Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Lesy

Lesy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Karolina Hadáčková
Šetření:14. 01. 2012 - 21. 01. 2012
Počet respondentů:77
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění dotazníků, který poslouží jako podklad mé seminární práce, která se zabývá lesy České republiky.

Odpovědi respondentů

1. Jak často navštěvujete les?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méněkrát2431,17 %31,17 %  
1-4x za dva měsíce2329,87 %29,87 %  
1-3x týdně1418,18 %18,18 %  
1-3x měsíčně1418,18 %18,18 %  
každý den22,6 %2,6 %  

Graf

2. Za jakým účelem nejčastěji navštěvujete les?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
procházka4862,34 %62,34 %  
sběr lesních plodů1519,48 %19,48 %  
těžba dřeva67,79 %7,79 %  
sport56,49 %6,49 %  
myslivost22,6 %2,6 %  
tramping11,3 %1,3 %  

Graf

3. Jak dlouho trvá cesta do nejbližšího lesa, pěšky z vašeho bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do deseti minut4051,95 %51,95 %  
do třiceti minut2431,17 %31,17 %  
do hodiny1012,99 %12,99 %  
více než hodinu33,9 %3,9 %  

Graf

4. Jaké si myslíte, že v České republice přavažují lesy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jehličnaté4355,84 %55,84 %  
smíšené3038,96 %38,96 %  
listnaté45,19 %5,19 %  

Graf

5. Jaký z uvedených faktorů si myslíte, že nejvíce ohrožuje lesy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
těžba dřeva4558,44 %58,44 %  
hmyzí škůdci1722,08 %22,08 %  
imise1418,18 %18,18 %  
lesní zvěř11,3 %1,3 %  

Graf

6. K vytápění používáte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dřevo1924,68 %24,68 %  
elektřinu1924,68 %24,68 %  
plyn1823,38 %23,38 %  
jiná možnost1418,18 %18,18 %  
uhlí79,09 %9,09 %  

Graf

7. Vlastníte vy, nebo vaše rodina les?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4355,84 %55,84 %  
ano2937,66 %37,66 %  
nevím56,49 %6,49 %  

Graf

8. Máte v příbuzenstvu nebo mezi přáteli:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemám3038,96 %38,96 %  
pracovníka v oboru lesnictví2532,47 %32,47 %  
studenta lesního oboru1316,88 %16,88 %  
nevím1215,58 %15,58 %  
vystudovaného, ale nepraktikujícího lesníka79,09 %9,09 %  

Graf

9. Bydlíte ve:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
městě4255,26 %54,55 %  
vesnici3444,74 %44,16 %  

Graf

10. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-35 let6888,31 %88,31 %  
nad 35 let79,09 %9,09 %  
do 15 let22,6 %2,6 %  

Graf

11. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5267,53 %67,53 %  
muž2532,47 %32,47 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Za jakým účelem nejčastěji navštěvujete les?

  • odpověď procházka:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1-3x měsíčně na otázku 1. Jak často navštěvujete les?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často navštěvujete les?

2. Za jakým účelem nejčastěji navštěvujete les?

3. Jak dlouho trvá cesta do nejbližšího lesa, pěšky z vašeho bydliště?

4. Jaké si myslíte, že v České republice přavažují lesy?

5. Jaký z uvedených faktorů si myslíte, že nejvíce ohrožuje lesy?

6. K vytápění používáte:

7. Vlastníte vy, nebo vaše rodina les?

8. Máte v příbuzenstvu nebo mezi přáteli:

9. Bydlíte ve:

10. Věk:

11. Pohlaví:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často navštěvujete les?

2. Za jakým účelem nejčastěji navštěvujete les?

3. Jak dlouho trvá cesta do nejbližšího lesa, pěšky z vašeho bydliště?

4. Jaké si myslíte, že v České republice přavažují lesy?

5. Jaký z uvedených faktorů si myslíte, že nejvíce ohrožuje lesy?

6. K vytápění používáte:

7. Vlastníte vy, nebo vaše rodina les?

8. Máte v příbuzenstvu nebo mezi přáteli:

9. Bydlíte ve:

10. Věk:

11. Pohlaví:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hadáčková, K.Lesy (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://lesy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.