Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Legalizace euthanasie či asistované sebevraždy v ČR

Legalizace euthanasie či asistované sebevraždy v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Renáta Šarochová
Šetření:13. 03. 2012 - 20. 03. 2012
Počet respondentů:190
Počet otázek (max/průměr):9 / 9
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:87,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

tento dotazník bude sloužit k vypracování mé bakalářské práci.

Předem moc děkuji za pomoc 

Odpovědi respondentů

1. Nejvýše dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10253,68 %53,68 %  
5327,89 %27,89 %  
VOŠ2010,53 %10,53 %  
157,89 %7,89 %  

Graf

2. Jsem pro legalizaci euthanasie (konání lékaře, který se souhlasem pacienta vykoná úkony jednoznačně směřující k smrti pacienta za účelem zbavení nelidského utrpení a to pouze za podmínky, že dostupné prostředky léčby již selhaly. Zkráceně řečeno usmrcení na žádost nebo také ze soucitu).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím9550 %50 %  
spíše souhlasím6333,16 %33,16 %  
nevím136,84 %6,84 %  
nesouhlasím105,26 %5,26 %  
spíše nesouhlasím94,74 %4,74 %  

Graf

3. Jsem pro legalizaci asistované sebevraždy (poskytování asistující osobu ke spáchání sebevraždy sebevrahovi, který pak sám sebevrah, vlastnoručně použije - podmínkou k vykonání není vykonávaný lékařem, ani nevyléčitelná choroba spojena s nesnesitelným utrpením, tudíž objektem objektem není ani pacient).

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím5931,05 %31,05 %  
spíše nesouhlasím4925,79 %25,79 %  
nevím3618,95 %18,95 %  
souhlasím3116,32 %16,32 %  
spíše souhlasím157,89 %7,89 %  

Graf

4. Jsem pro všelidové hlasování (referendum) o euthanasii, asistované sebevraždě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13772,11 %72,11 %  
ne5327,89 %27,89 %  

Graf

5. Souhlasím s plánovanou legalizací tzv.DNR dokumentu v ČR(notářsky ověřený dokument umožňující předem písemně prohlásit vůli o neléčení, DNR=do not resuscitace

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím8645,26 %45,26 %  
spíše souhlasím6333,16 %33,16 %  
nevím2211,58 %11,58 %  
spíše nesouhlasím147,37 %7,37 %  
nesouhlasím52,63 %2,63 %  

Graf

6. Souhlasím se snížením trestní sazby pro osoby spáchající euthanasii, která doposud naplňuje skutkovou podstatu trestního činu vraždy (§140 TR)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14877,89 %77,89 %  
ne4222,11 %22,11 %  

Graf

7. Souhlasím se zařazením provedení euthanasie ze soucitu, bez materiálního zájmu mezi polehčující okolnosti, ke kterým se přihlíží při výměře trestu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano16084,21 %84,21 %  
ne3015,79 %15,79 %  

Graf

8. Zajímám se o tuto problematiku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [aktivněotázka č. 9, pasivněotázka č. 9, nezajímám se vůbecotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pasivně13269,47 %69,47 %  
nezajímám se vůbec4624,21 %24,21 %  
aktivně126,32 %6,32 %  

Graf

9. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [žena → konec dotazníku, muž → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena 13772,11 %72,11 %  
muž5327,89 %27,89 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jsem pro legalizaci euthanasie (konání lékaře, který se souhlasem pacienta vykoná úkony jednoznačně směřující k smrti pacienta za účelem zbavení nelidského utrpení a to pouze za podmínky, že dostupné prostředky léčby již selhaly. Zkráceně řečeno usmrcení na žádost nebo také ze soucitu).

  • odpověď souhlasím:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 3. Jsem pro legalizaci asistované sebevraždy (poskytování asistující osobu ke spáchání sebevraždy sebevrahovi, který pak sám sebevrah, vlastnoručně použije - podmínkou k vykonání není vykonávaný lékařem, ani nevyléčitelná choroba spojena s nesnesitelným utrpením, tudíž objektem objektem není ani pacient).

