Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Lidská práva v ČSR 1945 - 1989

Lidská práva v ČSR 1945 - 1989

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radka Studničková
Šetření:01. 12. 2017 - 20. 12. 2017
Počet respondentů:92
Počet otázek (max/průměr):20 / 17.17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:51,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:11
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

vítejte u vyplňování dotazníku k mé odborné práci na téma Lidská práva v Československu v letech 1948 - 1989. Budu ráda, pokud budete dotazník sdílet. Jestli si dobu minulého režimu nepamatujete, zkuste alespoň odpovědět za Vaší rodinu, popř. si je k dotazníku přizvat.

Děkuji.

 

Odpovědi respondentů

1. Připadalo Vám, že socialistický/komunistický režim porušoval lidská práva?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 3, Nevímotázka č. 3, Nechci odpovědětotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7581,52 %81,52 %  
Ne1213,04 %13,04 %  
Nevím55,43 %5,43 %  

Graf

2. Pokud ano, čím? (Pokud jste v době 1948-1989 nežili, označte jako odpověď svůj názor.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nemohl/a jsem se svobodně vyjadřovat6080 %65,22 %  
Bylo mi upíráno právo na informace (kvůli cenzuře nebo propagandě v médiích)3952 %42,39 %  
Bylo mi upřeno právo opustit Československou republiku (upřena svoboda pohybu)3242,67 %34,78 %  
Nemohl/a jsem se svobodně sdružovat (v politických stranách, hnutích)2938,67 %31,52 %  
Byl mi znárodněn majetek bez legitimního důvodu bez náhrady2736 %29,35 %  
Nemohl/a jsem studovat, kvůli politickým důvodům2533,33 %27,17 %  
Nemohl/a jsem vyznávat svou víru2128 %22,83 %  
Nemohl/a jsem svobodně umělecky tvořit912 %9,78 %  
Pociťoval/a jsem strach o vlastní život79,33 %7,61 %  
Byl jsem předvoláván na VB jen za to, co jsem řekl, aniž by to bylo něco protiprávního.11,33 %1,09 %  
dá se říci, že vše uvedené plus něco navíc11,33 %1,09 %  
Cokoliv dalšího co souviselo se svobodou projevu, shromažďování, pohybu, podníkání 11,33 %1,09 %  
Bylo mi jen 9, když byla revoluce, ale rodiče nemohli studovat, dědeček byl zavřený v uranových dolech, nemohlo se cestovat, svobodně shromažďovat, mluvit co kdo chtěl.11,33 %1,09 %  
Nevím11,33 %1,09 %  
kombinace všeho uvedeného11,33 %1,09 %  
všechny možnosti11,33 %1,09 %  
Nikdo netoleroval psychické handicapy11,33 %1,09 %  

Graf

3. Četl/a jste tištěná média (např.Rudé právo, Mladou frontu, Noviny Práce, Svobodné slovo, deník Pravda)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, občas, zřídka4245,65 %45,65 %  
Ne2527,17 %27,17 %  
Ano, často, každý den1516,3 %16,3 %  
Nevím44,35 %4,35 %  
narodila jsem se až po r. 198911,09 %1,09 %  
podle věku11,09 %1,09 %  
nežila jsem v té době11,09 %1,09 %  
jsem ročník 1986, ale Rudé právo znám dobře z archivu11,09 %1,09 %  
Bylo mi jen 9 , noviny jsem nečetla.11,09 %1,09 %  
v dané době jsem nežila, takže jsem nečetla a ani nemohla číst uvedené11,09 %1,09 %  
v té době jsem ještě neuměla číst11,09 %1,09 %  
v této době jsem nežila11,09 %1,09 %  

Graf

4. Myslíte si, že byly noviny cenzurované, ovlivňované nebo propagandistické?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, velmi6469,57 %69,57 %  
Ano, z části2527,17 %27,17 %  
Nevím22,17 %2,17 %  
Ne, nemyslím si to11,09 %1,09 %  

