Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Leadership ředitele školy

Leadership ředitele školy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jaroslav Kalousek
Šetření:07. 04. 2015 - 24. 04. 2015
Počet respondentů:112
Počet otázek (max/průměr):54 / 54
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:53,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.11:32
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

tento anonymní dotazník je zaměřený na specifickou část profesního profilu v rámci závěrečné vysokoškolské práce. Výsledky výzkumu budou příspěvkem do diskuze o dalším vzdělávání řídících pracovníků ve školství.

U každého z následujících tvrzení vyberte míru, s jakou vystihuje Vaši osobnost (možné odpovědi: vůbec, spíše ne, málo, spíše ano, zcela). První odpověď, která Vás napadne, bývá často nejpřesnější.

Vyplnění dotazníku Vám zabere 6-9 minut

Děkuji Vám za vyplnění dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Vždy jsem připraven podpořit dobré koncepce, které pomohou vyřešit problém.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zcela6255,36 %55,36 %  
Spíše ano4741,96 %41,96 %  
Vůbec32,68 %2,68 %  

Graf

2. Dokážu přesně a výstižně prezentovat vlastní názor.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano7970,54 %70,54 %  
Zcela2825 %25 %  
Málo32,68 %2,68 %  
Vůbec21,79 %1,79 %  

Graf

3. Mám rád přehled o tom, co se ve škole děje, ale dokážu vhodně delegovat pravomoci k řešení dílčích úkolů.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano6759,82 %59,82 %  
Zcela3531,25 %31,25 %  
Málo87,14 %7,14 %  
Spíše ne10,89 %0,89 %  
Vůbec10,89 %0,89 %  

Graf

4. Konzultování záměrů a plánů s kolegy je prvním krokem ke společnému úspěchu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zcela6356,25 %56,25 %  
Spíše ano4439,29 %39,29 %  
Málo21,79 %1,79 %  
Vůbec21,79 %1,79 %  
Spíše ne10,89 %0,89 %  

Graf

5. Umím situaci dobře posoudit a předvídat možná rizika.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano9383,04 %83,04 %  
Zcela1311,61 %11,61 %  
Málo43,57 %3,57 %  
Spíše ne10,89 %0,89 %  
Vůbec10,89 %0,89 %  

Graf

6. Dokážu se vcítit do situace druhých a pochopit jejich mnohdy iracionální chování.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano7970,54 %70,54 %  
Zcela2320,54 %20,54 %  
Málo87,14 %7,14 %  
Spíše ne21,79 %1,79 %  

Graf

7. Dokážu určit priority, které vedou k dosažení vytyčeného cíle.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano7768,75 %68,75 %  
Zcela2724,11 %24,11 %  
Málo54,46 %4,46 %  
Spíše ne21,79 %1,79 %  
Vůbec10,89 %0,89 %  

Graf

8. Nepříjemné rozhovory s kolegy jsou pro harmonický vztah důležité, a proto se jim nevyhýbám.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4641,07 %41,07 %  
Zcela3127,68 %27,68 %  
Málo2724,11 %24,11 %  
Vůbec43,57 %3,57 %  
Spíše ne43,57 %3,57 %  

Graf

9. Při rozhovoru se rychle dostávám k jádru věci.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano6860,71 %60,71 %  
Zcela3632,14 %32,14 %  
Málo76,25 %6,25 %  
Spíše ne10,89 %0,89 %  

Graf

10. Neváhám při své činnosti používat nestandardní metody, pokud to vede k vytyčenému cíli.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano5246,43 %46,43 %  
Málo3632,14 %32,14 %  
Zcela1816,07 %16,07 %  
Spíše ne43,57 %3,57 %  
Vůbec21,79 %1,79 %  

Graf

11. Vím, že naslouchat je stejně tak důležité, jako mluvit, a respektuji to v každém rozhovoru.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano5347,32 %47,32 %  
Zcela5044,64 %44,64 %  
Málo76,25 %6,25 %  
Vůbec21,79 %1,79 %  

