Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Latinské fráze používané v běžném životě

Latinské fráze používané v běžném životě

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Barhoňová
Šetření:02. 05. 2018 - 18. 05. 2018
Počet respondentů:221
Počet otázek (max/průměr):34 / 18.75
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Michaela Barhoňová a jsem studentkou sexty na Gymnáziu Říčany. Ráda bych Vás poprosila o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je součástí mé ročníkové práce na téma Latinské fráze používané v běžném životě. Cílem je porovnat, jak takové fráze znají latináři a jak ti, kteří se latinsky nikdy neučili.

Děkuji, Michaela Barhoňová.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena15268,78 %68,78 %  
muž6931,22 %31,22 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-30 let14264,25 %64,25 %  
31-45 let5123,08 %23,08 %  
46-60 let177,69 %7,69 %  
nad 60 let62,71 %2,71 %  
15 let a méně52,26 %2,26 %  

Graf

3. Učil/a jste se někdy latinu (ve škole, na kurzu, v rámci samostudia apod.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 4, neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15871,49 %71,49 %  
ano6328,51 %28,51 %  

Graf

4. Co podle Vás znamená alma māter?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
matka živitelka3147,69 %14,03 %  
matka moudrosti2944,62 %13,12 %  
matka země57,69 %2,26 %  

Graf

5. Co podle Vás znamená alma māter?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
matka moudrosti10063,29 %45,25 %  
matka živitelka4427,85 %19,91 %  
matka země148,86 %6,33 %  

Graf

6. Co podle Vás znamená carpe diem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
užívej dne5790,48 %25,79 %  
buď zdráv46,35 %1,81 %  
dávej pozor23,17 %0,9 %  

Graf

7. Co podle Vás znamená carpe diem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
užívej dne13182,91 %59,28 %  
buď zdráv2213,92 %9,95 %  
dávej pozor53,16 %2,26 %  

Graf

8. Co podle Vás znamená corpus dēlictī?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
předmět doličný5384,13 %23,98 %  
mrtvé tělo69,52 %2,71 %  
trestný čin46,35 %1,81 %  

Graf

9. Co podle Vás znamená corpus dēlictī?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
předmět doličný12881,01 %57,92 %  
mrtvé tělo159,49 %6,79 %  
trestný čin159,49 %6,79 %  

Graf

10. Co podle Vás znamená dē factō?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve skutečnosti6196,83 %27,6 %  
podle práva23,17 %0,9 %  

Graf

11. Co podle Vás znamená dē factō?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve skutečnosti14994,3 %67,42 %  
podle práva95,7 %4,07 %  

Graf

12. Co podle Vás znamená in absentiā?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v nepřítomnosti6298,41 %28,05 %  
ve zdraví11,59 %0,45 %  

Graf

13. Co podle Vás znamená in absentiā?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v nepřítomnosti15396,84 %69,23 %  
ve zdraví42,53 %1,81 %  
ve vzteku10,63 %0,45 %  

Graf

14. Co podle Vás znamená in memoriam?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve vzpomínkách3758,73 %16,74 %  
posmrtně2641,27 %11,76 %  

Graf

15. Co podle Vás znamená in memoriam?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
posmrtně8050,63 %36,2 %  
ve vzpomínkách7547,47 %33,94 %  
čestné uznání31,9 %1,36 %  

Graf

16. Co podle Vás znamená nōmen ōmen?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jméno znamení4673,02 %20,81 %  
krycí jméno (pseudonym)1219,05 %5,43 %  
křestní jméno57,94 %2,26 %  

Graf

17. Co podle Vás znamená nōmen ōmen?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jméno znamení9459,49 %42,53 %  
krycí jméno (pseudonym)4327,22 %19,46 %  
křestní jméno2113,29 %9,5 %  

Graf

18. Co podle Vás znamená notā bene?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobře si všimni4266,67 %19 %  
jak známo1828,57 %8,14 %  
opakuj34,76 %1,36 %  

Graf

19. Co podle Vás znamená notā bene?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jak známo9761,39 %43,89 %  
dobře si všimni5434,18 %24,43 %  
opakuj74,43 %3,17 %  

Graf

20. Co podle Vás znamená summa summārum?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
celkem6095,24 %27,15 %  
kromě toho23,17 %0,9 %  
v poměru11,59 %0,45 %  

Graf

21. Co podle Vás znamená summa summārum?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
celkem15094,94 %67,87 %  
v poměru53,16 %2,26 %  
kromě toho31,9 %1,36 %  

