Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Letecká doprava mezi ČR a VB a její vliv na cestovní ruch

Letecká doprava mezi ČR a VB a její vliv na cestovní ruch

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Forman
Šetření:03. 03. 2015 - 04. 04. 2015
Počet respondentů:207
Počet otázek (max/průměr):61 / 34.11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:53,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.14:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

    

TLAČÍTKO "VYPLNIT" JE DOLE

Dobrý den,

jmenuji se Jan Forman, jsem studentem třetího ročníku Vysoké školy obchodní v Praze, oboru Cestovní ruch.

 

Touto cestou bych Vás rád požádal o vyplnění mého dotazníku, jehož výsledky budou zpracovány a publikovány v mé bakalářské práci na téma Letecká doprava mezi Českou republikou a Velkou Británií a její vliv na cestovní ruch.

 

S pomocí Vámi vyplněného dotazníku si dává zmíněná bakalářská práce za cíl zjistit vztah veřejnosti k České republice a Velké Británii v souvislosti s cestovním ruchem, jaká jsou pozitiva a negativa těchto zemí, zmapovat dopady letecké dopravy na cestovní ruch v těchto destinacích a provést analýzu potenciálu letecké dopravy pro rozvoj cestovního ruchu v nadcházejících letech u obou zemí.

Dotazník je anonymní!

Jedná se o větvený dotazník složený z několika okruhů otázek (povinných a nepovinných), které se při zodpovězení vzájemně vylučují, tudíž celkového počtu otázek (58) nelze v žádné kombinaci docílit. ;)

 

Vyplnění dotazníku (povinné otázky) trvá přibližně 6-9 minut. Výsledky dotazníku budou po vyhodnocení zveřejněny na https://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/.

Datum vyhodnocení: 4. dubna 2015 ve 12:00

 


Poznámka:

Pro potřeby tohoto dotazníku je pojem destinace chápán jako destinace cestovního ruchu (př. Mallorca - pláže, hotely), pokud nebude uvedeno jinak, nebo jako destinace letového řádu (př. Londýn - nějaké letiště: Heathrow, Luton, Stansted apod.), na níž je upozorněno u otázky formou "(ve smyslu letecké dopravy)".

 


 

 

Předem Vám velmi děkuji za Váš čas

a za pravdivé odpovědi

Odpovědi respondentů

1. 1. Navštívili jste někdy Velkou Británii jako Vaši cílovou destinaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANO, z důvodu: osobní (př. rekreace, zdravotní aktivity, náboženské aktivity, apod.)_O1otázka č. 2, ANO, z důvodu: pracovní (př. pracovní schůzka, kongres, apod.)_O2otázka č. 3, ANO, z důvodu: osobní i pracovní_O3otázka č. 4, NE, ale plánuji tootázka č. 5, NE, ani to neplánujiotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO, z důvodu: osobní (př. rekreace, zdravotní aktivity, náboženské aktivity, apod.)_O111254,11 %54,11 %  
NE, ale plánuji to4722,71 %22,71 %  
NE, ani to neplánuji2411,59 %11,59 %  
ANO, z důvodu: osobní i pracovní_O3209,66 %9,66 %  
ANO, z důvodu: pracovní (př. pracovní schůzka, kongres, apod.)_O241,93 %1,93 %  

Graf

2. 2. O1_Jaký byl Váš hlavní důvod cesty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
poznání historie, kultury, tradic, zvyků, způsobu života8978,07 %43 %  
vzdělávací motivy (př. jazykové kurzy)3429,82 %16,43 %  
odpočinek (př. dovolená u vody, chata)2824,56 %13,53 %  
nákupy2723,68 %13,04 %  
návštěva příbuzných a známých2521,93 %12,08 %  
přírodní atraktivity /fauna a flóra/ (př. návštěva přírodních rezervací)119,65 %5,31 %  
sportovní aktivity (př. lovecký turismus, trekking)76,14 %3,38 %  
náboženské a poutní (př. návštěva posvátných míst)21,75 %0,97 %  
V rámci výměnného pobytu na ZŠ10,88 %0,48 %  
Návštěva Londýna10,88 %0,48 %  
návštěva divadla10,88 %0,48 %  

Graf

3. 3. O2_Jaký byl Váš hlavní důvod cesty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracovní setkání250 %0,97 %  
studium125 %0,48 %  
kongresy a konference125 %0,48 %  
školní akce125 %0,48 %  

Graf

4. 4. O3_Jaký byl Váš hlavní důvod cesty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 2).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobní: poznání historie, kultury, tradic, zvyků, způsobu života1571,43 %7,25 %  
osobní: vzdělávací motivy (př. jazykové kurzy)1047,62 %4,83 %  
osobní: návštěva příbuzných a známých733,33 %3,38 %  
pracovní: pracovní setkání523,81 %2,42 %  
osobní: odpočinek (př. dovolená u vody, chata)314,29 %1,45 %  
osobní: náboženské a poutní (př. návštěva posvátných míst)314,29 %1,45 %  
studium314,29 %1,45 %  
osobní: nákupy314,29 %1,45 %  
pracovní: motivační pobyt29,52 %0,97 %  
pracovní: kongresy a konference29,52 %0,97 %  
osobní: přírodní atraktivity /fauna a flóra/ (př. návštěva přírodních rezervací)29,52 %0,97 %  
pracovat 14,76 %0,48 %  
pracovní: výstavy a uspořádané akce14,76 %0,48 %  
pracovní: praxe14,76 %0,48 %  
žila jsem tam a pracovala - takže jako důvod bych asi uvedla stálé zaměstnání14,76 %0,48 %  
trvaly pracovni pomer ve VB14,76 %0,48 %  
praxe14,76 %0,48 %  
osobní: sportovní aktivity (př. lovecký turismus, trekking)14,76 %0,48 %  
pracovní pobyt14,76 %0,48 %  

Graf

5. 5. Z jakého důvodu plánujete cestu do Velké Británie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobní: poznání historie, kultury, tradic, zvyků, způsobu života4389,58 %20,77 %  
osobní: odpočinek (př. dovolená u vody, chata)1225 %5,8 %  
osobní: vzdělávací motivy (př. jazykové kurzy)1020,83 %4,83 %  
osobní: přírodní atraktivity /fauna a flóra/ (př. návštěva přírodních rezervací)918,75 %4,35 %  
osobní: nákupy918,75 %4,35 %  
pracovní: kongresy a konference24,17 %0,97 %  
pracovní: pracovní setkání12,08 %0,48 %  
pracovní: výstavy a uspořádané akce12,08 %0,48 %  
osobní: sportovní aktivity (př. lovecký turismus, trekking)12,08 %0,48 %  
práce12,08 %0,48 %  
osobní: náboženské a poutní (př. návštěva posvátných míst)12,08 %0,48 %  
osobní: návštěva příbuzných a známých12,08 %0,48 %  

Graf

6. 6. Z jakého důvodu neplánujete cestu do Velké Británie (př. jazyková bariéra, vysoké ceny v zemi, nemám rád britskou kulturu, apod.)?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

jazyková bariera

jazyková bariéra

Jazyková bariéra

jazyková bariéra, nedostatek peněz

JazYkova bariera. Vysoke ceny ubytivani

Londýn mě vůbec nezajímá

mám v plánu navštívit jiné země,ale nebráním se tomu, že bych třeba v budoucnu VB navštívila, přesto to v současné době neplánuji

nedostatek finančních prostředků (jsem studentka)

nedostatek prostředků na cestu

Nelaka me z duvodu chladnejsiho a destiveho pocasi

Nemám potřebu cestovat.

Nemám potřebu navštívit Velkou Británii

nemám rád britskou kulturu

Nemám ráda britský akcent Kvůli častému dešti

neplánuji to, protože na to nejsou finance

Nic me tam nepritahuje

Nic mě tam netahne.

Nijak mě tato země neláká

Příležitost nepřišel :)

Tato země mě nikdy nezaujala

VB pro mne není dostatečně zajímavá, pro dovolenou bych preferoval přírodu severských států (i kvůli menší hustotě osídlení)

vysoké ceny

Vysoké ceny, plno muslimů a cikánů, plno zajímavějších destinací

x

Z hlediska ostatních možností,které mohu navštívit, mě VB ničím příliš nezaujala.

7. 7. Kolikrát jste navštívili Velkou Británii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x4936,03 %23,67 %  
2-3x4835,29 %23,19 %  
4-9x3022,06 %14,49 %  
10x a více85,88 %3,86 %  
5-9x10,74 %0,48 %  

Graf

8. 8. Líbilo se Vám ve Velké Británii?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím9469,12 %45,41 %  
spíše souhlasím3525,74 %16,91 %  
spíše nesouhlasím42,94 %1,93 %  
nevím32,21 %1,45 %  

Graf

9. 9. Do Velké Británie jsem cestoval/a s:

*nezáleží na počtu, může se jednat pouze o 1 kamaráda/ku, 1 rodinného příslušníka, 1 kolegu

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kamarády*6749,26 %32,37 %  
sám/sama4130,15 %19,81 %  
rodinou*3928,68 %18,84 %  
partnerem/partnerkou3324,26 %15,94 %  
se školou85,88 %3,86 %  
kolegy*53,68 %2,42 %  
školou42,94 %1,93 %  
Spolužáky 32,21 %1,45 %  
Sama (nikoho jsem před odjezdem neznala) ale v rámci organizovaného jazykového zájezdu pro mladé (od Student Agency). Kamarády jsem tedy udělala...10,74 %0,48 %  
2x se spolužáky ze ZŠ a SŠ (proto zaškrtnuto s kamarády), 1x pouze s učiteli ze ZŠ10,74 %0,48 %  
spolužáky a učiteli10,74 %0,48 %  
škola10,74 %0,48 %  
se spolužáky10,74 %0,48 %  
skolou10,74 %0,48 %  
Školní akce10,74 %0,48 %  
ucitely10,74 %0,48 %  
výměnný pobyt se školou10,74 %0,48 %  

Graf

10. 10. Kdy jste navštívili Velkou Británii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2009-20127958,09 %38,16 %  
2013-současnost5943,38 %28,5 %  
2005-20085338,97 %25,6 %  
2000-20042115,44 %10,14 %  
1993-1999107,35 %4,83 %  
1990-199221,47 %0,97 %  
před rokem 199010,74 %0,48 %  

Graf

11. 11. Jaká byla délka Vašeho pobytu ve Velké Británii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 a více přenocování (méně jak 1 rok)9670,59 %46,38 %  
1 – 3 přenocování4835,29 %23,19 %  
1 rok a více128,82 %5,8 %  
1 den (24 hodin, bez přenocování v rámci cesty a pobytu)42,94 %1,93 %  

Graf

12. 12. Využili jste při Vaší cestě do Velké Británie alespoň jednou leteckou dopravu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 15, neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8361,03 %40,1 %  
ne5338,97 %25,6 %  

Graf

13. 13. Jakým způsobem jste se do Velké Británie dopravili?

autokar = turistický autobus, využíváný pro střední a dlouhé trasy. Často jsou navíc vybaveny záchodem, televizí a větším prostorem pro cestující a zavazadla.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
autokar + trajekt3667,92 %17,39 %  
autokar + EUROTUNEL2445,28 %11,59 %  
automobil + trajekt59,43 %2,42 %  
automobil + EUROTUNEL47,55 %1,93 %  
autobus+trajekt23,77 %0,97 %  
autobus + trajekt11,89 %0,48 %  
autobus +tunel 11,89 %0,48 %  

Graf

14. 14. Využili/využíváte leteckou dopravu pro cestu do nějaké jiné země?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 26, neotázka č. 40].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3260,38 %15,46 %  
ne2139,62 %10,14 %  

Graf

15. 15. Z jakého letiště jste odlétali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha – Letiště Václava Havla7489,16 %35,75 %  
Brno – Letiště Brno-Tuřany1113,25 %5,31 %  
Ostrava – Letiště Leoše Janáčka22,41 %0,97 %  
Bratislava22,41 %0,97 %  
El Prat - Barcelona,11,2 %0,48 %  
Krakow11,2 %0,48 %  
Poprad11,2 %0,48 %  
Trieste11,2 %0,48 %  
Katowice11,2 %0,48 %  
letište Vídeň11,2 %0,48 %  

Graf

16. 16. Přijde Vám spojení Letiště Václava Havla s centrem Hlavního města Prahy (autobus, kombinace – autobus+metro apod., taxi) dostačující?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4453,01 %21,26 %  
ne2934,94 %14,01 %  
nevím1012,05 %4,83 %  

Graf

17. 17. Jaká byla Vaše cílová destinace (ve smyslu letecké dopravy) ve Velké Británii?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Londýn6983,13 %33,33 %  
Edinburgh1315,66 %6,28 %  
Manchester1012,05 %4,83 %  
Bristol78,43 %3,38 %  
East Midlands33,61 %1,45 %  
Newcastle33,61 %1,45 %  
Belfast33,61 %1,45 %  
Leeds/Bradford22,41 %0,97 %  
Glasgow22,41 %0,97 %  
Brighton11,2 %0,48 %  
Birmingham11,2 %0,48 %  
Leeds11,2 %0,48 %  
Dereham11,2 %0,48 %  
Liverpool11,2 %0,48 %  
Ashford11,2 %0,48 %  

Graf

18. 18. Jakou leteckou společnost jste využili pro dopravu do Velké Británie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
easyJet3542,17 %16,91 %  
Wizz Air3036,14 %14,49 %  
Ryanair2226,51 %10,63 %  
British Airways1315,66 %6,28 %  
Jet21315,66 %6,28 %  
Czech Airlines (ČSA)89,64 %3,86 %  
Smartwings67,23 %2,9 %  
Bmi baby22,41 %0,97 %  
SkyEurope11,2 %0,48 %  
SkyEurope (již zkrachovalá)11,2 %0,48 %  
Bmibaby (již neexistující společnost)11,2 %0,48 %  
Lufthansa11,2 %0,48 %  

Graf

19. 19. Jaký typ leteckých společností preferujte při cestách do Velké Británie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [nízkonákladové (př. easyJet, Ryanair)otázka č. 20, klasické (př. British Airway, ČSA)otázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nízkonákladové (př. easyJet, Ryanair)7286,75 %34,78 %  
klasické (př. British Airway, ČSA)1113,25 %5,31 %  

Graf

20. 20. Z jakého důvodu preferujete nízkonákladové letecké společnosti při cestování do Velké Británie?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

bývá levnější...

cena

cena

cena

cena

Cena

Cena

cena

Cena

Cena

cena

cena

Cena

cena

cena

Cena

cena

cena

cena

cena

Cenová dostupnost

cenová nenáročnost

Cesta není nijak dlouhá, tak není třeba velikého pohodlí a člověk zvládne dvě hoďky bez jídla a ostatních nabídek pohodlí. Tak proč platit x krát víc.

finance

Hlavně finanční důvody.

je to kratka cesta takze nepotrebuju zadne sluzby navic za ktere bych musela platit

Je to krátká trasa takže není potřeba vysokých nákladů za cestu

Je to výrazně levnější a zcela postačující

Jsou cenově výhodnější. Cesta není tak časově náročná, nevadí tedy menší komfort nízkonákladových společností. Pro cesty na delší dobu, kdy je s sebou potřeba větší zavazadlo, může být však omezení nízkonákladových letů omezující. Zatím jsem však na takové delší cestě ve VB nebyla a ani to neplánuji. Nízkonákladové lety jsou pro mě tedy naprosto dostačující.

