Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Listopad 1989 a Vy

Listopad 1989 a Vy

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Stejskal
Šetření:26. 08. 2009 - 11. 09. 2009
Počet respondentů:115
Počet otázek (max/průměr):12 / 4.14
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:27,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento průzkum má zjistit Váš vztah k událostem z roku 1989. Každý může mít jiný názor nebo zážitky z listopadu 1989, které nás samozřejmě zajímají. Dotazník je zcela anonymní.

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám přibližně let (tato otázka slouží ke statistickým účelům)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [pod 20 letotázka č. 10, 20 - 30otázka č. 10, 31 - 45otázka č. 2, 46 - 65otázka č. 2, nad 65otázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 306657,39 %57,39 %  
pod 20 let2420,87 %20,87 %  
31 - 452017,39 %17,39 %  
46 - 6543,48 %3,48 %  
nad 6510,87 %0,87 %  

Graf

2. Účastnil(a) jste se osobně listopadové revoluce 1989 ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Ne, ale zajímalo mě dění okolo revoluceotázka č. 5, Ne, revoluce mě nezajímalaotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, ale zajímalo mě dění okolo revoluce1456 %12,17 %  
Ano832 %6,96 %  
Ne, revoluce mě nezajímala312 %2,61 %  

Graf

3. Jakou formou jste se angažoval(a) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pochody, protesty8100 %6,96 %  
Podněcování veřejnosti 450 %3,48 %  
Jiné225 %1,74 %  

Graf

4. Co Vás k tomu přimělo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nelíbila se mi tehdejší politická situace, chtěl(a) jsem změnu562,5 %4,35 %  
inspiroval jsem se ostatními, šel jsem s proudem337,5 %2,61 %  
Jiný důvod112,5 %0,87 %  
začal(a) jsem sám(sama) od sebe112,5 %0,87 %  

Graf

5. Informoval jste se se o průběhu revoluce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, pomocí rádia, tisku, televize...1392,86 %11,3 %  
Ano, přes známé17,14 %0,87 %  

Graf

6. Z jakého důvodu jste se nezúčastnil(a) revoluce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neměl(a) jsem příležitost, podmínky mi to neumožňovaly741,18 %6,09 %  
jiný důvod317,65 %2,61 %  
nesouhlasil(a) jsem s revolucí317,65 %2,61 %  
nechtěl(a) jsem nic riskovat211,76 %1,74 %  
nic15,88 %0,87 %  
nevěřil(a) jsem, že se něco změní15,88 %0,87 %  

Graf

7. Ve které části Čekoslovenska jste se v době revoluce nacházel(a)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Čechy → konec dotazníku, Moravaotázka č. 8, Praha → konec dotazníku, Slovensko → konec dotazníku, jiné → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha450 %3,48 %  
Morava337,5 %2,61 %  
Slovensko112,5 %0,87 %  

Graf

8. Nacházel(a) jste se během revoluce v Olomouci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3100 %2,61 %  

Graf

9. Znáte někoho, kdo se aktivně účastnil revolučních hnutí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, znám266,67 %1,74 %  
ne, neznám133,33 %0,87 %  

Graf

10. Znáte někoho, kdo se aktivně účastnil revolučních hnutí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, neznám4448,89 %38,26 %  
ano, je to můj příbuzný2022,22 %17,39 %  
ano, znám1820 %15,65 %  
nevím88,89 %6,96 %  

Graf

11. Když se zamyslíte nad současností(politický stav, životní úroveň...), jste spokojen(a) ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, jsem plně spokojen(a) a nic bych neměnil → konec dotazníku, jsem spokojen, ale některé věci bych změnil(a)otázka č. 12, čekal(a) jsem, že to bude lepší, ale nestěžuju siotázka č. 12, Nejsem spokojen(a), po pádu komunismu jsem čekal něco lepšíhootázka č. 12, nejsem spokojen, to je vše → konec dotazníku, ani nevím → konec dotazníku, nechci odpovídat → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem spokojen, ale některé věci bych změnil(a)3733,64 %32,17 %  
nejsem spokojen, to je vše2724,55 %23,48 %  
Nejsem spokojen(a), po pádu komunismu jsem čekal něco lepšího2320,91 %20 %  
čekal(a) jsem, že to bude lepší, ale nestěžuju si1614,55 %13,91 %  
ano, jsem plně spokojen(a) a nic bych neměnil54,55 %4,35 %  
ani nevím21,82 %1,74 %  

Graf

12. Co byste napříkal změnil(a)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je toho hodně co bych chtěl(a) změnit, do jednoho řádku se to nevejde3749,33 %32,17 %  
problémy s korupcí, životní úroveň, politika3242,67 %27,83 %  
jiné56,67 %4,35 %  
nevím11,33 %0,87 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Citace

Stejskal, P.Listopad 1989 a Vy (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://listopad-1989-a-vy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.