Graf

22. Co podle Vás znamená tabula rāsa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
narozené dítě („nepopsaný list“)5993,65 %26,7 %  
důchodce („ztělesnění moudrosti“)23,17 %0,9 %  
dospělý člověk („výkonný element“)23,17 %0,9 %  

Graf

23. Co podle Vás znamená tabula rāsa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
narozené dítě („nepopsaný list“)13283,54 %59,73 %  
dospělý člověk („výkonný element“)1710,76 %7,69 %  
důchodce („ztělesnění moudrosti“)95,7 %4,07 %  

Graf

24. Co podle Vás znamená vōx populī?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hlas lidu63100 %28,51 %  

Graf

25. Co podle Vás znamená vōx populī?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hlas lidu15195,57 %68,33 %  
vnitřní hlas42,53 %1,81 %  
hlas boží31,9 %1,36 %  

Graf

26. Co podle Vás znamená ante merīdiem (AM)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
před polednem2946,03 %13,12 %  
dopoledne1422,22 %6,33 %  
pred polednem57,94 %2,26 %  
Nevím46,35 %1,81 %  
před polednem (dopoledne)23,17 %0,9 %  
před věcí11,59 %0,45 %  
před polednem ,dopoledne 11,59 %0,45 %  
před polednem, dopoledne11,59 %0,45 %  
před polednem - dopoledne11,59 %0,45 %  
před polednem (nebo taky "after midnight", po půlnoci)11,59 %0,45 %  
ostatní odpovědi neviem
??
před ...
Ranni hodina
46,35 %1,81 % 

Graf

27. Co podle Vás znamená ante merīdiem (AM)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
před polednem4226,58 %19 %  
Dopoledne 3723,42 %16,74 %  
nevím2616,46 %11,76 %  
pred polednem85,06 %3,62 %  
Ráno42,53 %1,81 %  
Před něčím31,9 %1,36 %  
-21,27 %0,9 %  
dopoledne?21,27 %0,9 %  
Před kristem21,27 %0,9 %  
netuším21,27 %0,9 %  
ostatní odpovědi před
Nevím, neslyšela jsem
před "něco"
Jak v angličtině? Odpolední čas?
něco "proti"
před porodem
před polednem (dopoledne)
Do odpoledne
vůbec nevím
Dopoledne.
před hlavním...?
po půlnoci
před .. to druhé nevím
něco před něčím (časově)
před rovníkem
Dopoledne (určení času)
před polednem - dopoledne
am
dopo
před polednem/dopoledne
Před časem
První manželství
dopoledne - doslova před polednem
antická říše
před ...
.
Nevím.
před polednikem???
Do poledne
3018,99 %13,57 % 

Graf

28. Co podle Vás znamená post merīdiem (PM)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
po poledni3352,38 %14,93 %  
odpoledne1625,4 %7,24 %  
Nevím46,35 %1,81 %  
po poledni, odpoledne 23,17 %0,9 %  
po ...23,17 %0,9 %  
po věci11,59 %0,45 %  
po poledni - odpoledne11,59 %0,45 %  
po poledni (nebo taky "per midnight", před půlnocí)11,59 %0,45 %  
??11,59 %0,45 %  
Vecerni hodina11,59 %0,45 %  
ostatní odpovědi po poledni (odpoledne) 11,59 %0,45 % 

Graf

29. Co podle Vás znamená post merīdiem (PM)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
po poledni4931,01 %22,17 %  
Odpoledne3723,42 %16,74 %  
nevím2314,56 %10,41 %  
po něčem21,27 %0,9 %  
-21,27 %0,9 %  
po poledni (odpoledne)21,27 %0,9 %  
Po kristu21,27 %0,9 %  
Večer21,27 %0,9 %  
Po ... 21,27 %0,9 %  
Po něčem, snad odpoledne (?)10,63 %0,45 %  
ostatní odpovědi Nevím, neslyšela jsem
po "něco"
Jak v angličtině? Večerní čas?
něco "po"
po porodu
odpoledne?
Odpoledne.
po hlavním...?
netuším
před půlnocí
po .. to druhé nevím
něco po něcen
za rovníkem
Odpoledne (čas)
po poledni - odpoledne
pm
odpo
za poledem
po poledni/odpoledne
Po čase
Poslední manželství
přímá zpráva
odpoledne - doslova po poledni
zprava
Dopoledne
odpoledna
později, následně
po
říše
před nečím
odpoledne? z angličtiny
.
Nevím.
Za polednikem???
Od poledne
V průměru
3622,78 %16,29 % 

