Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Latina - Latin

Latina - Latin

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Zormanová
Šetření:31. 03. 2010 - 13. 04. 2010
Počet respondentů:16
Počet otázek (max/průměr):15 / 10
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:37,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník pro latináře. / Questionary for students/teachers etc of latin. Thanks a lot for your help.

Odpovědi respondentů

1. Jak dlouho studujete latinu? How long have you studied latin?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3425 %25 %  
2318,75 %18,75 %  
1318,75 %18,75 %  
6212,5 %12,5 %  
4212,5 %12,5 %  
1116,25 %6,25 %  
816,25 %6,25 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.43
Minimum:1
Maximum:8
Variační rozpětí:7
Rozptyl:4.11
Směrodatná odchylka:2.03
Medián:3
Modus:3

Graf

2. Jaká je vaše jazyková úroveň? What is your linguistic level?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Píšu a čtu, ale je to pro mne stále dost těžké. I read and I write, but it is still enought difficult for me.743,75 %43,75 %  
Píšu a čtu bez potíží. I read and write without problems.425 %25 %  
Znám poze základy. Basic knowledge.318,75 %18,75 %  
Plynule čtu, píšu i mluvím. I read, write and speak fluently.212,5 %12,5 %  

Graf

3. Proč studujete latinu? Why do you study latin?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je to krásný jazyk. It is beautiful language.960 %56,25 %  
Kvůli historii. Because of history.426,67 %25 %  
Kvůli jazykovědě. Because of filology.426,67 %25 %  
Kvůli medicíně/právům. Because of medicine/ laws.320 %18,75 %  

Graf

4. Používáte internetové stránky věnované latině? Do you use some web dedicated to latin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano. Yes.otázka č. 5, Ne. No.otázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne. No.1062,5 %62,5 %  
Ano. Yes.637,5 %37,5 %  

Graf

5. Jmenujte příklady. Mention some examples.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

http://circulus.xf.cz/www/ http://philia.xf.cz/www/ http://schola.ning.com/ http://www.academialatina.org/ http://vivariumnovum.it/accademia/ http://lvpa.xf.cz/www http://www.cirkev.cz/la/ http://latina-zdarma.cz/ http://la.wikipedia.org/wiki/Pagina_prima http://www.grexlat.com/nexus/cone.html http://www.volny.cz/petr-brezina/

http://circulus.xf.cz/www/, http://lvpa.xf.cz/www/, http://urls.ff.cuni.cz/...

LITTERAE ANTE PORTAS

on-line translators

www.ancientsites.com www.lacina.info.pl

6. Patříte do nějakého latinského spolku? Do you participate in some latins association/club....?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano. Yes.otázka č. 7, Ne. No.otázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne. No.1487,5 %87,5 %  
Ano. Yes.212,5 %12,5 %  

Graf

7. Do jakého? What a association/club...?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Circulus Latinus

Circulus Latinus Pragenus http://circulus.xf.cz/www/ LVPA http://lvpa.xf.cz/www/

8. Navštěvujete konference, semináře, latinské školy/tábory? Do you participate on seminaries, conferencies, latins schools?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano. Yes.otázka č. 9, Ne. No.otázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne. No.1381,25 %81,25 %  
Ano. Yes.318,75 %18,75 %  

Graf

9. Jaké? What a seminaries, conferencies, schools...?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Academia "Vivarium Novum": http://vivariumnovum.it/accademia/ L.V.P.Ae seminaria Latinitatis vivae (Pragae 2006, Vindobonae 2009) omnium gentium conventus Humanitas de humanitate nostra aetate restituenda (Neapoli 2007) omnium gentium seminaria de litterarum vi (Budapestini et Segedini 2008) Letní škola klasických studií a semináře ALFA

seminarium Lupanum Pragae 2006, seminarium Humanitas 2007 et seminarium Literarum Vis 2008

10. Znáte nějaké latinské časopisy? Do you know some latins magazines?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano. Yes.otázka č. 11, Ne. No.otázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne. No.1381,25 %81,25 %  
Ano. Yes.318,75 %18,75 %  

Graf

11. Jaké? What a magazines?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Iuvenis Adulescens Docere Gaudeamus Latinitas Vox Latina

Iuvenis, Adulescens

12. Znáte nějaké nakladatelství publikující latinsky? Do you know some publisher publishing in latin?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano. Yes.otázka č. 13, Ne. No.otázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne. No.1275 %75 %  
Ano. Yes.425 %25 %  

Graf

13. Jaké? What a publisher?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Domus Latina Accademia Vivarium Novum Societas Latina Latinitas a různá další, která publikují latinská díla

Teubner, Vivarium Novum, Oikúmené...

14. Navštěvujete latinská divadelní představení? Do you visit some latins performances?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano. Yes.otázka č. 15, Ne. No. → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne. No.1168,75 %68,75 %  
Ano. Yes.531,25 %31,25 %  

Graf

15. Od jakého divadelního spolku. Mention a theater club.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Lauriger - jezuitské školní divadlo LVPA - Ludi Variantur, Plausus Augetur

Lupa

LVPA

LVPA (http://lvpa.xf.cz/www/)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Zormanová, M.Latina - Latin (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://latina-latin.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.