Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Lesní pedagogika a lesní mateřské školy

Lesní pedagogika a lesní mateřské školy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Sabina Vítková
Šetření:30. 03. 2014 - 06. 04. 2014
Počet respondentů:73
Počet otázek (max/průměr):21 / 18.88
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

studuji 3.ročník Sociální pedagogiky a ráda bych Vás poprosila o vyplnění mého dotazníku, který potřebuji k vypracování mé bakalářské práce. Dotazník je určený pto všechny a je anonymní.

Děkuji za Váš čas při vyplňování.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6690,41 %90,41 %  
Muž79,59 %9,59 %  

Graf

2. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 – 353750,68 %50,68 %  
36 – 451621,92 %21,92 %  
do 251520,55 %20,55 %  
46 – 5556,85 %6,85 %  

Graf

3. Máte děti předškolního věku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemám děti3041,1 %41,1 %  
Ano2331,51 %31,51 %  
Ne2027,4 %27,4 %  

Graf

4. Slyšeli jste někdy o lesní pedagogice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4764,38 %64,38 %  
Ne2635,62 %35,62 %  

Graf

5. Pokud ano, kde jste se o ní dozvěděli?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet2042,55 %27,4 %  
Přátelé a známí1531,91 %20,55 %  
TV a periodika1531,91 %20,55 %  
Škola714,89 %9,59 %  
letáček12,13 %1,37 %  
pracuji v MŠ, proto se zajímám o její různé alternativydruhy p12,13 %1,37 %  
plakátek u lékaře12,13 %1,37 %  

Graf

6. Myslíte si, že lesní pedagogika může ovlivnit chování a jednání člověka v určitých sociálních situacích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4358,9 %58,9 %  
Nevím3041,1 %41,1 %  

Graf

7. Zajímali jste se někdy o alternativní mateřské školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3750,68 %50,68 %  
Ano3649,32 %49,32 %  

Graf

8. Které alternativní mateřské školy znáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Montessori4967,12 %67,12 %  
Waldorfská4460,27 %60,27 %  
Lesní MŠ4156,16 %56,16 %  
Daltonská2331,51 %31,51 %  
Žádné1216,44 %16,44 %  
Ještě se tím nezabývám 11,37 %1,37 %  
Začít spolu, Zdravá mateřská škola11,37 %1,37 %  
církevní11,37 %1,37 %  
jenský plán, freinet11,37 %1,37 %  

Graf

9. Z jakého důvodu jste se zajímali o alternativní mateřské školy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zajímá mě alternativní výchova2953,7 %39,73 %  
Nedostatek míst v běžných MŠ1018,52 %13,7 %  
Nespokojenost s běžnými MŠ712,96 %9,59 %  
Studium23,7 %2,74 %  
pracovně11,85 %1,37 %  
učili nás to ve škole11,85 %1,37 %  
Nezajímala jsem se ještě o žádné školky.11,85 %1,37 %  
komunikace v cizím jazyce11,85 %1,37 %  
pracuji v MŠ11,85 %1,37 %  
vzdělání11,85 %1,37 %  
skola11,85 %1,37 %  
neuznávám je11,85 %1,37 %  
studium ve škole11,85 %1,37 %  
kvůli studiu11,85 %1,37 %  
náhodilé informace na internetu, ne aktivní zájem11,85 %1,37 %  
nijak zvlášť jsem se nezajímala, informace přišly samy ruku v ruce s hledáním informací o možnostech "hlídání" dětí v předškolkovém věku11,85 %1,37 %  

Graf

10. Slyšeli jste někdy o lesních mateřských školách resp. o lesních rodinných klubech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4156,16 %56,16 %  
Ne3243,84 %43,84 %  

Graf

11. Co byste očekávali od lesních mateřských škol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kladný vztah dítěte k přírodě6690,41 %90,41 %  
Přirozenost a prožitkovost4561,64 %61,64 %  
Zlepšení imunity2939,73 %39,73 %  
Samostatnost2635,62 %35,62 %  
Lepší přístup pedagogů1520,55 %20,55 %  
Nic22,74 %2,74 %  
Dobrý přístup pedagogů očekávám v každém směru a v jakékoliv školce.11,37 %1,37 %  
podporu zdravého psychologického rozvoje,zrání dítěte11,37 %1,37 %  

Graf

12. Čeho byste se v lesních mateřských školách obávali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Počasí3446,58 %46,58 %  
Špatná hygiena2027,4 %27,4 %  
Ničeho1723,29 %23,29 %  
Nemocnost1520,55 %20,55 %  
Nekvalifikovanost pedagoga1216,44 %16,44 %  
Jako u každé alternativní školy - pokud je provozována neodborně, neplní deklarované cíle11,37 %1,37 %  
Nespokojenosti dítěte (té se ale obávám v každé školce, nechce tam chodit)11,37 %1,37 %  
problémy dítěte při přechodu na běžnou státní ZŠ - změna přístupu a prostředí11,37 %1,37 %  
že se ztratí v lese11,37 %1,37 %  
nedostatečná příprava do ZŠ (grafomotorika, úkoly školního charakteru...)11,37 %1,37 %  