Graf

30. Co podle Vás znamená curriculum vītae (CV)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
životopis3657,14 %16,29 %  
zivotopis46,35 %1,81 %  
běh života (životopis)46,35 %1,81 %  
Nevím34,76 %1,36 %  
Běh života23,17 %0,9 %  
životopis / koloběh života11,59 %0,45 %  
životopis, "běh života"11,59 %0,45 %  
průběh? života11,59 %0,45 %  
popis života11,59 %0,45 %  
Vzdělání života11,59 %0,45 %  
ostatní odpovědi běh života = životopis
živitopis
Zivotopis. Psani zivota
vlastní životopis
koloběh života, životopis
běh života (přeneseno kádrový dotazník)
...zivot
beh zivota uzivano pro zivotopis
civilizace
914,29 %4,07 % 

Graf

31. Co podle Vás znamená curriculum vītae (CV)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Životopis9962,66 %44,8 %  
zivotopis1710,76 %7,69 %  
nevím95,7 %4,07 %  
běh života53,16 %2,26 %  
strukturovaný životopis31,9 %1,36 %  
profesní životopis21,27 %0,9 %  
Životopis.21,27 %0,9 %  
Životopis (popis života?)10,63 %0,45 %  
Životopis :) To ím snad jako jediné.10,63 %0,45 %  
souhrn života, životopis10,63 %0,45 %  
ostatní odpovědi Zdravi
souhrn života
kruh života
Cesta života - životopis
životopis (životní údaje)
životopis (soupis života?)
životaběh
Něco s kruhem?
životopis (běh života)
životopis, zápis o životě
netuším :)
vzpomínky
Životopis, koloběh života
nečo života
Životní cesta, životopis
curriculum vitae
spis zivota (zivotopis)
CV to byl stary Citroen
1811,39 %8,14 % 

Graf

32. Co podle Vás znamená post scrīptum (P.S.)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
po napsání1320,63 %5,88 %  
Po psaní46,35 %1,81 %  
dodatek46,35 %1,81 %  
pod textem34,76 %1,36 %  
po dopisu23,17 %0,9 %  
Pod čarou23,17 %0,9 %  
Nevím23,17 %0,9 %  
po napsaném23,17 %0,9 %  
dodatek v dopise11,59 %0,45 %  
"po napsání", douška11,59 %0,45 %  
ostatní odpovědi po psanem
po napsání, lidově "douška"
po ukončení psaní (dopisu)
Poznámka pod čarou
Posledni slova
na konci napsaného (vzkaz na konci listu nebo vzkazu)
posledné slovo
později napsáno
ještě (dodatek)
Po textu
Mimochodem
po napsání, dodatek
za podpisem
poznámka nakonec
Poslední slovo
Po dopsání
dodatek za textem
taková ta zpráva za dopisem
(nasledujici) za dopisem
závěrečná fráze na (resp. po) konci dopisu
po napaném (dodatek)
na konec
asi nevím
Po dopise, závěrem
Pod radkem
dodatek, poslední slova
Připsáno po napsání
poslední slovo - pod dopisem
po podpisu
2946,03 %13,12 % 

Graf

33. Co podle Vás znamená post scrīptum (P.S.)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dodatek2113,29 %9,5 %  
Po napsání148,86 %6,33 %  
nevím74,43 %3,17 %  
po psaní74,43 %3,17 %  
posledni zprava63,8 %2,71 %  
poslední slovo42,53 %1,81 %  
mimochodem31,9 %1,36 %  
dovětek31,9 %1,36 %  
Dodatek v dopise31,9 %1,36 %  
pod čarou31,9 %1,36 %  
ostatní odpovědi na konec
po napsaném
Po podpisu
poslední sdělení
poznámka
dodatek k dopisu
Poznámka na závěr
Pod čarou?
psáno pod čarou
za textem
Dodatek v dopisu
Dodatek v dopise. Dobře, tak druhé, co vím.
dodatek k závěru
po podepsání
po psaní, (dodatek)
dodatek k testu
za podpisem
Po textu
dodatek připsaný později
poslední slova
Po dopsání
po spisu
to neumím přeložit, nemyslím si že to má český ekvivalent, používá se snad pouze latinsky. ("po psaní", "po skriptu"?)
Poznámka, dodatek “pod čarou”
dodatek (pod čarou)
douska
Jednoslovné doplnění vzkazu, "poznámka pod čarou"
douška, po dopisu
Dodatek, pod carou
poznámka závěrem dopisu pod podpisem
dodatek za podpisem
Dodatečně
po napsání (resp. poznámka na závěr)
v dopise / poslední vzkaz, nebo doplnění vzkazu
závěrem dopisu
dodatek ("po napsaném")
za textom
dodatečně, po podpisu
A ještě
douška v dopise
jeste dodadavam
(poznámka) za dopisem/psaním nebo prostě doplnění/doplněk
Psáno dodatečně
dopis
po napsani dodatek
pod textem
doplněk, pozn. na závěr
to, co se píše za hlavní částí textu dopisu (za podpisem)
pod písmem
poznámka po napsání dopisu
doslova "po napsání", významově spíš "dodatetk, dovětek"
za textem, poznamka pod carou
po tom co je napsáno/dodatečná poznámka za dopisem
Poznámka po hlavním textu v dopise
po dopisu
-
za zprávou
poslední řádek v dopisu
poznámku
posledn slovo
Pod ciarov
poslední slova, dodatek
dodatek k textu v dopise, nebo v článku
Na konci dopisu
poznámka za textem (užívá se v dopisech)
netuším :)
Po ...
Po přečtení
osobní poznámka na konci dopisu
po zápisu
.
"poslední sdělení"
poslední správa
douška za písmem
Mimo zaznam nebo tak neco, dovětek
post scriptum
Dopsáno později
Nadto
Na zaver
dodatek v dopise po podpisu
Poznamka za textem
8755,06 %39,37 % 

