Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > LGBT+ lidé/management

LGBT+ lidé/management

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dana Junková
Šetření:24. 03. 2023 - 07. 04. 2023
Počet respondentů:39
Počet otázek (max/průměr):27 / 23.28
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:40 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení, 

děkujeme za Vaši projevenou ochotu vyplnit dotazník, který je inspirován již uskutečněným dotazníkovým šetřením mezi LGBT+ lidmi (tzn. lesby, gayové, bisexuálové, trans lidé) realizovaným veřejným ochráncem práv (Výzkum Postoje veřejnosti k LGBT, 2018). Dotazník je určen dospělým respondentům.

Odpovědi respondentů

1. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-35 let1538,46 %38,46 %  
36-45 let820,51 %20,51 %  
19-25 let820,51 %20,51 %  
46-55 let37,69 %7,69 %  
56 a více let37,69 %7,69 %  
Do 18 let25,13 %5,13 %  

Graf

2. Vaše nejvyšší dokončené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské1846,15 %46,15 %  
střední s maturitou1435,9 %35,9 %  
vyšší odborné37,69 %7,69 %  
střední odborné bez maturity/vyučený/á25,13 %5,13 %  
základní25,13 %5,13 %  

Graf

3. Sociální postavení:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec/zaměstnankyně2564,1 %64,1 %  
student/ka, učeň/učnice615,38 %15,38 %  
živnostník/živnostnice, svobodné povolání, soukromý zemědělec/soukromá zemědělkyně410,26 %10,26 %  
důchodce/důchodkyně (pracující i nepracující)37,69 %7,69 %  
jiné:12,56 %2,56 %  

Graf

4. V případě zaměstnaneckého pracovního poměru, pracujete:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v soukromém sektoru1965,52 %48,72 %  
ve veřejném sektoru1034,48 %25,64 %  

Graf

5. Vymezení respondenta, v případě, že se jedná o příslušníka a příslušnice bezpečnostních sborů:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiné:6100 %15,38 %  

Graf

6. Země narození:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Česká republika3692,31 %92,31 %  
jiná země37,69 %7,69 %  

Graf

7. Velikost obce:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
500 000 a více obyvatel (v ČR jen Praha)923,08 %23,08 %  
20-99 999 obyvatel820,51 %20,51 %  
200 000 - 499 999 obyvatel (v ČR jen Ostrava a Brno)717,95 %17,95 %  
do 1 999 obyvatel717,95 %17,95 %  
2 000 - 4 999 obyvatel37,69 %7,69 %  
5 000 - 9 999 obyvatel37,69 %7,69 %  
10-19 999 obyvatel25,13 %5,13 %  

Graf

8. Kraj

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha923,08 %23,08 %  
Jihomoravský923,08 %23,08 %  
Moravskoslezský615,38 %15,38 %  
Středočeský615,38 %15,38 %  
Ústecký37,69 %7,69 %  
Vysočina25,13 %5,13 %  
Pardubický25,13 %5,13 %  
Zlínský12,56 %2,56 %  
Jihočeský12,56 %2,56 %  

Graf

9. Jak byste obecně zhodnotil/a postavení leseb, gayů, bisexuálních a trans lidí v Česku? 1 = zcela nevyhovující, 10 = zcela vyhovující

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
8820,51 %20,51 %  
10717,95 %17,95 %  
5717,95 %17,95 %  
7512,82 %12,82 %  
6410,26 %10,26 %  
937,69 %7,69 %  
337,69 %7,69 %  
125,13 %5,13 %  

Graf

10. Trans lidé jsou v Česku stále ještě diskriminováni nebo znevýhodňováni:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1128,21 %28,21 %  
spíše souhlasím1025,64 %25,64 %  
rozhodně nesouhlasím923,08 %23,08 %  
rozhodně souhlasím923,08 %23,08 %  

