Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Legalizace euthanasie v České republice - ano či ne?

Legalizace euthanasie v České republice - ano či ne?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Roman Verner
Šetření:29. 11. 2011 - 31. 12. 2011
Počet respondentů:255
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto krátkého průzkumu, je zjistit současný pohled "laické veřejnosti" na Legalizaci euthanasie v České republice.

Výsledek průzkumu, bude začleněn do bakalářské práce "Právo a euthanasie".

Odpovědi respondentů

1. KDYŽ SE ŘEKNE SLOVO „EUTHANASIE“, DOKÁZALI BYSTE TOTO SLOVO DEFINOVAT?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO24796,86 %96,86 %  
SPÍŠE NE, NEMÁM DOSTATEK INFORMACÍ72,75 %2,75 %  
NE10,39 %0,39 %  

Graf

2. SOUHLASILI BYSTE S LEGALIZACÍ EUTHANASIE V ČESKÉ REPUBLICE?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO19676,86 %76,86 %  
NE2810,98 %10,98 %  
nevím51,96 %1,96 %  
nic41,57 %1,57 %  
Nemám zkušenost, abych mohl posoudit.10,39 %0,39 %  
Ano, s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu10,39 %0,39 %  
výjimečné případy10,39 %0,39 %  
Za určitých podmínek ano10,39 %0,39 %  
Pokud by to bylo pořádně hlídano, tak ano10,39 %0,39 %  
Ano, za jasně definovaných pravidel10,39 %0,39 %  
ano, je příliš obecná odpověď.10,39 %0,39 %  
nevím, težké rozhodnout10,39 %0,39 %  
ano, za přísných podmínek, v odůvodněných případec10,39 %0,39 %  
pouze za podmínek,že nebude býti moci zneužita10,39 %0,39 %  
pouze za dostatečné záruky, že nebude zneužívána10,39 %0,39 %  
nejsem si jistá10,39 %0,39 %  
Nedá se odpověď jen ano či ne10,39 %0,39 %  
za jistých podmínek určitě10,39 %0,39 %  
Až budeme opravdu právní stát10,39 %0,39 %  
v případě jistého právního ošetření podmínek ...10,39 %0,39 %  
Za pevně stanovených podmínek10,39 %0,39 %  
Tak 50 na 5010,39 %0,39 %  
muselo by to být dobře připravené, velké riziko10,39 %0,39 %  
je to relativní, nevím10,39 %0,39 %  
spíše ano10,39 %0,39 %  
Někdy je to lepší řešení, ale dalo by se zneužít10,39 %0,39 %  

Graf

3. MÁ ČLOVĚK STEJNÉ PRÁVO JAK NA ŽIVOT, TAK I NA SMRT?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO21985,88 %85,88 %  
NE187,06 %7,06 %  
nevím10,39 %0,39 %  
Je život a život...10,39 %0,39 %  
složitá etická otázka, záleží na motivech člověka10,39 %0,39 %  
záleží, v jaké situaci10,39 %0,39 %  
spíše myslím, že né ale ve vyjímeč.příp. ano 10,39 %0,39 %  
na život vždy a na smrt pokud je nevyléčit.nemocný10,39 %0,39 %  
měl by mít svobodné rozhodnutí, pokud jde o vážnou10,39 %0,39 %  
záleží na situaci10,39 %0,39 %  
nejsem si jistá10,39 %0,39 %  
pokud tím nezatěžuje jiné, určitě10,39 %0,39 %  
Záleží na tom, v jakém zdravotním stavu se nachází10,39 %0,39 %  
těžko říct10,39 %0,39 %  
nedokážu odpovědět10,39 %0,39 %  
Záleží na situaci.10,39 %0,39 %  
záleží na zdravotním stavu10,39 %0,39 %  
Právo? Je to součást. Každý to má dané, do kdy tad10,39 %0,39 %  
Asi ano, pokud chce.10,39 %0,39 %  
nic10,39 %0,39 %  