Graf

34. Význam kterých z výše uvedených frází byste znal/a i bez nápovědy (možnosti, zkratky)?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
všechny1710,43 %7,69 %  
všech106,13 %4,52 %  
cv63,68 %2,71 %  
nevím53,07 %2,26 %  
ano42,45 %1,81 %  
CV, P.S.42,45 %1,81 %  
Vsechny42,45 %1,81 %  
cv, ps31,84 %1,36 %  
31,3321,23 %0,9 %  
PS21,23 %0,9 %  
ostatní odpovědi 2
Životopis
ne
Všechny - z AJ
latinářka na gymnáziu nám nic neodpustila a tak si dodnes pamatuji i "quo usque tandem abutere Catilina patiencia nostra? Quam diu..
vsech tak jak jsem to napsala, at uz to mam dobre nebo spatne. napoveda neovlivnila me rozhodovani
Asi 6 frází
P.S. ; Summa summarum ; in memoriam ; in absentia ; de facto ; corpus delicti ; carpe diem ;
Nomen omen, carpe diem, corpus delicti, de facto, in absentia
CV, tabula rasa, summa summarum, in memoriam, in absentia
carpe diem, de facto, in memoriam, nomen omen - myslím, že není ani jedno z nabízených možností?, summa summarum, tabula rasa, curriculum vitae, --- každopádně hodně zajímavé!! hodně štěstí s ročníkovou prací :>
Carpe diem
Těžko říci co vlastně znám, když nevím, která možnost je správně. Pojmu odpověď tedy trochu jinak. Nomen omen, tabula rasa, ante meridiem a post meridiem neznám a šlo opravdu jen o typy podle zkratky/možnosti. U ostatních mám alespoň mlhavou představu (neříkám, že správnou) co by mohly fráze znamenat a něco bych odpověděl i bez nápovědy.
jen cv
skoro všech
alma mater, de facto, PS, summa summarum
posledni dva
Curriculum vìtae, post scrīptum
3 jsem nikdy neslyšela (corpus dēlictī, tabula rāsa a vōx populī), zbytek jsem někdy slyšela, nebo je i běžně používám
dē factō, tabula rāsa
curriculum
všechny kromě post scriptum
téměř všech
70-80 % spíše ty známější
všechny kromě corpus delicti, nomen omen a nota bene
to neodhadnu, ale AM a PM určitě ne, nikdy jsem nepátrala čeho to jsou zkrsatkx
carpe diem, curriculum vitae, vox populi,in memoriam,corpus delicti
ano, v případě AM a PM jsem to nikdy neviděla takto napsané, ale stačí znát nějaký románský jazyk (v mém případě španělština) a je jasné co se tím myslí.
Alma mater, curriculum vitae, tabula rasa, vox populi, nota bene, de facto, carpe diem, PS
P.S., C.V.
vetsinu
Žádné
doufám, že všech :-)
70%
p.s.,Cv.
cv ps
vše kromě alma mater, tabula rasa a nota bene
21, 11, 13, od čísla 25 do 33
většiny
Doslovně moc ne, ale význam docela dosti znám...
80% ze všech, některé jsou podobné italským slovům.
9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25.
Většinu asi
31. , 33. (nějak tu není otázka 32 :-)
Ps. Cv.
všechny (jestli jsou správně)
Znal jsem vše kromě ante/post meridiem.
AM, PM, CV,P.S.
žádných
skoro všechny
Vše kromě tabula rāsa a notā bene
vsechno krome AM/PM
všechny, latina mě ve škole bavila
Alma mater, carpe diem, summa summarum, vox populi
11, 15, 19, 21, 23
homo homini lupus
ot. 31 a 33
typla bych 8
tak 80 %.
Tři
většinu, možná aj všechny
p.s., cv
CV, P.S.,
30,32
CV, P.S., vox populi, carpe diem, de facto, in absentia, summa summarum, tabula rasa
vsech
všechna
in absentia, in memoriam, tabula rasa, vox populi, ante a post meridiem, curriculum vitae
většinu,jen tou první si nejsem jista
Per aspera ed astra
Im memoriam, carpe diem, tabula rasa,
AM, PM, CV
4,8,10,14,20,
AM, PM, CV, P.S.
5, 7, 9, 11, 15, 19, 21, 31, 33
Am pm cv ps
zkratky
velmi malo, znam jen par frazi ze zdravotnictvi
7, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25
p.s.
kromě PS
PS,
80%
Tabula rasa, summa summarum, nomen omen, de facto,
x
CV a PS
CV, tabula rasa,carpe diem
currictulum vitae
kupodivu všechny:-)
summa sumárum
všechny kromě Tabula rasa
4,8,10,12,14,16,20,24,30,32
alma māter,corpus dēlictī,dē factō,in memoriam,summa summārum
znám všechny až na post et ante meridiem
33,31
vox populi, tabula rasa, summa sumarum, nota bene,in memoriam, corpus delicti
Carpe Diem, de facto, in memoriam, summa summarum, tabula rasa, curriculum vitae, post scriptum
Netusim
snad všechny
asi vsechny, tyto jsou pouzivane v podstate vsude
CV , P.S.
PS, CV
asi ten Citroen
10665,03 %47,96 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 14 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jaký je Váš věk?