Graf

5. Pokud ano, čím?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
KSČ25 %2,17 %  
Propaganda naopak řádí v dnešní době. Co tvrdí o hrůzách socialismu, to není většinou pravda.12,5 %1,09 %  
Občas bylo něco nadnesené a tak, ale dneska je to tomu stejně zase podobné...12,5 %1,09 %  
výběrem informací, stylistickou, demoagogií...12,5 %1,09 %  
Jasným prosazováním názorů KSČ12,5 %1,09 %  
Ideologií oficiální strany12,5 %1,09 %  
Režimem,dobou komunistů12,5 %1,09 %  
Chybami komunistického systému. SSSR bohové kapitalisté parchanti.12,5 %1,09 %  
určitě se v nich nepsalo pravdivě o Západu12,5 %1,09 %  
cenzory a také autocnzúrou12,5 %1,09 %  
ostatní odpovědi připosraností redaktorů
Marxem a Leninem
cenzura ksč
Dotaz měl být kým, případně i proč. Dotaz "čím" je nesmysl.
Propagovaly úspěchy socialismu.
Politickými žvásty, aby to vyhovovalo, upravené překroucené informace, aby se to hodilo pro ksč
vším, i zprávy ze sportu
přeceňování úspěchů, zamlčování nepříjemností
Vše bylo vydáno až po kontrole a selekci obsahu.
wtf, maaan... nikdo nesměl napsat nic jiného, než bylo odsouhlaseno stranou. lidi se předstihovaliu, kdo napíše něco, co se zalíbí komoušům víc...
Tak, že ano je jasné, takže není na co odpovídat. Co jsme se dozvěděli třeba o Černobylu, nebo o letu našeho prvního kosmonauta, takové hloupé otázky nemá cenu vůbec pokládat - pokud to teda není záměr.
stejně jako dnes, nesmělo se psát co nerada slyšela "vyšší místa" a řada redaktorů byla poplatná, stejně jako dnes
Především nenávistnou rétorikou proti USA, kultem osobnosti a stavěním SSSR do role neomylného vzoru.
vším, vyjma uvádění data vydání
čím byly propagandistické? stačí si přečíst v archivu jednu stranu rudého práva, celé věty, celé odstavce jsou tím cítit
Ani dnes se vše nedozvíme!
Stranou vole
Nezvěřejňování kritiky nebo ostrých slov vůči politickým objektům
i televize kdy nedávala úplná infromace a manipulace kdy vše sváděli na pravicovou stranu
cenzory
poukazovalo se na úspěchy režimu, zamlčovaly se naopak nedostatky; to, co se hodilo, bylo více vypíchnuté, případně informace předaná zkresleně, "polopravdy"
Texty podlehaly schvalování politickými orgány.
nemohli tam napsat vše co chtěli, protože by je taky mohli zavřít
Napřed na to byl úřad a později autocenzura.
výběr a interpretace zpráv
Úřadem pro tisk a informace
Upravené a úmyslně zatajované informace, cenzura, propaganda
Zájmy KSČ, zájmy SSSR a také zájmy (absolutně podúrovňové) dělnické třídy
oficiální linií KSČ
2972,5 %31,52 % 

Graf

6. Pokusili jste se Vy/někdo z Vašeho okolí emigrovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4245,65 %45,65 %  
Ano, úspěšně2830,43 %30,43 %  
Ne, nechtěl/a jsem1213,04 %13,04 %  
Nevím77,61 %7,61 %  
Ano, neúspěšně33,26 %3,26 %  

Graf

7. Jaká byla reakce Vaše/Vaší rodiny při 21. srpnu 1968, při vstupu vojsk Varšavské smlouvy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Negativní6671,74 %71,74 %  
Nevím1819,57 %19,57 %  
Pozitivní, souhlasil/a jsem s tím66,52 %6,52 %  
Bylo mi to jedno22,17 %2,17 %  

Graf

8. Připadaly Vám volby do Národního shromáždění, do České národní rady, Slovenské národní rady atp. v rozporu s ústavou (nebyly regulérní, demokratické)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, byly pouze symbolické4852,17 %52,17 %  
Nevolil jsem, kvůli absence aktivního volebního práva (nebylo mi v této době 18 let)3436,96 %36,96 %  
Bylo mi to jedno66,52 %6,52 %  
Ne, byly to volby svobodné33,26 %3,26 %  
Nevolil jsem z přesvědčení11,09 %1,09 %  

Graf

9. Přišli jste Vy nebo přišla Vaše rodina o nějaký majetek, kvůli komunistickému režimu? (v rámci znárodňování, kolektivizace, konfiskace)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3841,3 %41,3 %  
Ano, byt, pozemky2426,09 %26,09 %  
Ano, pole, statek (v rámci kolektivizace)2426,09 %26,09 %  
Ano, podnik2021,74 %21,74 %  
Nevím1010,87 %10,87 %  

Graf

10. Pokud ano, byla Vám/Vaší rodině poskytnuta odpovídající náhrada?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, náhrada nebyla vůbec poskytnuta3054,55 %32,61 %  
Nevím1221,82 %13,04 %  
Ne, náhrada byla menší hodnoty916,36 %9,78 %  
Ano, náhrada byla přiměřená47,27 %4,35 %  

