Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Léčiva a grapefruit

Léčiva a grapefruit

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dagmar Kovaříková
Šetření:07. 05. 2012 - 01. 07. 2012
Počet respondentů:795
Počet otázek (max/průměr):28 / 10.34
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:74,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-8 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,
obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění krátkého anonymního dotazníku, který se týká problematiky vzájemného působení (interakce) léčiv a grapefruitové šťávy. Výsledky tohoto dotazníkového šetření se stanou předmětem praktické části diplomové práce a mají ukázat aktuální stav v této oblasti. Statistické vyhodnocení výsledků bude po ukončení sběru dat k dispozici.
Předem děkujeme za Vaši ochotu a čas věnovaný vyplnění dotazníku.

 

Bc. Barbora Kleinová

Studentka Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

 

Mgr. Tomáš Pruša

Vedoucí diplomové práce

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena59674,97 %74,97 %  
muž19925,03 %25,03 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Do kolonky prosím napište čísly Váš věk.

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
249612,09 %12,08 %  
228710,96 %10,94 %  
23789,82 %9,81 %  
25718,94 %8,93 %  
21708,82 %8,81 %  
26486,05 %6,04 %  
20455,67 %5,66 %  
18313,9 %3,9 %  
27212,64 %2,64 %  
19192,39 %2,39 %  
ostatní odpovědi 29
28
16
30
32
35
33
31
37
17
14
15
42
36
55
34
51
44
39
58
40
45
50
56
38
61
46
47
57
48
49
60
54
63
66
41
53
59
83
52
85
43
13
11
2
22828,72 %28,68 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:25.48
Minimum:18
Maximum:51
Variační rozpětí:33
Rozptyl:40.18
Směrodatná odchylka:6.34
Medián:24
Modus:24

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

Uveďte nejvyšší úspěšně ukončené vzdělání.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou38948,93 %48,93 %  
vysokoškolské29036,48 %36,48 %  
základní749,31 %9,31 %  
vyšší odborné253,14 %3,14 %  
vyučen/a172,14 %2,14 %  

Graf

4. Studujete v současné době zdravotnický obor?

Studiem se chápe prezenční i kombinovaná (dálková) forma studia na SŠ, VOŠ či VŠ. Další upřesnění oboru bude v následující otázce.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne62678,74 %78,74 %  
Ano16921,26 %21,26 %  

Graf

5. Jaký zdravotnický obor v současné době studujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Farmacie (VŠ)5532,93 %6,92 %  
Všeobecné lékařství (VŠ)4325,75 %5,41 %  
Ostatní nelékařské obory (VŠ)1710,18 %2,14 %  
Nutriční specialista (VŠ)105,99 %1,26 %  
Zubní lékařství (VŠ)105,99 %1,26 %  
Nutriční terapeut (VŠ)95,39 %1,13 %  
Ostatní nelékařské obory (SŠ)84,79 %1,01 %  
Všeobecná sestra (VŠ)42,4 %0,5 %  
Zdravotní laborant (VŠ)31,8 %0,38 %  
Ostatní nelékařské obory (VOŠ)31,8 %0,38 %  
Diplomovaná všeobecná sestra (VOŠ)31,8 %0,38 %  
Zdravotnický asistent (SŠ)21,2 %0,25 %  
Diplomovaný farmaceutický asistent (VOŠ)10,6 %0,13 %  
Laboratorní asistent (SŠ)10,6 %0,13 %  

Graf

6. Jste zaměstnán/a v současné době ve zdravotnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, jako lékař/kaotázka č. 22, Ano, jako farmaceut/kaotázka č. 22, Ano, jako zdravotní sestra či ošetřovatel/kaotázka č. 22, Ano, jako farmaceutický asistentotázka č. 22, Ano, jako farmaceutický laborantotázka č. 22, Ano, jako nutriční terapeutotázka č. 22, Ano, jako zdravotní laborant/kaotázka č. 22, Ano, jako sanitář/kaotázka č. 22, Ano, jsem zaměstnán jako jiný zdravotnický pracovníkotázka č. 22, Ano, jsem pracovník ve zdravotnictví (administrativní pracovník, technický pracovník,...)otázka č. 7, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne57491,69 %72,2 %  
Ano, jako zdravotní sestra či ošetřovatel/ka203,19 %2,52 %  
Ano, jako lékař/ka182,88 %2,26 %  
Ano, jsem pracovník ve zdravotnictví (administrativní pracovník, technický pracovník,...)40,64 %0,5 %  
Ano, jako nutriční terapeut40,64 %0,5 %  
Ano, jako farmaceutický laborant30,48 %0,38 %  
Ano, jako farmaceut/ka10,16 %0,13 %  
Ano, jsem zaměstnán jako jiný zdravotnický pracovník10,16 %0,13 %  
Ano, jako zdravotní laborant/ka10,16 %0,13 %  