Graf

4. MÁ NĚJAKOU SOUVISLOST EUTHANASIE A POTRAT?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE19978,04 %78,04 %  
ANO4116,08 %16,08 %  
nic20,78 %0,78 %  
záleží na úhlu pohledu10,39 %0,39 %  
ano, výsledkem obojího je smrt10,39 %0,39 %  
nenapadlo mě to10,39 %0,39 %  
nevím10,39 %0,39 %  
možná10,39 %0,39 %  
Neřekla bych10,39 %0,39 %  
spíše ano, ale ne uplně10,39 %0,39 %  
nejspíš ano10,39 %0,39 %  
svým způsobem10,39 %0,39 %  
Jde o kontroverzní otázky.10,39 %0,39 %  
No když se zamyslím,tak vlastně tak trochu ano...10,39 %0,39 %  
při potratu rozhodujete o životě jiného člověka, k10,39 %0,39 %  
Ne, potrat si oběti nevyberou.10,39 %0,39 %  

Graf

5. CHÁPETE OBOJÍ - EUTHANASII A POTRAT, JAKO ZABITÍ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE21985,88 %85,88 %  
ANO2810,98 %10,98 %  
pouze euthanasii; embryo není živé10,39 %0,39 %  
Plod nemá možnost si vybrat...10,39 %0,39 %  
pokud umírající souhlasil nebo pokud matka byla ve10,39 %0,39 %  
Euthanasii ne potrat ano10,39 %0,39 %  
bohužel když je člověk způsobilý..10,39 %0,39 %  
Pouze potrat10,39 %0,39 %  
Záleží na tom, co je v dané situaci lepším řešením10,39 %0,39 %  
jako zabití chápu jen potrat 10,39 %0,39 %  

Graf

6. V PŘÍPADĚ LEGALIZACE EUTHANASIE V ČESKÉ REPUBLICE, BÁLI BYSTE SE JEJÍHO ZNEUŽITÍ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO18974,12 %74,12 %  
NE5120 %20 %  
vše se dá zneužít20,78 %0,78 %  
ano, ale lepší než dnešní stav10,39 %0,39 %  
asi ano, nevím10,39 %0,39 %  
možná10,39 %0,39 %  
nic10,39 %0,39 %  
nevím10,39 %0,39 %  
samozřejmostí by byla DŮKLADNÁ legislativa10,39 %0,39 %  
těžko říci, možná i ano10,39 %0,39 %  
Viz odpověď na otázku 210,39 %0,39 %  
Za dostatečného právního ošetření nikoliv10,39 %0,39 %  
záleží na přesném definování podmínek 10,39 %0,39 %  
záleží na právních úpravách10,39 %0,39 %  
těžko říct10,39 %0,39 %  
Částečně, musí se to dobře legislativně ošetřit.10,39 %0,39 %  

Graf

7. KDO BY MĚL ROZHODOVAT O ŽIVOTĚ DRUHÉHO ČLOVĚKA?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ON SÁM21082,35 %82,35 %  
NEDOKÁŽU POSOUDIT3312,94 %12,94 %  
LÉKAŘ72,75 %2,75 %  
PŘÍBUZNÍ51,96 %1,96 %  

Graf

8. KDYBY UMÍRAL VÁŠ BLÍZKÝ V BOLESTECH, ZVÁŽILI BYSTE MOŽNOST EUTHANASIE?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO, V PŘÍPADĚ JEHO ROZHODNUTÍ19074,51 %74,51 %  
NEVÍM, JAK BYCH ZAREAGOVAL3814,9 %14,9 %  
NE, VĚŘIL BYCH V JEHO UZDRAVENÍ145,49 %5,49 %  
Ne, věřím, že i bolest má svůj smysl10,39 %0,39 %  
Pokud by byla smrt zcela jistá, tak ano.10,39 %0,39 %  
Ano10,39 %0,39 %  
pravděpodobně ano, ale rozmlouvala bych to10,39 %0,39 %  
dnes už nemusí lidé umírat sami a v bolestech10,39 %0,39 %  
ano, ale hodně bych přesvědčovala o uzdravení10,39 %0,39 %  
záleží dle jeho stavu, naděje atd.10,39 %0,39 %  
ano,s jeho rozhodnutím a názorem MUDr.10,39 %0,39 %  
v dnešní době by můj příbuzný v bolestech neumíral10,39 %0,39 %  
Ne10,39 %0,39 %  
nevyléčitelná nemoc není důvodem k zabití10,39 %0,39 %  
dle situace10,39 %0,39 %  
Souhlasím s prvními dvěmi odpověďmi.10,39 %0,39 %  

