Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Lanové parky a zájem o ně

Lanové parky a zájem o ně

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marek Vostřel
Šetření:13. 05. 2016 - 18. 05. 2016
Počet respondentů:127
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.72
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:89,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

Rád bych Vás požádal o vyplnění krátkého dotazníku, s cílem zjistit zkušenosti a zájem o lanové parky. Výsledky budou použity jako podklad pro závěry učiněné v mé diplomové práci.

Předem Vám děkuji za ochotu.

Odpovědi respondentů

1. Navštívili jste již někdy buď lanový park (překážky mezi stromy) nebo lanové centrum (překážky mezi dřevěnými pilíři)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.8364,84 %65,35 %  
Ne.4535,16 %35,43 %  

Graf

2. Měli byste zájem navštívit přírodní lanový park (znovu/poprvé)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano.otázka č. 4, Ne.otázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.10582,03 %82,68 %  
Ne.2317,97 %18,11 %  

Graf

3. Proč ne?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neláká mě to.939,13 %7,09 %  
Mám strach z výšek.939,13 %7,09 %  
Nechci za něco takového utrácet.313,04 %2,36 %  
nejsem horolezec-jednou a dost14,35 %0,79 %  
blbost14,35 %0,79 %  

Graf

4. Pokud by byl přírodní lanový park přímo ve Vašem městě, jaký vliv by to mělo na Vaši ochotu ho navštívit? Za předpokladu, že by tam nebyl žádný jiný.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Alespoň jednou bych ho určitě navštívil/a.5643,75 %44,09 %  
Jistě bych ho navštívil/a vícekrát.3426,56 %26,77 %  
Žádný vliv. Kdybych měl skutečný zájem, tak jsem ochotný za touto aktivitou i cestovat.2519,53 %19,69 %  
I přesto bych o tuto aktivitu neměl/a zájem.1310,16 %10,24 %  

Graf

5. Jaký vliv by na Vaši ochotu navštívit přírodní lanový park měla přítomnost jiných rekreačních a sportovních zařízení ve vzdálenosti do 1km (koupaliště, fotbalový stadion, bowling, tenis, squash, volejbal, atd.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ovlivnilo by mě to. Uvítal/a bych možnost uskutečnit více rekreačních a sportovních aktivitotázka č. 6, Neovlivnilo by mě to. Navštívil/a bych lanové centrum i bez toho.otázka č. 6, I přesto bych o tuto aktivitu neměl/a zájem.otázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neovlivnilo by mě to. Navštívil/a bych lanové centrum i bez toho.6147,66 %48,03 %  
Ovlivnilo by mě to. Uvítal/a bych možnost uskutečnit více rekreačních a sportovních aktivit5039,06 %39,37 %  
I přesto bych o tuto aktivitu neměl/a zájem.1713,28 %13,39 %  

Graf

6. Navštěvovali byste přírodní lanový park opakovaně nebo pouze jednou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x za rok.3430,63 %26,77 %  
Pouze jednou.2926,13 %22,83 %  
2x za rok.2219,82 %17,32 %  
Vícekrát za rok.1311,71 %10,24 %  
3x za rok.76,31 %5,51 %  
4x za rok.65,41 %4,72 %  

Graf

7. Ovlivnila by Vaše rozhodování o počtu návštěv možnost zakoupení permanentky se slevou na daný počet návštěv?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.4439,64 %34,65 %  
Možná.4036,04 %31,5 %  
Ano.2724,32 %21,26 %  

Graf

8. V jakém počtu osob byste nejraději navštěvovali přírodní lanový park?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V menší skupině (2 - 6 lidí).9484,68 %74,02 %  
Je mi to jedno, jestli půjdu sám/a nebo ve skupině.87,21 %6,3 %  
Ve větší skupině (7 a více lidí).65,41 %4,72 %  
Sám/a.32,7 %2,36 %  