Jsou levné. :D

jsou levnější

jsou levnější

Krátká cesta, bez potřeby dalších služeb během letu

Krátký let, takže není potřeba žádný luxus.

lepší cena letenek

levné letenky

Levné letenky.

Levnejsi letenky

Levnější cena

Levnější letenka.

levnější než klasické letecké společnosti

levnější varianta; netřeba vyššího komfortu vzhledem k tomu, že cesta je poměrně krátká

Na krátkou vzdálenost nepotřebuji pohodlí

Navzdory tomu, že nepřiletím na centrální letiště, cena u mě hraje velkou roli. Let netrvá tak dlouho, abych potřeboval pohodlí klasické letecké společnosti jako ČSA.

Neb jsou letenky levnější.

nezkusil jsem žádnou klasickou

nízká cena

nízká cena, při tak krátkém letu (cca 2 hodiny) nepotřebuji další služby, které jsou placené, jde mi jenom o transport

Nízké ceny :-P

nízké náklady

nizsi cena

nizsi cena

nížší cena

nižší cena

nižší cena (pohodlí nehrálo důležitou roli - letí se jen chvíli)

Nižší cena. Při krátkém letu mi nevadí nízkonákladová společnost.

převážně kvůli levným letenkám a akcím, které občas nabízí.

Při krátkých letech mi nechybí např. bezplatné občerstvení na palubě. Při krátkých víkendových pobytech mi stačí příruční zavazadlo a nevadí mi tudíž, že za klasické je třeba připlatit.

Při takto krátké cestě není třeba žádných speciálních požadavků.

šetřím

Výhodnější cena při krátkých vzdálenostech destinace

21. 21. Z jakého důvodu preferujete klasické letecké společnosti při cestování do Velké Británie?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

cenově vyjdou úplně stejně (při cestě s odbaveným zavazadlem), klasické aerolinky vám nicméně dají najíst a mají lepšší standard zákaznických služeb.

Jídlo

lepší čas letů, možnost většího zavazadla, létají převážně na hlavní letiště, větší komfort, neruší lety v případě neobsazenosti letu

Lepší kvalita cestování

Nároky na zavazadla

Žádné přestupy.

Letiště, na která jsou teoretické lety operovány:

*letiště Praha: Letiště Václava Havla

**letiště Londýn: Letiště Luton, Stansted, Gatwick

22. 22. Jaká cena (Kč) Vám přijde adekvátní za cestu Praha* – Londýn** (zpáteční) s nízkonákladovou leteckou společností (př. easyJet, Ryanair)?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30002216,92 %10,63 %  
15002116,15 %10,14 %  
20001410,77 %6,76 %  
25001310 %6,28 %  
1000107,69 %4,83 %  
500075,38 %3,38 %  
120064,62 %2,9 %  
350064,62 %2,9 %  
180053,85 %2,42 %  
400043,08 %1,93 %  
ostatní odpovědi 600
6000
500
700
10000
5.000
800
0.0
2600
1300
5500
3600
3.000
2800
1400
8000
6500
6
2216,92 %10,63 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2298.31
Minimum:600
Maximum:5000
Variační rozpětí:4400
Rozptyl:1196236.42
Směrodatná odchylka:1093.73
Medián:2000
Modus:3000

Graf

Letiště, na která jsou teoretické lety operovány:

*letiště Praha: Letiště Václava Havla

**letiště Londýn: Letiště Heathrow

23. 23. Jaká cena (Kč) Vám přijde adekvátní za cestu Praha* – Londýn** (zpáteční) s klasickou leteckou společností (př. ČSA, British Airways)?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50002116,15 %10,14 %  
40001914,62 %9,18 %  
30001511,54 %7,25 %  
20001310 %6,28 %  
3500107,69 %4,83 %  
250086,15 %3,86 %  
600075,38 %3,38 %  
800064,62 %2,9 %  
450064,62 %2,9 %  
150053,85 %2,42 %  
ostatní odpovědi 6500
7000
15000
1000
10000
12000
7.000
1600
0.0
1200
1800
5500
5600
5.000
2400
5
2015,38 %9,66 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3948.31
Minimum:1500
Maximum:8000
Variační rozpětí:6500
Rozptyl:2458586.85
Směrodatná odchylka:1567.99
Medián:4000
Modus:5000

Graf

24. 24. Považujete nabídku destinací (ve smyslu letecké dopravy) Velké Británie, kam jsou operovány lety z České republiky, za dostačující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 26, neotázka č. 25, nevímotázka č. 26].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8263,08 %39,61 %  
nevím4030,77 %19,32 %  
ne86,15 %3,86 %  

Graf

25. 25. Jaká/é destinace (ve smyslu letecké dopravy) Velké Británie Vám chybí na letových řádech letišť České republiky?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ČR-Krym

další větší města, přímé spojení s Edinburghem

Liverpool

london city

Praha - Birmingham

žádné

26. 26. Při vyhledávání letenek (cena, dostupnost, …) využívám spíše:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50:506841,72 %32,85 %  
rezervační portály (př. letuska.cz, pelikan.cz, studentagency.cz)5533,74 %26,57 %  
oficiální stránky dopravce (př. easyjet.com, csa.cz, britishairways.com)2615,95 %12,56 %  
skyscanner.com10,61 %0,48 %  
skypicker.com10,61 %0,48 %  
senators travel10,61 %0,48 %  
nekupuji letenky10,61 %0,48 %  
nelétám10,61 %0,48 %  
www.skyscanner.net/10,61 %0,48 %  
sleduji akce leteckých společností na různých web stránkách k tomu určených případně na sociální síti10,61 %0,48 %  
na to mám lidi :-)10,61 %0,48 %  
vyhýbám se tomuto druhu dopravy10,61 %0,48 %  
cestují pouze s cestovkou10,61 %0,48 %  
zařizuje cetovní kancelář10,61 %0,48 %  
matrix.itasoftware.com10,61 %0,48 %  
zatím nevyužívám10,61 %0,48 %  
všechno možny, co znám, tak aby mě výsledek maximálně uspokojil10,61 %0,48 %  

Graf

27. 27. Při nákupu letenek využívám spíše:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
oficiální stránky dopravce (př. easyjet.com, csa.cz, britishairways.com)5734,97 %27,54 %  
50:505231,9 %25,12 %  
rezervační portály (př. letuska.cz, pelikan.cz, studentagency.cz)4326,38 %20,77 %  
nikdy jsem letenky nekupoval :D10,61 %0,48 %  
skypicker.com10,61 %0,48 %  
nekupuji letenky10,61 %0,48 %  
nelétám10,61 %0,48 %  
někdo mi to koupí a já pak už jen letím10,61 %0,48 %  
letenkové oddělení ck čedok10,61 %0,48 %  
vyhýbám se tomuto druhu dopravy10,61 %0,48 %  
s cestovkou10,61 %0,48 %  
zařizuje cestovní kancelář10,61 %0,48 %  
zatím nevyužívám10,61 %0,48 %  
všechno možny, co znám, tak aby mě výsledek maximálně uspokojil10,61 %0,48 %  

Graf

28. 28. Začali jste více využívat leteckou dopravu po příchodu nízkonákladových leteckých společností na český trh (př. SkyEurope, easyJet, Jet2, Ryanair)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím5634,57 %27,05 %  
spíše souhlasím3722,84 %17,87 %  
nevím3119,14 %14,98 %  
nesouhlasím2414,81 %11,59 %  
spíše nesouhlasím148,64 %6,76 %  

Graf

29. 29. Využíváte při svých cestách možnosti online odbavení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím7747,53 %37,2 %  
spíše souhlasím2515,43 %12,08 %  
nesouhlasím2314,2 %11,11 %  
nevím1911,73 %9,18 %  
spíše nesouhlasím1811,11 %8,7 %  

Graf

30. 30. Upřednostňujete domácí dopravce při nákupu letenek (př. ČSA, Travel Service, Smartwings)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím5533,95 %26,57 %  
nesouhlasím3823,46 %18,36 %  
nevím3420,99 %16,43 %  
spíše souhlasím2012,35 %9,66 %  
souhlasím159,26 %7,25 %  

Graf

31. 31. Seřaďte následující parametry dle Vaších preferencí při výběru dopravce (př. ČSA, easyJet).

"1."- nejdůležitější parametr; "5." - nejméně důležitý parametr

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
cena letenky vč. tax1.3330.605
doporučení rodiny, přátel3.5741.343
internetové recenze4.0990.929
přesná shoda v datu s Vámi poptávaným datem odletu a příletu2.5991.253
blízkost letiště od Vaší cílové destinace3.3951.239

Graf

32. 32. Souhlasíte s povolením používat elektronická zařízení v průběhu letu (př. mobilní telefon, počítač) v aktivním módu (př. GSM signál, internetové připojení)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím4125,31 %19,81 %  
spíše nesouhlasím3622,22 %17,39 %  
nevím3622,22 %17,39 %  
spíše souhlasím2616,05 %12,56 %  
nesouhlasím2314,2 %11,11 %  

Graf

33. 33. Vyberte možnost, se kterou se nejvíce ztotožňujete!

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
upřednostnil bych nižší cenu, pokud by byl přestup do 2 hodin6942,59 %33,33 %  
upřednostňuji přímé lety, i kdyby cena byla vyšší4527,78 %21,74 %  
upřednostnil bych nižší cenu, pokud by byl přestup do 5 hodin3219,75 %15,46 %  
upřednostňuji co nejnižší cenu, i kdyby to zahrnovalo přestup s časovou prodlevou více jak 5 hodin nebo dokonce nocování (např. na sedačce v hale letiště)169,88 %7,73 %  

Graf

V roce 2010 prezentoval Ryanair‘s CEO Michael O'Leary návrh na změnu typu sedaček (viz obrázek) a s tím spojené zvýšení kapacity letadla.

34. 34. Pokud by cena letenek klesla, uvítali byste tento typ sedaček?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím8049,38 %38,65 %  
spíše nesouhlasím4930,25 %23,67 %  
spíše souhlasím127,41 %5,8 %  
souhlasím116,79 %5,31 %  
nevím106,17 %4,83 %  

Graf

Do 10 let se má na trhu objevit letadlo, které nebude vybaveno okny pro cestující, ale interiér trupu bude celý vybaven velkoplošnými OLED displeji, na nichž bude spuštěné streamování okolí letadla, včetně integrování in-flight entertainment a dalších služeb. Tato technologie by cestujícím jistě umožnila nové možnosti vyžití při letu, nadruhou stranu nesmíme zapomínat na možnost zneužití této techniky k velkoplošným reklamám během letu.

35. 35. Co si o tomto pohledu do budoucnosti myslíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nápad se mi líbí, ale obávám se, že bude technologie zneužita pro potřeby reklamy.5433,33 %26,09 %  
Nápad je to zajímavý, ale jsem pro klasiku v podobě oken.4930,25 %23,67 %  
Zdá se mi to jako dobrý nápad, těším se, až takto vybavená letadla budou standardem, reklamy se neobávám.2917,9 %14,01 %  
Nápad nahradit okna displejem, jak je zde ukázáno se mi nelíbí.2515,43 %12,08 %  
Myslím, že je to zajímavé, ale dost mi vadí reklama, která by se určitě časem protlačila..a to by mě dohnalo k šílenství. Na druhou stranu člověk uvidí "jen" přenos. Nepodívá se z okna na tu krásu. Nevím jestli je dobré, aby lidi čučeli jen do "obrazovek"10,62 %0,48 %  
je to zbytečné10,62 %0,48 %  
Stačil by mi standard, který nabízí dálkové lety např. do Ameriky a vlastní obrazovka pro každého, ponechala bych ona10,62 %0,48 %  
Uz bych nevyuzivala letadla, protoze mam strach z vysek a podle obrazku mi to prijde jakoby tam nic nebylo10,62 %0,48 %  
Asi by mi z toho bylo špatně.10,62 %0,48 %  

Graf

36. 36. Byli byste pro změnu způsobu cestování, dle návrhu studia Factorydesign? Místo sedaček v uskupení, jak je známe dnes, by každý cestující strávil let ve vlastní kóji.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím5232,1 %25,12 %  
souhlasím5030,86 %24,15 %  
spíše nesouhlasím2515,43 %12,08 %  
nevím2213,58 %10,63 %  
nesouhlasím138,02 %6,28 %  

Graf

37. 37. Uvítali byste rozšíření Letiště Vodochody pro mezinárodní lety?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím, o tomto tématu nemám téměř žádné informace6640,74 %31,88 %  
Ano, myslím si, že Praha další letiště potřebuje. A že by Letiště Vodochody mohlo nabídnout lepší podmínky pro nízkonákladové letecké společnosti, čímž by mohla vzniknout větší nabídka a zkvalitnění služeb pro cestující.3722,84 %17,87 %  
Ne, myslím si, že Praha další letiště nepotřebuje.3722,84 %17,87 %  
Ano, myslím si, že Praha další letiště potřebuje.138,02 %6,28 %  
Ne, raději bych uvítal letiště na druhé straně Prahy.63,7 %2,9 %  
kde jsou Vodochody10,62 %0,48 %  
Je mi to jedno, ať si v Praze dělají, co chtějí. Hlavně ať si to platí sami. 10,62 %0,48 %  
Praha potřebuje zvětšit svoje letiště10,62 %0,48 %  

Graf

38. 38. Jakou službu, možnost (technickou, apod.) byste uvítali v letadle?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

aby mě (v některých případech) letový personal pořád neobtěžoval a neptal se, jestli něco nepotřebuju

Asi žádnou. Celou cestu prospím.