Graf

7. Léčil/a jste se někdy na uvedená onemocnění či užíval/a jste někdy uvedená léčiva?

V případě kladné odpovědi můžete v následující otázce více rozvést svoji odpověď.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, léčím se či jsem se léčil/a s vysokou hladinou cholesterolu, onemocněním srdce, onemocněním nervového systému či epilepsií nebo užívám či jsem užíval/a warfarin, prednison, cyklosporin, antidiabetika, léčiva proti obezitě či hormonální antikoncepci.otázka č. 8, Ne, neléčím se, neléčil/a jsem se na uvedená onemocnění, neužívám a neužíval/a jsem uvedená léčiva.otázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, neléčím se, neléčil/a jsem se na uvedená onemocnění, neužívám a neužíval/a jsem uvedená léčiva.36062,28 %45,28 %  
Ano, léčím se či jsem se léčil/a s vysokou hladinou cholesterolu, onemocněním srdce, onemocněním nervového systému či epilepsií nebo užívám či jsem užíval/a warfarin, prednison, cyklosporin, antidiabetika, léčiva proti obezitě či hormonální antikoncepci.21837,72 %27,42 %  

Graf

8. Uveďte jaká léčiva či léčivé přípravky z předcházející otázky užíváte či jste užíval/a. Uveďte prosím všechny, na které si vzpomenete.

Můžete být konkrétní (napíšete přesné názvy) nebo můžete uvést onemocnění, se kterými se léčíte či jste se léčil/a. Otázka není povinná a zdůrazňujeme, že sběr dat je anonymní.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Prednison--Erytema nodosum Chloe-antikoncepce

7 let hormonální antikoncepce

amikloton, renpress, betalock ZOCK, warfarin

antikoncepce

antikoncepce

antikoncepce

antikoncepce

antikoncepce

antikoncepce

antikoncepce

antikoncepce - Minerva

antikoncepce - Triquillar, Evra, Yaz (dnes již nic) Warfarin, Fraxiparin (po prodělané hluboké žilní trombóze a plicní embólii, zjištěn Ledien pro V, heterozygot, dnes léky již neberu)

Antikoncepce (Jeanine)

Antikoncepce Cilest

antikoncepce diane, euthyrox

Antikoncepce Jeanine

antikoncepce Regulon, antidepresivum Argofan

Antikoncepce Vreya, Diane 35

antikoncepce Yadine, užívala jsem od 17-23 let, nyní už ne

antikoncepci

antikoncepci

Antikoncepci a několikrát již i antibiotika v případě angíny.

antikoncepece

Apo feno

Atenobene Indap Fenofix Normaglyc

Atonobene Indap Fenofix Normaglyc

atoris

Azalia

Belara - Hormonální antkoncepce

Beru hormonální antikoncepci Yadine

Biston - epilepsie, hormonáklní antikoncepce - Harmonet

Diabetes,hypertenze,hyperlipoproteinémie,polyneuropatie,obezita.. Tarka240/4mg,Indap 2,5,mg,Anopyrin 100mg,Lyrica 150mg,Tulip 20mg,Siofor 1000mg,Detralex. Inzul.-Actrapid 14-7-10j,1xLevemir 30j.

euthyrox simgal lorista omeprazol vessel due f inzulin combigan prednipos

Evra-antikoncepční náplast

HA

HA

ha

HA Belara

HA - Minisiston

HA-cilest

HAK, diane

hormonálna antikoncepcia

hormonální antikocepce- yasminelle

hormonální antikoncepce

hormonální antikoncepce

hormonální antikoncepce

hormonální antikoncepce

hormonální antikoncepce

hormonalni antikoncepce

hormonální antikoncepce

hormonální antikoncepce

hormonální antikoncepce

hormonální antikoncepce

hormonální antikoncepce

Hormonální antikoncepce

hormonální antikoncepce

hormonální antikoncepce

hormonální antikoncepce

Hormonální antikoncepce

hormonální antikoncepce

hormonální antikoncepce

hormonální antikoncepce

hormonální antikoncepce

hormonální antikoncepce

hormonální antikoncepce

hormonální antikoncepce

hormonální antikoncepce

hormonální antikoncepce

hormonální antikoncepce

hormonální antikoncepce

hormonální antikoncepce (Triquilar)

hormonální antikoncepce - 13 let v kuse

hormonální antikoncepce - Cerazette

Hormonální antikoncepce - Cilest

hormonální antikoncepce - Janine, Regulon, NuvaRing

hormonální antikoncepce - Jeanine

Hormonální antikoncepce - Lindynette

hormonální antikoncepce - lindynette

hormonální antikoncepce - Lindynette 20

Hormonální antikoncepce - mercilon, triquilar - užívána pouze dva roky, následně kvůli zdravotním důvodům nahrazena jinými formami antikoncepce.

hormonální antikoncepce - Milligest, Katya

hormonální antikoncepce - MINERVA

hormonální antikoncepce - MInerva

Hormonální antikoncepce - Minerva, Softine

Hormonální antikoncepce - Qlaira

hormonální antikoncepce - Yadine

hormonální antikoncepce (Lindynette)

hormonální antikoncepce (minerva)

hormonální antikoncepce Belara, později Stodette

hormonální antikoncepce Harmonet

Hormonální antikoncepce na srovnání MS- Lindynette

hormonální antikoncepce Nuvaring

Hormonální antikoncepce Yadinne

hormonální antikoncepce yaz

hormonální antikoncepce YAZ

hormonální antikoncepce- Jeanie

Hormonální antikoncepce-Marvelon, později Azalia, nyní nitroděložní hormonální tělísko-Mirena

