Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Legislativní proces ČR

Legislativní proces ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Pobříslová
Šetření:27. 05. 2012 - 03. 06. 2012
Počet respondentů:120
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena7663,33 %63,33 %  
Muž4436,67 %36,67 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
232420 %20 %  
241815 %15 %  
22108,33 %8,33 %  
2086,67 %6,67 %  
2665 %5 %  
2165 %5 %  
1954,17 %4,17 %  
2543,33 %3,33 %  
2943,33 %3,33 %  
2743,33 %3,33 %  
ostatní odpovědi 38
31
51
28
34
30
18
46
14
44
50
55
47
35
32
48
37
58
33
1969
39
45
3125,83 %25,83 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:26.11
Minimum:19
Maximum:48
Variační rozpětí:29
Rozptyl:42.45
Směrodatná odchylka:6.52
Medián:24
Modus:23

Graf

3. Kde máte trvalé bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Město8570,83 %70,83 %  
Vesnice3529,17 %29,17 %  

Graf

4. Nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední vzdělání s maturitou7260 %60 %  
Vysokoškolské vzdělání2420 %20 %  
Vyšší odborné vzdělání1310,83 %10,83 %  
Střední vzdělání bez maturity65 %5 %  
Základní vzdělání54,17 %4,17 %  

Graf

5. Dotýká se Vás dosavadní politická situace v ČR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10184,17 %84,17 %  
nevím108,33 %8,33 %  
ne97,5 %7,5 %  

Graf

6. Zajímáte se o současnou politickou situaci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8873,33 %73,33 %  
ne2218,33 %18,33 %  
nevím108,33 %8,33 %  

Graf

7. Jaký postoj zaujímáte k dnešní politické situaci v ČR? (1-aktivní, 5-nezájem)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
36150,83 %50,83 %  
23025 %25 %  
41310,83 %10,83 %  
597,5 %7,5 %  
175,83 %5,83 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.88
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.54
Směrodatná odchylka:0.73
Medián:3
Modus:3

Graf

8. Chodíte pravidelně k volbám?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8974,17 %74,17 %  
ne2722,5 %22,5 %  
nevím43,33 %3,33 %  

Graf

9. Máte představu o průběhu legislativního procesu v ČR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6554,17 %54,17 %  
nevím2924,17 %24,17 %  
ne2621,67 %21,67 %  

Graf

10. Znáte rozdíl v postupu legislativního procesu Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4235 %35 %  
ne4235 %35 %  
nevím3630 %30 %  

Graf

11. Jaký je postup legislativního procesu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Poslanecká sněmovna, Senát, Prezident9680 %80 %  
Senát, Poslanecká sněmovna, Prezident2117,5 %17,5 %  
Ani jedna z možností není správná32,5 %2,5 %  

Graf

12. Kolik hlasů je potřeba ke schválení zákona?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nadpoloviční většina všech přítomných poslanců6755,83 %55,83 %  
Nadpoloviční většina všech poslanců4537,5 %37,5 %  
Ani jedna z možností není správná86,67 %6,67 %  

Graf

13. Víte, co znamená právo Veta?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11394,17 %94,17 %  
nevím43,33 %3,33 %  
ne32,5 %2,5 %  

Graf

14. Myslíte si, že jste dostatečně informováni o tvorbě zákonů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5848,33 %48,33 %  
nevím3327,5 %27,5 %  
ano2924,17 %24,17 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Máte představu o průběhu legislativního procesu v ČR?

  • odpověď ano:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Znáte rozdíl v postupu legislativního procesu Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR?
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 14. Myslíte si, že jste dostatečně informováni o tvorbě zákonů?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Kde máte trvalé bydliště?

4. Nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Dotýká se Vás dosavadní politická situace v ČR?

6. Zajímáte se o současnou politickou situaci?

7. Jaký postoj zaujímáte k dnešní politické situaci v ČR? (1-aktivní, 5-nezájem)

8. Chodíte pravidelně k volbám?

9. Máte představu o průběhu legislativního procesu v ČR?

10. Znáte rozdíl v postupu legislativního procesu Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR?

11. Jaký je postup legislativního procesu?

12. Kolik hlasů je potřeba ke schválení zákona?

13. Víte, co znamená právo Veta?

14. Myslíte si, že jste dostatečně informováni o tvorbě zákonů?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Věk

3. Kde máte trvalé bydliště?

4. Nejvyšší dosažené vzdělání?

5. Dotýká se Vás dosavadní politická situace v ČR?

6. Zajímáte se o současnou politickou situaci?

7. Jaký postoj zaujímáte k dnešní politické situaci v ČR? (1-aktivní, 5-nezájem)

8. Chodíte pravidelně k volbám?

9. Máte představu o průběhu legislativního procesu v ČR?

10. Znáte rozdíl v postupu legislativního procesu Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR?

11. Jaký je postup legislativního procesu?

12. Kolik hlasů je potřeba ke schválení zákona?

13. Víte, co znamená právo Veta?

14. Myslíte si, že jste dostatečně informováni o tvorbě zákonů?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pobříslová, P.Legislativní proces ČR (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://legislativni-proces-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.