Graf

12. Překážky nebo neúspěch mě při dosahování cíle nezastaví, naopak mě povzbudí k vyššímu výkonu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano6053,57 %53,57 %  
Zcela2825 %25 %  
Málo2017,86 %17,86 %  
Spíše ne32,68 %2,68 %  
Vůbec10,89 %0,89 %  

Graf

13. Problémy, které nemají zjevné řešení a vyžadují neobvyklý přístup k vyřešení, jsou pro mě výzvou.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano5750,89 %50,89 %  
Zcela2925,89 %25,89 %  
Málo2118,75 %18,75 %  
Spíše ne43,57 %3,57 %  
Vůbec10,89 %0,89 %  

Graf

14. S druhými vycházím dobře a ve prospěch společného cíle jsem připraven tvrdě pracovat.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zcela5952,68 %52,68 %  
Spíše ano5145,54 %45,54 %  
Málo10,89 %0,89 %  
Spíše ne10,89 %0,89 %  

Graf

15. Nové poznatky umím zpracovat i vhodně využít pro dotvoření své stávající vize školy.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano7869,64 %69,64 %  
Zcela2825 %25 %  
Málo43,57 %3,57 %  
Vůbec10,89 %0,89 %  
Spíše ne10,89 %0,89 %  

Graf

16. Funkční vztahy na pracovišti jsou důležité – sehraný tým spíš dosáhne úspěchu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zcela9383,04 %83,04 %  
Spíše ano1715,18 %15,18 %  
Spíše ne10,89 %0,89 %  
Vůbec10,89 %0,89 %  

Graf

17. Bez větších rozpaků dokážu hovořit, o něčem referovat nebo něco vysvětlovat a to i tehdy, když musím mluvit k neznámým lidem nebo větším skupinám či dokonce v cizím jazyce.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano5549,11 %49,11 %  
Zcela2421,43 %21,43 %  
Málo2118,75 %18,75 %  
Spíše ne108,93 %8,93 %  
Vůbec21,79 %1,79 %  

Graf

18. Dokážu lidem naslouchat, otevřeně s nimi komunikovat a také jim vycházet vstříc.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano6558,04 %58,04 %  
Zcela4439,29 %39,29 %  
Málo10,89 %0,89 %  
Spíše ne10,89 %0,89 %  
Vůbec10,89 %0,89 %  

Graf

19. Vytváření složitých koncepcí je pro mě snadné a zvládám to s využitím veškerého potenciálu, který mám k dispozici.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano6860,71 %60,71 %  
Málo2219,64 %19,64 %  
Zcela1412,5 %12,5 %  
Spíše ne65,36 %5,36 %  
Vůbec21,79 %1,79 %  

Graf

20. Hospitace jsou jedinečným nástrojem ke zvyšování kvality vyučování a v práci naší školy je systematicky využíváme.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Málo4237,5 %37,5 %  
Spíše ano3632,14 %32,14 %  
Zcela2421,43 %21,43 %  
Spíše ne87,14 %7,14 %  
Vůbec21,79 %1,79 %  

Graf

21. Jsem empatický, dokážu se mnohé dozvědět nebo mnohé sdělit, aniž by padla jakákoliv slova.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano7264,29 %64,29 %  
Málo1916,96 %16,96 %  
Zcela1715,18 %15,18 %  
Spíše ne21,79 %1,79 %  
Vůbec21,79 %1,79 %  

Graf

22. Před zavedením nových postupů a změn v práci školy, se vždy společně ptáme, jak se to odrazí na prospěchu žáků.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano6457,14 %57,14 %  
Zcela3430,36 %30,36 %  
Málo119,82 %9,82 %  
Vůbec21,79 %1,79 %  
Spíše ne10,89 %0,89 %  

Graf

23. Když něco dělám, jsem sám k sobě náročný, tak trochu perfekcionista.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano5750,89 %50,89 %  
Zcela4741,96 %41,96 %  
Spíše ne32,68 %2,68 %  
Málo32,68 %2,68 %  
Vůbec21,79 %1,79 %  