Běžecký pás na 5-10 minut pro rozhýbání při dlouhém letu.

častější podávání nápojů

Dlouho jsem letadlem neletěla, nicméně naposledy mi vadily nepohodlná sluchátka (a s tím skoro nemožné sledování malé obrazovky)

Erotickou Službu

free wifi

Internet

internet

internet

internet zdarma

Jsem spokojená s dosavadním vybavením. Je to přeci jen další krok ke zrobotizování mysli...

LCD monitory - pouštění filmů, průběh letu, počasí ( i u nízkonákladové společnosti)

Lůžko

Mekáč a možnost si zajezdit na poníkovi pro zkrácení letu. (plus bazén?)

mnohem chutnější a větší porce jídla v ceně, obrazovky na sedadlech pro každého cestujícího

Momentálně asi žádnou.

Myslím, že např. než přenos skutečnosti větší okna :D

nenapada me zpeseni

neperliva voda vzdy zdarma. a u nizkonakladovych moznost zapujceji ( za maly poplatek) malych televizi a sluchatek, jak je to treba u nekterych charterovych letu.

net

nevim

nevím

nevím

nevím co by mi mohlo chybět

Nic me nenapada

Nic mě nenapadá, se službami jsem spokojená.

Oddíl bez dětí respektive oddíl pro děti

Online mapa,kde se zrovna letadlo nachazi,v jake vysce,v jake rychlosti,teplota vzduchu apod.

padák

Podívat se do kokpitu

pokud je jídlo,stačí

Postel

poštění filmů

Prášky na spaní

připojení k elektrické síti a místní připojení k internetu, které by neomezovalo piloty, popřípadě individuálně ovládané promítání filmů pro každého cestujícího zvlášť (+ dostatečně široká filmotéka)

rozdávání bombonů

sedet oddelene od ostatnich

sklopení sedaček do polohy, ve které by se dalo spát...

Současné služby mi vyhovují.

Spíš bych uvítala, kdyby se vymoženosti první třídy rozšířily i k nám, mezi póvl :) tj. pohodlnější sedačky, lampičky, zásuvky

sprchu

striptery

Uvitala bych lety jenom pro dospele, po pripade lety pro osoby starsi 15 let...protoze i let co trva jenom hodinu a pul je k nevydrzeni, kdyz tam breci nejaky mimino nebo nejaky starsi dite dela bordel

Vetší pohodlí na dálkových letech. Možnost opření hlavy, větší rozsah sklopení sedačky. Větší soukromí-lépe oddělené sedačky v řadách.

Větší toalety.

víc místa na nohy

Více pohodlí, větší prostor, dobré jídlo při delších letech.

více prostoru pro jednotlivce, více pohodlí v ekonomické třídě

více prostoru při sezení

voda zdarma

wi-fi

Wifi

wifi

WiFi, mala TV/tablet, koupelna

zásuvku

zásuvky u sedaček, wifi

zdroj pro nabíjení

žádnou další

39. 39. Jaký typ reklamy, dle Vašeho názoru, má největší šanci zaujmout cestujícího v letadle? Prosím, seřaďte!

*například reklamní společnost by měla zakoupeno: 3x 60s v průběhu letu na reklamní sdělení, přičemž externí pracovník by např. v podobě Stand Up Comedy vystoupení dělal reklamu nějakému produktu


"1." - největší šance; "6." - nejmenší šance

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
audio3.5931.871
vizuální (př. obrazovky v letadle - bez audia)2.8211.53
audiovizuální2.161.345
katalogy3.9572.054
pomocí QR kódů (využití vlastního zařízení cestujícího)5.0061.648
živá reklama – aktivní účast personálu/externího pracovníka na reklamě (př. nějaké krátké představení personálu/externího pracovníka v průběhu letu, apod.)*3.4634.31

Graf

40. 40. Do Velké Británie cestuji spíše…

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [s cestovní kanceláří (CK)otázka č. 41, sám/sama za sebe (bez CK)otázka č. 42, 50:50otázka č. 43, ještě jsem ve Velké Británii nebyl/aotázka č. 43].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sám/sama za sebe (bez CK)10356,28 %49,76 %  
ještě jsem ve Velké Británii nebyl/a4021,86 %19,32 %  
s cestovní kanceláří (CK)2312,57 %11,11 %  
50:50179,29 %8,21 %  

Graf

41. 41. Z jakého důvodu využíváte služeb CK?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

je to jednodušší na zařizování

jednoduchost

Jednodussi zarizovani, plno veci zaridi ck sama

Jelo nás hodně

jistota

Nemusím se starat o organizaci zájezdu, CK zajistí ubytování, stravování a letenky.

Pokud cestuji jen za památkami, je to ideální - nemusím řešit ubytovaní, hledání trasy a památek.

proč ne

Protože jsem musela.

zajistí vám vše, co potřebujete

42. 42. Z jakého důvodu cestujete sám/sama za sebe (bez služeb CK)?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Abych neplatil navíc služby CK.

Cena a jistota

Cena a volny pohyb

cena, flexibilita

Cenově výhodnější

cestovky nejsou pro mě

Cestuji za účelem studia, tudíž jediné, co mi CK mohou nabídnout jsou letenky. A ty si zvládám zařídit sama

CK nepotřebuji, ubytování i letenku seženu levněji

Dělám si co chci. Když jdu doma do města, taky si na to nezjednavam zájezd, že.

Drahé, zbytečné, komplikované

flexibilnejsi, levnejsi

Chci byt zavisla sama na sobe

je levnější si vše zařídit sama, není to typicky nebezpečná země, tak se nemusí člověk bát jet na vlastní pěst

je to levnější

je to levnější

je to levnější

Je to levnější a zábavnější! :3

jednodussi, zaridim si vse podle svych potreb

Jsem dostatečně zkušená na to, abych zvládla cestovat sama a dokázala si zjistit potřebné informace o zemi, kam cestuji. Raději si také svůj čas na dovolené organizuji podle sebe. Platit CK mi připadá jako vyhození peněz.

jsem organizačně schopná, takže nepotřebuju CK

jsem studentka cestovního ruchu, v nabídce se orientuju a služby si proto raději zabezpečím sama

létání za konkrétní akcí, které by se mi s CK nevyplatilo

Levnejsi

Levnejsi a pohodlnejsi. Clovek si vse naplanuje jak chce

levnější

Levnější

levnější cestování, sama se mohu rozhodnout jaká místa navštívím, svobodnější volba termínu, nemám problém s cizím jazykem

Levnější, možnost organizace času apod.

levnější; možnost si přizpůsobit dovolenou podle sebe, tzn. najít si bydlení ve vybraně lokalitě posle vlastních potřeb (neplatit zbytečně za 4+ hvězdičkový hotel vybraný CK, když nemám v plánu trávit téměř žádný čas na hotelu), možnost naplánovat si výlety a celkové trávení volného času podle situace, chuti a zájmu; žádný stres s dodržováním domluvených časů srazů a přizpůsobováním se ostatním členům zájezdu

mám tam přátele, nebydlím ani na hotelu, zůstavám u nich doma. nicméně CK nevyužívám téměř nikdy. zajišťuji si maximálně BB

Mám tam Romaky příbuzné - vše zařídí

mohu přizpůsobit svůj program své náladě

Necestuji s CK, dovolené si zařizuji sám

Nejsem na nikom zavislá

nemam rada ck, je to omezujici

Nemám ráda organizované výlety.

nepotrebuji

nepotrebuji cestovku

Nepotřebuji agenturu, dovolenou naplánuji si ji s pomocí průvodce a nabídek na internetu

Nepotřebuji CK

nepotřebuji služby CK

Nepotřebuji služby CK, letenku si umím koupit sama, ubytování si také zvládnu zajistit sama. Nevidím proto důvod platit za služby CK, bez kterých se obejdu.

nevidim duvod proc vyuzit CK

Nezávislost.

Protože jsem schopna si sama vše potřebné zajistit (hotel, památky, pohyb po městě, apod.) a hlavně z důvodu šetření financí

Protože si dokážu poradit sama bez nějaký cestovky

Přijde mi zbytečné využívat do VB služby CK, jelikož lze snadno zařídit individuální cestu

rád si to zařizuju

Rád si zařídím vše sám, včetně ubytování, trasy, programu...

Služby CK mi nepřináší nic navíc, raději si vše zařídím sama.

Služby CK nepotřebuji a nemusím proto platit marži.

Snažím se najít, co nejlevnější let

Škola

ušetřím na nákladech a veškeré věci okolo si raději zařizuji sama

VB mam rada a neni potreba vyuziti CK. Pokud jede do UK nekdo poprve, je mozne, ze by tyto sluzby vyuzil.

větší možnost výběru ubytování, možnost změnit plány uprostřed výletu, nejsem závislá na odchodu paní průvodkyně

větší sovboda volby trávení času, autentičtější poznání způsobu života v daném místě

Volnost

výhodná nabídka od školy

výhodná nabidka od školy,chci se vrátit ale bez ck

z pracovniho, za poznanim

Za lepší cenu lze cestovat podle vlastních potřeb.

zařídím si vše podle sebe a nemusím se přizpůsobovat plánům a programu CK

Zatím jsem při své návštěvě měla vše ostatní kromě dopravy již zajištěno, nebylo tedy třeba využívat služeb CK.

Ziji tam

znám VB a jsem jazykově zdatná natolik, že jsem CK nikdy nepotřebovala, navíc nemám zájem o jimi organizovaný program - chci si udělat program podle sebe

znamí, škola

43. 43. Vyjmenujte místa, památky, události, které jste navštívili ve Velké Británii a doporučili byste je ostatním?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

.

Big Ben, Houses of Parliament, Buckingham Palace, Tower of London, Tate Gallery, British National Museum, Shakespeare Museum, London Eye, Canary Wharf, Bristol, Bath, Edinburgh

big ben,parlament,

Bílý kůň, Stonehenge, avebury, glastonbury, Edinburgh, Ben nevíš, mull, Loch Ness...

Bristol bridge, Stonehenge

Buckingham palace, Trafalgar Square, Musem Madame Tussauds, Tower of London

Buckinghamský palác, Big Ben, Westminsterský palác, opatsví, Tower Bridge, Bristké muzeum.

Cambridge - Kings college, grantchester meadows, punting Londýn - historické centrum, nákupy

celé město York, Westminster, Parlament,

Celej Londýn zejmena Camden, potom Isle of Wight pro odpočinek

Celý Londýn (několikrát), Exeter, Oxford atd. - je toho spousty, vše bych doporučila.

celý Londýn, Brighton - palác, Dover Castle, katedrála v Canterbury...a spoustu dalších

celý Londýn, Skotsko, Jih Anglie

Centrum Londýna, Hastings, Dover, Stonehange

centrum Londýna. Trafalgar Square, Backingham palace, big ben, tower bridge...

Dům voskových figurín, Oxford, Tower Bridge, The London Eye

Eastbourne, white cliffs, určitě celé historické jádro Londýna, Newcastle, Cambridge

Edinburgh - celý, obzvláště pak gay club Planet Skotská vysočina (krásná příroda) Isle of Sky (krásná příroda) Holy Island Camden Town (London)

Edinburgh, Inverness

Emirates Stadium, White Heat Lane, Buckingham, Tower, Stonehange

Historické centrum, Muzeum voskových figurín, London Eye, London Jazz Festival, Místní klubová scéna

hospoda

Jméno kongresu Vás asi zajímat nebude. Jinak výzkumné středisko firmy Kodak, Národní fyzikální laboratoře, několik univerzit, muzea, katedrály a další památky v několika městech

křídové útesy, londýn

Lake District, celý Londýn, Edinburgh

letiště Johna Lennona

Leyton

Liverpool, York, Manchester, Sheffield, severní Wales a jejich široké okolí; cesta byla dobře naplánovaná, provedla nás zde studujucí kamarádka, všechno bylo super

Loch Lomond and Trossach National Park, Edinburgh, London

London Dungeon, Dover a nějaký malý přímořský městečko, kde dávali karamelky zadarmo.

London Eye

London eye

London eye, Baker střet, Buckinghamský palác, muzeum madam tussaude, globe, tower, Greenwich, big ben, aj

london eye, cambridge, buckingham palace

London, Oxford, Dunnotar Castle ve Skotsku, Edinburgh Castle

londyn

Londýn - celkově, Oxford - historické centrum

Londýn - hlavní historické památky: Buckingamský palác, Trafalgar square, Oxford street..., Edinburgh, pobřežní vesnice ve Skotsku, Brighton a další města

Londýn - národní muzeum a galerii, Tower Bridge, budovu parlamentu, Hyde park, Regents park, Buckinghamský palác, Londons eye, Madame Tussaud, Lake district, York, Oxford

Londýn - všechny možní památky: Big Ben a Parliament, Westminster Abbey, Buckingham Palace, Trafalgar sq., St. Paul´s Cathedral, Oxfor St, China Town, Camden Town, British museum atd atd Cardiff - hrad a centrum města Edinburgh - hrad a centrum města Norwich - historické centrum Cambridge - centrum města Windsor Castle

londyn -london eye, big ben, buckingham palace, hyde park, british museum of natural history, british history museum

Londyn (Tower, Tower Bridge, Westminster Abbey,...)

Londýn (všechny hlavní památky), Stratford u. A., Oxford, Canterbury, Stonehenge...

Londýn <3 :) jinak jsem se zatím nedostala

Londýn jako celek, Bath, Manchester, Liverpool, Skotsko

Londyn jako celek, Cambridge, hrad Warwick, Oxford, Scarborough, Wallingford, Peak district, Blue John cavern - castleton - derbyshire, matlock, bridlington, birmingham, nottingham, windsor, stonehenge, avebury, stratford upon avon...

