Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > LÉČBA DEKUBITŮ A PREVECE POMOCÍ ANTIDEKUBTNÍCH POMŮCEK

LÉČBA DEKUBITŮ A PREVECE POMOCÍ ANTIDEKUBTNÍCH POMŮCEK

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eliška Švecová
Šetření:03. 02. 2012 - 10. 02. 2012
Počet respondentů:74
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku.

Mé jméno je Eliška Švecová a jsem studenkou vyšší odborné školy zdravotnické obor diplomovaný farmaceutický asistent.

Tento dotazník bude součástí mé absolventské práce: Dekubity léčba a prevence pomocí antidekubitních pomůcek.

Cílem je zjistit informovanost o tomto postižení a upozornit na tento stále více přibývající problém.

Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5979,73 %79,73 %  
muž1520,27 %20,27 %  

Graf

2. Váš věk ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 265878,38 %78,38 %  
27 - 451418,92 %18,92 %  
46 - 6522,7 %2,7 %  

Graf

3. Vaše dosažené vzdělání je?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské5168,92 %68,92 %  
Vysokoškolské912,16 %12,16 %  
Vyšší odborné810,81 %10,81 %  
Základní68,11 %8,11 %  

Graf

4. Znáte pojem dekubitus (proleženina) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano znám6790,54 %90,54 %  
Ne neznám45,41 %5,41 %  
Pojem jsem slyšel, ale význam slova neznám34,05 %4,05 %  

Graf

5. V jaké souvislosti jste byl s postiženým dekubitů obeznámen?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přednáška2837,84 %37,84 %  
Z vlastní zkušenosti (rodina, přátelé...)2331,08 %31,08 %  
Jiné.....1013,51 %13,51 %  
Nebyl jsem obeznámen56,76 %6,76 %  
Televizní či jiná média56,76 %6,76 %  
V odborných časopisech34,05 %4,05 %  

Graf

6. Jaká část těla je dle Vás nejčastěji postižena dekubity ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kůže7094,59 %94,59 %  
Kosti34,05 %4,05 %  
Vlasy, nehty11,35 %1,35 %  

Graf

7. Víte, jaká věková hranice je nejvíce postižená touto problematikou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
71 let a více4763,51 %63,51 %  
61 - 70 let2635,14 %35,14 %  
40 - 60 let11,35 %1,35 %  

Graf

8. Čím jsou, podle Vás, proleženiny způsobeny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Upoutání pacienta na lůžko7094,59 %94,59 %  
Nedostatek ošetřovatleské péče4358,11 %58,11 %  
Onkoligické nebo jiné onemocnění1520,27 %20,27 %  
Stáří1418,92 %18,92 %  
Přejídání45,41 %5,41 %  

Graf

9. Jak myslíte, že se může dekubitům zabránit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Polohování pacientů6790,54 %90,54 %  
Použití antidekubitních pomůcek5878,38 %78,38 %  
Aplikací speciálních mastí gelů či krémů4358,11 %58,11 %  
Častou hygienou2432,43 %32,43 %  
Redukční dietou45,41 %5,41 %  

Graf

10. Víte, kde zakoupit antidekubitní pomůcky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V prodejně zdravotnických prostředků6891,89 %91,89 %  
V lékárně4560,81 %60,81 %  
U lékaře1722,97 %22,97 %  
V obchodě s nábytkem22,7 %2,7 %  

Graf

11. Znáte některé možnosti léčby? Jaké?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Myslím, že důležitější je prevence5878,38 %78,38 %  
Farmakologické léčba2837,84 %37,84 %  
Chirurgická léčba (plastika, ...)2027,03 %27,03 %  
Neznám a ani nevím kde bych se to měl/a dozvědět79,46 %9,46 %  

Graf

12. Myslíte, že poruchy hybnosti mohou přispět ke vzniku dekubitů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7094,59 %94,59 %  
Nikdy mě nenapadlo nad tím přemýšlet34,05 %4,05 %  
Ne11,35 %1,35 %  

Graf

13. Chtěli byste se dozvědět více o problematice dekubitů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, stačí, že vím, že něco takového existuje3344,59 %44,59 %  
Ano chci, ale nevím kde3243,24 %43,24 %  
Bude mě to zajímat, až tento problém bude medializovaný (reklama v televizi, radiu…)912,16 %12,16 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

8. Čím jsou, podle Vás, proleženiny způsobeny?

  • odpověď Nedostatek ošetřovatleské péče:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiné..... na otázku 5. V jaké souvislosti jste byl s postiženým dekubitů obeznámen?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví ?

2. Váš věk ?

3. Vaše dosažené vzdělání je?

4. Znáte pojem dekubitus (proleženina) ?

5. V jaké souvislosti jste byl s postiženým dekubitů obeznámen?

6. Jaká část těla je dle Vás nejčastěji postižena dekubity ?

7. Víte, jaká věková hranice je nejvíce postižená touto problematikou?

8. Čím jsou, podle Vás, proleženiny způsobeny?

9. Jak myslíte, že se může dekubitům zabránit?

10. Víte, kde zakoupit antidekubitní pomůcky?

11. Znáte některé možnosti léčby? Jaké?

12. Myslíte, že poruchy hybnosti mohou přispět ke vzniku dekubitů?

13. Chtěli byste se dozvědět více o problematice dekubitů?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví ?

2. Váš věk ?

3. Vaše dosažené vzdělání je?

4. Znáte pojem dekubitus (proleženina) ?

5. V jaké souvislosti jste byl s postiženým dekubitů obeznámen?

6. Jaká část těla je dle Vás nejčastěji postižena dekubity ?

7. Víte, jaká věková hranice je nejvíce postižená touto problematikou?

8. Čím jsou, podle Vás, proleženiny způsobeny?

9. Jak myslíte, že se může dekubitům zabránit?

10. Víte, kde zakoupit antidekubitní pomůcky?

11. Znáte některé možnosti léčby? Jaké?

12. Myslíte, že poruchy hybnosti mohou přispět ke vzniku dekubitů?

13. Chtěli byste se dozvědět více o problematice dekubitů?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Švecová, E.LÉČBA DEKUBITŮ A PREVECE POMOCÍ ANTIDEKUBTNÍCH POMŮCEK (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://lecba-dekubitu-a-prevece-pom.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.