Graf

24. V žádném případě se nesnažím vinu svést na někoho jiného.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zcela5851,79 %51,79 %  
Spíše ano3934,82 %34,82 %  
Vůbec76,25 %6,25 %  
Spíše ne54,46 %4,46 %  
Málo32,68 %2,68 %  

Graf

25. Je nutné stále rozšiřovat své znalosti a mít dostatek informací o soudobých trendech.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zcela7869,64 %69,64 %  
Spíše ano3127,68 %27,68 %  
Vůbec21,79 %1,79 %  
Málo10,89 %0,89 %  

Graf

26. Mohu pracovat se všemi typy lidí, za předpokladu, že mohou přispět něčím, co za to stojí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano6356,25 %56,25 %  
Zcela3430,36 %30,36 %  
Málo1311,61 %11,61 %  
Spíše ne10,89 %0,89 %  
Vůbec10,89 %0,89 %  

Graf

27. Nebojím se přijímat zodpovědnost – za sebe i za druhé.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zcela6356,25 %56,25 %  
Spíše ano4439,29 %39,29 %  
Vůbec32,68 %2,68 %  
Málo21,79 %1,79 %  

Graf

28. Dokážu pozitivně reagovat na své kolegy, jejich náměty, iniciativu a úspěchy.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zcela5851,79 %51,79 %  
Spíše ano5246,43 %46,43 %  
Spíše ne10,89 %0,89 %  
Vůbec10,89 %0,89 %  

Graf

29. Pokud si někdo neví s něčím rady, snažím se mu to trpělivě vysvětlit nebo mu pomoci.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano6053,57 %53,57 %  
Zcela4943,75 %43,75 %  
Málo10,89 %0,89 %  
Spíše ne10,89 %0,89 %  
Vůbec10,89 %0,89 %  

Graf

30. Jsem si vědom svých předností a dokážu je maximálně využívat, stejně tak odhadnout a využít potenciál svých kolegů.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano7667,86 %67,86 %  
Zcela2421,43 %21,43 %  
Málo98,04 %8,04 %  
Spíše ne21,79 %1,79 %  
Vůbec10,89 %0,89 %  

Graf

31. Do rozpoložení jiných se umím dobře vcítit.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano7062,5 %62,5 %  
Zcela2825 %25 %  
Málo98,04 %8,04 %  
Spíše ne32,68 %2,68 %  
Vůbec21,79 %1,79 %  

Graf

32. Většinu svých dobrých nápadů dokážu také realizovat.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano8777,68 %77,68 %  
Zcela1816,07 %16,07 %  
Málo43,57 %3,57 %  
Vůbec21,79 %1,79 %  
Spíše ne10,89 %0,89 %  

Graf

33. Z každého úspěchu i neúspěchu si beru ponaučení pro svou další práci – je to nekončící proces.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zcela7365,18 %65,18 %  
Spíše ano3632,14 %32,14 %  
Málo10,89 %0,89 %  
Spíše ne10,89 %0,89 %  
Vůbec10,89 %0,89 %  

Graf

34. Přestože mě názory druhého člověka obtěžují, dokážu své emoce udržet pod kontrolou a mám pochopení pro druhé.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano8071,43 %71,43 %  
Zcela2320,54 %20,54 %  
Spíše ne32,68 %2,68 %  
Málo32,68 %2,68 %  
Vůbec32,68 %2,68 %  

Graf

35. Při řešení úkolu zvážím všechny dostupné možnosti a zvolím nejvhodnější postup.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano6860,71 %60,71 %  
Zcela3733,04 %33,04 %  
Málo54,46 %4,46 %  
Spíše ne10,89 %0,89 %  
Vůbec10,89 %0,89 %  

