Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Lidé a spánek

Lidé a spánek

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marta Hadravová
Šetření:05. 09. 2011 - 15. 09. 2011
Počet respondentů:248
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,tento dotazník mi slouží k mé seminární práci na téma ,,spánek“. Obsahuje celkem 12 otázek,v každé otázce zakroužkujte pouze 1 odpověď,která ná Vás nejvíce sedí. Prosím,odpovídejte pravdivě.

Odpovědi respondentů

1. Váš Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
252510,08 %10,08 %  
22249,68 %9,68 %  
19218,47 %8,47 %  
21197,66 %7,66 %  
24176,85 %6,85 %  
23176,85 %6,85 %  
20166,45 %6,45 %  
18145,65 %5,65 %  
33104,03 %4,03 %  
2693,63 %3,63 %  
ostatní odpovědi 17
28
27
16
31
30
34
15
44
32
41
37
35
51
42
43
36
55
39
47
29
14
12
13
49
50
53
57
63
46
38
45
7630,65 %30,65 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:24.75
Minimum:17
Maximum:44
Variační rozpětí:27
Rozptyl:37.75
Směrodatná odchylka:6.14
Medián:23
Modus:25

Graf

2. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena19679,03 %79,03 %  
muž5220,97 %20,97 %  

Graf

3. Kolik hodin spíte ve všední dny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně jak 8 hodin16064,52 %64,52 %  
8-10 hodin8634,68 %34,68 %  
více jak 10 hodin20,81 %0,81 %  

Graf

4. Spíte o víkendu více než ve všední dny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano17972,18 %72,18 %  
ne6927,82 %27,82 %  

Graf

5. Po probuzení se cítíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
klidně byste ještě spali14357,66 %57,66 %  
ospale,unaveně5421,77 %21,77 %  
odpočatě,fajn5120,56 %20,56 %  

Graf

6. Ráno se budíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
budíkem,budí mě jiný člověk 14859,68 %59,68 %  
sami od sebe10040,32 %40,32 %  

Graf

7. Běžně usínáte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 20 min14458,06 %58,06 %  
do 1 hodiny8735,08 %35,08 %  
později176,85 %6,85 %  

Graf

8. Sny se Vám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zdají jen občas11747,18 %47,18 %  
zdají často11445,97 %45,97 %  
nezdají176,85 %6,85 %  

Graf

9. Přes den spíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
téměř nikdy12550,4 %50,4 %  
při únavě11646,77 %46,77 %  
pravidelně (např. po obědě)72,82 %2,82 %  

Graf

10. Vyhovuje Vám váš režim spánku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14257,26 %57,26 %  
ne10642,74 %42,74 %  

Graf

11. Užíváte prášky na spaní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne24297,58 %97,58 %  
ano62,42 %2,42 %  

Graf

12. Pijete před spaním alkohol nebo kouříte cigarety?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne20883,87 %83,87 %  
ano4016,13 %16,13 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Váš Věk:

2. Pohlaví:

3. Kolik hodin spíte ve všední dny?

4. Spíte o víkendu více než ve všední dny?

5. Po probuzení se cítíte:

6. Ráno se budíte:

7. Běžně usínáte:

8. Sny se Vám:

9. Přes den spíte:

10. Vyhovuje Vám váš režim spánku?

11. Užíváte prášky na spaní?

12. Pijete před spaním alkohol nebo kouříte cigarety?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Váš Věk:

2. Pohlaví:

3. Kolik hodin spíte ve všední dny?

4. Spíte o víkendu více než ve všední dny?

5. Po probuzení se cítíte:

6. Ráno se budíte:

7. Běžně usínáte:

8. Sny se Vám:

9. Přes den spíte:

10. Vyhovuje Vám váš režim spánku?

11. Užíváte prášky na spaní?

12. Pijete před spaním alkohol nebo kouříte cigarety?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hadravová, M.Lidé a spánek (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://lide-a-spanek.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.