Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Lázeňství v Karlových Varech

Lázeňství v Karlových Varech

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tomáš Malina
Šetření:17. 10. 2010 - 25. 10. 2010
Počet respondentů:8
Počet otázek (max/průměr):22 / 19.13
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:23
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Obracím se na Vás s prosbou o vyplnění následujícího dotazníku.
Účelem tohoto dotazníku je shromáždit a vyhodnotit informace týkající se cestovního ruchu v Karlových Varech.

Děkuji předem za Váš čas, který jste věnovali vyplnění dotazníku !

Odpovědi respondentů

1. Jak často navštěvujete lázně Karlovy Vary?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Opakovaně562,5 %62,5 %  
Jednorázově337,5 %37,5 %  

Graf

2. Pokud jste na předešlou otázku odpověděli „opakovaně“ uveďte prosím kolikrát:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou za 2 a více let240 %25 %  
Každý rok240 %25 %  
Jednou za 2 roky120 %12,5 %  

Graf

3. V jakém ročním období lázně Karlovy Vary nejčastěji navštěvujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Léto342,86 %37,5 %  
Jaro342,86 %37,5 %  
Podzim114,29 %12,5 %  

Graf

4. Víte co znamená wellness?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano685,71 %75 %  
Ne114,29 %12,5 %  

Graf

5. Kolik jste ochotni utratit za wellness služby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než 3 000 Kč685,71 %75 %  
3 000 - 5 000 Kč114,29 %12,5 %  

Graf

6. Co by podle vás nesmělo chybět ve wellness balíčku, kterému byste neodolali?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

baňkování

celková klasická masáž

medova masaz

různé druhy koupelí, masáže, rašelinové zábaly atd.

termální koupele

výhru

wellnes den např. s lymfomasáží, bazénem, saunou, vířivkou, občerstvením, ubytováním pro 2 s polopenzí a fitness

7. Navštívili jste zahraniční lázně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano685,71 %75 %  
Ne114,29 %12,5 %  

Graf

8. Pokud jste navštívili zahraniční lázně, uveďte prosím, ve kterém státě?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Laa an der Thaia, Rakousko

Maďarsko

ne

Nemecko

Slovensko

Spolková republika Německo

Tunisko

9. Porovnejte prosím, úroveň služeb v lázních v ČR a v zahraničí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný457,14 %50 %  
dobrý342,86 %37,5 %  

Graf

10. Víte co je beauty procedura?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano685,71 %75 %  
Ne114,29 %12,5 %  

Graf

11. Využili jste již nové procedury v lázeňství, jako je hipoterapie, akupunktura, chiropraxe, kryoterapie nebo muzikoterapie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne571,43 %62,5 %  
Ano228,57 %25 %  

Graf

12. Pokud jste využili nějakou z nových procedur, uveďte prosím, kterou?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

akorát jezdím na koni, ale ne jako lázeňský host...

akupunktura, akupresura

akupunktura, chiropraxe, kryoterapie

let na mars

ne

ne

žádnou

13. Využívali byste doplňkové služby, jako jsou výlety po blízkém okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano571,43 %62,5 %  
Ne228,57 %25 %  

Graf

14. byste sportovní nebo adrenalinové aktivity jako jsou: (více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Horolezectví342,86 %37,5 %  
Tenis342,86 %37,5 %  
Vodní sporty228,57 %25 %  
Lyžařské zájezdy228,57 %25 %  
jezdectví114,29 %12,5 %  
cyklistika114,29 %12,5 %  
Bungee jumping114,29 %12,5 %  
Parašutistické, tandemové seskoky114,29 %12,5 %  

Graf

15. Jste spokojeni s kulturní nabídkou ve městě (kulturní akce – divadla, taneční zábava.. atd.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7100 %87,5 %  

Graf

16. Je pro Vás důležité prostředí ve městě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7100 %87,5 %  

Graf

17. Jak hodnotíte chování personálu v lázních?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný457,14 %50 %  
výborný228,57 %25 %  
nedostatečný114,29 %12,5 %  

Graf

18. Jak hodnotíte lékařskou péči?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný571,43 %62,5 %  
výborný228,57 %25 %  

Graf

19. Jak hodnotíte stravovací služby?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný342,86 %37,5 %  
chvalitebný342,86 %37,5 %  
nedostatečný114,29 %12,5 %  

Graf

20. Jak hodnotíte stravovací služby?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný457,14 %50 %  
výborný342,86 %37,5 %  

Graf

21. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7100 %87,5 %  

Graf

22. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-30457,14 %50 %  
50 a více228,57 %25 %  
41-50114,29 %12,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Malina, T.Lázeňství v Karlových Varech (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://lazenstvi-v-karlovych-varech.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.