Graf

36. Dokážu se zorientovat v datech nebo nějaké dokumentaci a dovedu je logicky uspořádat.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano6053,57 %53,57 %  
Zcela4641,07 %41,07 %  
Málo43,57 %3,57 %  
Vůbec21,79 %1,79 %  

Graf

37. Dokážu sladit svou práci s harmonogramy ostatních.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano7466,07 %66,07 %  
Zcela2825 %25 %  
Málo87,14 %7,14 %  
Spíše ne10,89 %0,89 %  
Vůbec10,89 %0,89 %  

Graf

38. Pracuji stejně pilně a usilovně, i když mě nikdo nekontroluje.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zcela6759,82 %59,82 %  
Spíše ano4035,71 %35,71 %  
Málo32,68 %2,68 %  
Vůbec21,79 %1,79 %  

Graf

39. Nabádám učitele ke společnému plánování vyučování a řešení žákovských problémů tak, aby z toho žáci měli co největší prospěch.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano5347,32 %47,32 %  
Zcela4439,29 %39,29 %  
Málo1210,71 %10,71 %  
Spíše ne21,79 %1,79 %  
Vůbec10,89 %0,89 %  

Graf

40. Doba si vyžaduje rozhled a pružnou otevřenou mysl.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zcela7768,75 %68,75 %  
Spíše ano3329,46 %29,46 %  
Vůbec21,79 %1,79 %  

Graf

41. Dobré partnerství mi dodává jistotu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zcela7768,75 %68,75 %  
Spíše ano3329,46 %29,46 %  
Spíše ne10,89 %0,89 %  
Vůbec10,89 %0,89 %  

Graf

42. Pokud podřízený pracovník udělá nějakou závažnou chybu, jsem si vědom toho, že jeho chyba je i mou chybou.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano4943,75 %43,75 %  
Zcela2724,11 %24,11 %  
Málo2320,54 %20,54 %  
Spíše ne87,14 %7,14 %  
Vůbec54,46 %4,46 %  

Graf

43. Dokážu přenášet pozornost mezi různými typy úkolů.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano6961,61 %61,61 %  
Zcela3026,79 %26,79 %  
Málo108,93 %8,93 %  
Spíše ne21,79 %1,79 %  
Vůbec10,89 %0,89 %  

Graf

Už jste téměř na konci. Zbývá vyplnit několik základních údajů o Vás.

44. Uveďte, prosím, Vaše pohlaví.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8071,43 %71,43 %  
Muž3228,57 %28,57 %  

Graf

45. Uveďte, prosím, Váš věk.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
521311,61 %11,61 %  
5587,14 %7,14 %  
5676,25 %6,25 %  
5176,25 %6,25 %  
5065,36 %5,36 %  
5954,46 %4,46 %  
5354,46 %4,46 %  
5854,46 %4,46 %  
4743,57 %3,57 %  
4943,57 %3,57 %  
ostatní odpovědi 60
54
41
44
57
35
38
45
63
43
48
61
46
40
62
64
36
42
31
33
65
4842,86 %42,86 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:51.64
Minimum:36
Maximum:62
Variační rozpětí:26
Rozptyl:36.06
Směrodatná odchylka:6
Medián:52
Modus:52

Graf

46. Vyberte, prosím, nejvyšší dosažené vzdělání.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Úplné vysokoškolské8172,32 %72,32 %  
Více úplných (Mgr. et Mgr./ Mgr. et Ing.)1311,61 %11,61 %  
Malý doktorát108,93 %8,93 %  
Vyšší, než nabízené43,57 %3,57 %  
Velký doktorát43,57 %3,57 %  

Graf

47. Uveďte, prosím, počet roků / let praxe v současné ředitelské pozici.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31513,39 %13,39 %  
898,04 %8,04 %  
1176,25 %6,25 %  
276,25 %6,25 %  
1076,25 %6,25 %  
576,25 %6,25 %  
965,36 %5,36 %  
154,46 %4,46 %  
454,46 %4,46 %  
1654,46 %4,46 %  
ostatní odpovědi 19
7
6
14
15
23
25
12
13
20
21
18
22
0
32
29
3934,82 %34,82 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:9.35
Minimum:1
Maximum:23
Variační rozpětí:22
Rozptyl:35.68
Směrodatná odchylka:5.97
Medián:8
Modus:3