Hormonální antikoncepce, Eutirox

hormonální antikoncepce, je to pár let, název si nepamatuji

hormonální antikoncepce, širokospektrální antibiotika

hormonální antikoncepci

hormonální antikoncepci

hormonální antikoncepci

Hormonální antikoncepci

Hormonální antikoncepci

hormonální antikoncepci

hormonální antikoncepci

hormonální antikoncepci

hormonální antikoncepci

hormonální antikoncepci

hormonální antikoncepci

hormonální antikoncepci - Logest, Yaz, Regulon

hormonální antikoncepci (Triquilar, Logest, Neogest)

Hormonální antikoncepci po dobu 5 let, nyní dva roky bez HA.

hormonální antikoncepci-logest

hormonální antkoncepce

hormonalnu antikoncepciu

hydrochlorothiazid, letrox

Insulin (NovoRapid, Actrapid, Insulatard), Minerva

Jeanine

Jeannine

jen HA

Katya

Komplikovaná migréna

Kyselé zelí,mořské řasy,zaklínadlo potulné cikánky

Lamictal 100, Keppra 250 a 500

larus, yasminele

latentní tetanie - neurol, magnosolv; HA, thyreotoxikoza-tyrozol

léčila jsem se se žlučníkem, užívala jsem hormonální antikoncepci

Léčím se s migrénami, od lékaře dostávám prášky Nimesil, jinak užívám HA Lindynette 20

léky na epilepsii, cyklosporin, Hormonální antikoncepce

Lindynette

lindynette 20 - antikoncepce zánět trojklanného nervu - gabagamma

lindynette, yaz

Marvelon

Minerva

Minerva

Minerva, Lyndinette 20, Yasminelle, Yaz

Minisiston - antikoncepce

Minisiston, Lyndinette

Natalya

Nevím.

Norvask, Agen, Vasocardin

Novynette

Novynette,

Nuvaring

Orfiril 300 long, Rivotril

pouze užívání antikoncepce Regulon (přibližně posledních pět let)

Používala jsem 8 let hormonální antikoncepci - Logest.

používám hormonální antikoncepci minerva

Pramino, Yadine

Pravidelně užívám jen hormonální antikoncepci - Minerva

prednison

prednison

Prednison - Crohnova choroba, hormonální antikoncepce Dayllete

prednison k léčení subakutního zánětu štítné žlázy

Prednison, antikoncepce

prednison, sulfadiazin, daraprim, kyselina folinová,(oční toxoplazmóza) hormonální antikoncepce

presid 2,5mg sectral 400

Prestarium Neo-Combi

Rivocor, Lusopress

Rosucard, Sortis, Preduictal, Tritace, Anopyrin, Betaloc

ředění krve

Singulair, Euthyrox, Aerius, Mercilon, železo na anémii, antibiotika na cystitis...

snížení funkce štítné žlázy - letrox antikoncepce - belara

sortis, meridia, phenobarbital, sanepil, hormonální antikoncepce - název si nepamatuji, byl pro ženy středního věku

Torvacard 10

transplanatace ledviny

ulc. kolitida

užívala jsem hormonální antikoncepci Minerva

uživala jsem leky na cholesterol asi 2 mesice pred 8 lety. Jinak nic neuzivam

Užívám hormonální antikoncepci

Užívám hormonální antikoncepci Minerva.

užívání horm. antikoncepce (Cilest)

venlafaxin, lamotrigin, citalec, zodac, zyrtec, euphylin, ecosal

vrozená srdeční vada, vysoký krevní tlak

vysoky cholesterol

Vysoký krevní tlak - Amprilan 10

vysoký tlak - betaloc, hormonální antikoncepce

vysoký tlak - dopegyt antikoncepce - Yaz (již neberu žádnou)

warfain

warfarin

warfarin

Yasminelle, Lindynette

YAZ

z, v předchozí otázce uvedených, možností beru pouze hormonální antikoncepci

zánět rohovky kvasinkový zánět zánět průdušek

9. Byl/a jste v době léčby svým lékařem či lékárníkem poučen/a o možné interakci vašeho léčivého přípravku s grepem či grapefruitovou šťávou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Ano, ale nedostatečně či jsem vysvětlení nerozuměl/aotázka č. 10, Neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne20393,12 %25,53 %  
Ano125,5 %1,51 %  
Ano, ale nedostatečně či jsem vysvětlení nerozuměl/a31,38 %0,38 %  

Graf

10. Upravoval/a jste nějak užívání vašeho léčivého přípravku po konzumaci grepu/grapefruitoví šťávy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1386,67 %1,64 %  
Ano213,33 %0,25 %  

Graf

11. Uveďte jakým způsobem jste upravili užívání léčivého přípravku.

Uveďte, zda jste konzumaci snížili či zvýšili a o kolik, např. "Užívání jsem snížil/a o polovinu".