 • odpověď 16-30 let:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi mrtvé tělo na otázku 9. Co podle Vás znamená corpus dēlictī?

3. Učil/a jste se někdy latinu (ve škole, na kurzu, v rámci samostudia apod.)?

 • odpověď ano:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi užívej dne na otázku 6. Co podle Vás znamená carpe diem?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi předmět doličný na otázku 8. Co podle Vás znamená corpus dēlictī?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ve skutečnosti na otázku 10. Co podle Vás znamená dē factō?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi v nepřítomnosti na otázku 12. Co podle Vás znamená in absentiā?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi posmrtně na otázku 14. Co podle Vás znamená in memoriam?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ve vzpomínkách na otázku 14. Co podle Vás znamená in memoriam?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi jméno znamení na otázku 16. Co podle Vás znamená nōmen ōmen?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi krycí jméno (pseudonym) na otázku 16. Co podle Vás znamená nōmen ōmen?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobře si všimni na otázku 18. Co podle Vás znamená notā bene?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi jak známo na otázku 18. Co podle Vás znamená notā bene?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi celkem na otázku 20. Co podle Vás znamená summa summārum?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi narozené dítě („nepopsaný list“) na otázku 22. Co podle Vás znamená tabula rāsa?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi hlas lidu na otázku 24. Co podle Vás znamená vōx populī?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi dopoledne na otázku 26. Co podle Vás znamená ante merīdiem (AM)?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi před polednem na otázku 26. Co podle Vás znamená ante merīdiem (AM)?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi odpoledne na otázku 28. Co podle Vás znamená post merīdiem (PM)?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi po poledni na otázku 28. Co podle Vás znamená post merīdiem (PM)?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi životopis na otázku 30. Co podle Vás znamená curriculum vītae (CV)?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi po napsání na otázku 32. Co podle Vás znamená post scrīptum (P.S.)?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi matka živitelka na otázku 4. Co podle Vás znamená alma māter?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi matka moudrosti na otázku 4. Co podle Vás znamená alma māter?

6. Co podle Vás znamená carpe diem?

 • odpověď užívej dne:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi po poledni na otázku 28. Co podle Vás znamená post merīdiem (PM)?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi před polednem na otázku 26. Co podle Vás znamená ante merīdiem (AM)?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi jméno znamení na otázku 16. Co podle Vás znamená nōmen ōmen?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi jak známo na otázku 18. Co podle Vás znamená notā bene?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi předmět doličný na otázku 8. Co podle Vás znamená corpus dēlictī?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi životopis na otázku 30. Co podle Vás znamená curriculum vītae (CV)?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi matka živitelka na otázku 4. Co podle Vás znamená alma māter?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi celkem na otázku 20. Co podle Vás znamená summa summārum?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi odpoledne na otázku 28. Co podle Vás znamená post merīdiem (PM)?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi posmrtně na otázku 14. Co podle Vás znamená in memoriam?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi v nepřítomnosti na otázku 12. Co podle Vás znamená in absentiā?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ve skutečnosti na otázku 10. Co podle Vás znamená dē factō?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi dopoledne na otázku 26. Co podle Vás znamená ante merīdiem (AM)?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi po napsání na otázku 32. Co podle Vás znamená post scrīptum (P.S.)?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi narozené dítě („nepopsaný list“) na otázku 22. Co podle Vás znamená tabula rāsa?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Učil/a jste se někdy latinu (ve škole, na kurzu, v rámci samostudia apod.)?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobře si všimni na otázku 18. Co podle Vás znamená notā bene?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi hlas lidu na otázku 24. Co podle Vás znamená vōx populī?