3. Jsem pro legalizaci asistované sebevraždy (poskytování asistující osobu ke spáchání sebevraždy sebevrahovi, který pak sám sebevrah, vlastnoručně použije - podmínkou k vykonání není vykonávaný lékařem, ani nevyléčitelná choroba spojena s nesnesitelným utrpením, tudíž objektem objektem není ani pacient).

  • odpověď nesouhlasím:
    • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 2. Jsem pro legalizaci euthanasie (konání lékaře, který se souhlasem pacienta vykoná úkony jednoznačně směřující k smrti pacienta za účelem zbavení nelidského utrpení a to pouze za podmínky, že dostupné prostředky léčby již selhaly. Zkráceně řečeno usmrcení na žádost nebo také ze soucitu).

5. Souhlasím s plánovanou legalizací tzv.DNR dokumentu v ČR(notářsky ověřený dokument umožňující předem písemně prohlásit vůli o neléčení, DNR=do not resuscitace

  • odpověď souhlasím:
    • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi aktivně na otázku 8. Zajímám se o tuto problematiku?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Nejvýše dosažené vzdělání

2. Jsem pro legalizaci euthanasie (konání lékaře, který se souhlasem pacienta vykoná úkony jednoznačně směřující k smrti pacienta za účelem zbavení nelidského utrpení a to pouze za podmínky, že dostupné prostředky léčby již selhaly. Zkráceně řečeno usmrcení na žádost nebo také ze soucitu).

3. Jsem pro legalizaci asistované sebevraždy (poskytování asistující osobu ke spáchání sebevraždy sebevrahovi, který pak sám sebevrah, vlastnoručně použije - podmínkou k vykonání není vykonávaný lékařem, ani nevyléčitelná choroba spojena s nesnesitelným utrpením, tudíž objektem objektem není ani pacient).

4. Jsem pro všelidové hlasování (referendum) o euthanasii, asistované sebevraždě?

5. Souhlasím s plánovanou legalizací tzv.DNR dokumentu v ČR(notářsky ověřený dokument umožňující předem písemně prohlásit vůli o neléčení, DNR=do not resuscitace

6. Souhlasím se snížením trestní sazby pro osoby spáchající euthanasii, která doposud naplňuje skutkovou podstatu trestního činu vraždy (§140 TR)

7. Souhlasím se zařazením provedení euthanasie ze soucitu, bez materiálního zájmu mezi polehčující okolnosti, ke kterým se přihlíží při výměře trestu?

8. Zajímám se o tuto problematiku?

9. Pohlaví

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Nejvýše dosažené vzdělání

2. Jsem pro legalizaci euthanasie (konání lékaře, který se souhlasem pacienta vykoná úkony jednoznačně směřující k smrti pacienta za účelem zbavení nelidského utrpení a to pouze za podmínky, že dostupné prostředky léčby již selhaly. Zkráceně řečeno usmrcení na žádost nebo také ze soucitu).

3. Jsem pro legalizaci asistované sebevraždy (poskytování asistující osobu ke spáchání sebevraždy sebevrahovi, který pak sám sebevrah, vlastnoručně použije - podmínkou k vykonání není vykonávaný lékařem, ani nevyléčitelná choroba spojena s nesnesitelným utrpením, tudíž objektem objektem není ani pacient).

4. Jsem pro všelidové hlasování (referendum) o euthanasii, asistované sebevraždě?

5. Souhlasím s plánovanou legalizací tzv.DNR dokumentu v ČR(notářsky ověřený dokument umožňující předem písemně prohlásit vůli o neléčení, DNR=do not resuscitace

6. Souhlasím se snížením trestní sazby pro osoby spáchající euthanasii, která doposud naplňuje skutkovou podstatu trestního činu vraždy (§140 TR)

7. Souhlasím se zařazením provedení euthanasie ze soucitu, bez materiálního zájmu mezi polehčující okolnosti, ke kterým se přihlíží při výměře trestu?

8. Zajímám se o tuto problematiku?

9. Pohlaví

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šarochová, R.Legalizace euthanasie či asistované sebevraždy v ČR (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://legalizace-euthanasie-ci-asi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.