Graf

9. POHLAVÍ

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ŽENA20178,82 %78,82 %  
MUŽ5421,18 %21,18 %  

Graf

10. VĚK

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 2513352,16 %52,16 %  
26 - 356425,1 %25,1 %  
36 - 453714,51 %14,51 %  
46 - 55166,27 %6,27 %  
56 - 6551,96 %1,96 %  

Graf

11. SOCIÁLNÍ ZAŘAZENÍ

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
STUDENT(KA)10942,75 %42,75 %  
ZAMĚSTNANEC(KYNĚ)9035,29 %35,29 %  
PODNIKATEL(KA)3312,94 %12,94 %  
NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ166,27 %6,27 %  
NEZAMĚSTNANÝ31,18 %1,18 %  
DŮCHODCE31,18 %1,18 %  
OSTATNÍ / NEZAŘAZEN10,39 %0,39 %  

Graf

12. NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
STŘEDNÍ, ÚPLNÉ STŘEDNÍ S MATURITOU13050,98 %50,98 %  
VYSOKOŠKOLSKÉ / UNIVERZITNÍ8131,76 %31,76 %  
ZÁKLADNÍ239,02 %9,02 %  
VYŠŠÍ ODBORNÉ103,92 %3,92 %  
VYUČENÍ62,35 %2,35 %  
VYUČENÍ S MATURITOU51,96 %1,96 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. VĚK

  • odpověď 18 - 25:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi STUDENT(KA) na otázku 11. SOCIÁLNÍ ZAŘAZENÍ
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ZÁKLADNÍ na otázku 12. NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

11. SOCIÁLNÍ ZAŘAZENÍ

  • odpověď STUDENT(KA):
    • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ZÁKLADNÍ na otázku 12. NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. KDYŽ SE ŘEKNE SLOVO „EUTHANASIE“, DOKÁZALI BYSTE TOTO SLOVO DEFINOVAT?

2. SOUHLASILI BYSTE S LEGALIZACÍ EUTHANASIE V ČESKÉ REPUBLICE?

3. MÁ ČLOVĚK STEJNÉ PRÁVO JAK NA ŽIVOT, TAK I NA SMRT?

4. MÁ NĚJAKOU SOUVISLOST EUTHANASIE A POTRAT?

5. CHÁPETE OBOJÍ - EUTHANASII A POTRAT, JAKO ZABITÍ?

6. V PŘÍPADĚ LEGALIZACE EUTHANASIE V ČESKÉ REPUBLICE, BÁLI BYSTE SE JEJÍHO ZNEUŽITÍ?

7. KDO BY MĚL ROZHODOVAT O ŽIVOTĚ DRUHÉHO ČLOVĚKA?

8. KDYBY UMÍRAL VÁŠ BLÍZKÝ V BOLESTECH, ZVÁŽILI BYSTE MOŽNOST EUTHANASIE?

9. POHLAVÍ

10. VĚK

11. SOCIÁLNÍ ZAŘAZENÍ

12. NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. KDYŽ SE ŘEKNE SLOVO „EUTHANASIE“, DOKÁZALI BYSTE TOTO SLOVO DEFINOVAT?

2. SOUHLASILI BYSTE S LEGALIZACÍ EUTHANASIE V ČESKÉ REPUBLICE?

3. MÁ ČLOVĚK STEJNÉ PRÁVO JAK NA ŽIVOT, TAK I NA SMRT?

4. MÁ NĚJAKOU SOUVISLOST EUTHANASIE A POTRAT?

5. CHÁPETE OBOJÍ - EUTHANASII A POTRAT, JAKO ZABITÍ?

6. V PŘÍPADĚ LEGALIZACE EUTHANASIE V ČESKÉ REPUBLICE, BÁLI BYSTE SE JEJÍHO ZNEUŽITÍ?

7. KDO BY MĚL ROZHODOVAT O ŽIVOTĚ DRUHÉHO ČLOVĚKA?

8. KDYBY UMÍRAL VÁŠ BLÍZKÝ V BOLESTECH, ZVÁŽILI BYSTE MOŽNOST EUTHANASIE?

9. POHLAVÍ

10. VĚK

11. SOCIÁLNÍ ZAŘAZENÍ

12. NEJVYŠŠÍ DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Verner, R.Legalizace euthanasie v České republice - ano či ne? (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://legalizace-euthanasie-v-cesk.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.