Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Lávový kámen na grilování

Lávový kámen na grilování

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:vít mrázek
Šetření:19. 11. 2009 - 07. 12. 2009
Počet respondentů:100
Počet otázek (max/průměr):8 / 5.38
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:88,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Děkuji, že jste si našli zhruba 2min na vyplnění tohoto dotazníku. Velmi mi to usnadní mou seminární práci. Dotazník je anonymní, Vaše údaje budou použity pouze pro účely mé seminární práce. 

Odpovědi respondentů

1. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-305247,27 %52 %  
41 a více3531,82 %35 %  
31-402220 %22 %  
méně než 1810,91 %1 %  

Graf

2. Slyšel(a) jste někdy o lávovém kameni a moderním grilování na něm?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, samozřejmě..otázka č. 3, Pouze zaslechl(a)..(z novin, televize, od známeho atd)..otázka č. 3, Ne, nikdy..otázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nikdy..5953,64 %59 %  
Ano, samozřejmě..3935,45 %39 %  
Pouze zaslechl(a)..(z novin, televize, od známeho atd)..1110 %11 %  
Ano, samozŠ™ejmě..10,91 %1 %  

Graf

3. Z jakého zdroje jste slyšel(a) o tomto výrobku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Od známého3468 %34 %  
Z novin, časopisů, letáků atd..714 %7 %  
Jiný zdroj510 %5 %  
Z televize36 %3 %  
Z výstavy, veletrhu, atd..12 %1 %  

Graf

4. Proč byste si koupili tento výrobek? (pokud ho již vlastníte, tak proč jste si ho pořizovalii)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Protože jídlo z něj je mnohonásobně zdravější než normálním grilu2652 %26 %  
Protože jídlu rozumím a chci tu nejlepší kvalitu1428 %14 %  
Ze zvědavosti..714 %7 %  
ProtoŠ¾e jídlo z něj je mnohonásobně zdravějŠ¡í neŠ¾ normálním grilu24 %2 %  
Protože si to zrovna koupil soused, tak abych nebyl pozadu..12 %1 %  

Graf

5. Základní nabídka kamene je 1590Kč. Jak vnímáte tuto cenu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jako přijatelnou3672 %36 %  
Jako příliš vysokou1122 %11 %  
Jako pŠ™íliŠ¡ vysokou24 %2 %  
Jako příliš nízkou12 %1 %  

Graf

6. Shledáváte on-line objednání a doručení výrobku až do domu pomocí zásilkových služeb dobrým řešením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, samozřejmě, šetří to čas4080 %40 %  
Ano, ale nejsem spokojen(a) s některými dopravci612 %6 %  
Ano, samozŠ™ejmě, Š¡etŠ™í to čas24 %2 %  
Ne, neuznávám tento způsob nakupování24 %2 %  

Graf

7. Co je hlavní příčinou toho, že jste o výrobku neslyšel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Špatná reklama3966,1 %39 %  
Nezajím se o takové produkty1423,73 %14 %  
Ani mě nenapadlo o takových věcech přemýšlet610,17 %6 %  

Graf

8. Pokud by Vám někdo(např. známy atd..) doporučoval tento výrobek a řekl by Vám, že lze grilovat a péct zdravěji, zaujal by Vás tento výrobek a začal(a) byste se o něj zajímat více?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3966,1 %39 %  
nevím1627,12 %16 %  
ne46,78 %4 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Kolik Vám je let?

 • odpověď 18-30:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pouze zaslechl(a)..(z novin, televize, od známeho atd).. na otázku 2. Slyšel(a) jste někdy o lávovém kameni a moderním grilování na něm?

2. Slyšel(a) jste někdy o lávovém kameni a moderním grilování na něm?

 • odpověď Ne, nikdy..:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nezajím se o takové produkty na otázku 7. Co je hlavní příčinou toho, že jste o výrobku neslyšel?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Špatná reklama na otázku 7. Co je hlavní příčinou toho, že jste o výrobku neslyšel?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 8. Pokud by Vám někdo(např. známy atd..) doporučoval tento výrobek a řekl by Vám, že lze grilovat a péct zdravěji, zaujal by Vás tento výrobek a začal(a) byste se o něj zajímat více?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 8. Pokud by Vám někdo(např. známy atd..) doporučoval tento výrobek a řekl by Vám, že lze grilovat a péct zdravěji, zaujal by Vás tento výrobek a začal(a) byste se o něj zajímat více?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 41 a více na otázku 1. Kolik Vám je let?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik Vám je let?

2. Slyšel(a) jste někdy o lávovém kameni a moderním grilování na něm?

3. Z jakého zdroje jste slyšel(a) o tomto výrobku?

4. Proč byste si koupili tento výrobek? (pokud ho již vlastníte, tak proč jste si ho pořizovalii)

5. Základní nabídka kamene je 1590Kč. Jak vnímáte tuto cenu?

6. Shledáváte on-line objednání a doručení výrobku až do domu pomocí zásilkových služeb dobrým řešením?

7. Co je hlavní příčinou toho, že jste o výrobku neslyšel?

8. Pokud by Vám někdo(např. známy atd..) doporučoval tento výrobek a řekl by Vám, že lze grilovat a péct zdravěji, zaujal by Vás tento výrobek a začal(a) byste se o něj zajímat více?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik Vám je let?

2. Slyšel(a) jste někdy o lávovém kameni a moderním grilování na něm?

3. Z jakého zdroje jste slyšel(a) o tomto výrobku?

4. Proč byste si koupili tento výrobek? (pokud ho již vlastníte, tak proč jste si ho pořizovalii)

5. Základní nabídka kamene je 1590Kč. Jak vnímáte tuto cenu?

6. Shledáváte on-line objednání a doručení výrobku až do domu pomocí zásilkových služeb dobrým řešením?

7. Co je hlavní příčinou toho, že jste o výrobku neslyšel?

8. Pokud by Vám někdo(např. známy atd..) doporučoval tento výrobek a řekl by Vám, že lze grilovat a péct zdravěji, zaujal by Vás tento výrobek a začal(a) byste se o něj zajímat více?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

mrázek, v.Lávový kámen na grilování (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://lavovy-kamen-na-grilovani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.