7. Co podle Vás znamená carpe diem?

 • odpověď užívej dne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Po napsání na otázku 33. Co podle Vás znamená post scrīptum (P.S.)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi před polednem na otázku 27. Co podle Vás znamená ante merīdiem (AM)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobře si všimni na otázku 19. Co podle Vás znamená notā bene?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi po poledni na otázku 29. Co podle Vás znamená post merīdiem (PM)?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi jméno znamení na otázku 17. Co podle Vás znamená nōmen ōmen?

9. Co podle Vás znamená corpus dēlictī?

 • odpověď předmět doličný:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Po napsání na otázku 33. Co podle Vás znamená post scrīptum (P.S.)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi zivotopis na otázku 31. Co podle Vás znamená curriculum vītae (CV)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi po poledni na otázku 29. Co podle Vás znamená post merīdiem (PM)?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dodatek na otázku 33. Co podle Vás znamená post scrīptum (P.S.)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi jméno znamení na otázku 17. Co podle Vás znamená nōmen ōmen?

10. Co podle Vás znamená dē factō?

 • odpověď ve skutečnosti:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi posmrtně na otázku 14. Co podle Vás znamená in memoriam?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi dopoledne na otázku 26. Co podle Vás znamená ante merīdiem (AM)?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi odpoledne na otázku 28. Co podle Vás znamená post merīdiem (PM)?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi životopis na otázku 30. Co podle Vás znamená curriculum vītae (CV)?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi narozené dítě („nepopsaný list“) na otázku 22. Co podle Vás znamená tabula rāsa?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi užívej dne na otázku 6. Co podle Vás znamená carpe diem?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi předmět doličný na otázku 8. Co podle Vás znamená corpus dēlictī?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi jméno znamení na otázku 16. Co podle Vás znamená nōmen ōmen?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobře si všimni na otázku 18. Co podle Vás znamená notā bene?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Učil/a jste se někdy latinu (ve škole, na kurzu, v rámci samostudia apod.)?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi hlas lidu na otázku 24. Co podle Vás znamená vōx populī?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi matka živitelka na otázku 4. Co podle Vás znamená alma māter?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi v nepřítomnosti na otázku 12. Co podle Vás znamená in absentiā?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi celkem na otázku 20. Co podle Vás znamená summa summārum?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi před polednem na otázku 26. Co podle Vás znamená ante merīdiem (AM)?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ve vzpomínkách na otázku 14. Co podle Vás znamená in memoriam?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi jak známo na otázku 18. Co podle Vás znamená notā bene?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi po poledni na otázku 28. Co podle Vás znamená post merīdiem (PM)?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi krycí jméno (pseudonym) na otázku 16. Co podle Vás znamená nōmen ōmen?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi po napsání na otázku 32. Co podle Vás znamená post scrīptum (P.S.)?

12. Co podle Vás znamená in absentiā?

 • odpověď v nepřítomnosti:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi užívej dne na otázku 6. Co podle Vás znamená carpe diem?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi posmrtně na otázku 14. Co podle Vás znamená in memoriam?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi jméno znamení na otázku 16. Co podle Vás znamená nōmen ōmen?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi krycí jméno (pseudonym) na otázku 16. Co podle Vás znamená nōmen ōmen?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi jak známo na otázku 18. Co podle Vás znamená notā bene?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi celkem na otázku 20. Co podle Vás znamená summa summārum?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi dopoledne na otázku 26. Co podle Vás znamená ante merīdiem (AM)?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi před polednem na otázku 26. Co podle Vás znamená ante merīdiem (AM)?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi odpoledne na otázku 28. Co podle Vás znamená post merīdiem (PM)?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi po poledni na otázku 28. Co podle Vás znamená post merīdiem (PM)?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi životopis na otázku 30. Co podle Vás znamená curriculum vītae (CV)?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi po napsání na otázku 32. Co podle Vás znamená post scrīptum (P.S.)?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Učil/a jste se někdy latinu (ve škole, na kurzu, v rámci samostudia apod.)?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi hlas lidu na otázku 24. Co podle Vás znamená vōx populī?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ve skutečnosti na otázku 10. Co podle Vás znamená dē factō?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi narozené dítě („nepopsaný list“) na otázku 22. Co podle Vás znamená tabula rāsa?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi předmět doličný na otázku 8. Co podle Vás znamená corpus dēlictī?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobře si všimni na otázku 18. Co podle Vás znamená notā bene?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ve vzpomínkách na otázku 14. Co podle Vás znamená in memoriam?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi matka živitelka na otázku 4. Co podle Vás znamená alma māter?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi matka moudrosti na otázku 4. Co podle Vás znamená alma māter?