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nejim/nepiju grep ani veci jim ochucene150 %0,13 %  
sortis jsem vynechala, o interakci s jinými léky jsem nebyla poučena150 %0,13 %  

Graf

12. Slyšel/a jste o vzájemném působení některých léčiv a grepu či výrobků z něj?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne28880 %36,23 %  
Ano7220 %9,06 %  

Graf

13. Užíváte nějaké doplňky stravy obsahující látky z grapefruitu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 14, Neotázka č. 15, Nevímotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne40770,42 %51,19 %  
Nevím14424,91 %18,11 %  
Ano274,67 %3,4 %  

Graf

14. Prosím, uveďte název tohoto doplňku stravy.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
citrovital624 %0,75 %  
greposept28 %0,25 %  
grepofit28 %0,25 %  
Kapky z jadier14 %0,13 %  
šťáva ze semínek grapefruitu14 %0,13 %  
grep14 %0,13 %  
Citro14 %0,13 %  
Grepofit (firma Energy)14 %0,13 %  
výtažek z jader14 %0,13 %  
popov grepové kapky14 %0,13 %  
ostatní odpovědi Citrovital kapsle
sirup z grepového jadérka
Citrovital, grepové kapky fy naděje.
nevím
grapefruitový džus
grapefruit
grepové jádro
Citrogrep
832 %1,01 % 

Graf

15. Vyberte, jak často konzumujete porci grepu:

Počítají se všechny druhy grepu. 1 porce představuje 350g (1 průměrný plod grepu).

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než jednou za měsíc29150,35 %36,6 %  
Vůbec13723,7 %17,23 %  
1-2x měsíčně9616,61 %12,08 %  
3-4x měsíčně305,19 %3,77 %  
2-3x týdně111,9 %1,38 %  
4-5x týdně61,04 %0,75 %  
1x denně40,69 %0,5 %  
Více jak 1x denně30,52 %0,38 %  

Graf

16. Vyberte, jak často konzumujete porci grepové šťávy či džusu:

1 porce představuje 200 ml.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně než jednou za měsíc23741,43 %29,81 %  
Vůbec18432,17 %23,14 %  
1-2x měsíčně8815,38 %11,07 %  
3-4x měsíčně366,29 %4,53 %  
2-3x týdně142,45 %1,76 %  
4-5x týdně71,22 %0,88 %  
1x denně30,52 %0,38 %  
Více jak 1x denně30,52 %0,38 %  

Graf

17. Setkal/a jste se ve výuce s problematikou interakce léčiv s grapefruitem/grapefruitovou šťávou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10260,36 %12,83 %  
Ne6739,64 %8,43 %  

Graf

18. U jakých léčiv by mohlo dojít k nežádoucím interakcím s grapefruitem/grapefruitovou šťávou?

Prosím vyjmenujte léčiva či léčivé přípravky. Pokud nevíte, prosím vepište slovo Nevím.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím4931,41 %6,16 %  
antibiotika1710,9 %2,14 %  
Nevím.42,56 %0,5 %  
statiny42,56 %0,5 %  
atb42,56 %0,5 %  
Antikoncepce42,56 %0,5 %  
antiepileptika21,28 %0,25 %  
warfarin21,28 %0,25 %  
Hormonální antikoncepce21,28 %0,25 %  
nifedipin21,28 %0,25 %  
ostatní odpovědi imunosupresiva, kortikoidy, antidepresiva
hypolipidemika
beta-blokátory
glukokortikoidy, cyklosporin
léčiva na leukemii
lovastatin, terfenadin, felodipin, ciclosporin, midazolam
verapamil, cyklosporin, glukokortikoidy
Hormonální kontraceptiva, antibiotika
statiny,benzodiazepiny,antidepresiva,....souvislost s cytochromem
antidepresiva, některá ATB, statiny
neviem
amlodipin, verapamil, triazolam
glukokortikoidy
antibiotika na močové cesty
SSRI-citalopram, fluoxetin, warfarin,
antibiotika, nevím
benzodiazepíny, blokátory Ca kanalov, kortikosteroidy
antihistaminika, antihypertenziva
?
kortisol, kofein
napr. warfarin, amiodaron, karbamazepin
antidepresiva, statiny,diazepam, ...
antidepresiva, blokátory Ca kanálů
verapamil
Biseptol -nesmí se kyselé
antikoncepcia
neuroleptika
antikoncepce, PAD, Warfarin
wafarin
warfarin, HAK
hormonalni antikoncepce, beta blokatory
blokátory kalciového kanálu, benzodiazepiny, statiny, cyklosporin
lovastatin, Ca blokátory, benzodiazepiny, ciklosporin, terfenadin, steroidy
sildenafil, warfarin, statiny
většina
makrolidy, warfarin
zvyšuje BAV, reakce s cyklosporinem
benzodiazepiny, kofein, kontracepotiva
statiny -atorvastatin
pendil, auronal
Godasal, anopyrin
Penicilinová ATB
atibiotika
cvvc
léky regulující TK, arytmii, proti infekcím, regulující cholesterol, antihistaminika, benzodiazepiny
antibiotika, antiflogistika
antihistaminika
benzodiazepiny, blokátory kalciových kanálů,kortisol
atb, warfarin,
benzodiazepiny
fluvastatinum, viagra, benzodiazepamy...antihypertonika
antibitika,antidepresiva
antidepresiva, hypnotika
HAK, jinak přesně nevím
léky snižující cholesterol
kámen
porucha krvetvorby; sraženiny
benzodiazepiny, cyclosporiny
všechny které jsou nějakým způsobem degradovány přes CYP3A4
Diazepam.
erytromycin
Ibalgin
atb, léky na srdce
bylo to něco ohledně imunity, šlo o případ léčby roztroušené sklerózy
ATB, chemoterapeutika
chemoterapeutika
6642,31 %8,3 % 

