Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Personální řízení - loajalita zaměstnanců

Personální řízení - loajalita zaměstnanců

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Brandez-vous
Šetření:16. 11. 2008 - 23. 11. 2008
Počet respondentů:14
Počet otázek (max/průměr):8 / 7.71
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:11,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento průzkum je součástí práce o ztrátě loajality zaměstnanců a jejich příčinách, zpracovanou pro předmět Personální řízení vyučovaného na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Odpovědi respondentů

1. Kolik procent přibližně činí přijatí absolventi z celkového počtu přijatých pracovníků?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 - 10 %750 %50 %  
11 - 20 %428,57 %28,57 %  
21 - 30 %321,43 %21,43 %  

Graf

2. Jakými metodami se snaží Vaše společnost budovat loajalitu zaměstnanců?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
benefity (mobilní telefony, stravenky, automobil, atd.)969,23 %64,29 %  
team buildingové akce861,54 %57,14 %  
školení a vzdělavání646,15 %42,86 %  
finanční odměny646,15 %42,86 %  
jasná pravidla pro stanovení platu538,46 %35,71 %  
jiné215,38 %14,29 %  

Graf

3. Jak měříte loajalitu zaměstnanců?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neměříme loajalitu861,54 %57,14 %  
vymýváním mozků17,69 %7,14 %  
Máme vysokou fluktuaci, důvodem je i nízká loajali17,69 %7,14 %  
Ankety, průzkumy spokojenosti17,69 %7,14 %  
každoroční dotazník17,69 %7,14 %  
neměříme, ale usuzujeme z trvání pracovního poměru17,69 %7,14 %  

Graf

4. Máte signály, že někdo ze starších zaměstnanců odešel kvůli nedostatečnému platovému ohodnocení?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1071,43 %71,43 %  
ne428,57 %28,57 %  

Graf

5. Pokud ano, máte signály, že na to měla vliv výše platu nováčka?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne969,23 %64,29 %  
ano430,77 %28,57 %  

Graf

6. Myslíte si, že zaměstnanci Vaší firmy mají pocit, že "se o ně firma stará"?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano969,23 %64,29 %  
nevím323,08 %21,43 %  
ne17,69 %7,14 %  

Graf

7. Myslíte, že zaměstnanci Vaší firmy vědí, kolik jaký plat mají jejich kolegové?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano750 %50 %  
ne750 %50 %  

Graf

8. Myslíte si, že se Váší společnosti daří budovat loajalitu zaměstnanců?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano642,86 %42,86 %  
ne535,71 %35,71 %  
nevím321,43 %21,43 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

, B.Personální řízení - loajalita zaměstnanců (výsledky průzkumu), 2008. Dostupné online na https://loajalita-zamestnancu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.