Graf

11. Lesby, gayové a bisexuální lidé jsou v Česku stále ještě diskriminováni

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1333,33 %33,33 %  
rozhodně nesouhlasím1230,77 %30,77 %  
spíše nesouhlasím1025,64 %25,64 %  
rozhodně souhlasím410,26 %10,26 %  

Graf

12. Lesby, gayové a bisexuální lidé dnes mohou žít, jak chtějí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně souhlasím1435,9 %35,9 %  
spíše souhlasím1128,21 %28,21 %  
spíše nesouhlasím1025,64 %25,64 %  
rozhodně nesouhlasím410,26 %10,26 %  

Graf

13. Lesby, gayové a bisexuální lidé dnes už v Česku nejsou ohroženi trestnými činy

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1435,9 %35,9 %  
spíše nesouhlasím1128,21 %28,21 %  
rozhodně souhlasím1025,64 %25,64 %  
rozhodně nesouhlasím410,26 %10,26 %  

Graf

14. Trans lidé dnes už v Česku nejsou ohroženi trestnými činy motivovanými nenávistí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1538,46 %38,46 %  
spíše souhlasím1230,77 %30,77 %  
rozhodně souhlasím615,38 %15,38 %  
rozhodně nesouhlasím615,38 %15,38 %  

Graf

15. Trans lidé dnes mohou žít, jak chtějí

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně souhlasím1435,9 %35,9 %  
spíše nesouhlasím1025,64 %25,64 %  
rozhodně nesouhlasím923,08 %23,08 %  
spíše souhlasím615,38 %15,38 %  

Graf

16. Domníváte se, že v ČR (v celostátním měřítku) se věnuje problematice LGBT + komunity

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příliš velká pozornost1333,33 %33,33 %  
malá pozornost1230,77 %30,77 %  
optimální pozornost717,95 %17,95 %  
velká pozornost615,38 %15,38 %  
příliš malá pozornost12,56 %2,56 %  

Graf

17. Přijímáte proklamovaná práva LGBT+ lidí za legitimní? (Právo na manželství, společné osvojení a výchovu dětí apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano1948,72 %48,72 %  
rozhodně ne820,51 %20,51 %  
spíše ne717,95 %17,95 %  
spíše ano512,82 %12,82 %  

Graf

18. Máte vlastní zkušenost z kontaktu s příslušníky LGBT + komunity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, zkušenosti z pracovních i osobních vztahů1743,59 %43,59 %  
Ano, zkušenosti z osobního života1641,03 %41,03 %  
Ano, zkušenosti z pracovních kontaktů37,69 %7,69 %  
Nevím25,13 %5,13 %  
Ne12,56 %2,56 %  

Graf

19. Máte apriorní odmítavý (negativní, odtažitý) postoj k příslušníkům LGBT + komunity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3384,62 %84,62 %  
Ano615,38 %15,38 %  

Graf

20. Změnily se Vaše postoje k příslušníkům LGBT+ komunity, pokud jste nimi byl/a v dlouhodobějším, např. pracovním nebo přátelském, kontaktu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne1858,06 %46,15 %  
Rozhodně ne825,81 %20,51 %  
Rozhodně ano39,68 %7,69 %  
Spíše ano26,45 %5,13 %  

Graf

21. Pokud se změnily se Vaše postoje k příslušníkům LGBT+ komunity, pokud jste nimi byl/a v dlouhodobějším, např. pracovním nebo přátelském, kontaktu, změnily se Vaše postoje:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše k lepšímu635,29 %15,38 %  
spíše k horšímu529,41 %12,82 %  
rozhodně k lepšímu529,41 %12,82 %  
rozhodně k horšímu15,88 %2,56 %  

Graf

22. Podporujete integraci příslušníků LGBT+ komunity na vašem pracovišti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano1963,33 %48,72 %  
spíše ano516,67 %12,82 %  
spíše ne310 %7,69 %  
rozhodně ne310 %7,69 %  