Londýn se svými světoznámými památkami + Brighton, Windsor, Cambridge,...

Londýn- Buckingham palace, Tower, Tower Bridge, Westminster,Greenwich Stonehenge Brighton

londýn, belfast

Londýn, Cardiff, Stonehenge, Bristol, ...

Londyn, Manchester, Liverpool

Londyn, Oxford, Stonehange, Bath

Londýn, Stonehenge

Londyn,Skotsko,Jizni Anglii

mnoho - z méně známých Museum of London Docklands, Fan Museum (London - Greenwich)

nábřeží Temže, Kateřinské doky, London Eye, mosty (Tower, London, Milénum), Camdenské trhy, Oxford street, Soho, Buckingham, známé parky, Big Ben, budova parlamentu

národní park Peak District, Natural History Museum v Londýně, Science Museum (?) v Londýně, Edinburgh, Manchester, hrady ve Walesu (např. Convy Castle)

Nature Museum in London! Zálěžitost na několik dní.

nebyl jsem tam

Oxford, Cambridge, Bristol, Reading, London, oblast Sumerset, Devon

popraviště v Toweru

pouze za prací

Richmond park (Londýn), Trafalgar square (Londýn), Crystal Palace (Londýn), Tate Modern (L.), Brighton

Rodné město Williama Shakespeara, Londýn (bitevní loď, Big Ben, London Eye, královský palác,...) Brighton (pobřeží, pouť,...)

Sea life, koncerty, fotbalové zápasy, national museum, london eye, restaurace, oxfor street, hyde park, množství památek..

Stonehenge, Dover, Oxford, Buckinghamský palác, Katedrálu sv. Pavla v Londýně, Přírodopisné muzeum v Londýně, Salisbury, Portsmouth, Winchester, Bath

stonehenge, salisbury, oxford, celý londýn

stonehenge,salisbiry,oxford,londyn cely

the london dungeon, london eye, tower bridge...

Tower bridge, Big Ben, Tower

tower bridge, london eye, stonehange

Tower brige, Tower of london,piccadely circus

všechny nejtypičtější památky Londýna, určitě doporučuju

Všechny pemětihodnosti, je jich ve VB mnoho, od jihu k severu.

44. 44. Vyjmenujte místa, památky, události, které jste navštívili ve Velké Británii a NE-doporučili byste je ostatním? A proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

.

...

Asi Glasgow - věčně pošmourno, nebezpečno, město nemá moc turistických atrakcí.

Birmingham - Nuda šeď, Etna Green - nothing to see,

cikánské obydlí - cikáni z ČR

Dějiště bitvy u Hastinsu... Prostě mi nepřipadalo zajímavé.

London Eye - drahá past na turisty Doner bistro na Royal Mile v Edinburghu - prodávají zde krysy :(

London Eye - zbytečně drahé, krásný a podobný výhled je z kupole St.Paul´s

London Eye. Nelíbí se mi to. Dobrý výhled na Londýn je i z jiných míst, např. z Tate Modern je krásný.

Londýn jako celek, jezero Loch Ness

Londýnské metro-je málo prostorné

Muzeum voskovych figurin - komercni zalezitost (hodne lidi, drahe vstupne)

muzeum voskových soch v Londýnu (nemám rád ty věci)

na žádné takové jsem nenarazila

nebyl jsem tam

Nejsou

nejsou takové!

nemám žádné

Nenapadají mne

nevim

nevím

nevím o ničem

nevím... asi nic

nic mě nenapadá

Nic takového asi není.

Nic takového není.

predmesti velkych mest, neni tam bezpecno. (prevazne Londyn a Bristol)

Preston

Projižďka lodí po Temži. Protože Temže je odporně špinavá a páchne. Není to hezký zážitek.

SOHO, nezaujalo mne.

Stone hendge je nuda.

stonehenge samy sutr

všechno bylo super, protože jsme všechno dopředu promysleli a naplánovali, navíc nás provazela zde studující kamarádka

zadne

žádná

žádná mě nenapadá

žádne

žádné mě nenapadají

45. 45. Vyjmenujte místa, památky, události ve Velké Británii, které byste chtěli navštívit:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

.

.

... nevim podle nalady a delky pobytu

Ateliéry Harryho Pottera Severní Irsko znovu Skotsko Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch

Bath, Skotsko

big ben

Bottom Burn, Dick Institute, Gaywood, Cockshead

budova MI6 :P

Byla jsem jen v Londýně, tak i jiné lokality... Liverpool, Manchester atd.

cena F1

Edinburgh a obecne skotske hrady

Edinburgh, Glasgow, Newcastle, Cambridge, Manchester, Belfast, Skotské pláně, Londýnské oko, Londýský Tower, Birmingham, Hastings

Edinburgh, jižní Anglie

Edinburgh, Stonehenge

Food Festival v Brightonu. Stadion Manchesteru. Wimbledon.

Fotbalové utkání

Glasgow

Glastonbury festival, royal albert hall, koncerty ve wembley, skotsko, severni irsko, wales, jizni pobrezi anglie

Greenwich, Muzeum Sherlocka Holmese, koncert U2 (na podzim 2015)

Hadriánův val, Highlands, Manchester, Bristol, Cornwall, Newcastle, Inverness,Veškeré ostrovy za Skotsku

chtela bych navstivit i skotsko

Interiéry Buckingham palace

Irsko,rockovy festival

Jih Anglie, Liverpool, Bath

London City Glagow

london eye, tower bridge, big ben, backinghamský palác

Londýn

Londyn

Londýn

Londýn a jeho památky

Londýn, Glasgow

Londyn, Stone henge

Manchester, Liverpool, Oxford

mnoho

Momentálně asi žádné.

Muzeum voskových figurín, Zoologická zahrada

Oxford, Cambridge, Machester, severní Irsko, další oblasti Skotska a oblasti Walesu

Oxford, Highlands, dalsi narodni parky

palirnu whisky

Pepsi

prakticky všechno

prince Charlese

přírodní památky, větší města např. Londýn, Brighton, Cardiff

skotsko

Skotsko

Skotsko, Irsko

Skotsko, Irsko, Ateliéry Harryho Pottera

Skotsko, Wales, Stonehenge, Peak District, Oxford

Snowdonia, Cardiff, Londýn, hadrianuv val, Lake District, Dartmoor, ...

Staford úpon a von, stonehange

stonehange

Stonehenge

stonehenge

Stonehenge

stonehenge

Stonehenge

Stonehenge, Bath, Snowdonia

Stonehenge, Loch Ness,

Stonehenge, Oxford

Stonehenge, představení Phantom of the opera v Her majestys theatre

Stonehenge, Scotland

Stratford, Oxford, Jezerní oblast, ...

Tate Modern, Muzeum vědy, také ale obchodní dům Harrods.

Více méně všechny, když už tam budu.

vice poznat Londyn, navstivit Brigton a znovu si procestovat anglii treba za 1 tyden, prespat v jednotlivych mestech.

voskové muzeum, stonehedge

VŠECHNO!! :D chystám se po státnicích.

Wembley, Irsko

zatim nevim

46. 46. Ve Velké Británii využívám zejména ubytovacího zařízení:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hotel5429,51 %26,09 %  
ubytování u příbuzných či přátel5328,96 %25,6 %  
hostel3820,77 %18,36 %  
ve Velké Británii jsem ještě nepřenocoval/a3116,94 %14,98 %  
pronajímané pokoje v rodinných domech2413,11 %11,59 %  
penzion2413,11 %11,59 %  
ubytovna52,73 %2,42 %  
kemp31,64 %1,45 %  
ubytování v rodině21,09 %0,97 %  
motel21,09 %0,97 %  
v rodině, která ubytovává studenty angličtiny (v rámci organizovaného jazykového kurzu)10,55 %0,48 %  
airbnb.com10,55 %0,48 %  
soukromý podnájem a koleje10,55 %0,48 %  
V rodinách v rámci výměnného pobytu10,55 %0,48 %  
ubytování u hostitelské rodiny10,55 %0,48 %  
airbnb10,55 %0,48 %  
nevyužívám žádné10,55 %0,48 %  
se škoulou jsme bydleli v rodinách10,55 %0,48 %  
Hostmámu a hosttátu10,55 %0,48 %  
Ubytovani v hostitelske rodine10,55 %0,48 %  
nebyla jsem ve VB10,55 %0,48 %  
pracuji pro sit hotelu, ktera v londyne hotel má a mám proto noci zadarmo10,55 %0,48 %  
nebyla jsem 10,55 %0,48 %  
v rodině (cizí, domluva se školou)10,55 %0,48 %  
VŠ koleje, B+B, dle možností10,55 %0,48 %  
u rodiny10,55 %0,48 %  
mam vlastni byt10,55 %0,48 %  
nebyla jsem zde10,55 %0,48 %  
v rodině ( v rámci školy)10,55 %0,48 %  
couchsurfing10,55 %0,48 %  
ubytování u příbuzných či přátel10,55 %0,48 %  
VŠ koleje, pronájem celého rodinného domu10,55 %0,48 %  

Graf

47. 47. Na jaká pozitiva Velké Británie byste poukázali, abyste motivovali českého turistu pro cestu do této země?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

- přátelští a milí lidé, kteří rádi pomohou - čistota okolí (lidé se starají o pořádek) - země s nádhernou historií - zdokonalení jazyka

.

.

...

Absolutní slušnost téměř všech lidí, která se markantně odlišuje od českých zvyků.

Anglický jazyk-všichni rozumí, kulturní památky, historie

architektura

bezpečnost, historické centra měst, obchody, užívání anglického jazyka, kulturní dědictví, architektura

blízká destinace, spousta letů, levné letenky

Bohata historie

bohatá historie, krásná příroda, mnoho různých možností pro různé typy cestovatelů

Bohatá historie, krásná příroda, typická architektura, milí lidé

bohatá historie, krásné památky-zejména kostely

bohužel, zatím nemám zkušenost

Bývalá koloniální velmoc, která uměla ustoupit z největších kolonií

čistota

čistota

čistota na ulicích, milé chování.

dlouhá historická a kulturní tradice, dobře udržované památky, odlišný typ krajiny než na jaký jsme zvyklí, odlišná kultura, multikulturnost

Dobre organizovane prohlidky, krasne pamatky, priroda, ubytovani na vysoke urovni i za nizsi cenu

dobré sociální dávky

Fotbal, krásná země

Fotbal, Multikulturnost

historické památky, příroda, jídlo

Historicke pamatky, rezervovani, ale slusni lide, moznost zlepseni britske anglictiny

Historie

historie, kultura, památky, příroda

Historie, nákupy mnohem levnější než v ČR

historie, památky, britský akcent, britská kultura obecně

Historie, Památky, Nákupy

historie, památky, pravděpodobná znalost jazyka

Historie, památky, příroda...

Historie, propagovat i jiná města, než Londýn, příroda (Skotsko, Irsko), tradiční výroba whisky (prohlídka historické výroby, ochutnávka...)

historie, výprodeje

historie, zábava, kultura, příroda

historii, vlídnost obyvatel

Hmm, já tam ještě nebyl! :D

Idealni zpusob jak si zdokonalit anglictinu, poznani nove a velmi odlisne kultury, velky rozdil mezi zivotem na severu a jihu Anglie, zajimave pamatky

jazyk kultura památky historie

Jazyk, památky.

Je teochu jiná než zbytek Evropy

Je to pro každého malého zaprděného čecháčka možnost podívat se na západ a třeba se nechat pozitivně motivovat do změny svého pohledu na fungování věcí.

Je to tam prostě hezčí než v čr a ty lidi tam nejsou tak debilní :D

Je to země bezpečná, britové jsou přátelští, je tu krásná příroda na severu a v Londýně big city life.

Jeste sem tam nebyl!!!!!!!!!!

Jiná kultura, možnosti, historie, příroda...

Jiná země, jiná kultura pěkné prostředí

jsou o krok vpred, levne nakupovani, pekny vzor anglickeho jazyka, Londyn - kdo ma rad velka mesta a ruch, pro me je to maly New York, kde je splnitelne temer vse. Nakupovani v second handech - levne znackove obleceni za pak liber otevrena zeme, kde se snad kazdy citi byt vitan (neni tam tolik rasismu)

Krajina, pohostinnost místních.

krása české země

Krása Londýna

krásná příroda

krásná příroda (hl. Skotsko) kulturní památky

krásná příroda, naučení se jazyka

Krásná příroda, příjemní lidé, tradice

krásná příroda, velké množství památek, možnost domluvy anglicky, snadná dostupnost, poměrně levná destinace (nízké ceny letenek i ubytování), příjemní lidé

krásné město

krásné památky

Krásnou architekturu.

Kultura

Kultura

kultura

Kultura

kultura

kultura, jazyk, památky...

kultura, památky, atmosfér

Kulturní rozmanitost a britský nadhled a humor.

Kvalitní péče o památky

Letitá tradice, obyčeje

levné oblečení, památky, naučit se jazyk

levne veci, kvalitni vzdelani

Levnější zboží než v ČR, milí lidé, krásné památky a příroda

lidé

lidé jsou ochotní pomoc turistům, dá se snadno domluvit vše je přehledné

Londýn

Londyn

Londýn - multikulturní kosmopolitní město, které nikdy nespí a může nabídnout vše, co hledáme

Londýn, Stonehenge...

mentalita

Milí a přátelští lidé, péče o památky

Milí lidé, Nákupy

Milí lidé, památky, gastro zážitky, krásná příroda

mnoho zajímavých míst, příjemná atmosféra jak ve velkých městech, tak v malých, jiná architektura - cihlové domečky působí kouzelně, krásná příroda

Možnost procvičení angličtiny, nákupy, historické památky.

možnost si procvičit jazyk s rodilými mluvčími; bohatá kulturní historie země; možnost nákupu oblečení či elektroniky za lepší ceny; nádherná příroda, odlišná od té české

Multikultura

multikulturnost, snadná doprava po městě, hodně památek

Nakupy

Naprosta uprimnost a pratelskost lidi

nebyl jsem tam

nebyl jsem ve VB

nebyla jsem tam, památky

nebyla jsem ve VB

nenapadá mě

netuším, špatně vytvořený dotazník

nevím

Nevim

nevim

Nevim

nevim

nevím

Nevím

Nevim

nevím, byla jsem tam před 15 lety na týden

nevím, když jsem tam nebyla

Nevím, nebyla jsem tam

Nevím, proč bych měl?