Graf

19. Hlavním mechanizmem interakce grapefruitu/grapefruitové šťávy s léčivem je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím7745,56 %9,69 %  
Inhibice střevního CYP3A44023,67 %5,03 %  
Indukce jaterního CYP3A43319,53 %4,15 %  
Inhibice jaterního CYP11B4158,88 %1,89 %  
Indukce střevního CYP4P342,37 %0,5 %  
Inhibice střevního receptoru ICF31,78 %0,38 %  
Indukce isoenzymu PDE610,59 %0,13 %  

Graf

20. Výsledkem interakce grapefruitu/grapefruitové šťávy s léčivem je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Snížení systémové dostupnosti léčiva /snížení plazmatické koncentrace léčiva6236,69 %7,8 %  
Zvýšení systémové dostupnosti léčiva /zvýšení plazmatické koncentrace léčiva6236,69 %7,8 %  
Nevím4526,63 %5,66 %  

Graf

21. Ohodnoťte na stupnici význam závažnosti interakce léčiv s grapefruitem/grapefruitovou šťávou:

1 znamená nezávažná (problému není obecně třeba věnovat pozornost, nezasahuje do farmakoterapie), 10 nejzávaznější (jedná se o zásadní životohrožující význam v terapii, vždy je třeba dbát velké pozornosti).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
54526,63 %5,66 %  
82715,98 %3,4 %  
72715,98 %3,4 %  
62615,38 %3,27 %  
4148,28 %1,76 %  
3127,1 %1,51 %  
195,33 %1,13 %  
1042,37 %0,5 %  
231,78 %0,38 %  
921,18 %0,25 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.68
Minimum:1
Maximum:8
Variační rozpětí:7
Rozptyl:2.59
Směrodatná odchylka:1.61
Medián:6
Modus:5

Graf

22. Setkal/a jste se s problematikou interakce léčiv s grapefruitem/grapefruitovou šťávou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2450 %3,02 %  
Ne2450 %3,02 %  

Graf

23. U jakých léčiv by mohlo dojít k nežádoucím interakcím s grapefruitem/grapefruitovou šťávou?

Prosím vyjmenujte léčiva či léčivé přípravky. Pokud nevíte, prosím vepište slovo Nevím.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevim920 %1,13 %  
atb24,44 %0,25 %  
biseptol24,44 %0,25 %  
antibiotika antihistaminika léky na ředění krve12,22 %0,13 %  
antidepresiva-SSRI12,22 %0,13 %  
nením12,22 %0,13 %  
amlodipin, verapamil12,22 %0,13 %  
antibiotika12,22 %0,13 %  
benzodiazepiny,blokátory Ca kanálků,steroidy12,22 %0,13 %  
warfarin12,22 %0,13 %  
ostatní odpovědi biologická (cílená) léčba
Warfarin, některá ATB, dále nevím jen tuším
diazepam, léky na vysoký krevní tlak, na cholesterol
některé druhy chemoterapie,antibiotik
Biseptol a některá další antibiotika
převážně u statinů, ale i mnoha dalších
antibiotika, některá chemoterapeutika
hypolipidemika
tusim, ze se nesmi zapijet grapefruitovym juicem nejaka anxiolytika a sedativa
hormonální antikoncepce, analgetika, antiagregancia. mnoho dalších
antibiotika, chemoterapie, imunosupresíva
antikoncepce, ATB
warfarin, hormonální antikoncepce
ciclosporin, lovastatin, midazolam, triazolam,felodipin, nifedipin,, aplidopin, kortisol
CyclosporinA, ca blokátory
antihypertenziva
paracetamol
statiny, Sutent apod, amiodaron, warfarin
hypolipidemika, antihypertenziva
Cotrimoxazol
HAK
Zoloft, Hydrocodon, Xanax, Valium (je jich víc, z hlavy si nevzpomenu)
statiny
raspirin
antialergika
2555,56 %3,14 % 

Graf

24. Hlavním mechanizmem interakce grapefruitu/grapefruitové šťávy s léčivem je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím2960,42 %3,65 %  
Inhibice střevního CYP3A41225 %1,51 %  
Inhibice jaterního CYP11B48,33 %0,5 %  
Indukce jaterního CYP3A436,25 %0,38 %  
Inhibice střevního receptoru ICF24,17 %0,25 %  
Indukce střevního CYP4P324,17 %0,25 %  

