Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Lázně Poděbrady a.s.

Lázně Poděbrady a.s.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Červená
Šetření:27. 03. 2012 - 03. 04. 2012
Počet respondentů:4
Počet otázek (max/průměr):22 / 16.5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění pro mou BP

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena266,67 %50 %  
Muž133,33 %25 %  

Graf

2. Je Vám mezi:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31-40lety3100 %75 %  

Graf

3. Léčil/a jste se v lázních Poděbrady a.s. :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
opakovaně266,67 %50 %  
poprvé133,33 %25 %  

Graf

4. Lázně Poděbrady a.s. jste navštívil/a jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
klient PLP – poukaz od pojišťovny + doplatek za ubytování a stravování266,67 %50 %  
klient KLP – poukaz od pojišťovny133,33 %25 %  

Graf

5. V jakém ubytovacím zařízení jste byl/a ubytován/a? (název LD)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
G-Rex133,33 %25 %  
Orfeus133,33 %25 %  
zámeček133,33 %25 %  

Graf

6. Byl/a jste spokojen/a s vybavením a kategorií ubytování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi spokojen133,33 %25 %  
spíše nespokojen133,33 %25 %  
spokojen133,33 %25 %  

Graf

7. Byl/a jste spokojen/a s úklidem Vašeho pokoje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nespokojen266,67 %50 %  
velmi spokojen133,33 %25 %  

Graf

8. Jak jste byl/a spokojen s obsluhou na recepci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojen3100 %75 %  

Graf

9. Poskytla Vám recepce veškeré důležité informace ohledně ubytování, stravování, léčení atd.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3100 %75 %  

Graf

10. Jak jste byl/a spokojen/a s kvalitou a množstvím podávaného jídla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojen/a266,67 %50 %  
nespokojen/a133,33 %25 %  

Graf

11. Měl/a jste na výběr z více jídel (např. dle diet, přání atd.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3100 %75 %  

Graf

12. Byl/a jste spokojen/a s nabízenými službami (kulturní akce, zájezdy, atd.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím, nevyužil/a jsem133,33 %25 %  
nespokojen/a133,33 %25 %  
spokojen/a133,33 %25 %  

Graf

13. Využil/a služeb kulturní nabídky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne266,67 %50 %  
ano133,33 %25 %  

Graf

14. Využil/a služeb poznávacích zájezdů nabízených Lázněmi Poděbrady a.s.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne266,67 %50 %  
ano133,33 %25 %  

Graf

15. Organizoval/a jste si individuálně nějaké výlety do okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne266,67 %50 %  
ano133,33 %25 %  

Graf

16. Vyhovovala Vám skladba procedur?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano266,67 %50 %  
ne133,33 %25 %  

Graf

17. Uvítal/a byste si lepší časový harmonogram procedur?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3100 %75 %  

Graf

18. Přál/a byste si více procedur denně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3100 %75 %  

Graf

19. Je nějaké procedura, která Vám v rozpisu chyběla a přál/a byste si jí mít?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Skotský střik133,33 %25 %  
těch je133,33 %25 %  
ne133,33 %25 %  

Graf

20. Dokupoval jste si sám/ sama nějaké procedury navíc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3100 %75 %  

Graf

21. Pokud Vláda ČR schválí novelu o lázeňství a tím se tak zpřísní podmínky pro získání KLP, PLP, měli byste možnost (z finanční stránky, časové…) si sami zakoupit léčebný pobyt v lázních?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne266,67 %50 %  
ano133,33 %25 %  

Graf

22. Uvítal/a byste, kdyby vedení lázní v takovémto případě připravilo pro své klienty výhodný a případně i kratší léčebný pobyt, který by pro Vás byl finančně přijatelný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3100 %75 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (94,9 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Červená, L.Lázně Poděbrady a.s. (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://lazne-podebrady-a-s.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.