Nevím.

památky jazyk příroda

památky

památky

památky

Pamatky

památky

Památky

Pamatky

památky a historie, kultura

památky, historie

památky, Londýn

Památky, možnost nákupu oblečení.

památky, parky, zážitek, britská angličtina!!!

Památky, procvičení jazyka, kultura.

památky, umělecké sbírky, krásná příroda - Skotsko

památky,kultura obyvatel,atmosféra,sport

Památky.

Pěkné památky

poctivé jednání v obchodech, restauracích, pumpách apod., lidi se na vás nevykašlou, když se na ně obrátíte o radu či pomoc

poznání nové kultury

Poznání nové kultury, zvyků, historie a způsobu života v jiné zemi.

prijimaji Romaky

primark

procviceni anglictiny, pamatky, muzea

procvičení cizího jazyka, zajímavá historie, lepší ceny oblečení

především kultura (chování lidí), jsou velice slušní.. je zde mnoho atraktivit k vidění...

Příjemné a čisté prostředí, ochotní obyvatelé, zajímavé památky.

Příjemní lidé, kultura

příroda, historie

příroda, památky

Relativně kousek od Londýna jsou zajímavá města (Brighton, Hastings)

rozmanitost lidí, spousta památek k navštívení,

Rozmanitost, památky, historie, kultura, příroda.

rychlá přímá doprava

sdgv

snadná komunikace, poměrně krátká cesta, civilizovanost západní kultury, rozsáhlá historie, bohatý stát - mnoho výdajů na kulturu, umění, urdžování památek...

specifická kultura, krása země

stejné ceny jako v ČR

stojí za to vidět Londýn ... asi :D

Školy tam vypadají jako Bradavice

Tradice

tradice a konzervatismus

Tradice, kultura a jazyk, zejmena pamatky a nakupy

Tradice, památky

tradicni, vyrazna kultura,pratelsti mistni obyvatele, bohata historie, krasna priroda

trenink jazyka, pamatky

úžasné památky a příroda

V březnu ideální počasí, spousta zajímavých památek

V turistických zónách je pozitivní přístup.

VB nepotřebuje reklámu

Ve Velké Británii jsem byla dávno, ale vzpomínám sí na spoustu krásných památek. Je zde i spousta uliček, kterými se krásně bloudí a když už jste unavení, je příjemné si sednout v parcích na lavičku či na pláž u moře. Také shopalici zde najdou svoje v superlevných obchodech.

Velmi zajímavá země s dlouhou historií a mnoha památkami. Britové jsou v mnoha ohledech jiní než ostatní Evropané, je zajímavé poznat jejich kulturu,

Volný pracovní trh. Krásné památky, vstup do muzeí zdarma, přátelští a zdvořilý lidé.

Vstřícnost angličanů a velké množství památek.

Vše :)

Vylepšení si komunikace v Aj, krásné památky, nespočet linek metra v Londýně

Vylepšení, naučení cizího jazyka; jiná kultura

x

x

xxxx

Zajímavá historie a památky. Poznání jiného způsobu života.

zajímavá historie a s ní spojené krásné památky

zajimava historie, letecka dostupnost

zajímavá místa, památky, příroda

zajimava muslimska zeme

zajímavá země, království, krásné památky, ...

zajímavé historické památky především v Londýně, města jako jsou Bath, Liverpool atd. královská rodina, Skotsko, zvyky a tradice, bohatá kultůra, moderní umění, móda, filmový cestovní ruch (Harry Potter)

Záleží, co by chtěl ve VB vidět.. to je individuální.. každá země má něco.. asi je příjemné, že všichni umí anglicky :)

Země s tradicí, přírodní úkazy, historické památky

Země se svou specifickou kulturou, obklopená mořem

Zlepšení angličtiny památky

Zlepšení jazykových schopností, levné oblečení, kosmetika.

48. 48. Na jaká negativa Velké Británie byste upozornili české turisty?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

asi žádná závažná negativa jsem nezaznamenala

-

-

- je zde poměrně draho (jídlo, MHD)

.

.

...

arabove

Asi žádná.

Bez angličtiny či průvodce si toho moc neužijete, nebo o mnoho přijdete.

Bez znalosti jazyka s váma nebude nikdo komunikovT

bohužel, zatím nemám zkušenost

bordel a zlodejove

bordel na ulicích v nočních hodinách, ve srovnání s ČR je ve VB draho

britska mentalita

Cena

Cena, Multikulturnost

Cenová hladina

cenová hladina všeho

ceny nedostupnost nekterych produktu (např. přírodních léků)

ceny

Ceny

ceny

často deštivé počasí, v Londýně drahá městská hromadná doprava, řízení vpravo

Často je zde špatné počasí a trochu draho

Často nám tam pršelo

české cikány

Deštivé počasí

Deštivo.

dost tam prší

Drahá destinace

Drahá země.

drahé mhd

Drahé pivo

Drahé potraviny a nápoje celkově dražší život oproti ČR

Draho

draho

drahý život

Dražší služby

dsc

dva kohoutky pro teplou a studenou vodu

hodně turistů

Horsi pocasi

hrozba teroristických útoků, přelidněný Londýn = hrozba krádeží, přistěhovalci - Arabové, Pakistánci, Muslimové, černoši

Chaos

chladnější počasí

imigrace

je nutno počítat s nevyzpytatelným a často náladovým počasím; menší obydlenost venkova a oblastí mimo větší města (větší možnost ztráty kontaktu s civilizací)

je tam draho

Je tam draho.

Je tam draze

je to tam drahý no

Je tu draho, obzvlášť v Londýně. Zejména pivo.

Jeste sem tam nebyl!!!!!!!!!!

jestli nekdo neumí anglicky tak se moc nedomluví, londýn přeplnený turistama, v sezóne vysoké ceny hotelů

jidlo

jizda na druhé strane, počasí

Jízda vlevo

Každému nemusí chutnat zdejší jídlo.

Každý si hledí svého, pokud přímo nepožádáte nikdo nepomůže a ani žádost se nemusí setkat s pochopením.

krádeže

Královna asi brzo umře.

kriminalita

kriminalita

kuchyně, ceny

lehce složitější orientace v Londýnském metru

Lidi se tam na sebe usmívají a pečují o své okolí.

mnohdy nepříjemné počasí

Mnoho cizincu a pristehivalcu ze vsech koutu sveta,nebezpeci kradezi a prepadeni

moc lidí

Moc mokro?

moc Romaku

možnost teroristického útoku

Muslimové

Na drahý cigarety, silný vítr

na negativní pohled na východoevropany, počasí,

Ne moc chutná kuchyně

nebezpecna zeme, je zde hodne pristehovalcu temer porad spatne pocasi, hodne draha doprava, spatna strava, v kavarnach necisto - spatna hygiena nekdy az jednoduchost v premysleni anglicanu

nebyl jsem tam

nebyl jsem ve VB

nebyla jsem ve VB

nečistota ulic Londýna

nedobré jídlo

Nepořádek na ulicích, výpadky, dlouhá čekání a zpoždění vlaků, někdy nelogické jízdné

nepříjemné cestování londýnským metrem

Nepříjmné počasí, často konzervativní lidé? Je to stereotyp, ale věřím, že podnebí na psychiku působí

netuším, špatně vytvořený dotazník

nevim

nevím

Nevim

nevim

nevím

Nevím

nevím

nevim

nevím

nevím

nevím

nevím

nevím

Nevim

Nevím o žádných

nevím, když jsem tam nebyla

nevím, nebyla jsem ve VB

Nevím, neměl jsem možnost nějaká poznat.

Nevím, nic mě nenapadá

Nevím.

neznalost jazyka

Nic mě nenapadá

nic mě nenapadá

Nic mě zrovna nenapadá, byla jsem spokojena

o žádných nevím

občas je složité orientovat se ve veřejné dopravě

občas není rozumět té jejich British English (obvzlášť na severu či v podání některých exotických přistěhovalců)

Omezený pohyb po venkově.

Osobne jsem mela problem ve meste s arabi a cernochy, ktery mne sledovali az do hotelu a musela jsem na ne volat policii, protoze meli sexualni navrhy a vyhrazeli jse, ze kdyz se s nimi nevyspim dobrovolne prijedou v noci a znasilni mne, proto je lepsi jit v nejake skupince nebo mimo velkomesto

Pocasi lidi

pocasi

Pocasi - nepocitejte (az na vyjimky) s rekreaci u more; rizeni vlevo - komplikace pro ridice z kontinentu

počasí midges (mušky ve Skotsku)

Počasí

Počasí

počasí

počasí

počasí

Porad prsi

především jízda vlevo

Přistěhovalci

Přistěhovalci

Sebestrednost, nevzdelanost, co se tyce cehokoliv za hranicemi VB (samozrejme ne vsude), nechvalne proslule jidlo - mrazene polotovary, hranolky, zadne dochucovani - opet se toto velmi ruzni, draha hromadna doprava a potraviny, pivo

Skrytý rasismus některých lidí.

Snad jen na počasí. I když neprší a svítí slunce, stále velmi fouká vítr.

Snadno se ztratíte :)

spatne znaceni turistickych tras, nekdy vyssi ceny

špatná zdravotní péče

špatné počasí

špatné počasí

špatné počasí

už si nevzpomínám, navíc nemohu mluvit za celou VB, když jsem viděl jen Londýn

v tuto chvíli mne nenapadají

VB je sice nádherná země, ale drahá

Ve Velké Británii jsem zatím nebyla, takže nevím.

ve vetsich mestech nebezpecno, mnoho pristehovalcu

Veliký počet přistěhovalců

velké množství lidí v Londýně

velmi proměnlivé počasí

Veřejná doprava

větší náklady

vysoké ceny

vysoké ceny

vysoké ceny, brzké zavírací hodiny v obchodech/hospodách/klubech

vyssi cena ubytovani a dopravy po anglii (konkretne londyn) v porovnani s levnou leteckou dopravou do zeme. pro ceske turisty dulezite - vyssi cena piva :D

vyssi ceny

Vyšší cena

Vyšší cenová úroveň než v ČR.

vyšší ceny

Vyšší ceny

vyšší ceny, počasí

Vyšší finanční náročnost. Jiná mentalita lidí, větší diverzita národností.

Vyšší náklady... ale s tím snad každý počítá. Nesnadné domluvit se, pokud turista nemluví anglicky.

Vyšší pouliční kriminalita (kapsářství)

x

x

xxxx

Zadna

zadna me nenapada

Zaostalost života mimo město. Dva kohoutky u umyvadla a sprchy jsou naprosto nelogické. Čistota v bytech nic moc. Na přechodu chodce nepouštějí, člověk se tam bojí vkročit do silnice. Nemají dobrá jídla.

zatím nedokážu posoudit

zima

zima, déšť

Zvyšující se kriminalita, krádeže a přepadení.

žádná

žádná

žádná

Žádná

žádná

žádná mě nenapadají

žádná mě nenapadají

žádné, všude dobře

Žádné.

49. 49. Vyjmenujte místa, památky, události, které jste navštívili v České republice a doporučili byste je britským turistům?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

.

.

Celá Praha. Český Krumlov. Lázeňská města - např. Jeseník, Františkovy Lázně.

celou Prahu

Centrum Prahy, Krumlov, Karlštějn

centrum Prahy, Kutná hora, Krumlov. Karlovy vary

Centrum Prahy, výlety do přírody v Jižních Čechách a na Moravě

Český Krumlov, Olomouc, Kutná Hora, Vary

Český Krumlov, Praha (Pražský hrad, Vyšehrad, obora Hvězda, Stromovka, Karlův most, Václavské náměstí,...) Karlovy Vary, Jižní morava (vinice)

Daliborku

historické centrum Prahy, Kutná Hora, zámek Kuks

Hrady a zámky, jihomoravské vinné sklípky.

hrady a zámky, Pražský hrad, Staré město v Praze, galerie, muzea, Brno, Lednicko-Valtický areál...

Chrám sv. Víta, Kampa, Zlatá ulička, Karlův mosty, Bilkova vila

jakékoliv krajské město, chko a pod., návštěvu pivovarů, vinařské stezky na jižní moravě..

je jich spousta.. klasický Praha nebo metropole jednotlivých krajů

Karlovy Vary, Karlštejn, jižní Morava, karlovarský filmový festoval, jeskyně (Koněpruské, Moravský kras), Český ráj, Ještěd

Karlstejn, Hluboka nad Vltavou, Macocha, Stare mesto Praha, Labske piskovce, Ceske Svycarsko

Karlštejn, Krkonošský národní park.

klasika - historické centrum Prahy + zámky jako Lednice, Český Krumlov,...

Krumlov v Čechách, Říp, Kokořínsko, Labské pískovce, Moravské kras, Olmütz, sv. Hostýn, Pernštejn, lednice, Pálava, betonové pevnosti...

Kutná Hora, Český Krumlov, Jezeří, jeskyně (v kterékoli části země), Křivoklát, Praha, Olomouc, Kroměříž

Lednicko-valtický areál, místní vinobraní, Český ráj, Františkovy Lázně, Petřín

london bridge

Národní památník na Vítkově Kostel sv. Mikuláše Pivovar U Fleků

návštěva Plzeňského prazdroje, pražský hrad, petřín, zoo Praha... (celkově Praha)

Olomouc, Praha, Beskydy, Jeseníky

Orloj, Vyšehrad, Karlův most, Labské pískovce, Varhany v Kamenickém Šenově, Ještěd, české švýcarsko, český ráj

Plzeňský pivovar (jelikož je v Anglii velice oblíbený), hrad v Českém Krumlově, samozřejmě taky Prahu celkově, Karlovy Vary, Moravské vinice,...

