Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Liebigovy stopy v Liberci

Liebigovy stopy v Liberci

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Anna Helvigová
Šetření:06. 11. 2013 - 13. 11. 2013
Počet respondentů:48
Počet otázek (max/průměr):10 / 8.92
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

tento dotazník nám pomůže se školní prací na téma "Liebigovy stopy v Liberci". Týká se tedy především obyvatel nebo návštěvníků města Liberec.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3062,5 %62,5 %  
muž1837,5 %37,5 %  

Graf

2. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 - 254287,5 %87,5 %  
26 - 3548,33 %8,33 %  
46 - 6012,08 %2,08 %  
36 - 4512,08 %2,08 %  

Graf

3. Je Liberec vaše rodné město?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3675 %75 %  
ano1225 %25 %  

Graf

4. Žijete nyní v Liberci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2450 %50 %  
ano2450 %50 %  

Graf

5. Říká vám něco jméno "Theodor von Liebig"?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3470,83 %70,83 %  
ne1429,17 %29,17 %  

Graf

6. Pokud ano, kdo si myslíte, že to byl?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

...

architekt

Architekt

Baron, továrník, obchodník s textilem, velkozaměstnavatel, majitel prvního automobilu v Českých zemích.

bohatý člověk, který se zasloužil o povznesení města Liberce

bohatý obchodník, zabýval se i průmyslem

Bohatý továrník v textilním průmyslu.

borec

Člen rodiny úspěšných podnikatelů na severu Čech.

Člen rodu Liebiegů, kteří na Liberecku podnikali v textilním průmyslu.

Liberecký magnát a továrník, který vlastnil Textilanu a další podniky.

Majitel a zakladatel textilany

nemohu si vzpomenout

Nevím, ale je podle něj pojmenovaná vila.

on

podnikatel a továrník

Podnikatel, zakladatel Textilany

Podnikatel.

Průmyslník

sportovec

Textilní továrník, který rozjel textilní výrobu na území Liberce a okolí. Byl to skvělý zaměstnavatel, protože si svých zaměstnanců vážil a stavěl jim obydlí, do kterého se stálí zaměstnanci mohli nastěhovat. A Aničko ukaž kozyyyyyyy :D

továrník

továrník

Továrník

Továrník

továrník

továrník - textilní výroba

Továrník, který se zasloužil o velký rozvoj města.

Tovarník, venující se textilnimu prumyslu. "Liberecky Bata"

Továrník, zakladatel textilního průmyslu v Liberci.

Významný podnikatel v textilním průmyslu a průkopník v oblasti automobilismu.

zakladatel Liebigova městečka, přinesl mnoha lidem praci ve své textilní továrně, holdoval automobilovým závodům, které hojně sponzoroval, ve svém městečku zavedl kompletní slubžby pro obyvatele, postavil výšinku, založil oblastní galerii

Zakladatel Textilany

Zakladatel textilní továrny v Liberci. Zapřičinil se o rozvoj urbanizace Liberce, zaměstnával mnoho lidí a postavil jim i sídliště. P.S. tenhle referát jsem dělala minulej rok :-).

7. Myslíte si, že to byl pro Liberec a jeho obyvatele významný člověk?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4291,3 %87,5 %  
ne48,7 %8,33 %  

Graf

8. Myslíte si, že byl pro Liberec přínosný nebo spíše opak?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, byl přínosný4191,11 %85,42 %  
ne, nebyl48,89 %8,33 %  

Graf

9. Znáte v Liberci nějaké stavby, které jsou pozůstatkem působení Theodora von Liebiga a jeho rodiny? Pokud ano, jaké?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

...

Libigova vila u textiní školy a libigovi vily na bídě

Liebiegova vila u kláštera, dnes již kromě jednoho objektu nestojící Textilana, Liebiegovo "městečko" - čtvrť nad Textilanou - Na Bídě

Liebiegova vila, Liberecká výšina, budova bývalé galerie, Liebiegovo městečko

Liebiegova vila, textilana

Liebiegův zámeček, textilana (dnes již nexistující), Liebiegovo mětečko pro dělníky.

