Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spokojenost se službami na letišti v Ostravě

Spokojenost se službami na letišti v Ostravě

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ondřej Šimon
Šetření:23. 04. 2012 - 26. 04. 2012
Počet respondentů:7
Počet otázek (max/průměr):19 / 14.71
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení cestující,


v rámci zkvalitnění služeb letiště Leoše Janáčka v Mošnově bychom Vás rádi požádali o vyplnění dotazníku. Výsledky tohoto průzkumu budou využity v rámci bakalářské práce na Vysoké škole Báňské v Ostravě. Dále budou sloužit Letišti Ostrava jako podklady k možnému zkvalitnění služeb. Veškeré údaje jsou anonymní.
 

Děkuji za Váš čas a názor
 

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Není li uvedeno jinak vyberte prosím vždy jednu správnou odpověď.

Odpovědi respondentů

1. Využil/a jste služeb letiště Ostrava?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7100 %100 %  

Graf

2. Pokud NE, uveďte prosím důvody:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

3. Za jakým účelem jste přijel/a na letiště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dovolená685,71 %85,71 %  
Soukromá cesta114,29 %14,29 %  

Graf

4. Kolikrát ročně létáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0-1x ročně571,43 %71,43 %  
2-5x ročně228,57 %28,57 %  

Graf

5. Kolikrát jste cestoval/a z letiště Leoše Janáčka v Mošnově?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-3x457,14 %57,14 %  
11x a více228,57 %28,57 %  
4-6x114,29 %14,29 %  

Graf

6. Vaše cílová destinace:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ouagadougou120 %14,29 %  
Řecko, Rhodos120 %14,29 %  
Řecko120 %14,29 %  
Praha120 %14,29 %  
Mallorca, Bulharsko120 %14,29 %  

Graf

Pokud jste danou službu nevyužil, kolonku nevyplňujte.

7. Vyjádřete, prosím, Vaši míru spokojenosti s následujícími faktory: (pokud jste službu nevyužili nechte políčka prázdné)

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

8. S čím konkrétně jste byli u personálu letiště spokojeni/nespokojeni?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

při příletu extrémně dlouhé čekání na zavazadla

S Ivetkou

9. Je podle Vás personál letiště dostatečně odlišen (oblečení, ID karty, atd.) od ostatních cestujících?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano571,43 %71,43 %  
ne228,57 %28,57 %  

Graf

10. Pokud jste uvedli v předchozí otázce NE, uveďte, prosím, konkrétní návrhy pro lepší odlišení personálu:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Pro slečny bych zvolil jako obleček latexové tanga a samozřejmě nahoře bez. Věřím, že by to zvýšilo atraktivnost letiště.

Pokud jste danou službu nevyužil, kolonku nevyplňujte.

11. Ohodnoťte, prosím, jednotlivé služby, které jste využil/a na škále podle toho, jak jste spokojen/a s jejich kvalitou. (pokud jste službu nevyužili nechte políčka prázdné)

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

12. Které služby Vám na letišti Leoše Janáčka schází?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

restaurant,

více obchodů, restaurací

13. Pokud jste se na letiště dopravil/a automobilem, označte, prosím, křížkem, kde jste svůj automobil zaparkoval/a. V případě častějších letů označte nejčastější variantu.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dovezl mě někdo jiný571,43 %71,43 %  
Parkoviště P1 – před odletovou halou114,29 %14,29 %  
Parkoviště P3 – k dlouhodobému stání114,29 %14,29 %  

Graf

14. Ohodnoťte, prosím, jak jste spokojen/a s parkováním.

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

15. Které přímé destinace byste přivítali?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Londýn, Řím, Budapešť

Mt. Everest

Rejkjavík

16. V jaké vzdálenosti od letiště přibližně bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-50 Km685,71 %85,71 %  
51-100 Km114,29 %14,29 %  

Graf

17. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž457,14 %57,14 %  
Žena342,86 %42,86 %  

Graf

18. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-297100 %100 %  

Graf

19. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou457,14 %57,14 %  
Vysoká škola342,86 %42,86 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šimon, O.Spokojenost se službami na letišti v Ostravě (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://letiste.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.