Graf

25. Výsledkem interakce grapefruitu/grapefruitové šťávy s léčivem je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Snížení systémové dostupnosti léčiva /snížení plazmatické koncentrace léčiva1939,58 %2,39 %  
Zvýšení systémové dostupnosti léčiva /zvýšení plazmatické koncentrace léčiva1735,42 %2,14 %  
Nevím1225 %1,51 %  

Graf

26. Ohodnoťte na stupnici význam závažnosti interakce léčiv s grapefruitem/grapefruitovou šťávou u vašich pacientů/klientů:

1 znamená nezávažná (problému není obecně třeba věnovat pozornost, nezasahuje do farmakoterapie), 10 nejzávaznější (jedná se o zásadní životohrožující význam v terapii, vždy je třeba dbát velké pozornosti a pacienta se dotázat).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51327,08 %1,64 %  
4714,58 %0,88 %  
8612,5 %0,75 %  
1510,42 %0,63 %  
3510,42 %0,63 %  
748,33 %0,5 %  
936,25 %0,38 %  
224,17 %0,25 %  
624,17 %0,25 %  
1012,08 %0,13 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:5.02
Minimum:1
Maximum:9
Variační rozpětí:8
Rozptyl:4.58
Směrodatná odchylka:2.14
Medián:5
Modus:5

Graf

27. Jak často se o interakci léčiv a grapefruitu zmiňujete u svých pacientů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Pravidelně, několikrát za týdenotázka č. 28, Pravidelně, několikrát za měsícotázka č. 28, Výjimečně, několikrát za rokotázka č. 28, Vůbec, nesetkávám se s pacienty, které je možné informovat o této interkaci → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůbec, nesetkávám se s pacienty, které je možné informovat o této interkaci2756,25 %3,4 %  
Výjimečně, několikrát za rok1531,25 %1,89 %  
Pravidelně, několikrát za měsíc510,42 %0,63 %  
Pravidelně, několikrát za týden12,08 %0,13 %  

Graf

28. Jakou skupinu pacientů informujete o této interakci?

Prosím popište tuto skupinu pacientů. Pokud není možné tuto skupinu blíže definovat, prosím napište Nespecifikováno.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nespecifikováno1050 %1,26 %  
onkologický pacient210 %0,25 %  
erg15 %0,13 %  
uživatelé statinů mimo Lescolu (CYP 2C9)15 %0,13 %  
onkologičtí pacienti15 %0,13 %  
hematol. pacienty na medikaci CyA15 %0,13 %  
děi s hypertenzíi15 %0,13 %  
prvouživatele se zjevným zájmem o léčbu15 %0,13 %  
interkubovane15 %0,13 %  
alergiky15 %0,13 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 8 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

 • odpověď střední s maturitou:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 21. Ohodnoťte na stupnici význam závažnosti interakce léčiv s grapefruitem/grapefruitovou šťávou:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Farmacie (VŠ) na otázku 5. Jaký zdravotnický obor v současné době studujete?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 21. Ohodnoťte na stupnici význam závažnosti interakce léčiv s grapefruitem/grapefruitovou šťávou:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Všeobecné lékařství (VŠ) na otázku 5. Jaký zdravotnický obor v současné době studujete?
 • odpověď vysokoškolské:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, jako lékař/ka na otázku 6. Jste zaměstnán/a v současné době ve zdravotnictví?

4. Studujete v současné době zdravotnický obor?

 • odpověď Ano:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ostatní nelékařské obory (VŠ) na otázku 5. Jaký zdravotnický obor v současné době studujete?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Všeobecné lékařství (VŠ) na otázku 5. Jaký zdravotnický obor v současné době studujete?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 17. Setkal/a jste se ve výuce s problematikou interakce léčiv s grapefruitem/grapefruitovou šťávou?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi antibiotika na otázku 18. U jakých léčiv by mohlo dojít k nežádoucím interakcím s grapefruitem/grapefruitovou šťávou?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 18. U jakých léčiv by mohlo dojít k nežádoucím interakcím s grapefruitem/grapefruitovou šťávou?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Indukce jaterního CYP3A4 na otázku 19. Hlavním mechanizmem interakce grapefruitu/grapefruitové šťávy s léčivem je:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inhibice jaterního CYP11B4 na otázku 19. Hlavním mechanizmem interakce grapefruitu/grapefruitové šťávy s léčivem je:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inhibice střevního CYP3A4 na otázku 19. Hlavním mechanizmem interakce grapefruitu/grapefruitové šťávy s léčivem je:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 19. Hlavním mechanizmem interakce grapefruitu/grapefruitové šťávy s léčivem je:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 20. Výsledkem interakce grapefruitu/grapefruitové šťávy s léčivem je:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Snížení systémové dostupnosti léčiva /snížení plazmatické koncentrace léčiva na otázku 20. Výsledkem interakce grapefruitu/grapefruitové šťávy s léčivem je:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zvýšení systémové dostupnosti léčiva /zvýšení plazmatické koncentrace léčiva na otázku 20. Výsledkem interakce grapefruitu/grapefruitové šťávy s léčivem je:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 21. Ohodnoťte na stupnici význam závažnosti interakce léčiv s grapefruitem/grapefruitovou šťávou:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 21. Ohodnoťte na stupnici význam závažnosti interakce léčiv s grapefruitem/grapefruitovou šťávou:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 na otázku 21. Ohodnoťte na stupnici význam závažnosti interakce léčiv s grapefruitem/grapefruitovou šťávou:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 6 na otázku 21. Ohodnoťte na stupnici význam závažnosti interakce léčiv s grapefruitem/grapefruitovou šťávou:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 7 na otázku 21. Ohodnoťte na stupnici význam závažnosti interakce léčiv s grapefruitem/grapefruitovou šťávou:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 8 na otázku 21. Ohodnoťte na stupnici význam závažnosti interakce léčiv s grapefruitem/grapefruitovou šťávou:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 17. Setkal/a jste se ve výuce s problematikou interakce léčiv s grapefruitem/grapefruitovou šťávou?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Farmacie (VŠ) na otázku 5. Jaký zdravotnický obor v současné době studujete?