Praha

Praha

Praha

Praha

Praha - historické centrum, Hrady a zámky v okolí pro milovníky historie,

Praha - Hrad, Zoo, Vyšehrad, Národní Muzeum

Praha - komplet, Český Krumlov, Lednickovaltický areál, Orlické hory, Kladruby

Praha - plná památek

Praha - všechny možné památky Kutná Hora - kostnice, katedrála sv. Barbory Karlovy Vary - Vřídlo, promenáda Adršpašsko - teplické skály - krásná příroda Lednicko-valtický areál spolu s degustací vín Plzeňský pivovar

Praha (památky, restaurace Pravěk), Český Krumlov, Safari Zoo Dvůr Králové + restaurace "Středověká krčma - starý pivovar", Plzeň, Krkonoše,

Praha a její okolí 500 km

praha a zamky a hrady

Praha jako celek (Pražký hrad, zlatá cesta, Malá strana, nábřeží), další místa na seznamu UNESCO (Český Krumlov...) krásná příroda, bohatá historie a kultůra, výborná gastronomie, alkohol (pivo, víno, destiláty)

Praha jako historické jádro Evropy, Český ráj, Šumava... záleží, co mají rádi

Praha- Karlův most, Pražský hrad. Morava- sklípky s kvalitním vínem. Šumava- nádherná příroda

praha, český krumlov

Praha, Český Krumlov, Karlštejn

Praha, Český Krumlov, Sněžka

Praha, Český Krumlov, Třeboň

Praha, hrady a zamky (napr. Konopiste, Kokorin, Rabi,...), slavonicke a znojemske podzemi, Terezin, prirodni turistika - Ceske Svycarsko, Cesky raj,...

praha, hrady, zámky-konopiště, kost, šumava, krkonoše

praha, jižní čechy, plzeň, jižní morava

Praha, Karlovy Vary, Karlštejn, Amerika, Hluboká, Český Krumlov, Telč

Praha, Krkonoše, Šumava...

Praha, Šumava

Praha, Šumava, hrady a zamky obecne, Pálava, české švýcarsko, orlik a dalsi...

praha,kost,konopiste,plzeň,šumava, zoo

Praha.

Praha=>centrum

Prazky hrad

pražský hrad český krumlov přírodní rezervace

Pražský hrad a Praha vůbec, Český Krumlov, Jeseník lázně, pivovar Plzeň

Pražský Hrad, Karlštejn

Pražský Hrad, Karlův Most, Staroměstské náměstí...

Pražský Hrad, Staroměstské náměstí, lokální pivovary, Český Krumlov, Karlštejn, Konopiště

Pražský hrad, Staroměstské náměstí, Václavské náměstí, židovské město, Vyšehrad, České Švýcarsko, Šumava NP, Český Ráj, Třeboň, Český Krumlov

Rokycany

rozhodně Prahu

sdcd

Staroměstské náměstí, Václavské náměstí, Karlův most, Kampa, Vyšehrad, Pražský hrad, Petřín, Národní divadlo, muzeum, Letenské sady, Veletržní palác, Nová galerie, Špálova galerie, Mullerova vila, vila Tugendhat, Chrám sv. Barbory, Kačina, Veltrusy...

Terezín, Český Krumlov, Praha

toho by bylo

Toto se opravdu nedá vypsat do jedné věty/odstavce. Jelikož je moje práce propagace ČR v zahraničí, tak by to bylo na celou publikaci :-) Takže jednoduše - naprosto vše - od historických památek přes památky přírodní, technické, kulturní až po eventy.

Urcite prachovske skaly, centrum prahy, zamek cervena lhota...

x

x

Zajímavá čajová kultura v ČR - kontrats s VB (čaje o páté). České čajovny jsou unikatní koncept jinde ve světě se nevyskytující. Kutná Hora + Kostnice, Český Krumlov, Vánoční trhy na Staroměstkém náměstí, pivovarnictví - Plzeň, pohlídka pivovaru a ochutnávka piv, Národní divadlo (balet/opery - mají anglické titulky).

Zámek Hluboká nad Vltavou, Český Krumlov, Mezinárodní filmový festival v KV

Zoo Troja, Zámek Konopiště, Zámek Hluboká nad Vltavou, Hradčany

50. 50. Vyjmenujte místa, památky, události, které jste navštívili v České republice a NE-doporučili byste je britským turistům?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

.

.

...

"turistické" podniky v centru Prahy

Asi industriální oblast severních Čech. Ústecko. Romská gheta...

Brno - komplet

dc

Hradec Králové - nic tam neni

Hukvaldy

Chanov

Jen ať se u nás podívaj.

Karlovy Lázně

Karlštejn, Karlovy Vary

krádeže

místo- české silnice :-/

Most

mostecko, ústecko, sokolovsko

netuším

nevim

nevím

nevím

nevím

nic mě teď nenapadá

Nic mne nenapadá.

noční Václavák :)

nusle, žižkov, sídliště

Okrajová místa, která nejsou zařízena na příjem turistů.

sever Čech (problémy s Romy, střední Čechy (nic moc zajímavého),

Sever Čech (Šluknovský výběžek),

soukromá muzea (například voskových figurín nebo alchymie)

Šluknovský výběžek

Telč

Turistům obecně bych nedoporučovala jezdit do Českého Krumlova, neboť je tu kvůli nim draho a jak k tomu přijdou chudáčci vodáci?

Ústí, Ostrava

Václavské náměstí

velká ohrada a okolí

Veřejné záchodky na nádraží Smíchov

Vlaková nádraží.

Vsetin

x

x

zadne

záleží na osobní preferenci každého člověka, nicméně doporučit můžu všechno, o čem něco vím

Žádná.

žádné

žádné

51. 51. Vyjmenujte místa, památky, události v České republice, které byste chtěli navštívit:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

.

.

...

Benátky, Vídeň, Jerusalem a Havaj

Boubínský a Žofínský prales

Centrum Brna, Ostravy.

cesko saske svycarsko

Cesky rai

Česká Kanada

Český Krumlov

Český Krumlov, festivaly

český ráj, Praha, Lednicko-Valtický areál

dsc

Historická města, hrady a zámky, kde jsem ještě nebyl - prosím, když nemáte seznam těch stovek, kde jsem už byl, bude jakákoli odpověď zavádějící

Hluboká

Houska

Jižní Moravu

Karlovy Vary, vsechny lazne, jih cech

Krkonoše, Šumava

Kulturní památky, lázně, muzea výstavní síně, kostely a kláštěry atd.

Laterna Magika, divadla, Letní Shakespearovské slavnosti

Lednice/Valtice, Kroměříž, Jižní Čechy (Jindříchův Hr., Hluboka atd.)

lednici

Loučeň, Prachovské skály, Moravský kras, další vinobraní :)

Mikulov, jižní Moravu, hrady a zámky ČR

mnoho

Momentálně asi žádná.

Most

MS v hokeji.

muzea, galerie atd. v Brně

Národní park Podyjí

nevím

nic mě nenapadá

NP Českosaské Švýcarsko, Sněžka

NP Šumava, Kladenské hutě, Pálava

Plzeň, Kutná Hora

Plzeň, Litoměřice, Český Krumlov

Plzeňský pivovar s ochutnávkou

popraviště politiků

Poutní kostel Sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

pražský hrad

Propast Macocha, Český Ráj

Sněžka, Karlštejn, Liberec+Ještěd,

Stezka korunami stromu, Filmový festival v KV

ty, co jsem ještě nenavštívil

Vary, zbývající pevnosti, západní Krušnohoří...

Velká Amerika

velkou část Moravy

viděla jsem snad již vše

Všecičko.

x

x

Zámek Červená Lhota, Hluboká

zámek lednice

zoo praha

52. 52. Na jaká pozitiva České republiky byste poukázali, aby vzrostl zájem britských turistů zavítat do naší země?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

dobré české pivo, hustá dopravní síť, památky, levno-hospody v centru

-

- historie - nádherná příroda - pro turisty z VB je tu levněji - výborná gastronomie - vstřícný přístup k turistům - je to blízko

:)

.

.

...

...

alkhol, kluby, prostituce, kabarety, strip cluby

architektura Prahy, pražská atmosféra - uličky, hospody, bary, pivo

architektura, bohatá historie, pro Brity levná destinace, levné letenky

Architektura, je tu levno ( pro Brity ), to bude asi vše, jak smutné

bohatá historie

bohatá historie a s ní spojené krásné památky skvělá gastronomie (jak jídlo tak víno a pivo) přírodní památky

bohatá historie s kulturními i přírodními památkami, české kulinářské speciality, české pivo

Bohatá kulturní historie, se kterou většinou britské publikum není seznámené, neb se tyto věci neučí ve školách.

bohaté kulturní využití, větší tolerance ze strany policie ( to si chválil jeden známý z Anglie) zajímavá kuchyně

Cena, drogová dostupnost

cena, pivo, pamatky

Ceny, jídlo, ženy, alkohol

ceny, pivo, památky

Česká republika není jenom Praha - existují, v mnoha směrech, další zajímavá místa

české pivo, české památky, příroda, kvalitní infrastruktura, poměrně nízké ceny

české tradice, dobré pivo

daleka historie

dávná historie

dcs

Dobrá MHD v Prazue a železniční doprava na další zajímavá místa - hrady, zámky Historie pivovarnictví.

Dobre ceske pivo, bar na kazdem rohu, spousta pratelskych zlodeju, krasne pamatky

dobré české pivo

dobré české pivo, bohatá historie, mnoho památek

dobré české pivo, hustá dopravní síť

Dobré české pivo, jídlo, nádherná příroda i města

dobré české pivo, krásné památky

Dobre jidlo

dobré jídlo, pití, pivo, krásná příroda, zámky, hrady, historická města

dobré levné pivo

Dobré levné pivo popř. i ostatní alkohol, historická bohatá kultura, památky UNESCO..

Dobré pivo, mnoho kulturních zajímavostí, krásná příroda, dobrá infrastruktura, poměrně dobrá znalost anglického jazyka

dobré pivo, skvělé ceny za alkohol, dobré párty

dobré pivo, víno a bohatá historie

dobré skloubení zábavy a historie

Gastro zážitky, nádherné jaro a podzim, pivo

gastronomie, mistni zvyky

Hezké Hlavní město, zajímavé památky, krásná příroda.

Historicka mista (hrady a zamky, koncentracni a pracovni tabory), prirodni krasy (Ceske Svycarsko, Cesky raj), ceska kuchyne (vcetne piti - at uz alkoholicke, napr. pivo, Becherovka, ci nealkoholicke, např. Kofola, malinovka)

historické centrum měst (Praha, Český Krumlov, Kutná Hora...), zajímavá kuchyně, levná destinace, jedno z nejkrásnějších měst světa

historické památky, české pivo, vinařství

historické památky, restaurace

historie

historie

historie

historie, gastronomie

historie, gastronomie

Historie, kultura, česká kuchyně.

historie, památky, pivo

historie,jidlo

hm, asi obdobně jako u předchozí otázky..

Hrady a zámky

hustá dopravní síť? :D dobré české pivo, nakládaný hermelín

ihstorické centrum, pro ně nízké ceny

Je zde relativně malá zločinnost, hlavně ve dne, a mnoho přírodních krás i historických památek, slušné dopravní spojení mezi velkými městy a v některých oblastech.

jiné prostředí, levné a lepší pivo, kombinace kulturních a historických místo s prostorem pro zábavu

jižní morava

Jsme malá, ale hezká země. Architektura v Praze. Tradiční česká kuchyně.

kouření v restauracích :-) To jim očividně chybí

Krajina, někde je ještě nedotčená

krásná Praha

Krasna priroda. praha

Krásná příroda, památky, události

krásná příroda, technicko-historické památky, zajímavé kulturní události, nejlepší pivo na světě

krásné historické centrum, příroda

krásné město

krásné památky, dlouhodobá historie

Krásné prostředí a mnoho památek a krásná příroda

krásné zámky

Kultura

kultura

Kultura a dobré jídlo.

kultura, jazyk, mnohá krásná místa

Kultůra, památky,tradice

Kultura, zajímavý program v centru Prahy

kulturní památky, dopravní dostupnost po celé ČR, levnější služby, schopnost dorozumět se anglicky

kulturní tradice, historické památky, folklor

Kvalitní a pro brity levné pivo, ať už z velkých pivovarů, tak i tzv. mikropivovarů (např. Unětice).

kvalitní kuchyně; neméně bohatá kulturní historie (než britská); země s nižším počtem imigrantů

Levná země s mladou generací která se už jakžtakž domluví, přátelští lidé, hlavně pro mladé jsou tu možnosti skvělého večerního vyžití, mnoho zajímavých památek, dobré pivo, zajímavá jídla, v podstatě bezpečná země. Běžná kultura lidského chování je víceméně stejná s britskou.

levné ceny, architektura, příroda

levné ceny, báječní dopravní systém po celém území,možnost se dostat do jiných významných míst za málo času - např. Vídeň, Berlin, Linec, Drážďany

levné ceny, pivo, historie

Levné pivo

levné potraviny i vše ostatní(kromě oblečení)

levné prostitutky, pivo, snadný přístup k drogám (ale to ani v GB není problém). Ale vážně, chce jim to představit jako místo, kam se nemusí bát. Nejsme už divoký východ a většinou i umíme anglicky (sprostě nadávat).

levnejsi (ubytovani, strava, alkohol), historie, pamatky

Levno

levno, celkem kvalitní služby

levný pivo lol

Levný zájezd, památky, Praha.

mnohem hezčí holky, dobré pivo, vysoká dostupnost konopných drog, nízké ceny, hezké památky, krajina, příroda a národní parky

Mnoho kulturních a historických památek

množství památek, ceny, všude blízko

moderní zeme ve střední Evropě (nikoliv ve východní a to ani geograficky, ani politicky, ba ani turisticky), výborná gastronomie a alkohol, Praha, milí lidé, komunikace v angličtině celkem bez problému, levné sboží v porovnání a Anglií, vysoký standart ubytovacích služeb

Mohou zde dělat bordel a nikdo to nebude řešit

Na krásu české země

Nadherne pamatky,vyborne pivo a jidlo

Např. noční život v Praze + dobrá cena piva. Zájem směřovat i na kulturu.

národní jídlo, Praha

naše památky, restaurace

nejlepší pivo, historické památky, dá se najít i levné ubytování, jídlo taky levnější

nepřeberné množstvízachovalých i romanticky rozpadlých historických památek, oproti Británii velmi levná, ale stále (hledá-li se) velmi kvalitní gastronomie

nevim

nevím

nevim

Nevim

Nízká cena služeb, atd.

nízká cena služeb, kulturní dědictví, významné umělecké sbírky, pivo a česká kuchyně, osobnosti světového formátu, významné kulturní akce - filmový festival v KV, Pražské quadrinalle apod.