20. Co podle Vás znamená summa summārum?

 • odpověď celkem:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi jak známo na otázku 18. Co podle Vás znamená notā bene?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi dopoledne na otázku 26. Co podle Vás znamená ante merīdiem (AM)?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi odpoledne na otázku 28. Co podle Vás znamená post merīdiem (PM)?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi užívej dne na otázku 6. Co podle Vás znamená carpe diem?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi předmět doličný na otázku 8. Co podle Vás znamená corpus dēlictī?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi jméno znamení na otázku 16. Co podle Vás znamená nōmen ōmen?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi po poledni na otázku 28. Co podle Vás znamená post merīdiem (PM)?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi v nepřítomnosti na otázku 12. Co podle Vás znamená in absentiā?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi před polednem na otázku 26. Co podle Vás znamená ante merīdiem (AM)?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi posmrtně na otázku 14. Co podle Vás znamená in memoriam?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Učil/a jste se někdy latinu (ve škole, na kurzu, v rámci samostudia apod.)?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi hlas lidu na otázku 24. Co podle Vás znamená vōx populī?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ve skutečnosti na otázku 10. Co podle Vás znamená dē factō?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi narozené dítě („nepopsaný list“) na otázku 22. Co podle Vás znamená tabula rāsa?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ve vzpomínkách na otázku 14. Co podle Vás znamená in memoriam?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi životopis na otázku 30. Co podle Vás znamená curriculum vītae (CV)?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi matka živitelka na otázku 4. Co podle Vás znamená alma māter?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi matka moudrosti na otázku 4. Co podle Vás znamená alma māter?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobře si všimni na otázku 18. Co podle Vás znamená notā bene?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi krycí jméno (pseudonym) na otázku 16. Co podle Vás znamená nōmen ōmen?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi po napsání na otázku 32. Co podle Vás znamená post scrīptum (P.S.)?

22. Co podle Vás znamená tabula rāsa?

 • odpověď narozené dítě („nepopsaný list“):
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi posmrtně na otázku 14. Co podle Vás znamená in memoriam?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi dopoledne na otázku 26. Co podle Vás znamená ante merīdiem (AM)?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi odpoledne na otázku 28. Co podle Vás znamená post merīdiem (PM)?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi životopis na otázku 30. Co podle Vás znamená curriculum vītae (CV)?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi matka živitelka na otázku 4. Co podle Vás znamená alma māter?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobře si všimni na otázku 18. Co podle Vás znamená notā bene?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ve skutečnosti na otázku 10. Co podle Vás znamená dē factō?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi užívej dne na otázku 6. Co podle Vás znamená carpe diem?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi předmět doličný na otázku 8. Co podle Vás znamená corpus dēlictī?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Učil/a jste se někdy latinu (ve škole, na kurzu, v rámci samostudia apod.)?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi hlas lidu na otázku 24. Co podle Vás znamená vōx populī?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi v nepřítomnosti na otázku 12. Co podle Vás znamená in absentiā?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi jméno znamení na otázku 16. Co podle Vás znamená nōmen ōmen?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi celkem na otázku 20. Co podle Vás znamená summa summārum?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi krycí jméno (pseudonym) na otázku 16. Co podle Vás znamená nōmen ōmen?

23. Co podle Vás znamená tabula rāsa?

 • odpověď narozené dítě („nepopsaný list“):
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Po napsání na otázku 33. Co podle Vás znamená post scrīptum (P.S.)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi před polednem na otázku 27. Co podle Vás znamená ante merīdiem (AM)?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi po poledni na otázku 29. Co podle Vás znamená post merīdiem (PM)?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi jméno znamení na otázku 17. Co podle Vás znamená nōmen ōmen?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odpoledne na otázku 29. Co podle Vás znamená post merīdiem (PM)?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobře si všimni na otázku 19. Co podle Vás znamená notā bene?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 29. Co podle Vás znamená post merīdiem (PM)?