Graf

13. Myslíte si, že lesní mateřská škola může mít nějaký přínos pro děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6284,93 %84,93 %  
Nevím1115,07 %15,07 %  

Graf

14. Pokud ano, jaký?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Naučí se samostatnosti3658,06 %49,32 %  
Zvýšení kreativity3353,23 %45,21 %  
Posílení imunity2946,77 %39,73 %  
Získání zodpovědnosti2641,94 %35,62 %  
Získávání sebevědomí1829,03 %24,66 %  
Lepší komunikace1117,74 %15,07 %  
zdravý vnitřní růst11,61 %1,37 %  
lepsi rozvoj osobnosti ditete11,61 %1,37 %  
pozitivní přístup k životu11,61 %1,37 %  

Graf

15. Jaké vidíte výhody lesních MŠ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více pohybu4981,67 %67,12 %  
Je to „škola hrou“3558,33 %47,95 %  
Individuální přístup pedagoga k dítěti1220 %16,44 %  
Respektování jedince1118,33 %15,07 %  
Pravidelná komunikace rodičů s pedagogy58,33 %6,85 %  
Přiměřená soutěživost46,67 %5,48 %  
kladný vztah k přírodě11,67 %1,37 %  
neznám takovou školku11,67 %1,37 %  
Žádné11,67 %1,37 %  
hodně času venku11,67 %1,37 %  
pobyt v přírodě a vztah k EVVO11,67 %1,37 %  

Graf

16. Jaké vidíte nevýhody lesních MŠ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Financování3050,85 %41,1 %  
Omezení na určitá témata (předměty)2847,46 %38,36 %  
Žádné711,86 %9,59 %  
Časová náročnost46,78 %5,48 %  
počasí11,69 %1,37 %  
když je dítě často nemocné, není to pro něj vždy ideální11,69 %1,37 %  
neznám 11,69 %1,37 %  
horší připravenost na školu - sedět klidně, tiše,...11,69 %1,37 %  
nedostatečná příprava do ZŠ (grafomotorika, úkoly školního charakteru...)11,69 %1,37 %  
jediná lokalitou dostupná lesní MŠ má provozní dobu nezkoordinovatelnou s mou pracovní dobou11,69 %1,37 %  

Graf

17. Které děti jsou podle vás lépe připraveny do 1. třídy ZŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Děti z běžné MŠ5473,97 %73,97 %  
Děti z lesní MŠ1926,03 %26,03 %  

Graf

18. Které děti mají lepší?

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

19. Myslíte si, že častější pobyt venku má vliv na získané dovednosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5169,86 %69,86 %  
Nevím2027,4 %27,4 %  
Ne22,74 %2,74 %  

Graf

20. Myslíte si, že se v lesní MŠ formální skupina mění v neformální?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2844,44 %38,36 %  
Nevím2336,51 %31,51 %  
Ne1219,05 %16,44 %  

Graf

21. Pokud ano, z jakého důvodu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stejné postoje, hodnoty2477,42 %32,88 %  
Spoluúčast rodičů na chodu LMŠ1548,39 %20,55 %  
Častá spolupráce rodičů s pedagogy722,58 %9,59 %  
-13,23 %1,37 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 8 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Máte děti předškolního věku?

 • odpověď Nemám děti:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 25 na otázku 2. Váš věk?

4. Slyšeli jste někdy o lesní pedagogice?

 • odpověď Ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Internet na otázku 5. Pokud ano, kde jste se o ní dozvěděli?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přátelé a známí na otázku 5. Pokud ano, kde jste se o ní dozvěděli?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi TV a periodika na otázku 5. Pokud ano, kde jste se o ní dozvěděli?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lesní MŠ na otázku 8. Které alternativní mateřské školy znáte?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 10. Slyšeli jste někdy o lesních mateřských školách resp. o lesních rodinných klubech?
 • odpověď Ne:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádné na otázku 8. Které alternativní mateřské školy znáte?

7. Zajímali jste se někdy o alternativní mateřské školy?

 • odpověď Ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádné na otázku 8. Které alternativní mateřské školy znáte?

8. Které alternativní mateřské školy znáte?

 • odpověď Lesní MŠ:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Internet na otázku 5. Pokud ano, kde jste se o ní dozvěděli?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 10. Slyšeli jste někdy o lesních mateřských školách resp. o lesních rodinných klubech?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Individuální přístup pedagoga k dítěti na otázku 15. Jaké vidíte výhody lesních MŠ?
 • odpověď Waldorfská:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Daltonská na otázku 8. Které alternativní mateřské školy znáte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Individuální přístup pedagoga k dítěti na otázku 15. Jaké vidíte výhody lesních MŠ?