Graf

23. Jste ochoten/a pracovat pod vedením lidí z LGBT + komunity, pokud jsou v manažerské pozici?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano2674,29 %66,67 %  
spíše ano617,14 %15,38 %  
spíše ne25,71 %5,13 %  
rozhodně ne12,86 %2,56 %  

Graf

24. V pozici (i budoucího) vedoucího pracovníka/manažera máte informace, vědomosti, znalosti a dovednosti, jak úspěšně integrovat a řídit LGBT+ lidi?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne1038,46 %25,64 %  
spíše ano726,92 %17,95 %  
rozhodně ano519,23 %12,82 %  
Jiné:311,54 %7,69 %  
rozhodně ne13,85 %2,56 %  

Graf

25. V případě, že vnímáte nedostatek informací, vědomostí či znalostí a dovedností, jak úspěšně integrovat a řídit LGBT+ lidi, domníváte se, že výše uvedené by Vám mělo být zajištěno

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jinou formou838,1 %20,51 %  
prostřednictvím personálního oddělení523,81 %12,82 %  
speciálně zaměřeným školením419,05 %10,26 %  
během studia na vysoké škole314,29 %7,69 %  
průvodcem integrace LGBT+ lidí na pracovišti v písemné podobě14,76 %2,56 %  

Graf

26. Domníváte se, že umění vést LGBT+ lidi v pracovním procesu náleží k nezbytné profesní vybavenosti manažerů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1230,77 %30,77 %  
spíše ne1128,21 %28,21 %  
rozhodně ne820,51 %20,51 %  
rozhodně ano820,51 %20,51 %  

Graf

27. Vaše názory, komentáře, doplnění apod.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příslušníci LGBT+ komunity jsou v první řadě lidé a pracovníci, nevím, proč a jak by měl manažer zohledňovat specifika pohlavních preferencí a sebeidentifikace pracovníků. Má-li firma jakýkoli kodex jednání nebo dress code, pak je třeba jej plně respektovat. Nadřízený nesmí "nevidět" projevy diskriminace (kohokoli) a neřešit je, ale pracovník chodí do práce podat solidní pracovní výkon, ne rozebírat svou orientaci či preference. 19,09 %2,56 %  
na můj vkus jsou některé odpovědi příliš "návodné" ...19,09 %2,56 %  
Proč řešit, jestli jsou LGBT+ nebo ne? 19,09 %2,56 %  
lidi jsou jenom jedni; je nepřípustné tahat do pracovního prostředí sexuální orientaci, úchylku, nebo duševní poruchu; lidé by v práci měli být posuzováni na základě pracovních výsledků!19,09 %2,56 %  
Určitě souhlasím, že je třeba vědět, jak osoby z komunity LGBT integrovat. Ale nemyslím si, že by jinak obecně potřebovali nějaký "speciální" přístup v práci.19,09 %2,56 %  
Nevadí mi tato komunita, pokud mi to vyloženě někdo necpe před nos a nesnaží se mi vnutit svoje postoje19,09 %2,56 %  
Já jsem LGBT+ manažer a vedu LGBT+ tým 19,09 %2,56 %  
Pokud to nejsou exhibicionisté (aktivisté, účastníci Prague Pride, "+"gender cvoci), ale normálně se chovající lidé, kteří nedávají svojí jinakost na odiv, tak s nimi nikdo problémy nemá.19,09 %2,56 %  
lgbt for life19,09 %2,56 %  
Jako gay mohu říct, že se tomu věnuje přílišná pozornost. Pokud to netroubíme do světa, nikoho to nezajímá.19,09 %2,56 %  
ostatní odpovědi Proč se to vůbec řeší? Je mi to jedno a nepotřebuji to vědět. 19,09 %2,56 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Junková, D.LGBT+ lidé/management (výsledky průzkumu), 2023. Dostupné online na https://lgbt-lide-bezpecnostni-a-hr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.