Liebigova vila

Liebigova vila

Liebigova vila

Liebigova vila

Liebigova vila

Liebigova vila

Liebigova vila

Liebigova vila

Liebigova vila

Liebigova vila

Liebigova vila

Liebigova vila a Lebigovo městečko.

Liebigova vila, bývalá ozdravovna pod Libereckou výšinou

Liebigova vila, Liebigovo městečko

Liebigova vila, Liebigovo městečko (domy pro dělníky), Textilana apod.

Liebigova vila, Liebigovo městečko, budova radnice

Liebigova vila, Výšina, Textilana, sídliště Králův Háj

liebigova vila, založil základy Textilany

městečko, vila, liberecká výšina

ne

Radnice

Sídliště, Liebigova vila...

Textilana, Liebigovo městečko, Liebigova vila a mnoho dalších no-name staveb, které vybudoval.

Vila

Vila, "Liebigovo městečko", bývalá textilana

výšinka, Liebigova vila, Libigovo městečko jako komplex

Zámeček

10. Pokud znáte některé stavby, dokázali byste specifikovat místa, kde se nacházejí?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

...

ano, vilu u přehrady Harcov

Banka

centrum města, Perštýn

Dej mi mapu a já ti to ukážu!

Harcov

harcov, perstyn

jo

kousek od zrcadla - památník obětem komunismu. Jdeme od Textilní školy dolů k textilaně, pak stojí vila po levé straně.

Liebiegova vila se nachází kousek od SPŠ textilní, textilana dřív stála asi 5min cesty od vily

liebiegova vila v zatačce - ulice jablonecká, textilana.., prumyslové budovy-katerinky?

Liebiegův zámeček se nachází v Jablonecké ulici, nedaleko Liberecké přehrady, Liebiegovo městečko se nachází v městské části Perštýn.

Liebigova vila -> pod Sokolovnou u památníku obětem komunismu

Liebigova vila se nachází v části Kristiánov, nedaleko budovy P TUL. O Liebigovu městečku jsem zatím jen četl.

na konci přehrady směrem od Harcova k centru

na ulici Jablonecká, u přehrady, dříve tato vila sloužila i jako jesle

Nad bývalou Textilanou

ne

Nedaleko památníku obětem komunismu. Městečko - Nedaleko sídlistě Broumovská.

Perštýn

Poblíž Harcovské přehrady, pod hrází.

pobliž přehrady Harcov, nad Lidovými sady, nedaleko OC Fora

pod Péčkem, naproti tomu parku se zrcadlem

Textilana je již zbořena, ležela v údolí mezi sídlišti Broumova a Králův Háj, u tramvajové tratě do Jablonce n./N. Liebigova vila leží kousek od bývalé Textilany směrem k TJ Lokomotiva. Liebigovo městečko nevím, kde přesně leží.

U Památníku proti komunismu, u přehrady

v Jablonecké ulici, nad areálem bývalé Textilany

V okolí bývalé textilany

Vila - Jablonecká ulice, městečko - Perštýn, radnice - Nám. Dr. E. Beneše

Vila je pod Klášterem a textilana byla pod tím, dneska se dá říct tam, co vede tramvaj.

Viz předchozí otázka

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví

2. Váš věk

3. Je Liberec vaše rodné město?

4. Žijete nyní v Liberci?

5. Říká vám něco jméno "Theodor von Liebig"?

7. Myslíte si, že to byl pro Liberec a jeho obyvatele významný člověk?

8. Myslíte si, že byl pro Liberec přínosný nebo spíše opak?

9. Znáte v Liberci nějaké stavby, které jsou pozůstatkem působení Theodora von Liebiga a jeho rodiny? Pokud ano, jaké?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví

2. Váš věk

3. Je Liberec vaše rodné město?

4. Žijete nyní v Liberci?

5. Říká vám něco jméno "Theodor von Liebig"?

7. Myslíte si, že to byl pro Liberec a jeho obyvatele významný člověk?

8. Myslíte si, že byl pro Liberec přínosný nebo spíše opak?

9. Znáte v Liberci nějaké stavby, které jsou pozůstatkem působení Theodora von Liebiga a jeho rodiny? Pokud ano, jaké?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Helvigová, A.Liebigovy stopy v Liberci (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://liebigovy-stopy-v-liberci.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.