24. Co podle Vás znamená vōx populī?

 • odpověď hlas lidu:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 3. Učil/a jste se někdy latinu (ve škole, na kurzu, v rámci samostudia apod.)?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi užívej dne na otázku 6. Co podle Vás znamená carpe diem?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi předmět doličný na otázku 8. Co podle Vás znamená corpus dēlictī?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ve skutečnosti na otázku 10. Co podle Vás znamená dē factō?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi v nepřítomnosti na otázku 12. Co podle Vás znamená in absentiā?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi posmrtně na otázku 14. Co podle Vás znamená in memoriam?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ve vzpomínkách na otázku 14. Co podle Vás znamená in memoriam?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi jméno znamení na otázku 16. Co podle Vás znamená nōmen ōmen?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi krycí jméno (pseudonym) na otázku 16. Co podle Vás znamená nōmen ōmen?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi dobře si všimni na otázku 18. Co podle Vás znamená notā bene?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi jak známo na otázku 18. Co podle Vás znamená notā bene?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi celkem na otázku 20. Co podle Vás znamená summa summārum?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi narozené dítě („nepopsaný list“) na otázku 22. Co podle Vás znamená tabula rāsa?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi dopoledne na otázku 26. Co podle Vás znamená ante merīdiem (AM)?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi před polednem na otázku 26. Co podle Vás znamená ante merīdiem (AM)?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi odpoledne na otázku 28. Co podle Vás znamená post merīdiem (PM)?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi po poledni na otázku 28. Co podle Vás znamená post merīdiem (PM)?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi životopis na otázku 30. Co podle Vás znamená curriculum vītae (CV)?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi po napsání na otázku 32. Co podle Vás znamená post scrīptum (P.S.)?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi matka živitelka na otázku 4. Co podle Vás znamená alma māter?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi matka moudrosti na otázku 4. Co podle Vás znamená alma māter?

27. Co podle Vás znamená ante merīdiem (AM)?

 • odpověď nevím:
  • 8.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 29. Co podle Vás znamená post merīdiem (PM)?

28. Co podle Vás znamená post merīdiem (PM)?

 • odpověď odpoledne:
  • 15.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi dopoledne na otázku 26. Co podle Vás znamená ante merīdiem (AM)?
 • odpověď po poledni:
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi před polednem na otázku 26. Co podle Vás znamená ante merīdiem (AM)?

29. Co podle Vás znamená post merīdiem (PM)?

 • odpověď po poledni:
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi před polednem na otázku 27. Co podle Vás znamená ante merīdiem (AM)?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Učil/a jste se někdy latinu (ve škole, na kurzu, v rámci samostudia apod.)?

4. Co podle Vás znamená alma māter?

6. Co podle Vás znamená carpe diem?

8. Co podle Vás znamená corpus dēlictī?

10. Co podle Vás znamená dē factō?

12. Co podle Vás znamená in absentiā?

14. Co podle Vás znamená in memoriam?

16. Co podle Vás znamená nōmen ōmen?

18. Co podle Vás znamená notā bene?

20. Co podle Vás znamená summa summārum?

22. Co podle Vás znamená tabula rāsa?

24. Co podle Vás znamená vōx populī?

26. Co podle Vás znamená ante merīdiem (AM)?

28. Co podle Vás znamená post merīdiem (PM)?

30. Co podle Vás znamená curriculum vītae (CV)?

32. Co podle Vás znamená post scrīptum (P.S.)?

34. Význam kterých z výše uvedených frází byste znal/a i bez nápovědy (možnosti, zkratky)?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Učil/a jste se někdy latinu (ve škole, na kurzu, v rámci samostudia apod.)?

4. Co podle Vás znamená alma māter?

6. Co podle Vás znamená carpe diem?

8. Co podle Vás znamená corpus dēlictī?

10. Co podle Vás znamená dē factō?

12. Co podle Vás znamená in absentiā?

14. Co podle Vás znamená in memoriam?

16. Co podle Vás znamená nōmen ōmen?

18. Co podle Vás znamená notā bene?

20. Co podle Vás znamená summa summārum?

22. Co podle Vás znamená tabula rāsa?

24. Co podle Vás znamená vōx populī?

26. Co podle Vás znamená ante merīdiem (AM)?

28. Co podle Vás znamená post merīdiem (PM)?

30. Co podle Vás znamená curriculum vītae (CV)?

32. Co podle Vás znamená post scrīptum (P.S.)?

34. Význam kterých z výše uvedených frází byste znal/a i bez nápovědy (možnosti, zkratky)?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Barhoňová, M.Latinské fráze používané v běžném životě (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://latinske-fraze-pouzivane-v-b.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.