Graf

48. Uveďte, prosím, celkovou délku Vaší ředitelské praxe.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
31311,61 %11,61 %  
1087,14 %7,14 %  
876,25 %6,25 %  
1676,25 %6,25 %  
265,36 %5,36 %  
1465,36 %5,36 %  
565,36 %5,36 %  
1154,46 %4,46 %  
2554,46 %4,46 %  
954,46 %4,46 %  
ostatní odpovědi 21
7
1
6
18
15
23
20
19
4
13
22
31
0
17
12
29
35
4439,29 %39,29 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:10.94
Minimum:2
Maximum:25
Variační rozpětí:23
Rozptyl:43.86
Směrodatná odchylka:6.62
Medián:10
Modus:3

Graf

49. Uveďte, prosím, celkovou délku Vaší pedagogické praxe.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3098,04 %8,04 %  
3287,14 %7,14 %  
2576,25 %6,25 %  
2676,25 %6,25 %  
3165,36 %5,36 %  
2754,46 %4,46 %  
3554,46 %4,46 %  
2443,57 %3,57 %  
3343,57 %3,57 %  
2243,57 %3,57 %  
ostatní odpovědi 19
23
28
38
15
36
18
29
20
34
40
11
21
3
8
39
37
13
4
17
44
10
7
5347,32 %47,32 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:26.78
Minimum:8
Maximum:38
Variační rozpětí:30
Rozptyl:46.23
Směrodatná odchylka:6.8
Medián:27
Modus:30

Graf

50. Označte, prosím, druh školy.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4943,75 %43,75 %  
4237,5 %37,5 %  
3531,25 %31,25 %  
VOŠ1412,5 %12,5 %  
Odborné učiliště87,14 %7,14 %  
Gymnázium76,25 %6,25 %  

Graf

51. Jedná se o školu soukromou nebo státní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příspěvková organizace5448,21 %48,21 %  
Státní4237,5 %37,5 %  
Soukromá1614,29 %14,29 %  

Graf

52. Uveďte, prosím, počet zaměstnanců Vaší školy (pedagogického personálu).

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3254,46 %4,46 %  
454,46 %4,46 %  
4543,57 %3,57 %  
6043,57 %3,57 %  
2543,57 %3,57 %  
4043,57 %3,57 %  
1543,57 %3,57 %  
2032,68 %2,68 %  
2232,68 %2,68 %  
4232,68 %2,68 %  
ostatní odpovědi 5
35
7
2
33
24
48
12
18
10
43
11
29
110
50
19
30
9
52
8
6
13
54
39
75
78
77
23
55
34
72
31
16
26
130
17
95
14
3
28
88
80
36
65
114
70
7365,18 %65,18 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:31.09
Minimum:4
Maximum:88
Variační rozpětí:84
Rozptyl:412.7
Směrodatná odchylka:20.31
Medián:29
Modus:32

Graf

53. Cítíte ze strany zřizovatele podporu, nebo by se tento vztah dal označit spíše jako problematický?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podporující9786,61 %86,61 %  
Problematický1513,39 %13,39 %  

Graf

54. Pokud jste delší dobu pracoval v jiné profesi, než je školství, vyberte, prosím, oblast. V opačném případě vyberte školství.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Školství9080,36 %80,36 %  
Podnikatelská sféra (OSVČ)1311,61 %11,61 %  
Komerční služby (zaměstnanec)108,93 %8,93 %  
Veřejná správa65,36 %5,36 %  
Věda, výzkum43,57 %3,57 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Vždy jsem připraven podpořit dobré koncepce, které pomohou vyřešit problém.

 • odpověď Zcela:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zcela na otázku 5. Umím situaci dobře posoudit a předvídat možná rizika.