Graf

11. Byli jste/byl příslušník Vaši rodiny vyslýchán/i sborem národní bezpečnosti (SNB) nebo sborem tajné bezpečnosti (StB)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano (já nebo členové mé rodiny)otázka č. 12, Ne, ale člen mé rodiny anootázka č. 13, Neotázka č. 13, Nevímotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3639,13 %39,13 %  
Ne, ale člen mé rodiny ano2223,91 %23,91 %  
Ano (já nebo členové mé rodiny)1819,57 %19,57 %  
Nevím1617,39 %17,39 %  

Graf

12. Pokud ano, proč?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Náboženské vyznání425 %4,35 %  
Stýkání s disidenty212,5 %2,17 %  
Vlastnictví knih zakázaných autorů212,5 %2,17 %  
prostě jsem se setkal s někým, o koho měli zájem16,25 %1,09 %  
Emigrace příbuzných16,25 %1,09 %  
Za slovní projevy, který ani nebyl proti tehdejším zákonům, a za ukazování fotografií ze zahraničí z událostí, o kterých se nepsalo v tisku.16,25 %1,09 %  
zajištění na ulici, protože se esnbák rozhodl 16,25 %1,09 %  
trestný čin nadřízeného16,25 %1,09 %  
Protikomunistická činnost16,25 %1,09 %  
můj otec byl jako dospívající vyslýchán kvůli nějakým textům a průpovídkám proti režimu, které napsal/pronsel ve škole16,25 %1,09 %  
aktivní účast na neoficiálních kulturních akcích16,25 %1,09 %  

Graf

13. Bylo Vám/členovi Vaši rodiny odpíráno právo na vzdělání z tzv. kádrových důvodů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, mé rodině/členovi rodiny3639,13 %39,13 %  
Ne3335,87 %35,87 %  
Ano, mně1516,3 %16,3 %  
Nevím1415,22 %15,22 %  

Graf

14. Byl na Vás/na člena Vaší rodiny vyvíjen nátlak k vstupu do KSČ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, byl/a jsem nucen/a vstoupit do KSČ, ale nátlaku jsem nepodlehl/a3538,04 %38,04 %  
ne, nebyl/a jsem nucen/a vstoupit do KSČ, nebyla jsem jejím členem2527,17 %27,17 %  
nevím1415,22 %15,22 %  
ne, nebyl/a jsem nucen/a vstoupit do KSČ, byla jsem jejím členem dobrovolně1111,96 %11,96 %  
ano, byl/a jsem nucen/a vstoupit do KSČ, kam jsem následně vstoupil/a77,61 %7,61 %  

Graf

15. Pokud jste Vy/Vaše rodina byli členy KSČ, z jakého důvodu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z přesvědčení1128,95 %11,96 %  
Má práce/práce člena mé rodiny členství ve straně vyžadovala718,42 %7,61 %  
Z donucení718,42 %7,61 %  
Z vypočítavosti (kádrový posudek, vzhledem k tomu, že děti chtěly na střední/vysokou školu))513,16 %5,43 %  
Z rodinné tradice25,26 %2,17 %  
neměl jsem sílu a odvahu odmítnout12,63 %1,09 %  
Nebyli12,63 %1,09 %  
Nebyli.12,63 %1,09 %  
k 12,63 %1,09 %  
potřeboval jsem byt12,63 %1,09 %  
Z blbosti12,63 %1,09 %  
ne12,63 %1,09 %  
nevím12,63 %1,09 %  
Nikdo z naší rodiny nebyl v KSČ, protože takoví lidé jako moji příbuzní se straně nehodili.12,63 %1,09 %  
nebyl12,63 %1,09 %  
můj dědeček vstoupil do KSČ po válce z přesvědčení, po nějaké době, když ideály ztratil, zase vystoupil; babička byla členkou, dokud ji nevyhodili (nevím přesně z jakého důvodu do strany vstoupila a co bylo důvodem vyhození)12,63 %1,09 %  
ze strachu12,63 %1,09 %  
Nikdo z rodiny nevstoupil do KSČ12,63 %1,09 %  

Graf

16. Jste:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muž4551,72 %48,91 %  
Žena4248,28 %45,65 %  

Graf

17. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
27-352426,09 %26,09 %  
16-262122,83 %22,83 %  
41-501920,65 %20,65 %  
51-601314,13 %14,13 %  
60+88,7 %8,7 %  
36-4077,61 %7,61 %  

Graf

18. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání (pokud jste student, jakou školu momentálně studujete)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysoká škola4650 %50 %  
Střední škola s maturitou3234,78 %34,78 %  
Střední škola bez maturity55,43 %5,43 %  
Základní škola55,43 %5,43 %  
Vyšší odborná škola44,35 %4,35 %  

Graf

19. Máte stálé zaměstnání? (Pokud jste student, vyplňovat nemusíte)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5676,71 %60,87 %  
Ne1723,29 %18,48 %  

