Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Liberecký kraj - vodní díla

Liberecký kraj - vodní díla

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jiří Kočíb
Šetření:21. 01. 2013 - 05. 02. 2013
Počet respondentů:21
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:51
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Tento dotazník slouží ke zjištění míry informovanosti ka danému tématu.

Odpovědi respondentů

1. Víte něco o těchto vodních stavbách: Přehrada Harcov v Liberci,přehrada Mšeno v Jablonci nad Nisou, přehrada Černá Nisa nedaleko Bedřichova a přehrady Fojtka a Mlýnice nedaleko Fojtky.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1361,9 %61,9 %  
Ano838,1 %38,1 %  

Graf

2. Víte co mají společného přehrady Harcov v Liberci, Mšeno v Jablonci nad Nisou, Černá Nisa nedaleko Bedřichova, Fojtka a Mlýnice, která se nachází nedaleko Fojtky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) Slouží jako sofistikovaný protipovodňový systém1361,9 %61,9 %  
c) Umožňují vysokou spotřebu vody v domácnostech poblíž těchto nádrží419,05 %19,05 %  
a) Byly postaveny převážně za účelem rekreace419,05 %19,05 %  

Graf

3. Víte, která další přehrada patřila do původního stavebního plánu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) Přehrada Bílá Desná1047,62 %47,62 %  
c) Přehrada Jeřice733,33 %33,33 %  
a) Přehrada Josefův důl419,05 %19,05 %  

Graf

4. Víte, kdo byl autorem všech přehrad zmiňovaných v otázce č. 1.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
c) Ing. Arch. Jaroslav Grunt1152,38 %52,38 %  
a) Dr. Ing. Otto Adolf Ludwig Intze733,33 %33,33 %  
b) Ing. Francis Trenholm Crowe314,29 %14,29 %  

Graf

5. Navštívili jste některou z výše zmiňovaných přehrad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1257,14 %57,14 %  
Ano942,86 %42,86 %  

Graf

6. Víte, která z přehrad je svou rozlohou největší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
e) Harcov733,33 %33,33 %  
a) Mšeno628,57 %28,57 %  
d) Černá Nisa419,05 %19,05 %  
c) Mlýnice314,29 %14,29 %  
b) Fojtka14,76 %4,76 %  

Graf

7. Víte, že přehrada Černá Nisa je propojena s vodní elektrárnou v Rudolfově?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1990,48 %90,48 %  
Ano29,52 %9,52 %  

Graf

8. Víte, která přehrada byla postavena jako první?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) Mšeno942,86 %42,86 %  
a) Harcov733,33 %33,33 %  
c) Fojtka523,81 %23,81 %  

Graf

9. Zajímáte se o současnou výstavbu protipovodňových štol v Jablonci nad Nisou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2095,24 %95,24 %  
Ano14,76 %4,76 %  

Graf

10. Víte, která z těchto přehrad je nejvýše položená?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) Černá Nisa1466,67 %66,67 %  
a) Mšeno419,05 %19,05 %  
c) Harcov314,29 %14,29 %  

Graf

11. Víte na základě čeho, se rozhodlo o výstavbě výše zmíněných přehrad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
c) Ničivé povodně na konci 19.stoleti1257,14 %57,14 %  
b) Zásoby pitné vody733,33 %33,33 %  
a) Výroba energií29,52 %9,52 %  

Graf

12. Víte, jak se jmenovalo uskupení, které řídilo výstavbu těchto přehrad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) Vodní družstvo k regulování říčních toků a ke stavbě přehrad v povodí Zhořelecké Nisy.1047,62 %47,62 %  
c) Družstvo pro regulaci říčních toků v Jizerských horách a okolí.942,86 %42,86 %  
a) Protipovodňové družstvo.29,52 %9,52 %  

Graf

13. Myslíte si, že by města a obce měly investovat více finančních prostředků na údržbu výše zmiňovaných přehrad?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1676,19 %76,19 %  
Ne523,81 %23,81 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (92,9 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kočíb, J.Liberecký kraj - vodní díla (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://liberecky-kraj-vodni-dila.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.