Nízká cenová hladina

nízké ceny

Nízké ceny

nizke ceny alkoholu, drog a prostitutek

Nizké ceny, kvalita piva

Nízké náklady na stravování a ubytování, spousta památek a historie, dobrá gastronomie

ochotni lide, nizke ceny, historie ceska

památky gastronomie

Památky

Památky

Památky

Pamatky

památky a gastronomie (pivo)

památky a hezké prostředí, výborný pivo, spoustu hospůdek, koncerty

Památky a příznivé ceny

Pamatky, dostupnost, jine vyziti

Památky, historie, ceny

Památky, historie, krajina.

památky, jídlo, hory

Památky, kultura

památky, levná alkohol, dobré české pivo,

památky, levné služby

památky, pivo,historie, tradiční kuchyně

Památky, příroda, historie, levná MHD.

památky, příroda, menší náklady

Památky. Ceny. Pivní kultura.

Pěkné památky

Pestrost památek (viz otázka č. 49), cenová úroveň, levné a jednoduché dopravní spojení, blízkost.

pivo

pivo

Pivo

Pivo a vino (Morava) - Prahu hodne britu zna, proto bych zvolil jinou destinaci

Pivo bary pamatky

pivo je top je tu levno doprava je taky dobrá, pokud necestujete s Českými drahami

pivo, historie, příroda, památky

pivo, levno všude

Pivo, pamatky supr lidi

Pivovarnictví

pohodovej stat v evrope

Praha

Praha

Praha jako jedno z nejkrasnejsich mest sveta, oproti VB neuveritelne nadherna priroda - lesy, vodni dila, skaly, ceska kuchyne a pivo

Praha, krásná příroda, historie

Prolínání historie, nejvíce v architektuře. Krásné památky z rúzných historických období. Jižní morava - krásná příroda, víno. Krkonoše - turistika.

Přehledná dopravní síť Levnější ceny potravin a nápojů

Příroda, ceny, pivo

příroda, památky

relativne levne jidlo, pro brity levne nemovitosti, vecerni zivot,

Restaurace, památky, kultura, hezké hotely v Praze, celkem nízké ceny

Romaku je dost

rychla dosazitelnost i jinych zajimavych mist krome Prahy, nizke ceny

Samozřejmě památky, ale i galerie, zejména bych je zatáhla do těch malých, kde je na vernisážích vždy příjemná atmosféra. Všemožné kavárničky, ať už ty luxusnější nebo i ty skryté v obytných domech. Jaro/léto je ideální doba. Je krásné počasí a procházka podél Vltavy je velmi příjemná. Po pořádné procházce české jídlo s pivem také nemá chybu. Mimo Prahy bych ale také doporučila vzít si kola a vyjet na Moravu. Je zde krásná krajina, malá náměstíčka mají také své kouzlo. A večer posedět venku či ve sklípku s vínem také není od věci.

snadná doprava k památkám

Střed Evropy před vznikem EU

syrečky

úsměv, dobré jídlo, hustá dopravní síť - snadná dostupnost kamkoliv

velká koncentrace historických míst a objektú

velké kulturní bohatství, dobré pivo

velký počet památek a regionálních produktů

vysoký počet slunných dní, nízké ceny, vysoká úroveň služeb, zachovalý ráz přírody

x

x

xxxx

Že zde existuje spousta dalších krásných měst než jen Praha.

53. 53. Na jaká negativa České republiky byste upozornili britské turisty?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

- krade se tu

.

.

...

Aby se nekulovali matrošky v Praze

Aby se nenechali se oškubat a hlídali si stále své věci.

alkohol+ženy

angličtina celkem dobrá,problém jsou spíš příliš chladné/naivní mravy

arogantnost, hlavně v hlavním městě

asi krádeže

bacha na žebráky a cikány

bohužel na nepoctivost určitých profesí - zejména vzhledem k cizincům, občas těžko dostupné informace o dopravě, cenách a povinnostech

cikáni

cikány

časté krádeže ve velkých městech, ne příliš milý a vstřícní spoluobčané

často špatná jazyková vybavenost, kromě Prahy

Češi jsou burani

Češi jsou občas hulváti :D

Češi jsou z podstaty nepřátelští, podezíraví a xenofobní, obzvlášť mimo metropoli.

dc

Drahé taxi

Drahé taxi.

Drzi lidi

dvojí ceny

Dvojí ceny v restauracích - pro Čechy a cizince

hlídat si své věci

hm, asi obdobně jako u předchozí otázky..

horší jazyková vybavenost, nepříjemný personál

hrubost "seš cizinec, určite nerozumíš, tak ti tu cenu napálím", jazyková bariéra

Chladné chování českých občanů k turistům, oproti nim jsme nezdílní a odtažití. Snažíme se z turistů vytřískat co nejvíc peněz za každou cenu:-(.

Jazyková bariéra, přehlednost dopravy

Je těžké najít "pravou" hospodu

Jiné charakterové vlastnosti

kapesní krádeže, nepoctivé účtování

kapsáři

Kapsáři

kapsářství, neochota obyvatel,

Kapsářství, šizení ve směnárnách a v taxících v Praze

kdyz nechteji cestovat autem, tak na nektere mista jsou spatna dopravni spojeni

krade se tady

krade se, šidí se i ve směnárnách peněz

kradení

Kradeze

krádeže

krádeže

krádeže

krádeže

krádeže

krádeže

krádeže

krádeže

kradeže

Krádeže

krádeže a lidi věčně bez úsměvu

krádeže, dopravní infrastruktura

Krádeže!

kriminalita

Kriminalita

Kriminalita taxikářů v Praze, podvody a krádeže v levnějších ubytovacích zařízeních, prostituce.

kriminalita(kapsářství), jazyková bariéra

kultura některých spoluobčanů

kultura obyvatel

lepší udržování památek, kvalita služeb, chování českých lidí

levne pivo pozor

měna

menšiny

mentalita

mnoho lidí, a také nepořádek

morálka, obírání turistů

Možnost okrádání od taxikářů apod.

Možný horší přístup personálu v hotelech, restauracích a pod.

Na kradoucí taxikáře, kapesní zloděje v centrech měst

na taxikáře

na turistické oportunisty (taxi, směnárny, ...)

Na Zemana

Na žádná bych neupozornil, spíše bych mírnil jejich obavy z cesty do ČR

Na žádná.

Ne úplně milí lidé

ne všetci tady mluví anglicky, krádeže, vysoká sezónnost.. nepříjemné procházet se v centru mezi 1000000 turistama

Ne vždy úplně milá setkání s Čechy. Dokážeme být k cizincům nesmírně arogantní.

ne vždy vstřícní obyvatelé, co se týká komunikace s cizinci

nedostatecna anglictina (hlavne mimo prahu)

nedostatečná znalost aj

nedostatečná znalost aj, neochota personálu

nedostatečná znalost anglického jazyka

nedostatečná znalost cizích jazyků (AJ, NJ, RJ), časté krádeže

nedostatečná znalost jazyka, závistivost obyvatel

negramotnost naroda

Nejsou negativa

Nemáme rádi turisty

nenapadá mě momentálně

Neochota

neochota a závist

neochotní lidé

Nepořádek, neautentičnost české republiky, především jak je prezentována v Praze

Nepříjemní a nervózní Češi, spousta Romů, zlodějů..

Neúplná připravenost na turismus oproti ostatním evropským metropolím.

Neupozornil

Neupozorňoval

Nevhodne chovani k turistum na nekterych mistech -taxi, nektere pamatky i restaurace, spatny stav silnic

Nevím

Nevím

nevím

nevím

nevim

nevím

nevím

nevím

nevim

nevím

nevím

nevím

Nevím

nevim

Nevim

nevím

Nevím co

Nevím o ničem, sami ať zažijí...

neznalost anglictiny, neprofesionalni sluzby, nizka kvalita ubytovani, kradeze, rasismus

neznalost jazyka v cechach. spatna pomoc

nic

Nic mě nenapadá

nízká úroveň cizích jazyků

nízké dopravní spojení v rámci ČR, málo ubytovacích kapacit nad 4 hvězdičky

nižší úroveň služeb

o žádných negativech nevim

Obcasna neochota pomoci ci poradit od nasich spoluobcanu. Nizka schopnost domluvit se v jinem nez ceskem jazyce

občas nepříjemná obsluha, doprava

okradani

okrádání - taxi

Okradani taxikari a vymena penez

okradani turistu

okradani turistů, nejednotné ceny...

opačný směr jízdy, nezajímavost malých měst a vesnic

Pivní kultura :-)

podvodníci

pouliční kriminalita, malá znalost AJ v populaci

pozor na prezidenta!

Pozor na zlodeje a taxikare

Pražští taxikáři

proc upozornovat na negativa?

předražené taxi služby v Praze kapsáři podivné bary a kabarety na které lákají podivní lidi, hlavně večer a na Václaváku

Romaci jsou i na Slovači

samý rasisti všude!

snaha některých oškubat cizince za každou cenu

Stát totálně na hlavu!

špatná kvalita silnic, nedostatatený informační servis pro cizince, méně kvalitní služby

špína

Špína, nízká úroveň restauraci, podrazactvi

Taxi

taxi některá okrádají, drahé pití v centru Prahy

Taxi v Praze

Taxikari

Taxikáři, kapsáři (v centru Prahy),

taxikaři, kapsáři, směnárny

to určitě, taky, že se je určitě pokusí okrást minimálně jeden taxikář!

Turisté bývají v Česku často šizeni. Ne všichni umí anglicky.

V některých případech vysoké ceny, které neodpovídají kvalitě.

Ve velkych mestech podvodnici - taxi, smenarny, kradeze; v malych mestech casto mala jazykova vybavenost, take moznost kradezi

vysoká kriminalita

vyšší neochota i neschopnost porozumět jejich řeči v okruhu starších lidí; tendence pražských taxikářů k okrádání cizinců

x

x

xxxx

zacházení s turisty v hlavním městě

zachmuřilí lidé

Zizkov

zlodejaci na kazdem rohu, spina v ulicich

Zlodeji

Zloději

zloději

zloději

zloději (jako všude jinde), nižší kvalita služeb

Zloději.

Znalost AJ je problémem, ale spíš mimo Prahu a u starší generace. Upozornila bych především na to, že je třeba hlídat si věci (kapsářství), na nefér přístup taxikářů.

Znát trochu ceny, hlavně taxíků a vyhýbat se centru Prahy co se restaurací týče. Celkově nedávat nějak extra najevo svou movitost, nenosit cash - kartou se dá platit skoro všude a málokdy dojde ke zneužití, navíc v UK funguje možnost požádat banku o navrácení takto ukradených peněz a banka to pak řeší sama. Přílišná dostupnost drog a jejich nižší kvalita; marihuanu nepočítám, to není droga, ale zase i za ni může člověk mít popotahování s policií a prodávající rádi podstrčí šmejd.

žádná

žádná

Žádná nevím

žádné není

54. 54. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena13766,18 %66,18 %  
muž7033,82 %33,82 %  

Graf

55. 55. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 – 26 let14971,98 %71,98 %  
27 – 34 let3416,43 %16,43 %  
35 – 65 let199,18 %9,18 %  
15 – 17 let31,45 %1,45 %  
65 a více let20,97 %0,97 %  

Graf

56. 56. V období, kdy vyplňuji tento dotazník, jsem …

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student/ka vysoké školy (nebo vyšší odborné školy)12359,42 %59,42 %  
pracující6832,85 %32,85 %  
nezaměstnaný/á52,42 %2,42 %  
student/ka střední školy (nebo gymnázia, odborného učiliště)41,93 %1,93 %  
senior (v případě, že dostáváte státní důchod)31,45 %1,45 %  
Pracujici a student10,48 %0,48 %  
student pracující DPČ/DPP10,48 %0,48 %  
žák/yně základní školy10,48 %0,48 %  
student i pracujici10,48 %0,48 %  

Graf

57. 57. Našli jste v dotazníku chybu, či jiný nedostatek nebo máte tip, informace, které by mi pomohly při zpracování tématu? Prosím využijte prostoru pod otázkou.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-. Moc dlouhy

.

.

Ani ne. Jen mi přijde divné na otázku odpovídat "souhlasím" nebo "nesouhlasím." Jak můžu s tázací větou souhlasit nebo ne?

ANO - 40. Do Velké Británie cestuji spíše… s cestovní kanceláří (CK) sám/sama za sebe (bez CK) 50:50 ještě jsem ve Velké Británii nebyl/a Nemůžete se ptát, jestli jsem ve Velké Británii ještě nebyl/a, když předešlé otázky by tuto odpověď vylučovaly.

Bylo to krásné.

dc

délka dotazníku

dotazník je super

Dotazník je velice promyšlený a chválím za něj.

Dotazník je zřejmě formulován k zjištění názoru na nízkonákladovou leteckou přepravu. Zásadně nesouhlasím s přístupem, aby byli turisté postaveni na roveň dobytku a v letadlech stáli, eventuelně aby se platilo za použití toalety v letadle. Myslím si, že i nízkonákladové aerolinie si mohou dovolit ten luxus chovat se ke svým zákazníkům slušně a jednat s nimi s veškerou úctou, což nebyla pravda při mém použití linek Ryanairu. Jet2 je mnohem lepší a příjemnější zkušenost. BA samozřejmě ještě o stupínek příjemnější.

Hooodně obsáhlý dotazník, s nadšením jsem ho otvíral unuděn končím :D, ale přeju hodně štěstí...

Chybu jsem nenasla

informace, které by pomohlY - tahle chyba mě mlátí do očí :-)

Jasný, výstižný

Je docela obsáhlý a mnoho otázek by se dalo sloučit

je velmi zdlouhavý a nudný

Jeden z mála dotazníků, který mi přijde dobře zpracovaný :-)

Jo, ale už jsem všechno nahlásila k opravě.

Když se zajímáte o leteckou dopravu, můžete se také zajímat o důvody, proč se jí vyhýbám - špatné osobní zkušenosti se zacházením při prohlídkách, se zacházením se zavazadly, omezení věcí, se kterými lze cestovat. U návštěv z ciziny se zajímám, na jaké pamětihodnosti jsou zaměřeny, až podle toho jim doporučuji.

miluju te honzo

moc dlouhý

ne

ne

ne

ne

Ne

ne

Ne

ne

ne

ne

Ne :-)

Ne, děkuji, tento prostor nevyužiji. Je dost malý.

