem nad uchem, které neslyšícím umožňuje omezeně slyšet)7651,7 %51,7 %  
Myoelektrické protézy (omezeně ovládatelné pomocí signálů ze svalů v pahýlu původní končetiny)7551,02 %51,02 %  
Elektronické kontaktní čočky (mají za cíl alespoň částečně nahradit displeje) 7148,3 %48,3 %  
Implantovaný čip pod kůží6443,54 %43,54 %  
Kardiostimulátor5336,05 %36,05 %  
Elektronické brýle - viz nový koncept "Google brýlí" (mají za cíl alespoň částečně nahradit displeje) 3423,13 %23,13 %  
Umělý kloub3121,09 %21,09 %  
Naslouchátko (zesilovač zvuku, vkládá se do ucha)2315,65 %15,65 %  
Standardní protézy končetin (jen vizuální napodobeniny ruky)2214,97 %14,97 %  
Závislost na mobilním telefonu atd. (neobejdeme-li se bez něj ani jeden den)1812,24 %12,24 %  
Závislost na lécích (stav kdy je někdo natolik nemocný, že bez určitého léku by zemřel)128,16 %8,16 %  
Kontaktní čočky106,8 %6,8 %  
Dioptrické brýle96,12 %6,12 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Nebyly nalezeny žádné vhodné segmentační otázky.

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Přijmete-li tuto definici kyborgizace: "Vztah mezi člověkem a strojem, kdy jsou obě složky na sobě tak závislé, že jsou prakticky nerozlišitelné.", co všechno byste zařadili mezi kyborgizaci?

  • odpověď Kochleární implantát (zařízení částečně voperované do ucha - s mikrofonem nad uchem, které neslyšícím umožňuje omezeně slyšet):
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Kontaktní čočky na otázku 2. Přijmete-li tuto definici kyborgizace: "Vztah mezi člověkem a strojem, kdy jsou obě složky na sobě tak závislé, že jsou prakticky nerozlišitelné.", co všechno byste zařadili mezi kyborgizaci?
  • odpověď Umělé srdce:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Umělý kloub na otázku 2. Přijmete-li tuto definici kyborgizace: "Vztah mezi člověkem a strojem, kdy jsou obě složky na sobě tak závislé, že jsou prakticky nerozlišitelné.", co všechno byste zařadili mezi kyborgizaci?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Co je podle vás kyborgizace?

2. Přijmete-li tuto definici kyborgizace: "Vztah mezi člověkem a strojem, kdy jsou obě složky na sobě tak závislé, že jsou prakticky nerozlišitelné.", co všechno byste zařadili mezi kyborgizaci?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Co je podle vás kyborgizace?

2. Přijmete-li tuto definici kyborgizace: "Vztah mezi člověkem a strojem, kdy jsou obě složky na sobě tak závislé, že jsou prakticky nerozlišitelné.", co všechno byste zařadili mezi kyborgizaci?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Sulanská, T.Kyborgizace člověka (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://kyborgizace-cloveka.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.