14. S druhými vycházím dobře a ve prospěch společného cíle jsem připraven tvrdě pracovat.

 • odpověď Zcela:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zcela na otázku 34. Přestože mě názory druhého člověka obtěžují, dokážu své emoce udržet pod kontrolou a mám pochopení pro druhé.

38. Pracuji stejně pilně a usilovně, i když mě nikdo nekontroluje.

 • odpověď Zcela:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zcela na otázku 34. Přestože mě názory druhého člověka obtěžují, dokážu své emoce udržet pod kontrolou a mám pochopení pro druhé.

47. Uveďte, prosím, počet roků / let praxe v současné ředitelské pozici.

 • odpověď < 0 - 3 >:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi < 0 - 3 > na otázku 48. Uveďte, prosím, celkovou délku Vaší ředitelské praxe.

50. Označte, prosím, druh školy.

 • odpověď :
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi < 2 - 10 > na otázku 52. Uveďte, prosím, počet zaměstnanců Vaší školy (pedagogického personálu).

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vždy jsem připraven podpořit dobré koncepce, které pomohou vyřešit problém.

2. Dokážu přesně a výstižně prezentovat vlastní názor.

3. Mám rád přehled o tom, co se ve škole děje, ale dokážu vhodně delegovat pravomoci k řešení dílčích úkolů.

4. Konzultování záměrů a plánů s kolegy je prvním krokem ke společnému úspěchu.

5. Umím situaci dobře posoudit a předvídat možná rizika.

6. Dokážu se vcítit do situace druhých a pochopit jejich mnohdy iracionální chování.

7. Dokážu určit priority, které vedou k dosažení vytyčeného cíle.

8. Nepříjemné rozhovory s kolegy jsou pro harmonický vztah důležité, a proto se jim nevyhýbám.

9. Při rozhovoru se rychle dostávám k jádru věci.

10. Neváhám při své činnosti používat nestandardní metody, pokud to vede k vytyčenému cíli.

11. Vím, že naslouchat je stejně tak důležité, jako mluvit, a respektuji to v každém rozhovoru.

12. Překážky nebo neúspěch mě při dosahování cíle nezastaví, naopak mě povzbudí k vyššímu výkonu.

13. Problémy, které nemají zjevné řešení a vyžadují neobvyklý přístup k vyřešení, jsou pro mě výzvou.

14. S druhými vycházím dobře a ve prospěch společného cíle jsem připraven tvrdě pracovat.

15. Nové poznatky umím zpracovat i vhodně využít pro dotvoření své stávající vize školy.

16. Funkční vztahy na pracovišti jsou důležité – sehraný tým spíš dosáhne úspěchu.

17. Bez větších rozpaků dokážu hovořit, o něčem referovat nebo něco vysvětlovat a to i tehdy, když musím mluvit k neznámým lidem nebo větším skupinám či dokonce v cizím jazyce.

