Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Letní reklamní kampaň Kofoly

Letní reklamní kampaň Kofoly

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Manczalová
Šetření:19. 10. 2011 - 19. 10. 2011
Počet respondentů:21
Počet otázek (max/průměr):19 / 16.62
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:56,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:35
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník – „Když ji miluješ, není co řešit“

Dobrý den,

dovolte, abychom se představily. Jsme studentky 3. ročníku VŠB – TU v Ostravě, obor Marketing a obchod. Tento dotazník jsme vytvořily, jako podklad pro vypracování seminární práce z předmětu Marketingový výzkum A, kde analyzujeme postoje vybraného segmentu k aktuální reklamní kampani firmy Kofola, a.s. V tomto dotazníku se mimo jiné zabýváme reklamou Kofola na nuda pláži s Ondrou a Naďou. Když ji miluješ, není co řešit.
Jedná se o jednoduchý dotazník, který Vám zabere pár minut. Chtěly bychom Vás požádat o vyplnění.
 
Předem děkujeme za Váš vynaložený čas.

Není-li uvedeno jinak, označte správně pouze jednu odpověď.
 

Odpovědi respondentů

1. Pijete nealkoholické nápoje?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2095,24 %95,24 %  
ne14,76 %4,76 %  

Graf

2. Znáte nealkoholický nápoj Kofola?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2095,24 %95,24 %  
Ne14,76 %4,76 %  

Graf

3. Viděli jste letní reklamní kampaň nealkoholického nápoje Kofola? (Reklama Kofola na nuda pláži s Ondrou a Naďou. Když ji miluješ, není co řešit.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, viděl/aotázka č. 4, Nevím, nevzpomínám siotázka č. 12, Ne, neviděl/aotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, viděl/a1890 %85,71 %  
Nevím, nevzpomínám si15 %4,76 %  
Ne, neviděl/a15 %4,76 %  

Graf

4. Oslovila Vás reklamní kampaň Kofoly prostřednictvím televizního vysílání? (Reklama Kofola na nuda pláži s Ondrou a Naďou. Když ji miluješ není co řešit.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Reklama mě oslovila1688,89 %76,19 %  
Reklama mě neoslovila211,11 %9,52 %  

Graf

5. Jaký typ media byste doporučil/a pro další reklamní kampaň firmy Kofola, a.s.? ( zatrhněte všechny možné odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
TV1477,78 %66,67 %  
Internet1055,56 %47,62 %  
Rádio316,67 %14,29 %  
Tisk316,67 %14,29 %  
sociální sítě15,56 %4,76 %  
osobní prodej - vzorky15,56 %4,76 %  

Graf

6. Zdá se Vám reklamní kampaň dostatečně srozumitelná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Porozuměl/a jsem ji18100 %85,71 %  

Graf

7. Shledáváte tuto reklamní kampaň firmy Kofola jako nemravnou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Spíše anootázka č. 8, Spíše neotázka č. 9, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1477,78 %66,67 %  
Spíše ne316,67 %14,29 %  
Spíše ano15,56 %4,76 %  

Graf

8. Z jakých důvodů shledáváte reklamu nemravnou?(Zatrhněte všechny možné odpovědi)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zvolenou situací – Nadi a Ondry1100 %4,76 %  

Graf

9. Co Vás přesvědčí po zhlédnutí reklamní kampaně ke koupi nápoje Kofola? (Seřaďte následující atributy, podle důležitosti, dle vašeho názoru. 1 – nejdůležitější, 4 – nejméně důležité)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Produkt1.3890.46
Originalita reklamy1.9440.608
Intenzita četnosti reklamy v TV3.7220.312
Obsah reklamy2.9440.386

Graf

10. Ohodnoťte jako ve škole atributy této reklamní kampaně? (1-nejlepší, 5 nejhorší)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Produkt (točená Kofola)1.2220.173
Zvolené prostředí (nuda pláž)2.51.028
Volba jmen (Ondra a Naďa)2.50.917
Vtipnost dialogů2.0560.608
Hudební kulisa2.3330.889
Celkový dojem z reklamy21

Graf

11. Po shlédnutí reklamy jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostal/a jsem chuť na Kofolu, a nekoupil/a jsem si ji950 %42,86 %  
Dostal/a jsem chuť na Kofolu, a nekoupil/a jsem si ji633,33 %28,57 %  
Dostal/a jsem chuť na Kofolu, a koupil/a jsem si ji316,67 %14,29 %  

Graf

12. Znáte reklamní kampaně firmy Coca Cola?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, známotázka č. 13, Nevybavuji siotázka č. 14, Ne, neznámotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, znám1785 %80,95 %  
Nevybavuji si210 %9,52 %  
Ne, neznám15 %4,76 %  

Graf

13. Ohodnoťte jako ve škole atributy reklamní kampaně Coca Cola (1-nejlepší, 5 nejhorší)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Produkt1.7060.796
Zvolené prostředí1.8820.81
Vtipnost dialogů2.5291.073
Hudební kulisa1.4710.602
Celkový dojem z reklamy20.706

Graf

14. Jaké druhy nealkoholického nápoje Kofola nakupujete v období jednoho měsíce? (charakterizujte: 0- nikdy, 1- jednou za měsíc, 2- dvakrát za měsíc, 3- jednou týdně, 4- dvakrát týdně, 5 – denně)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Balená Kofola 0,5l0.70.61
Balená Kofola 1l0.450.548
Balená Kofola 2l1.21.06
Čepovaná Kofola 0,3l1.91.69
Čepovaná Kofola 0,4l1.651.428

Graf

15. Považujete za konkurenční výhodu, že firma Kofola, a.s. nabízí čepovanou Kofolu v restauračních zařízeních?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Považuji1995 %90,48 %  
Nevím, nemám názor15 %4,76 %  

Graf

16. Změnili jste konzumaci nealkoholického nápoje Kofola, poté co byla uvedena čepovaná Kofola na trh?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím, neuvědomuji si840 %38,1 %  
Ne, své nákupní zvyklosti jsem nezměnil/a630 %28,57 %  
Ano, nakupuji ji častěji630 %28,57 %  

Graf

17. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 – 26 let1571,43 %71,43 %  
27 - 40 let523,81 %23,81 %  
0 – 18 let14,76 %4,76 %  

Graf

18. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1676,19 %76,19 %  
Muž523,81 %23,81 %  

Graf

19. Z kterého kraje ČR pocházíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Moravskoslezský1257,14 %57,14 %  
Praha314,29 %14,29 %  
Jihomoravský29,52 %9,52 %  
Zlínský14,76 %4,76 %  
I´m from Canada14,76 %4,76 %  
Olomoucký14,76 %4,76 %  
Středočeský14,76 %4,76 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Manczalová, P.Letní reklamní kampaň Kofoly (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://letni-reklamni-kampan-kofoly.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.