Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Let´s Tea!

Let´s Tea!

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Sandra Balatková
Šetření:26. 03. 2011 - 31. 03. 2011
Počet respondentů:109
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.83
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Hi everyone!

I would like to ask you to fill in this questionnaire I made about tea. I will use its results for my high school year project I am writting about tea and its popularity. 

 

Thank you very much for your help! I appreciate it! 

 

Odpovědi respondentů

1. What beverage do you prefer to drink in the morning?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tea8376,15 %76,15 %  
coffee2623,85 %23,85 %  

Graf

2. Tea was first discovered in 2737 B.C. Do you know where?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
China6357,8 %57,8 %  
India3733,94 %33,94 %  
England65,5 %5,5 %  
Japan32,75 %2,75 %  

Graf

3. How often do you drink tea?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
every day6963,3 %63,3 %  
once a week2825,69 %25,69 %  
occasionally (e.g. when in tea bar with shisha)1211,01 %11,01 %  

Graf

4. What kind(s) of tea do you prefer? (More than one answer possible)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
green tea5853,21 %53,21 %  
fruit-flavored tea5247,71 %47,71 %  
black tea4541,28 %41,28 %  
white tea2321,1 %21,1 %  
other1513,76 %13,76 %  

Graf

5. Which tea packing do you prefer?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tea bags8174,31 %74,31 %  
loose tea2220,18 %20,18 %  
instant tea65,5 %5,5 %  

Graf

6. Do you know what time is British "afternoon tea" usually served?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5PM8376,15 %76,15 %  
4 PM1917,43 %17,43 %  
6 PM65,5 %5,5 %  
7 AM10,92 %0,92 %  

Graf

7. Do you believe regular tea consummation may lower risk of having certain kinds of cancer as well as some heart diseases?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
yes5954,13 %54,13 %  
no5045,87 %45,87 %  

Graf

8. Do you like iced tea

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [yesotázka č. 9, nootázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
yes9082,57 %82,57 %  
no1917,43 %17,43 %  

Graf

9. Which flavor of iced tea is your favorite?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
peach4550 %41,28 %  
lemon3033,33 %27,52 %  
other1516,67 %13,76 %  

Graf

10. What si your favorite tea brand?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
other3834,86 %34,86 %  
Pickwick3431,19 %31,19 %  
Lipton2321,1 %21,1 %  
Tekannee1412,84 %12,84 %  

Graf

11. Where do you live?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Czech Republic9688,07 %88,07 %  
United States of America87,34 %7,34 %  
other54,59 %4,59 %  

Graf

12. Gender

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
female7467,89 %67,89 %  
male3532,11 %32,11 %  

Graf

13. How old are you?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-21 years6559,63 %59,63 %  
more than 22 years2724,77 %24,77 %  
0-17 years1715,6 %15,6 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. What beverage do you prefer to drink in the morning?

2. Tea was first discovered in 2737 B.C. Do you know where?

3. How often do you drink tea?

4. What kind(s) of tea do you prefer? (More than one answer possible)

5. Which tea packing do you prefer?

6. Do you know what time is British "afternoon tea" usually served?

7. Do you believe regular tea consummation may lower risk of having certain kinds of cancer as well as some heart diseases?

8. Do you like iced tea

9. Which flavor of iced tea is your favorite?

10. What si your favorite tea brand?

11. Where do you live?

12. Gender

13. How old are you?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. What beverage do you prefer to drink in the morning?

2. Tea was first discovered in 2737 B.C. Do you know where?

3. How often do you drink tea?

4. What kind(s) of tea do you prefer? (More than one answer possible)

5. Which tea packing do you prefer?

6. Do you know what time is British "afternoon tea" usually served?

7. Do you believe regular tea consummation may lower risk of having certain kinds of cancer as well as some heart diseases?

8. Do you like iced tea

9. Which flavor of iced tea is your favorite?

10. What si your favorite tea brand?

11. Where do you live?

12. Gender

13. How old are you?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Balatková, S.Let´s Tea! (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://let-s-tea.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.