18. Dokážu lidem naslouchat, otevřeně s nimi komunikovat a také jim vycházet vstříc.

19. Vytváření složitých koncepcí je pro mě snadné a zvládám to s využitím veškerého potenciálu, který mám k dispozici.

20. Hospitace jsou jedinečným nástrojem ke zvyšování kvality vyučování a v práci naší školy je systematicky využíváme.

21. Jsem empatický, dokážu se mnohé dozvědět nebo mnohé sdělit, aniž by padla jakákoliv slova.

22. Před zavedením nových postupů a změn v práci školy, se vždy společně ptáme, jak se to odrazí na prospěchu žáků.

23. Když něco dělám, jsem sám k sobě náročný, tak trochu perfekcionista.

24. V žádném případě se nesnažím vinu svést na někoho jiného.

25. Je nutné stále rozšiřovat své znalosti a mít dostatek informací o soudobých trendech.

26. Mohu pracovat se všemi typy lidí, za předpokladu, že mohou přispět něčím, co za to stojí.

27. Nebojím se přijímat zodpovědnost – za sebe i za druhé.

28. Dokážu pozitivně reagovat na své kolegy, jejich náměty, iniciativu a úspěchy.

29. Pokud si někdo neví s něčím rady, snažím se mu to trpělivě vysvětlit nebo mu pomoci.

30. Jsem si vědom svých předností a dokážu je maximálně využívat, stejně tak odhadnout a využít potenciál svých kolegů.

31. Do rozpoložení jiných se umím dobře vcítit.

32. Většinu svých dobrých nápadů dokážu také realizovat.

33. Z každého úspěchu i neúspěchu si beru ponaučení pro svou další práci – je to nekončící proces.

34. Přestože mě názory druhého člověka obtěžují, dokážu své emoce udržet pod kontrolou a mám pochopení pro druhé.

35. Při řešení úkolu zvážím všechny dostupné možnosti a zvolím nejvhodnější postup.

36. Dokážu se zorientovat v datech nebo nějaké dokumentaci a dovedu je logicky uspořádat.

37. Dokážu sladit svou práci s harmonogramy ostatních.

38. Pracuji stejně pilně a usilovně, i když mě nikdo nekontroluje.

39. Nabádám učitele ke společnému plánování vyučování a řešení žákovských problémů tak, aby z toho žáci měli co největší prospěch.

40. Doba si vyžaduje rozhled a pružnou otevřenou mysl.

41. Dobré partnerství mi dodává jistotu.

42. Pokud podřízený pracovník udělá nějakou závažnou chybu, jsem si vědom toho, že jeho chyba je i mou chybou.

43. Dokážu přenášet pozornost mezi různými typy úkolů.

44. Uveďte, prosím, Vaše pohlaví.

45. Uveďte, prosím, Váš věk.

46. Vyberte, prosím, nejvyšší dosažené vzdělání.

47. Uveďte, prosím, počet roků / let praxe v současné ředitelské pozici.

48. Uveďte, prosím, celkovou délku Vaší ředitelské praxe.

49. Uveďte, prosím, celkovou délku Vaší pedagogické praxe.

50. Označte, prosím, druh školy.

51. Jedná se o školu soukromou nebo státní?

52. Uveďte, prosím, počet zaměstnanců Vaší školy (pedagogického personálu).

53. Cítíte ze strany zřizovatele podporu, nebo by se tento vztah dal označit spíše jako problematický?

54. Pokud jste delší dobu pracoval v jiné profesi, než je školství, vyberte, prosím, oblast. V opačném případě vyberte školství.

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vždy jsem připraven podpořit dobré koncepce, které pomohou vyřešit problém.

2. Dokážu přesně a výstižně prezentovat vlastní názor.

3. Mám rád přehled o tom, co se ve škole děje, ale dokážu vhodně delegovat pravomoci k řešení dílčích úkolů.

4. Konzultování záměrů a plánů s kolegy je prvním krokem ke společnému úspěchu.

5. Umím situaci dobře posoudit a předvídat možná rizika.

6. Dokážu se vcítit do situace druhých a pochopit jejich mnohdy iracionální chování.

7. Dokážu určit priority, které vedou k dosažení vytyčeného cíle.

8. Nepříjemné rozhovory s kolegy jsou pro harmonický vztah důležité, a proto se jim nevyhýbám.

9. Při rozhovoru se rychle dostávám k jádru věci.

10. Neváhám při své činnosti používat nestandardní metody, pokud to vede k vytyčenému cíli.

11. Vím, že naslouchat je stejně tak důležité, jako mluvit, a respektuji to v každém rozhovoru.

12. Překážky nebo neúspěch mě při dosahování cíle nezastaví, naopak mě povzbudí k vyššímu výkonu.

13. Problémy, které nemají zjevné řešení a vyžadují neobvyklý přístup k vyřešení, jsou pro mě výzvou.

14. S druhými vycházím dobře a ve prospěch společného cíle jsem připraven tvrdě pracovat.

15. Nové poznatky umím zpracovat i vhodně využít pro dotvoření své stávající vize školy.

16. Funkční vztahy na pracovišti jsou důležité – sehraný tým spíš dosáhne úspěchu.

17. Bez větších rozpaků dokážu hovořit, o něčem referovat nebo něco vysvětlovat a to i tehdy, když musím mluvit k neznámým lidem nebo větším skupinám či dokonce v cizím jazyce.

