Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Používání látkových plen ve 21. století

Používání látkových plen ve 21. století

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dominika Adamcová
Šetření:23. 04. 2014 - 08. 05. 2014
Počet respondentů:152
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.07
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:87 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

obracím se na Vás s žádostí o vyplnění dotazníku, který je součástí mé seminární práce v předmětu sociologie na střední škole. Dotazník je krátký, nezabere Vám mnoho času.

Děkuji,

Dominika Adamcová

Odpovědi respondentů

1. Setkal/a jste se během svého života s látkovými i jednorázovými plenami pro děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano14595,39 %95,39 %  
Ne74,61 %4,61 %  

Graf

2. Myslíte si, že z jakýchkoliv důvodů jsou lepší jednorázové nebo látkové pleny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednorázové8052,63 %52,63 %  
Látkové7146,71 %46,71 %  
Papírové10,66 %0,66 %  

Graf

3. Mezi výhody látkových plen podle Vás patří:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jsou ekologičtější11676,32 %76,32 %  
Nižší celkové náklady9159,87 %59,87 %  
Mohu je využít i pro další dítě8253,95 %53,95 %  
Jsou vhodné na formování kyčlí6844,74 %44,74 %  
Jsou prodyšné, kůže tak není tolik zapařená6744,08 %44,08 %  
Použitý materiál je příjemnější a vhodnější pro děti6039,47 %39,47 %  
Dítě se dřív naučí na nočník, pokud v tom ale bude podporované4932,24 %32,24 %  
Jsou příznivější pro zdraví dětí4831,58 %31,58 %  
Jsou pohodlné jak pro děti, tak i pro rodiče117,24 %7,24 %  

Graf

4. Mezi nevýhody látkových plen podle Vás patří:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Po použití je musím prát, sušit...12682,89 %82,89 %  
Nelze používat v místech, kde není pračka10367,76 %67,76 %  
Velmi snadno protečou7549,34 %49,34 %  
Vysoká počáteční investice při nákupu plenek6442,11 %42,11 %  
Malá dostupnost v kamenných obchodech v místech, kde není kamenný obchod s plenkovým zbožím5838,16 %38,16 %  
Jsou objemnější než jednorázové plenky4630,26 %30,26 %  
Jsou nepohodlné2818,42 %18,42 %  

Graf

5. Znáte, či použili jste značku látkových plen Katyv BABY?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne14293,42 %93,42 %  
Ano106,58 %6,58 %  

Graf

6. Byli jste s touto značkou spokojeni, či slyšeli jste na ni dobré recenze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano770 %4,61 %  
Ano330 %1,97 %  

Graf

7. Doporučil/a byste používání látkových plen ostatním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9663,16 %63,16 %  
Ne5636,84 %36,84 %  

Graf

8. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena12783,55 %83,55 %  
Muž2516,45 %16,45 %  

Graf

9. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-30 let9260,53 %60,53 %  
31-45 let4328,29 %28,29 %  
46-100159,87 %9,87 %  
Do 15-ti let21,32 %1,32 %  

Graf

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské7650 %50 %  
Vysokoškolské6844,74 %44,74 %  
Základní85,26 %5,26 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Myslíte si, že z jakýchkoliv důvodů jsou lepší jednorázové nebo látkové pleny?

  • odpověď Jednorázové:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 7. Doporučil/a byste používání látkových plen ostatním?

3. Mezi výhody látkových plen podle Vás patří:

  • odpověď Použitý materiál je příjemnější a vhodnější pro děti:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jsou pohodlné jak pro děti, tak i pro rodiče na otázku 3. Mezi výhody látkových plen podle Vás patří:

7. Doporučil/a byste používání látkových plen ostatním?

  • odpověď Ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Látkové na otázku 2. Myslíte si, že z jakýchkoliv důvodů jsou lepší jednorázové nebo látkové pleny?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkal/a jste se během svého života s látkovými i jednorázovými plenami pro děti?

2. Myslíte si, že z jakýchkoliv důvodů jsou lepší jednorázové nebo látkové pleny?

3. Mezi výhody látkových plen podle Vás patří:

4. Mezi nevýhody látkových plen podle Vás patří:

5. Znáte, či použili jste značku látkových plen Katyv BABY?

7. Doporučil/a byste používání látkových plen ostatním?

8. Jakého jste pohlaví?

9. Kolik Vám je let?

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkal/a jste se během svého života s látkovými i jednorázovými plenami pro děti?

2. Myslíte si, že z jakýchkoliv důvodů jsou lepší jednorázové nebo látkové pleny?

3. Mezi výhody látkových plen podle Vás patří:

4. Mezi nevýhody látkových plen podle Vás patří:

5. Znáte, či použili jste značku látkových plen Katyv BABY?

7. Doporučil/a byste používání látkových plen ostatním?

8. Jakého jste pohlaví?

9. Kolik Vám je let?

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Adamcová, D.Používání látkových plen ve 21. století (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://latkove-pleny.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.