Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Latinská Amerika – práce, studium, cestování

Latinská Amerika – práce, studium, cestování

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:K. Cyžová
Šetření:05. 11. 2015 - 27. 11. 2015
Počet respondentů:129
Počet otázek (max/průměr):23 / 22.91
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:58,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou o vyplnění ankety, která ma za cíl prozkoumat, jak Češi vnímají odlehlou Latinskou Ameriku.

Anketa je anonymní a výsledky výzkumu z ní získané budou použity v práci, ve které budou sumarizovány a porovnány s výsledky z dalších zemí Evropy.

Odpovědi respondentů

1. Máš osobní zkušenosti z obyvateli některé ze zemí Latinské Ameriky (Argentina, Bolívie, Chile, Kolumbie, Peru, Mexiko, Venezuela atp.)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6550,39 %50,39 %  
ne6449,61 %49,61 %  

Graf

2. Souhlasíš s tvrzením, že obyvatelé různých zemí Latinské Ameriky mají společné charakteristické povahové rysy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Převážně souhlasím8162,79 %62,79 %  
Nevím1612,4 %12,4 %  
Rozhodně souhlasím1410,85 %10,85 %  
Převážně nesouhlasím1310,08 %10,08 %  
Rozhodně nesouhlasím53,88 %3,88 %  

Graf

3. Souhlasíš s tvrzením, že národní kultury zemí Latinské Ameriky se liší od české kultury?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně souhlasím7457,36 %57,36 %  
Převážně souhlasím4635,66 %35,66 %  
Rozhodně nesouhlasím43,1 %3,1 %  
Nevím32,33 %2,33 %  
Převážně nesouhlasím21,55 %1,55 %  

Graf

4. Souhlasíš s tvrzením, že odlišnost národní kultury od české kultury může být překážkou v obchodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Převážně nesouhlasím5945,74 %45,74 %  
Převážně souhlasím2720,93 %20,93 %  
Rozhodně nesouhlasím2418,6 %18,6 %  
Nevím129,3 %9,3 %  
Rozhodně souhlasím75,43 %5,43 %  

Graf

5. Souhlasíš s tvrzením, že předsudky a stereotypy jsou určitou překážkou v mezinárodním obchodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Převážně souhlasím6046,51 %46,51 %  
Převážně nesouhlasím2922,48 %22,48 %  
Rozhodně souhlasím2519,38 %19,38 %  
Nevím96,98 %6,98 %  
Rozhodně nesouhlasím64,65 %4,65 %  

Graf

6. Souhlasíš s tvrzením, že „machismus*”– (nadměrné zdůrazňování maskulinity až mužský šovinismus) je charakteristickým rysem pro země Latinské Ameriky? *Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Machismus ze dne 30.10.2015 r.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Převážně nesouhlasím4333,33 %33,33 %  
Převážně souhlasím3426,36 %26,36 %  
Nevím3124,03 %24,03 %  
Rozhodně nesouhlasím1410,85 %10,85 %  
Rozhodně souhlasím75,43 %5,43 %  

Graf

7. . Souhlasíš s tvrzením, že „machismus” je charakteristickým rysem pro země Latinské Ameriky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Převážně nesouhlasím4635,66 %35,66 %  
Převážně souhlasím3426,36 %26,36 %  
Nevím3224,81 %24,81 %  
Rozhodně nesouhlasím1310,08 %10,08 %  
Rozhodně souhlasím43,1 %3,1 %  

Graf

8. Souhlasíš s tvrzením, že „machismus” je jevem bránícím ve spolupráci s představiteli jiných kultur?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Převážně nesouhlasím5542,64 %42,64 %  
Nevím2418,6 %18,6 %  
Převážně souhlasím2116,28 %16,28 %  
Rozhodně nesouhlasím1612,4 %12,4 %  
Rozhodně souhlasím1310,08 %10,08 %  

Graf

9. Souhlasíš s tvrzením, že základem úspěchu v obchodu jsou dobré interpersonální vztahy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně souhlasím5542,64 %42,64 %  
Převážně souhlasím5441,86 %41,86 %  
Nevím107,75 %7,75 %  
Převážně nesouhlasím96,98 %6,98 %  
Rozhodně nesouhlasím10,78 %0,78 %  

