Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Liberec v literatuře

Liberec v literatuře

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Janata
Šetření:28. 11. 2014 - 01. 12. 2014
Počet respondentů:61
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.33
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem student Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické na Technické univerzitě v Liberci. Prosím Vás o vyplnění dotazníku na téma Liberec v literatuře. Výsledky dotazníku použiji v seminární práci k předmětu Humanistická a kulturní geografie. 

Předem děkuji.

Jakub Janata, student 2. ročníku kombinace ČJ-DJ

Odpovědi respondentů

1. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4777,05 %77,05 %  
muž1422,95 %22,95 %  

Graf

2. Vaše věková skupina:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 – 245285,25 %85,25 %  
25 – 2946,56 %6,56 %  
40 nebo více23,28 %3,28 %  
30 – 3411,64 %1,64 %  
35 – 3911,64 %1,64 %  
15 – 1911,64 %1,64 %  

Graf

3. Jsem z:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiného kraje2845,9 %45,9 %  
Libereckého kraje (mimo Liberec)2236,07 %36,07 %  
Liberce1118,03 %18,03 %  

Graf

4. Zajímáte se o literaturu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2439,34 %39,34 %  
Rozhodně ano2337,7 %37,7 %  
Spíše ne1422,95 %22,95 %  

Graf

5. Znáte nějakou literaturu o Liberci?

Pokud jste na tuto otázku odpověděl/a ANO, pokračujte otázkou číslo 6. Pokud jste na tuto otázku odpověděl/a NE, pokračujte otázkou číslo 7.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4065,57 %65,57 %  
Ano2134,43 %34,43 %  

Graf

6. Uveďte název nebo typ literatury o Liberci, kterou znáte:

Na tuto otázku neodpovídejte, pokud jste jako odpověď u otázky číslo 5 vybral/a možnost NE.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

beletrie: Jaroslav Rudiš - Grandhotel a potom nějaké ty encyklopedie

Čerti na Ještědu

Grandhotel - Jaroslav Rudiš

Grandhotel - Rudiš, romány Karolíny Světlé, Krakonošské pověsti

Historické fotografie Liberce

Josef Čapek, starosta města Liberec, Kniha o Liberci

Karolina Světlá - prózy o Podještědí (ne jen Liberec), Jaroslav Rudiš - Grandhotel

Kniha o Liberci od Romana Karpaše

kniha o libereckém divadle

Liberecké domy hovoří (S. Technik), Liberecké zajímavosti (M. Řeháček), Vyprávění o strašidlech, přízracích a podivných úkazech nejsevernějších Čech (M. Řeháček), Kniha o Liberci (R. Karpaš).

Nejake obrazy z liberce, na jmeno si nevzpomenu

Nic

populárně naučné - Vratislavice nad Nisou (díl první a druhý), Liberecké zajímavosti (má to několik dílů).. znám jich více, ale bohužel si nepamatuji přesné názvy

Pověsti z Liberce a Liberecka Grandhotel

Pověsti z Liberce a Liberecka

Pověsti: Paul Rainer - Město nad Nisou Čerti na Ještědu - Iva Peřinová Romány o Světlé p. J.: K. Světlá Dívčí román: Básník v báglu - Ivona Březinová, Nebe na dosah -Hejnic Otto Jan Suchl - Sázka na lásku - román o vztazích po válce(Češi vs Němci) Román o LBC: Grandhotel, Muka obraznosti - Páral V.

Roman Karpaš - Liberec

Rozhledny v Liberci a okolí

Velká kniha o Liberci

Velká kniha o Liberci (naučná literatura) Grandhotel (beletrie) Karolina Světlá situovala většinu svých románů do krajiny Podještědí

7. Četl/a jste někdy nějakou literaturu přímo o Liberci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2947,54 %47,54 %  
Ano1931,15 %31,15 %  
Nevím1321,31 %21,31 %  

Graf

8. Byla v literatuře, kterou jste někdy četl/a zmínka o Liberci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4167,21 %67,21 %  
Nepamatuji si1422,95 %22,95 %  
Ne69,84 %9,84 %  

Graf

9. Myslím si, že literatura o Liberci se nejčastěji zabývá:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
historií a vývojem města5386,89 %86,89 %  
místními historickými památkami4167,21 %67,21 %  
místními kulturními možnostmi (ZOO, botanická zahrada, divadla, kina)2439,34 %39,34 %  
místními pověstmi1524,59 %24,59 %  
místním průmyslem1016,39 %16,39 %  
místním sportovním vyžitím813,11 %13,11 %  
místní dopravou34,92 %4,92 %  
Ještěd11,64 %1,64 %  
okolí a přírodní podmínky11,64 %1,64 %  

Graf

10. Domnívám se, že o Liberci v současné době nejčastěji vychází:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
literatura elektronická (internetová)3659,02 %59,02 %  
literatura tištěná2540,98 %40,98 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Znáte nějakou literaturu o Liberci?

  • odpověď Ne:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepamatuji si na otázku 8. Byla v literatuře, kterou jste někdy četl/a zmínka o Liberci?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem:

2. Vaše věková skupina:

3. Jsem z:

4. Zajímáte se o literaturu?

5. Znáte nějakou literaturu o Liberci?

7. Četl/a jste někdy nějakou literaturu přímo o Liberci?

8. Byla v literatuře, kterou jste někdy četl/a zmínka o Liberci?

9. Myslím si, že literatura o Liberci se nejčastěji zabývá:

10. Domnívám se, že o Liberci v současné době nejčastěji vychází:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem:

2. Vaše věková skupina:

3. Jsem z:

4. Zajímáte se o literaturu?

5. Znáte nějakou literaturu o Liberci?

7. Četl/a jste někdy nějakou literaturu přímo o Liberci?

8. Byla v literatuře, kterou jste někdy četl/a zmínka o Liberci?

9. Myslím si, že literatura o Liberci se nejčastěji zabývá:

10. Domnívám se, že o Liberci v současné době nejčastěji vychází:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Janata, J.Liberec v literatuře (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://liberec-v-literature.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.