Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Léčba erektilní dysfunkce

Léčba erektilní dysfunkce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Karolína Špatenková
Šetření:31. 01. 2012 - 22. 02. 2012
Počet respondentů:72
Počet otázek (max/průměr):13 / 5.15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:68,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:49
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím Vás o vyplnění dotazníku, jehož výsledky mi pomohou zpracovat praktickou část k mé absolvemtské práci na téma léčba erektilní dysfunkce. DOTAZNÍK JE JEN PRO MUŽE.

 

Děkuji za vyplnění. :)

 

 

 

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-253650 %50 %  
26-351723,61 %23,61 %  
36-451115,28 %15,28 %  
46-5579,72 %9,72 %  
56 a více11,39 %1,39 %  

Graf

2. Víte co znamená erektilní dysfunkce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6590,28 %90,28 %  
Ne79,72 %9,72 %  

Graf

3. Setkal jste se s tímto zdravotním problémem osobně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4163,08 %56,94 %  
Ano2436,92 %33,33 %  

Graf

4. Jak často se s tímto problémem setkáváte? Počet případů vyjádřených v %.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5-10%1562,5 %20,83 %  
50%28,33 %2,78 %  
20%28,33 %2,78 %  
30-40%28,33 %2,78 %  
90-100%28,33 %2,78 %  
80%14,17 %1,39 %  

Graf

5. Znáte svou příčinu erektilní dysfunkce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1770,83 %23,61 %  
Ne729,17 %9,72 %  

Graf

6. Pravděpodobně je to:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stres1164,71 %15,28 %  
Nadměrná konzumace alkoholických nápojů423,53 %5,56 %  
Nezdravý životní styl317,65 %4,17 %  
Kouření211,76 %2,78 %  
Onemocnění (cukrovka, ateroskleróza, hypertenze, nadváha)211,76 %2,78 %  

Graf

7. Jak dlouho Vás tento problém trápí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více jak 3 roky729,17 %9,72 %  
2-3 roky520,83 %6,94 %  
Pár týdnů416,67 %5,56 %  
½ roku312,5 %4,17 %  
1 rok312,5 %4,17 %  
Několik měsíců28,33 %2,78 %  

Graf

8. Řešil jste tento problém?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano – sám od sebeotázka č. 9, Ano- poradila mi to partnerkaotázka č. 9, Ne – nepovažuji to za důležitéotázka č. 10, Ne – stydím se to řešitotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne – nepovažuji to za důležité937,5 %12,5 %  
Ano – sám od sebe625 %8,33 %  
Ne – stydím se to řešit520,83 %6,94 %  
Ano- poradila mi to partnerka416,67 %5,56 %  

Graf

9. Jak jste řešil/řešíte tento zdravotní problém?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Návštěva lékárny330 %4,17 %  
Hledal jsem informace na internetu330 %4,17 %  
Návštěva lékaře330 %4,17 %  
Svěřil jsem se někomu blízkému110 %1,39 %  

Graf

10. Užíváte léky vázané na lékařský předpis nebo potravinové doplňky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano –léky na lékařský předpisotázka č. 11, Ano – potravinové doplňky volně prodejné bez předpisuotázka č. 12, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1458,33 %19,44 %  
Ano – potravinové doplňky volně prodejné bez předpisu520,83 %6,94 %  
Ano –léky na lékařský předpis520,83 %6,94 %  

Graf

11. Jaké léky na lékařský předpis užíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cialis360 %4,17 %  
nic120 %1,39 %  
Viagra120 %1,39 %  

Graf

12. Jaké volně prodejné potravinové doplňky užíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Clavin360 %4,17 %  
ArginMax120 %1,39 %  
Prelox120 %1,39 %  
Jiný120 %1,39 %  

Graf

13. Pomohla Vám léčba volně prodejnými potravinovými doplňky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano360 %4,17 %  
Ne240 %2,78 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Setkal jste se s tímto zdravotním problémem osobně?

  • odpověď Ano:
    • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stres na otázku 6. Pravděpodobně je to:
    • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 10. Užíváte léky vázané na lékařský předpis nebo potravinové doplňky?
    • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 5. Znáte svou příčinu erektilní dysfunkce?

5. Znáte svou příčinu erektilní dysfunkce?

  • odpověď Ano:
    • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Stres na otázku 6. Pravděpodobně je to:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je Vám let?

2. Víte co znamená erektilní dysfunkce?

3. Setkal jste se s tímto zdravotním problémem osobně?

4. Jak často se s tímto problémem setkáváte? Počet případů vyjádřených v %.

5. Znáte svou příčinu erektilní dysfunkce?

6. Pravděpodobně je to:

10. Užíváte léky vázané na lékařský předpis nebo potravinové doplňky?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je Vám let?

2. Víte co znamená erektilní dysfunkce?

3. Setkal jste se s tímto zdravotním problémem osobně?

4. Jak často se s tímto problémem setkáváte? Počet případů vyjádřených v %.

5. Znáte svou příčinu erektilní dysfunkce?

6. Pravděpodobně je to:

10. Užíváte léky vázané na lékařský předpis nebo potravinové doplňky?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Špatenková, K.Léčba erektilní dysfunkce (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://lecba-erektilni-dysfunkce.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.