18. Dokážu lidem naslouchat, otevřeně s nimi komunikovat a také jim vycházet vstříc.

19. Vytváření složitých koncepcí je pro mě snadné a zvládám to s využitím veškerého potenciálu, který mám k dispozici.

20. Hospitace jsou jedinečným nástrojem ke zvyšování kvality vyučování a v práci naší školy je systematicky využíváme.

21. Jsem empatický, dokážu se mnohé dozvědět nebo mnohé sdělit, aniž by padla jakákoliv slova.

22. Před zavedením nových postupů a změn v práci školy, se vždy společně ptáme, jak se to odrazí na prospěchu žáků.

23. Když něco dělám, jsem sám k sobě náročný, tak trochu perfekcionista.

24. V žádném případě se nesnažím vinu svést na někoho jiného.

25. Je nutné stále rozšiřovat své znalosti a mít dostatek informací o soudobých trendech.

26. Mohu pracovat se všemi typy lidí, za předpokladu, že mohou přispět něčím, co za to stojí.

27. Nebojím se přijímat zodpovědnost – za sebe i za druhé.

28. Dokážu pozitivně reagovat na své kolegy, jejich náměty, iniciativu a úspěchy.

29. Pokud si někdo neví s něčím rady, snažím se mu to trpělivě vysvětlit nebo mu pomoci.

30. Jsem si vědom svých předností a dokážu je maximálně využívat, stejně tak odhadnout a využít potenciál svých kolegů.

31. Do rozpoložení jiných se umím dobře vcítit.

32. Většinu svých dobrých nápadů dokážu také realizovat.

33. Z každého úspěchu i neúspěchu si beru ponaučení pro svou další práci – je to nekončící proces.

34. Přestože mě názory druhého člověka obtěžují, dokážu své emoce udržet pod kontrolou a mám pochopení pro druhé.

35. Při řešení úkolu zvážím všechny dostupné možnosti a zvolím nejvhodnější postup.

36. Dokážu se zorientovat v datech nebo nějaké dokumentaci a dovedu je logicky uspořádat.

37. Dokážu sladit svou práci s harmonogramy ostatních.

38. Pracuji stejně pilně a usilovně, i když mě nikdo nekontroluje.

39. Nabádám učitele ke společnému plánování vyučování a řešení žákovských problémů tak, aby z toho žáci měli co největší prospěch.

40. Doba si vyžaduje rozhled a pružnou otevřenou mysl.

41. Dobré partnerství mi dodává jistotu.

42. Pokud podřízený pracovník udělá nějakou závažnou chybu, jsem si vědom toho, že jeho chyba je i mou chybou.

43. Dokážu přenášet pozornost mezi různými typy úkolů.

44. Uveďte, prosím, Vaše pohlaví.

45. Uveďte, prosím, Váš věk.

46. Vyberte, prosím, nejvyšší dosažené vzdělání.

47. Uveďte, prosím, počet roků / let praxe v současné ředitelské pozici.

48. Uveďte, prosím, celkovou délku Vaší ředitelské praxe.

49. Uveďte, prosím, celkovou délku Vaší pedagogické praxe.

50. Označte, prosím, druh školy.

51. Jedná se o školu soukromou nebo státní?

52. Uveďte, prosím, počet zaměstnanců Vaší školy (pedagogického personálu).

53. Cítíte ze strany zřizovatele podporu, nebo by se tento vztah dal označit spíše jako problematický?

54. Pokud jste delší dobu pracoval v jiné profesi, než je školství, vyberte, prosím, oblast. V opačném případě vyberte školství.

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kalousek, J.Leadership ředitele školy (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://leadership-reditele-skoly.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.