10. Slyšeli jste někdy o lesních mateřských školách resp. o lesních rodinných klubech?

 • odpověď Ano:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lesní MŠ na otázku 8. Které alternativní mateřské školy znáte?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Internet na otázku 5. Pokud ano, kde jste se o ní dozvěděli?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi TV a periodika na otázku 5. Pokud ano, kde jste se o ní dozvěděli?
 • odpověď Ne:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 4. Slyšeli jste někdy o lesní pedagogice?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Žádné na otázku 8. Které alternativní mateřské školy znáte?

11. Co byste očekávali od lesních mateřských škol?

 • odpověď Přirozenost a prožitkovost:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lepší přístup pedagogů na otázku 11. Co byste očekávali od lesních mateřských škol?

18. Které děti mají lepší?

 • odpověď Hrubou motoriku=z lesní MŠ:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sociální vazby=z běžné MŠ na otázku 18. Které děti mají lepší?
 • odpověď Koordinaci pohybů=z lesní MŠ:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Řečové schopnosti=z lesní MŠ na otázku 18. Které děti mají lepší?
 • odpověď Řečové schopnosti=z běžné MŠ:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sociální vazby=z běžné MŠ na otázku 18. Které děti mají lepší?
 • odpověď Sociální vazby=z lesní MŠ:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Řečové schopnosti=z lesní MŠ na otázku 18. Které děti mají lepší?
 • odpověď Znalost matematických tvarů=z běžné MŠ:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sociální vazby=z běžné MŠ na otázku 18. Které děti mají lepší?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 20. Myslíte si, že se v lesní MŠ formální skupina mění v neformální?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Znalost písmen=z běžné MŠ na otázku 18. Které děti mají lepší?
 • odpověď Znalost písmen=z běžné MŠ:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Sociální vazby=z běžné MŠ na otázku 18. Které děti mají lepší?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Znalost matematických tvarů=z běžné MŠ na otázku 18. Které děti mají lepší?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Celkovou zralost=z běžné MŠ na otázku 18. Které děti mají lepší?

20. Myslíte si, že se v lesní MŠ formální skupina mění v neformální?

 • odpověď Ano:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spoluúčast rodičů na chodu LMŠ na otázku 21. Pokud ano, z jakého důvodu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví?

2. Váš věk?

3. Máte děti předškolního věku?

4. Slyšeli jste někdy o lesní pedagogice?

5. Pokud ano, kde jste se o ní dozvěděli?

6. Myslíte si, že lesní pedagogika může ovlivnit chování a jednání člověka v určitých sociálních situacích?

7. Zajímali jste se někdy o alternativní mateřské školy?

8. Které alternativní mateřské školy znáte?

9. Z jakého důvodu jste se zajímali o alternativní mateřské školy?

10. Slyšeli jste někdy o lesních mateřských školách resp. o lesních rodinných klubech?

11. Co byste očekávali od lesních mateřských škol?

12. Čeho byste se v lesních mateřských školách obávali?

13. Myslíte si, že lesní mateřská škola může mít nějaký přínos pro děti?

14. Pokud ano, jaký?

15. Jaké vidíte výhody lesních MŠ?

16. Jaké vidíte nevýhody lesních MŠ?

17. Které děti jsou podle vás lépe připraveny do 1. třídy ZŠ?

18. Které děti mají lepší?

19. Myslíte si, že častější pobyt venku má vliv na získané dovednosti?

20. Myslíte si, že se v lesní MŠ formální skupina mění v neformální?

21. Pokud ano, z jakého důvodu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví?

2. Váš věk?

3. Máte děti předškolního věku?

4. Slyšeli jste někdy o lesní pedagogice?

5. Pokud ano, kde jste se o ní dozvěděli?

6. Myslíte si, že lesní pedagogika může ovlivnit chování a jednání člověka v určitých sociálních situacích?

7. Zajímali jste se někdy o alternativní mateřské školy?

8. Které alternativní mateřské školy znáte?

9. Z jakého důvodu jste se zajímali o alternativní mateřské školy?

10. Slyšeli jste někdy o lesních mateřských školách resp. o lesních rodinných klubech?

11. Co byste očekávali od lesních mateřských škol?

12. Čeho byste se v lesních mateřských školách obávali?

13. Myslíte si, že lesní mateřská škola může mít nějaký přínos pro děti?

14. Pokud ano, jaký?

15. Jaké vidíte výhody lesních MŠ?

16. Jaké vidíte nevýhody lesních MŠ?

17. Které děti jsou podle vás lépe připraveny do 1. třídy ZŠ?

18. Které děti mají lepší?

19. Myslíte si, že častější pobyt venku má vliv na získané dovednosti?

20. Myslíte si, že se v lesní MŠ formální skupina mění v neformální?

21. Pokud ano, z jakého důvodu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vítková, S.Lesní pedagogika a lesní mateřské školy (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://lesni-pedagogika-a-lesni-mat.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.