Graf

9. Pokud by se v areálu přírodního lanového parku nacházelo rychlé občerstvení, využili byste ho?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano.5448,65 %42,52 %  
Určitě ano.4237,84 %33,07 %  
Spíše ne.1513,51 %11,81 %  

Graf

10. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena.7558,59 %59,06 %  
Muž.5341,41 %41,73 %  

Graf

11. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 - 25 let.8465,63 %66,14 %  
26 - 35 let.3124,22 %24,41 %  
36 - 45 let.53,91 %3,94 %  
15 let a méně.43,13 %3,15 %  
56 let a více21,56 %1,57 %  
46 - 55 let.21,56 %1,57 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Navštívili jste již někdy buď lanový park (překážky mezi stromy) nebo lanové centrum (překážky mezi dřevěnými pilíři)?

  • odpověď Ne.:
    • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi I přesto bych o tuto aktivitu neměl/a zájem. na otázku 4. Pokud by byl přírodní lanový park přímo ve Vašem městě, jaký vliv by to mělo na Vaši ochotu ho navštívit? Za předpokladu, že by tam nebyl žádný jiný.

2. Měli byste zájem navštívit přírodní lanový park (znovu/poprvé)?

  • odpověď Ne.:
    • 5.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi I přesto bych o tuto aktivitu neměl/a zájem. na otázku 4. Pokud by byl přírodní lanový park přímo ve Vašem městě, jaký vliv by to mělo na Vaši ochotu ho navštívit? Za předpokladu, že by tam nebyl žádný jiný.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Navštívili jste již někdy buď lanový park (překážky mezi stromy) nebo lanové centrum (překážky mezi dřevěnými pilíři)?

2. Měli byste zájem navštívit přírodní lanový park (znovu/poprvé)?

4. Pokud by byl přírodní lanový park přímo ve Vašem městě, jaký vliv by to mělo na Vaši ochotu ho navštívit? Za předpokladu, že by tam nebyl žádný jiný.

5. Jaký vliv by na Vaši ochotu navštívit přírodní lanový park měla přítomnost jiných rekreačních a sportovních zařízení ve vzdálenosti do 1km (koupaliště, fotbalový stadion, bowling, tenis, squash, volejbal, atd.)?

6. Navštěvovali byste přírodní lanový park opakovaně nebo pouze jednou?

7. Ovlivnila by Vaše rozhodování o počtu návštěv možnost zakoupení permanentky se slevou na daný počet návštěv?

8. V jakém počtu osob byste nejraději navštěvovali přírodní lanový park?

9. Pokud by se v areálu přírodního lanového parku nacházelo rychlé občerstvení, využili byste ho?

10. Vaše pohlaví?

11. Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Navštívili jste již někdy buď lanový park (překážky mezi stromy) nebo lanové centrum (překážky mezi dřevěnými pilíři)?

2. Měli byste zájem navštívit přírodní lanový park (znovu/poprvé)?

4. Pokud by byl přírodní lanový park přímo ve Vašem městě, jaký vliv by to mělo na Vaši ochotu ho navštívit? Za předpokladu, že by tam nebyl žádný jiný.

5. Jaký vliv by na Vaši ochotu navštívit přírodní lanový park měla přítomnost jiných rekreačních a sportovních zařízení ve vzdálenosti do 1km (koupaliště, fotbalový stadion, bowling, tenis, squash, volejbal, atd.)?

6. Navštěvovali byste přírodní lanový park opakovaně nebo pouze jednou?

7. Ovlivnila by Vaše rozhodování o počtu návštěv možnost zakoupení permanentky se slevou na daný počet návštěv?

8. V jakém počtu osob byste nejraději navštěvovali přírodní lanový park?

9. Pokud by se v areálu přírodního lanového parku nacházelo rychlé občerstvení, využili byste ho?

10. Vaše pohlaví?

11. Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vostřel, M.Lanové parky a zájem o ně (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://lanove-parky-a-zajem-o-ne.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.