Graf

10. Souhlasíš s tvrzením, že pro představitele národní kultury zemí Latinské Ameriky jsou interpersonální vztahy důležitější než pro Čecha?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím4031,01 %31,01 %  
Převážně souhlasím3728,68 %28,68 %  
Rozhodně souhlasím2720,93 %20,93 %  
Převážně nesouhlasím2116,28 %16,28 %  
Rozhodně nesouhlasím43,1 %3,1 %  

Graf

11. Souhlasíš s tvrzením, že nejlepším řešením pro obchod je stálá přítomnost na těchto trzích, protože jsou preferovány dlouhodobé kontakty s tradičními, známými partnery?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Převážně souhlasím6751,94 %51,94 %  
Rozhodně souhlasím3325,58 %25,58 %  
Nevím2317,83 %17,83 %  
Převážně nesouhlasím53,88 %3,88 %  
Rozhodně nesouhlasím10,78 %0,78 %  

Graf

12. Souhlasíš s tvrzením, že čeští obchodnici mají tendencí byt dominantnější stranou v obchodních jednáních?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím5341,09 %41,09 %  
Převážně nesouhlasím4534,88 %34,88 %  
Převážně souhlasím1713,18 %13,18 %  
Rozhodně nesouhlasím86,2 %6,2 %  
Rozhodně souhlasím64,65 %4,65 %  

Graf

13. Souhlasíš s tvrzením, že mnoho evropských obchodníků přijíždí do Latinské Ameriky s nadřazeným pocitem někoho, kdo pochází z civilizované Evropy a chce místní podnikatele ohromit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Převážně souhlasím5441,86 %41,86 %  
Rozhodně souhlasím2620,16 %20,16 %  
Nevím2418,6 %18,6 %  
Převážně nesouhlasím1813,95 %13,95 %  
Rozhodně nesouhlasím75,43 %5,43 %  

Graf

14. Souhlasíš s tvrzením, že v Latinské Americe je vysoce rozšířena korupce a uplácení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Převážně souhlasím6550,39 %50,39 %  
Rozhodně souhlasím3930,23 %30,23 %  
Nevím129,3 %9,3 %  
Převážně nesouhlasím118,53 %8,53 %  
Rozhodně nesouhlasím21,55 %1,55 %  

Graf

15. Souhlasíš s tvrzením, že vliv pohlaví je v Latinské Americe jiný než v Česku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Převážně souhlasím6953,49 %53,49 %  
Rozhodně souhlasím2217,05 %17,05 %  
Nevím2015,5 %15,5 %  
Převážně nesouhlasím1410,85 %10,85 %  
Rozhodně nesouhlasím43,1 %3,1 %  

Graf

16. Myslíš, že tvé znalosti o Latinské Americe jsou dostačující?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8868,22 %68,22 %  
ano4131,78 %31,78 %  

Graf

17. Věděl jsi, že v Latinské Americe ..... ? (Pokud jsi věděl, vyber ++; pokud jsi nevěděl, vyber --; pokud tě to nezajímá, vyber 0)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Používaná španělština a portugalština se liší od evropské, protože oba jazyky přejaly značné množství slov z indiánských a afrických jazyků?1.241.252
Mestici jsou míšenci Indiánů a bělochů. Zambové jsou míšenci Indiánů a černochů. Mulati jsou míšenci černochů a bělochů?0.9842.015
Ve společenské struktuře na vrcholku stoji běloši, střed vyplňují mestici a nejníže jsou Zambové, Mulati a Indiáni?0.4032.101
Latinoameričané patří ke kontaktní kultuře. Obecně mají tendenci stát a sedět blíže. Důležitou součástí projevů latinoameričanů tvoří dotyky, objímání a políbení na obě tváře?1.2871.104
Fotbal je nejoblíbenějším sportem a hraje obrovskou společenskou roli?1.4650.745
Vhodným tématem k volné konverzaci je rodina a děti, pak sport?0.7671.682
Odpověď „Mañana” na nějakou žádost znamená: „zítra”, ale také může znamenat „později” nebo může byt zdvořilou formou odmítnutí: „nikdy”?0.692.462
Rezolutní „NE”, „NIKDY” je považováno za nezdvořilé?-0.1242.295
Silná intonace Latinoameričanů, emoce, gesta a skákání si do řeči není považováno za nezdvořilé, ale je projevem nedočkavostí a touhy podělit se s partnerem o svůj pohled na věc?0.6591.93
Každý Latinoameričan je hrdý na svou zemi a proto je lépe se vyhnout jakékoli kritice země?0.8141.702