Ne.

Nefunkční otázka č 31 a 39. Když bylo nutné přidělit číslo, tak pokud už jsem v parametru výše uvedla např č.2 už nešla opět zadat ve spodních místech

Nejsem dost vzdělaní abych pochopil zaměr studie. Tím padem nejsem schopen odpovědět.

nelze odeslat bez vypsání oken!

Nenašla

neuvadet priklady pozitiv a negativ pro motivaci cestovani v otazce, clovek pak mysli na to a tezko ho napadne neco jine

Nevím, do jaké míry máte zmapované příplatky u lowcostových aerolinek, ale jsou podstatné a většinou se objevují až po zabookování letenky.

Nic

Nic mě nenapadá, dotazník byl večerpávající

nic, moc hezký a povedený

obcas nesmyslne zbytecné otýzky k rozepisování

otázky jsou dosti široké, některé navádějící (ta, která se zabývá změnou interiéru - popisování negativ reklamy -> tzv. priming -> googli :) ) .. zároveň u některých jsou dle mého nevhodně použity škály (když se ptáš, zda člověk někdy něco udělal či ne - tuším odbavování - tak nemá škála opodstatnění)..

Pokud jsem nebyl ve vb, tak se me dotaznik pres to pta na doporuceni pamatek... a naopak nedoporuceni. Vim kulovy!!!!

pokud zvolím, že jsem v UK nebyla, nemělo by to po mne chtít otázky, které člověk může zodpovědět, až když tam byl

Poměrně obsáhlý dotazník

Relativně jsem měla problém s otázkami č. 43 a dále. Dle mého není možné vyjmenovat např. několik památek, případně i negativa. Nicméně to je možná mým profesním pohledem. U otázky č. 46 jsou možné pouze 2 možnosti. Vzhledem k vícero pobytům jsem se do tohoto limitu nevešla.

Rozhodně dotazník zkrátit, obávám se malé návratnosti dotazníku. Jinak hodně štěstí.

Strasne otravne otazky, mela by byt mozbost vyberu kolik odpovedi chci

Tip: Dneska ve sportce padnou čísla 1-26-15-7-83-15-7

Travel Service a SmartWings je jedna a tatáž společnost, jedná se pouze o obchodní značku

Uvedla bych otazku, zda si myslite, ze je znalost (kultura, znalost historickych mest, tradice, kvalita angl.jazyka pred ukoncenim stredoskolskeho vzdelani!!) Velke Britanii na dostatecne urovni (zlepseni vyuky v zakladnich skolach, strednich,..) S lepsi znalosti angl.jazyka se lide odvazi vice cestovat, vetsi prubojnost a dokazat se v Anglii uplatnit. Otazka - jaka je vase znalsot anglickeho jazyke.- to take hodne pomuze pri rozhodovani, zda tu zemi navstivit.

věkové rozmezí není tak specifické

Velice dobře zpracovaný dotazník, jen poněkud delší.

vylepšit filtrování otázek, pokud jsem ve VB nebyl, nemůžu odpověď co se mi tam líbilo

x

zajímalo by mě, jestli všechny tyhle otázky budeš zpracovávat v bakalářce - je toho docela dost a navíc se zajímáš o více témat, které spolu více či méně (ne)souvisejí...

58. 58. Tento dotazník hodnotím:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný7837,68 %37,68 %  
výborný7335,27 %35,27 %  
dobrý3717,87 %17,87 %  
dostatečný136,28 %6,28 %  
nedostatečný62,9 %2,9 %  

Graf

59. 22. Jaká cena (Kč) Vám přijde adekvátní za cestu Praha* – Londýn** (zpáteční) s nízkonákladovou leteckou společností (př. easyJet, Ryanair)? [odvozená]

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1001-20004837,5 %23,19 %  
2001-30003829,69 %18,36 %  
1-10001713,28 %8,21 %  
3001-4000118,59 %5,31 %  
4001-500086,25 %3,86 %  
5001-600032,34 %1,45 %  
7001 a více 21,56 %0,97 %  
6001-700010,78 %0,48 %  

Graf

60. 23. Jaká cena (Kč) Vám přijde adekvátní za cestu Praha* – Londýn** (zpáteční) s klasickou leteckou společností (př. ČSA, British Airways)? [odvozená]

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3001-40002922,66 %14,01 %  
4001-50002821,88 %13,53 %  
2001-30002418,75 %11,59 %  
1001-20002116,41 %10,14 %  
7000 a více1310,16 %6,28 %  
5001-600097,03 %4,35 %  
6001-700032,34 %1,45 %  
1-100010,78 %0,48 %  

Graf

61. 43. Vyjmenujte místa, památky, události, které jste navštívili ve Velké Británii a doporučili byste je ostatním? [odvozená]

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. 1. Navštívili jste někdy Velkou Británii jako Vaši cílovou destinaci?

2. 2. O1_Jaký byl Váš hlavní důvod cesty?

4. 4. O3_Jaký byl Váš hlavní důvod cesty?

5. 5. Z jakého důvodu plánujete cestu do Velké Británie?

7. 7. Kolikrát jste navštívili Velkou Británii?

8. 8. Líbilo se Vám ve Velké Británii?

9. 9. Do Velké Británie jsem cestoval/a s:

10. 10. Kdy jste navštívili Velkou Británii?

11. 11. Jaká byla délka Vašeho pobytu ve Velké Británii?

12. 12. Využili jste při Vaší cestě do Velké Británie alespoň jednou leteckou dopravu?

13. 13. Jakým způsobem jste se do Velké Británie dopravili?

14. 14. Využili/využíváte leteckou dopravu pro cestu do nějaké jiné země?

15. 15. Z jakého letiště jste odlétali?

16. 16. Přijde Vám spojení Letiště Václava Havla s centrem Hlavního města Prahy (autobus, kombinace – autobus+metro apod., taxi) dostačující?

17. 17. Jaká byla Vaše cílová destinace (ve smyslu letecké dopravy) ve Velké Británii?

18. 18. Jakou leteckou společnost jste využili pro dopravu do Velké Británie?

19. 19. Jaký typ leteckých společností preferujte při cestách do Velké Británie?

20. 20. Z jakého důvodu preferujete nízkonákladové letecké společnosti při cestování do Velké Británie?

22. 22. Jaká cena (Kč) Vám přijde adekvátní za cestu Praha* – Londýn** (zpáteční) s nízkonákladovou leteckou společností (př. easyJet, Ryanair)?

23. 23. Jaká cena (Kč) Vám přijde adekvátní za cestu Praha* – Londýn** (zpáteční) s klasickou leteckou společností (př. ČSA, British Airways)?

24. 24. Považujete nabídku destinací (ve smyslu letecké dopravy) Velké Británie, kam jsou operovány lety z České republiky, za dostačující?

26. 26. Při vyhledávání letenek (cena, dostupnost, …) využívám spíše:

27. 27. Při nákupu letenek využívám spíše:

28. 28. Začali jste více využívat leteckou dopravu po příchodu nízkonákladových leteckých společností na český trh (př. SkyEurope, easyJet, Jet2, Ryanair)?

29. 29. Využíváte při svých cestách možnosti online odbavení?

30. 30. Upřednostňujete domácí dopravce při nákupu letenek (př. ČSA, Travel Service, Smartwings)?

31. 31. Seřaďte následující parametry dle Vaších preferencí při výběru dopravce (př. ČSA, easyJet).

32. 32. Souhlasíte s povolením používat elektronická zařízení v průběhu letu (př. mobilní telefon, počítač) v aktivním módu (př. GSM signál, internetové připojení)?

33. 33. Vyberte možnost, se kterou se nejvíce ztotožňujete!

34. 34. Pokud by cena letenek klesla, uvítali byste tento typ sedaček?

35. 35. Co si o tomto pohledu do budoucnosti myslíte?

36. 36. Byli byste pro změnu způsobu cestování, dle návrhu studia Factorydesign? Místo sedaček v uskupení, jak je známe dnes, by každý cestující strávil let ve vlastní kóji.

37. 37. Uvítali byste rozšíření Letiště Vodochody pro mezinárodní lety?

39. 39. Jaký typ reklamy, dle Vašeho názoru, má největší šanci zaujmout cestujícího v letadle? Prosím, seřaďte!

40. 40. Do Velké Británie cestuji spíše…

46. 46. Ve Velké Británii využívám zejména ubytovacího zařízení:

48. 48. Na jaká negativa Velké Británie byste upozornili české turisty?

53. 53. Na jaká negativa České republiky byste upozornili britské turisty?

54. 54. Jaké je Vaše pohlaví?

55. 55. Jaký je Váš věk?

56. 56. V období, kdy vyplňuji tento dotazník, jsem …

57. 57. Našli jste v dotazníku chybu, či jiný nedostatek nebo máte tip, informace, které by mi pomohly při zpracování tématu? Prosím využijte prostoru pod otázkou.

58. 58. Tento dotazník hodnotím:

59. 22. Jaká cena (Kč) Vám přijde adekvátní za cestu Praha* – Londýn** (zpáteční) s nízkonákladovou leteckou společností (př. easyJet, Ryanair)? [odvozená]

60. 23. Jaká cena (Kč) Vám přijde adekvátní za cestu Praha* – Londýn** (zpáteční) s klasickou leteckou společností (př. ČSA, British Airways)? [odvozená]

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. 1. Navštívili jste někdy Velkou Británii jako Vaši cílovou destinaci?

2. 2. O1_Jaký byl Váš hlavní důvod cesty?

4. 4. O3_Jaký byl Váš hlavní důvod cesty?

5. 5. Z jakého důvodu plánujete cestu do Velké Británie?

7. 7. Kolikrát jste navštívili Velkou Británii?

8. 8. Líbilo se Vám ve Velké Británii?

9. 9. Do Velké Británie jsem cestoval/a s:

10. 10. Kdy jste navštívili Velkou Británii?

11. 11. Jaká byla délka Vašeho pobytu ve Velké Británii?

12. 12. Využili jste při Vaší cestě do Velké Británie alespoň jednou leteckou dopravu?

13. 13. Jakým způsobem jste se do Velké Británie dopravili?

14. 14. Využili/využíváte leteckou dopravu pro cestu do nějaké jiné země?

15. 15. Z jakého letiště jste odlétali?

16. 16. Přijde Vám spojení Letiště Václava Havla s centrem Hlavního města Prahy (autobus, kombinace – autobus+metro apod., taxi) dostačující?

17. 17. Jaká byla Vaše cílová destinace (ve smyslu letecké dopravy) ve Velké Británii?

18. 18. Jakou leteckou společnost jste využili pro dopravu do Velké Británie?

19. 19. Jaký typ leteckých společností preferujte při cestách do Velké Británie?

20. 20. Z jakého důvodu preferujete nízkonákladové letecké společnosti při cestování do Velké Británie?

22. 22. Jaká cena (Kč) Vám přijde adekvátní za cestu Praha* – Londýn** (zpáteční) s nízkonákladovou leteckou společností (př. easyJet, Ryanair)?

23. 23. Jaká cena (Kč) Vám přijde adekvátní za cestu Praha* – Londýn** (zpáteční) s klasickou leteckou společností (př. ČSA, British Airways)?

24. 24. Považujete nabídku destinací (ve smyslu letecké dopravy) Velké Británie, kam jsou operovány lety z České republiky, za dostačující?

26. 26. Při vyhledávání letenek (cena, dostupnost, …) využívám spíše:

27. 27. Při nákupu letenek využívám spíše:

28. 28. Začali jste více využívat leteckou dopravu po příchodu nízkonákladových leteckých společností na český trh (př. SkyEurope, easyJet, Jet2, Ryanair)?

29. 29. Využíváte při svých cestách možnosti online odbavení?

30. 30. Upřednostňujete domácí dopravce při nákupu letenek (př. ČSA, Travel Service, Smartwings)?

31. 31. Seřaďte následující parametry dle Vaších preferencí při výběru dopravce (př. ČSA, easyJet).

32. 32. Souhlasíte s povolením používat elektronická zařízení v průběhu letu (př. mobilní telefon, počítač) v aktivním módu (př. GSM signál, internetové připojení)?

33. 33. Vyberte možnost, se kterou se nejvíce ztotožňujete!

34. 34. Pokud by cena letenek klesla, uvítali byste tento typ sedaček?

35. 35. Co si o tomto pohledu do budoucnosti myslíte?

36. 36. Byli byste pro změnu způsobu cestování, dle návrhu studia Factorydesign? Místo sedaček v uskupení, jak je známe dnes, by každý cestující strávil let ve vlastní kóji.

37. 37. Uvítali byste rozšíření Letiště Vodochody pro mezinárodní lety?

39. 39. Jaký typ reklamy, dle Vašeho názoru, má největší šanci zaujmout cestujícího v letadle? Prosím, seřaďte!

40. 40. Do Velké Británie cestuji spíše…

46. 46. Ve Velké Británii využívám zejména ubytovacího zařízení:

48. 48. Na jaká negativa Velké Británie byste upozornili české turisty?

53. 53. Na jaká negativa České republiky byste upozornili britské turisty?

54. 54. Jaké je Vaše pohlaví?

55. 55. Jaký je Váš věk?

56. 56. V období, kdy vyplňuji tento dotazník, jsem …

57. 57. Našli jste v dotazníku chybu, či jiný nedostatek nebo máte tip, informace, které by mi pomohly při zpracování tématu? Prosím využijte prostoru pod otázkou.

58. 58. Tento dotazník hodnotím:

59. 22. Jaká cena (Kč) Vám přijde adekvátní za cestu Praha* – Londýn** (zpáteční) s nízkonákladovou leteckou společností (př. easyJet, Ryanair)? [odvozená]

60. 23. Jaká cena (Kč) Vám přijde adekvátní za cestu Praha* – Londýn** (zpáteční) s klasickou leteckou společností (př. ČSA, British Airways)? [odvozená]

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Forman, J.Letecká doprava mezi ČR a VB a její vliv na cestovní ruch (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://letecka-doprava-mezi-cr-a-vb.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.