Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Lehká mozková dysfunkce

Lehká mozková dysfunkce

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adéla Brabcová
Šetření:11. 04. 2010 - 18. 04. 2010
Počet respondentů:32
Počet otázek (max/průměr):13 / 13.13
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:64,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Slyšel/ a jste někdy pojem „ lehká mozková dysfunkce“ ? Zkratka LMD nebo ADHD

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano33100 %103,13 %  

Graf

2. Víte , o jakou poruchu se jedná ?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2472,73 %75 %  
ne927,27 %28,13 %  

Graf

3. Máte představu, jak se dítě s LMD projevuje?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2472,73 %75 %  
ne927,27 %28,13 %  

Graf

4. Znáte ve svém okolí nebo v rodině dítě s LMD ?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1751,52 %53,13 %  
ne1648,48 %50 %  

Graf

5. Víte, jak je k tomuto dítěti přistupováno ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
není mi známo1236,36 %37,5 %  
v rodině s pochopením, ve škole je to horší1030,3 %31,25 %  
v rodině i ve škole s velkým pochopením927,27 %28,13 %  
v rodině i ve škole nedostatečná spolupráce26,06 %6,25 %  

Graf

6. Jsou LMD postiženi spíše dívky nebo chlapci ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chlapci2787,1 %84,38 %  
Dívky412,9 %12,5 %  

Graf

7. Myslíte si, že léčba spočívá spíše :

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v kombinaci všech variant1648,48 %50 %  
ve výchově1442,42 %43,75 %  
v léčbě medikamenty39,09 %9,38 %  

Graf

8. Jaká myslíte, že je prognóza nemoci ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Není to vyléčitelné1650 %50 %  
Dobrá 1650 %50 %  

Graf

9. Mají děti s LMD chodit do školy se „zdravými „ dětmi, nebo by mělo být zařazeno do speciálních tříd ?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2376,67 %71,88 %  
ne723,33 %21,88 %  

Graf

10. Myslíte si, že touto poruchou trpí jen děti nebo se může vyskytovat i u dospělého člověka ?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2170 %65,63 %  
ne930 %28,13 %  

Graf

11. Do jaké věkové skupiny patříte ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 – 34 let1648,48 %50 %  
35 – 44 let824,24 %25 %  
18 -24 let721,21 %21,88 %  
45 – starší26,06 %6,25 %  

Graf

12. Jakého jste pohlaví ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2987,88 %90,63 %  
Muž412,12 %12,5 %  

Graf

13. Jaké máte dokončené vzdělání ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední odborné s maturitou2678,79 %81,25 %  
vysokoškolské412,12 %12,5 %  
základní39,09 %9,38 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Brabcová, A.Lehká mozková dysfunkce (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://lehka-mozkova-dysfunkce.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.