Graf

18. V případě cesty do Latinské Ameriky (z pracovních důvodů, studia, rekreace atp.) by tě zajímala příprava na rozdíly v kultuře?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9170,54 %70,54 %  
ne2418,6 %18,6 %  
nevím1410,85 %10,85 %  

Graf

19. Jsi seznámen s praxí v obchodu (osobou pracující v mezinárodním obchodu)?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10180,16 %78,29 %  
ano2519,84 %19,38 %  

Graf

20. Jsi řídícím pracovníkem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7558,14 %58,14 %  
Netýká se2519,38 %19,38 %  
Ano, manažer nižšího stupně1511,63 %11,63 %  
Ano, manažer středního stupně118,53 %8,53 %  
Ano, manažer vyššího stupně32,33 %2,33 %  

Graf

21. Prosím o uvedení tvého věku:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 25 let5845,67 %44,96 %  
26-39 let4737,01 %36,43 %  
40-65 let2217,32 %17,05 %  

Graf

22. Prosím o uvedení délky praxe:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
netýká se4434,92 %34,11 %  
více než 10 let2015,87 %15,5 %  
mezi 1 až 3 roky1814,29 %13,95 %  
do 1 roku1814,29 %13,95 %  
mezi 5 až 10 roky1511,9 %11,63 %  
mezi 3 až 5 roky118,73 %8,53 %  

Graf

23. Národnost:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká12095,24 %93,02 %  
Slovenská21,59 %1,55 %  
v procesu zmeny10,79 %0,78 %  
SK10,79 %0,78 %  
nikaragua10,79 %0,78 %  
moravská10,79 %0,78 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Máš osobní zkušenosti z obyvateli některé ze zemí Latinské Ameriky (Argentina, Bolívie, Chile, Kolumbie, Peru, Mexiko, Venezuela atp.)?

  • odpověď ne:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odpověď „Mañana” na nějakou žádost znamená: „zítra”, ale také může znamenat „později” nebo může byt zdvořilou formou odmítnutí: „nikdy”?=-2 na otázku 17. Věděl jsi, že v Latinské Americe ..... ? (Pokud jsi věděl, vyber ++; pokud jsi nevěděl, vyber --; pokud tě to nezajímá, vyber 0)

9. Souhlasíš s tvrzením, že základem úspěchu v obchodu jsou dobré interpersonální vztahy?

  • odpověď Převážně souhlasím:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Používaná španělština a portugalština se liší od evropské, protože oba jazyky přejaly značné množství slov z indiánských a afrických jazyků?=-1 na otázku 17. Věděl jsi, že v Latinské Americe ..... ? (Pokud jsi věděl, vyber ++; pokud jsi nevěděl, vyber --; pokud tě to nezajímá, vyber 0)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máš osobní zkušenosti z obyvateli některé ze zemí Latinské Ameriky (Argentina, Bolívie, Chile, Kolumbie, Peru, Mexiko, Venezuela atp.)?

2. Souhlasíš s tvrzením, že obyvatelé různých zemí Latinské Ameriky mají společné charakteristické povahové rysy?

3. Souhlasíš s tvrzením, že národní kultury zemí Latinské Ameriky se liší od české kultury?

4. Souhlasíš s tvrzením, že odlišnost národní kultury od české kultury může být překážkou v obchodu?

5. Souhlasíš s tvrzením, že předsudky a stereotypy jsou určitou překážkou v mezinárodním obchodu?

6. Souhlasíš s tvrzením, že „machismus*”– (nadměrné zdůrazňování maskulinity až mužský šovinismus) je charakteristickým rysem pro země Latinské Ameriky? *Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Machismus ze dne 30.10.2015 r.

7. . Souhlasíš s tvrzením, že „machismus” je charakteristickým rysem pro země Latinské Ameriky?

8. Souhlasíš s tvrzením, že „machismus” je jevem bránícím ve spolupráci s představiteli jiných kultur?

9. Souhlasíš s tvrzením, že základem úspěchu v obchodu jsou dobré interpersonální vztahy?

10. Souhlasíš s tvrzením, že pro představitele národní kultury zemí Latinské Ameriky jsou interpersonální vztahy důležitější než pro Čecha?

11. Souhlasíš s tvrzením, že nejlepším řešením pro obchod je stálá přítomnost na těchto trzích, protože jsou preferovány dlouhodobé kontakty s tradičními, známými partnery?