Graf

20. V jakém kraji ČR bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha2628,26 %28,26 %  
Jihomoravský kraj1516,3 %16,3 %  
Ústecký kraj77,61 %7,61 %  
Středočeský kraj77,61 %7,61 %  
Moravskoslezský kraj77,61 %7,61 %  
Plzeňský kraj66,52 %6,52 %  
Pardubický kraj66,52 %6,52 %  
Královéhradecký kraj55,43 %5,43 %  
Zlínský kraj44,35 %4,35 %  
Olomoucký kraj22,17 %2,17 %  
Karlovarský kraj22,17 %2,17 %  
Nebydlím v ČR22,17 %2,17 %  
Jihočeský kraj22,17 %2,17 %  
Liberecký kraj11,09 %1,09 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Připadalo Vám, že socialistický/komunistický režim porušoval lidská práva?

2. Pokud ano, čím? (Pokud jste v době 1948-1989 nežili, označte jako odpověď svůj názor.)

3. Četl/a jste tištěná média (např.Rudé právo, Mladou frontu, Noviny Práce, Svobodné slovo, deník Pravda)?

4. Myslíte si, že byly noviny cenzurované, ovlivňované nebo propagandistické?

6. Pokusili jste se Vy/někdo z Vašeho okolí emigrovat?

7. Jaká byla reakce Vaše/Vaší rodiny při 21. srpnu 1968, při vstupu vojsk Varšavské smlouvy?

8. Připadaly Vám volby do Národního shromáždění, do České národní rady, Slovenské národní rady atp. v rozporu s ústavou (nebyly regulérní, demokratické)?

9. Přišli jste Vy nebo přišla Vaše rodina o nějaký majetek, kvůli komunistickému režimu? (v rámci znárodňování, kolektivizace, konfiskace)?

10. Pokud ano, byla Vám/Vaší rodině poskytnuta odpovídající náhrada?

11. Byli jste/byl příslušník Vaši rodiny vyslýchán/i sborem národní bezpečnosti (SNB) nebo sborem tajné bezpečnosti (StB)?

13. Bylo Vám/členovi Vaši rodiny odpíráno právo na vzdělání z tzv. kádrových důvodů?

14. Byl na Vás/na člena Vaší rodiny vyvíjen nátlak k vstupu do KSČ?

15. Pokud jste Vy/Vaše rodina byli členy KSČ, z jakého důvodu?

16. Jste:

17. Kolik je Vám let?

18. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání (pokud jste student, jakou školu momentálně studujete)?

19. Máte stálé zaměstnání? (Pokud jste student, vyplňovat nemusíte)

20. V jakém kraji ČR bydlíte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Připadalo Vám, že socialistický/komunistický režim porušoval lidská práva?

2. Pokud ano, čím? (Pokud jste v době 1948-1989 nežili, označte jako odpověď svůj názor.)

3. Četl/a jste tištěná média (např.Rudé právo, Mladou frontu, Noviny Práce, Svobodné slovo, deník Pravda)?

4. Myslíte si, že byly noviny cenzurované, ovlivňované nebo propagandistické?

6. Pokusili jste se Vy/někdo z Vašeho okolí emigrovat?

7. Jaká byla reakce Vaše/Vaší rodiny při 21. srpnu 1968, při vstupu vojsk Varšavské smlouvy?

8. Připadaly Vám volby do Národního shromáždění, do České národní rady, Slovenské národní rady atp. v rozporu s ústavou (nebyly regulérní, demokratické)?

9. Přišli jste Vy nebo přišla Vaše rodina o nějaký majetek, kvůli komunistickému režimu? (v rámci znárodňování, kolektivizace, konfiskace)?

10. Pokud ano, byla Vám/Vaší rodině poskytnuta odpovídající náhrada?

11. Byli jste/byl příslušník Vaši rodiny vyslýchán/i sborem národní bezpečnosti (SNB) nebo sborem tajné bezpečnosti (StB)?

13. Bylo Vám/členovi Vaši rodiny odpíráno právo na vzdělání z tzv. kádrových důvodů?

14. Byl na Vás/na člena Vaší rodiny vyvíjen nátlak k vstupu do KSČ?

15. Pokud jste Vy/Vaše rodina byli členy KSČ, z jakého důvodu?

16. Jste:

17. Kolik je Vám let?

18. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání (pokud jste student, jakou školu momentálně studujete)?

19. Máte stálé zaměstnání? (Pokud jste student, vyplňovat nemusíte)

20. V jakém kraji ČR bydlíte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Studničková, R.Lidská práva v ČSR 1945 - 1989 (výsledky průzkumu), 2017. Dostupné online na https://lidska-prava-v-csr-1945-1989.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.