6. Jste zaměstnán/a v současné době ve zdravotnictví?

 • odpověď Ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi vyučen/a na otázku 3. Nejvyšší dosažené vzdělání
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, neléčím se, neléčil/a jsem se na uvedená onemocnění, neužívám a neužíval/a jsem uvedená léčiva. na otázku 7. Léčil/a jste se někdy na uvedená onemocnění či užíval/a jste někdy uvedená léčiva?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 12. Slyšel/a jste o vzájemném působení některých léčiv a grepu či výrobků z něj?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 12. Slyšel/a jste o vzájemném působení některých léčiv a grepu či výrobků z něj?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 13. Užíváte nějaké doplňky stravy obsahující látky z grapefruitu?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1-2x měsíčně na otázku 15. Vyberte, jak často konzumujete porci grepu:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3-4x měsíčně na otázku 15. Vyberte, jak často konzumujete porci grepu:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než jednou za měsíc na otázku 15. Vyberte, jak často konzumujete porci grepu:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1-2x měsíčně na otázku 16. Vyberte, jak často konzumujete porci grepové šťávy či džusu:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůbec na otázku 16. Vyberte, jak často konzumujete porci grepové šťávy či džusu:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi hormonální antikoncepce na otázku 8. Uveďte jaká léčiva či léčivé přípravky z předcházející otázky užíváte či jste užíval/a. Uveďte prosím všechny, na které si vzpomenete.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 13. Užíváte nějaké doplňky stravy obsahující látky z grapefruitu?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Méně než jednou za měsíc na otázku 16. Vyberte, jak často konzumujete porci grepové šťávy či džusu:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 13. Užíváte nějaké doplňky stravy obsahující látky z grapefruitu?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, léčím se či jsem se léčil/a s vysokou hladinou cholesterolu, onemocněním srdce, onemocněním nervového systému či epilepsií nebo užívám či jsem užíval/a warfarin, prednison, cyklosporin, antidiabetika, léčiva proti obezitě či hormonální antikoncepci. na otázku 7. Léčil/a jste se někdy na uvedená onemocnění či užíval/a jste někdy uvedená léčiva?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůbec na otázku 15. Vyberte, jak často konzumujete porci grepu:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 9. Byl/a jste v době léčby svým lékařem či lékárníkem poučen/a o možné interakci vašeho léčivého přípravku s grepem či grapefruitovou šťávou?

7. Léčil/a jste se někdy na uvedená onemocnění či užíval/a jste někdy uvedená léčiva?

 • odpověď Ano, léčím se či jsem se léčil/a s vysokou hladinou cholesterolu, onemocněním srdce, onemocněním nervového systému či epilepsií nebo užívám či jsem užíval/a warfarin, prednison, cyklosporin, antidiabetika, léčiva proti obezitě či hormonální antikoncepci.:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 9. Byl/a jste v době léčby svým lékařem či lékárníkem poučen/a o možné interakci vašeho léčivého přípravku s grepem či grapefruitovou šťávou?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi hormonální antikoncepce na otázku 8. Uveďte jaká léčiva či léčivé přípravky z předcházející otázky užíváte či jste užíval/a. Uveďte prosím všechny, na které si vzpomenete.
 • odpověď Ne, neléčím se, neléčil/a jsem se na uvedená onemocnění, neužívám a neužíval/a jsem uvedená léčiva.:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 12. Slyšel/a jste o vzájemném působení některých léčiv a grepu či výrobků z něj?
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 12. Slyšel/a jste o vzájemném působení některých léčiv a grepu či výrobků z něj?

9. Byl/a jste v době léčby svým lékařem či lékárníkem poučen/a o možné interakci vašeho léčivého přípravku s grepem či grapefruitovou šťávou?

 • odpověď Ne:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi hormonální antikoncepce na otázku 8. Uveďte jaká léčiva či léčivé přípravky z předcházející otázky užíváte či jste užíval/a. Uveďte prosím všechny, na které si vzpomenete.
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, léčím se či jsem se léčil/a s vysokou hladinou cholesterolu, onemocněním srdce, onemocněním nervového systému či epilepsií nebo užívám či jsem užíval/a warfarin, prednison, cyklosporin, antidiabetika, léčiva proti obezitě či hormonální antikoncepci. na otázku 7. Léčil/a jste se někdy na uvedená onemocnění či užíval/a jste někdy uvedená léčiva?