12. Souhlasíš s tvrzením, že čeští obchodnici mají tendencí byt dominantnější stranou v obchodních jednáních?

13. Souhlasíš s tvrzením, že mnoho evropských obchodníků přijíždí do Latinské Ameriky s nadřazeným pocitem někoho, kdo pochází z civilizované Evropy a chce místní podnikatele ohromit?

14. Souhlasíš s tvrzením, že v Latinské Americe je vysoce rozšířena korupce a uplácení?

15. Souhlasíš s tvrzením, že vliv pohlaví je v Latinské Americe jiný než v Česku?

16. Myslíš, že tvé znalosti o Latinské Americe jsou dostačující?

17. Věděl jsi, že v Latinské Americe ..... ? (Pokud jsi věděl, vyber ++; pokud jsi nevěděl, vyber --; pokud tě to nezajímá, vyber 0)

18. V případě cesty do Latinské Ameriky (z pracovních důvodů, studia, rekreace atp.) by tě zajímala příprava na rozdíly v kultuře?

19. Jsi seznámen s praxí v obchodu (osobou pracující v mezinárodním obchodu)?

20. Jsi řídícím pracovníkem?

21. Prosím o uvedení tvého věku:

22. Prosím o uvedení délky praxe:

23. Národnost:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máš osobní zkušenosti z obyvateli některé ze zemí Latinské Ameriky (Argentina, Bolívie, Chile, Kolumbie, Peru, Mexiko, Venezuela atp.)?

2. Souhlasíš s tvrzením, že obyvatelé různých zemí Latinské Ameriky mají společné charakteristické povahové rysy?

3. Souhlasíš s tvrzením, že národní kultury zemí Latinské Ameriky se liší od české kultury?

4. Souhlasíš s tvrzením, že odlišnost národní kultury od české kultury může být překážkou v obchodu?

5. Souhlasíš s tvrzením, že předsudky a stereotypy jsou určitou překážkou v mezinárodním obchodu?

6. Souhlasíš s tvrzením, že „machismus*”– (nadměrné zdůrazňování maskulinity až mužský šovinismus) je charakteristickým rysem pro země Latinské Ameriky? *Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Machismus ze dne 30.10.2015 r.

7. . Souhlasíš s tvrzením, že „machismus” je charakteristickým rysem pro země Latinské Ameriky?

8. Souhlasíš s tvrzením, že „machismus” je jevem bránícím ve spolupráci s představiteli jiných kultur?

9. Souhlasíš s tvrzením, že základem úspěchu v obchodu jsou dobré interpersonální vztahy?

10. Souhlasíš s tvrzením, že pro představitele národní kultury zemí Latinské Ameriky jsou interpersonální vztahy důležitější než pro Čecha?

11. Souhlasíš s tvrzením, že nejlepším řešením pro obchod je stálá přítomnost na těchto trzích, protože jsou preferovány dlouhodobé kontakty s tradičními, známými partnery?

12. Souhlasíš s tvrzením, že čeští obchodnici mají tendencí byt dominantnější stranou v obchodních jednáních?

13. Souhlasíš s tvrzením, že mnoho evropských obchodníků přijíždí do Latinské Ameriky s nadřazeným pocitem někoho, kdo pochází z civilizované Evropy a chce místní podnikatele ohromit?

14. Souhlasíš s tvrzením, že v Latinské Americe je vysoce rozšířena korupce a uplácení?

15. Souhlasíš s tvrzením, že vliv pohlaví je v Latinské Americe jiný než v Česku?

16. Myslíš, že tvé znalosti o Latinské Americe jsou dostačující?

17. Věděl jsi, že v Latinské Americe ..... ? (Pokud jsi věděl, vyber ++; pokud jsi nevěděl, vyber --; pokud tě to nezajímá, vyber 0)

18. V případě cesty do Latinské Ameriky (z pracovních důvodů, studia, rekreace atp.) by tě zajímala příprava na rozdíly v kultuře?

19. Jsi seznámen s praxí v obchodu (osobou pracující v mezinárodním obchodu)?

20. Jsi řídícím pracovníkem?

21. Prosím o uvedení tvého věku:

22. Prosím o uvedení délky praxe:

23. Národnost:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Cyžová, K.Latinská Amerika – práce, studium, cestování (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://latinska-amerika-prace-studi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.