17. Setkal/a jste se ve výuce s problematikou interakce léčiv s grapefruitem/grapefruitovou šťávou?

 • odpověď Ano:
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Indukce jaterního CYP3A4 na otázku 19. Hlavním mechanizmem interakce grapefruitu/grapefruitové šťávy s léčivem je:
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 8 na otázku 21. Ohodnoťte na stupnici význam závažnosti interakce léčiv s grapefruitem/grapefruitovou šťávou:

19. Hlavním mechanizmem interakce grapefruitu/grapefruitové šťávy s léčivem je:

 • odpověď Nevím:
  • 7.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím na otázku 20. Výsledkem interakce grapefruitu/grapefruitové šťávy s léčivem je:

22. Setkal/a jste se s problematikou interakce léčiv s grapefruitem/grapefruitovou šťávou?

 • odpověď Ano:
  • 25.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výjimečně, několikrát za rok na otázku 27. Jak často se o interakci léčiv a grapefruitu zmiňujete u svých pacientů?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Jaký je Váš věk?

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Studujete v současné době zdravotnický obor?

5. Jaký zdravotnický obor v současné době studujete?

6. Jste zaměstnán/a v současné době ve zdravotnictví?

7. Léčil/a jste se někdy na uvedená onemocnění či užíval/a jste někdy uvedená léčiva?

8. Uveďte jaká léčiva či léčivé přípravky z předcházející otázky užíváte či jste užíval/a. Uveďte prosím všechny, na které si vzpomenete.

9. Byl/a jste v době léčby svým lékařem či lékárníkem poučen/a o možné interakci vašeho léčivého přípravku s grepem či grapefruitovou šťávou?

12. Slyšel/a jste o vzájemném působení některých léčiv a grepu či výrobků z něj?

13. Užíváte nějaké doplňky stravy obsahující látky z grapefruitu?

15. Vyberte, jak často konzumujete porci grepu:

16. Vyberte, jak často konzumujete porci grepové šťávy či džusu:

17. Setkal/a jste se ve výuce s problematikou interakce léčiv s grapefruitem/grapefruitovou šťávou?

18. U jakých léčiv by mohlo dojít k nežádoucím interakcím s grapefruitem/grapefruitovou šťávou?

19. Hlavním mechanizmem interakce grapefruitu/grapefruitové šťávy s léčivem je:

20. Výsledkem interakce grapefruitu/grapefruitové šťávy s léčivem je:

21. Ohodnoťte na stupnici význam závažnosti interakce léčiv s grapefruitem/grapefruitovou šťávou:

22. Setkal/a jste se s problematikou interakce léčiv s grapefruitem/grapefruitovou šťávou?

24. Hlavním mechanizmem interakce grapefruitu/grapefruitové šťávy s léčivem je:

25. Výsledkem interakce grapefruitu/grapefruitové šťávy s léčivem je:

27. Jak často se o interakci léčiv a grapefruitu zmiňujete u svých pacientů?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Jaký je Váš věk?

3. Nejvyšší dosažené vzdělání

4. Studujete v současné době zdravotnický obor?

5. Jaký zdravotnický obor v současné době studujete?

6. Jste zaměstnán/a v současné době ve zdravotnictví?

7. Léčil/a jste se někdy na uvedená onemocnění či užíval/a jste někdy uvedená léčiva?

8. Uveďte jaká léčiva či léčivé přípravky z předcházející otázky užíváte či jste užíval/a. Uveďte prosím všechny, na které si vzpomenete.

9. Byl/a jste v době léčby svým lékařem či lékárníkem poučen/a o možné interakci vašeho léčivého přípravku s grepem či grapefruitovou šťávou?

12. Slyšel/a jste o vzájemném působení některých léčiv a grepu či výrobků z něj?

13. Užíváte nějaké doplňky stravy obsahující látky z grapefruitu?

15. Vyberte, jak často konzumujete porci grepu:

16. Vyberte, jak často konzumujete porci grepové šťávy či džusu:

17. Setkal/a jste se ve výuce s problematikou interakce léčiv s grapefruitem/grapefruitovou šťávou?

18. U jakých léčiv by mohlo dojít k nežádoucím interakcím s grapefruitem/grapefruitovou šťávou?

19. Hlavním mechanizmem interakce grapefruitu/grapefruitové šťávy s léčivem je:

20. Výsledkem interakce grapefruitu/grapefruitové šťávy s léčivem je:

21. Ohodnoťte na stupnici význam závažnosti interakce léčiv s grapefruitem/grapefruitovou šťávou:

22. Setkal/a jste se s problematikou interakce léčiv s grapefruitem/grapefruitovou šťávou?

24. Hlavním mechanizmem interakce grapefruitu/grapefruitové šťávy s léčivem je:

25. Výsledkem interakce grapefruitu/grapefruitové šťávy s léčivem je:

27. Jak často se o interakci léčiv a grapefruitu zmiňujete u svých pacientů?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kovaříková, D.Léčiva a grapefruit (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://leciva-a-grapefruit.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.