Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Lobbing v ČR

Lobbing v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Bek
Šetření:11. 02. 2013 - 20. 02. 2013
Počet respondentů:155
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,


tímto Vás žádám o vyplnění dotazníku, který se týka lobbingu v České republice. Dotazníkem chci prozkoumat veřejné mínění o problematice lobbingu. Výsledky použiji v praktické části mé bakalářské práce.


Děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Při představě pojmu „lobbing“ se Vám vybaví činnost:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
legální i nelegální8957,42 %57,42 %  
legální4126,45 %26,45 %  
nelegální2516,13 %16,13 %  

Graf

2. Spojujete si lobbing s korupcí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano10668,39 %68,39 %  
spíše ne2415,48 %15,48 %  
rozhodně ano2314,84 %14,84 %  
rozhodně ne21,29 %1,29 %  

Graf

3. Lobbing je podle Vás:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
činnost, která je přirozenou součástí moderní demokracie9661,94 %61,94 %  
činnost společnosti neprospěšná4227,1 %27,1 %  
činnost společnosti prospěšná1710,97 %10,97 %  

Graf

4. Znáte nějakého lobbistu? Nemusíte znát osobně.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11574,19 %74,19 %  
ne4025,81 %25,81 %  

Graf

5. Setkali jste se osobně s vykonáváním lobbingu v praxi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne11574,19 %74,19 %  
ano4025,81 %25,81 %  

Graf

6. Se kterou s následujících sfér si nejvíce spojujete lobbing? Pokud si lobbing spojujete s jinou než s některou z níže uvedených, uveďte s kterou.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
politika11976,77 %76,77 %  
obchodní společnosti2918,71 %18,71 %  
neziskové organizace31,94 %1,94 %  
Stavebnictví21,29 %1,29 %  
mafija10,65 %0,65 %  
veřejná správa10,65 %0,65 %  

Graf

7. V jakém rozmezí se podle Vás běžně pohybuje finanční ohodnocení lobbistů v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50001 - 100000 Kč6642,58 %42,58 %  
100001 Kč a více5434,84 %34,84 %  
25001 - 50000 Kč3019,35 %19,35 %  
15 - 25000 Kč53,23 %3,23 %  

Graf

8. Je podle Vás žádoucí regulovat lobbistickou praxi v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano7548,39 %48,39 %  
rozhodně ano5938,06 %38,06 %  
spíše ne1811,61 %11,61 %  
rozhodně ne31,94 %1,94 %  

Graf

9. Souhlasíte s případnou povinností lobbistů zapsat se do registru a vždy předložit zprávu o svých lobbistických aktivitách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano7145,81 %45,81 %  
spíše ano6240 %40 %  
spíše ne1710,97 %10,97 %  
rozhodně ne53,23 %3,23 %  

Graf

10. Kdy, podle Vašeho názoru, by mohl politik po ukončení jeho funkce vykonávat lobbistickou praxi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy8454,19 %54,19 %  
po dvou nebo více letech4629,68 %29,68 %  
ihned2516,13 %16,13 %  

Graf

11. Myslíte si, že lobbing má vliv na současnou politickou situaci v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně ano9058,06 %58,06 %  
spíše ano6139,35 %39,35 %  
spíše ne31,94 %1,94 %  
rozhodně ne10,65 %0,65 %  

Graf

12. Uznáváte lobbing jako regulérní zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne6843,87 %43,87 %  
spíše ano4126,45 %26,45 %  
rozhodně ne2717,42 %17,42 %  
rozhodně ano1912,26 %12,26 %  

Graf

13. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8856,77 %56,77 %  
muž6743,23 %43,23 %  

Graf

14. Vaše věková kategorie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 27 let12480 %80 %  
28 - 40 let159,68 %9,68 %  
41 - 65 let117,1 %7,1 %  
18 a méně let53,23 %3,23 %  

Graf

15. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou10668,39 %68,39 %  
vysokoškolské3925,16 %25,16 %  
základní42,58 %2,58 %  
vyšší odborné42,58 %2,58 %  
vyučený/á21,29 %1,29 %  

Graf

16. Vaše ekonomické zařazení:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student11070,97 %70,97 %  
zaměstnaný3421,94 %21,94 %  
OSVČ95,81 %5,81 %  
nezaměstnaný21,29 %1,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Při představě pojmu „lobbing“ se Vám vybaví činnost:

  • odpověď legální i nelegální:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 41 - 65 let na otázku 14. Vaše věková kategorie:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Při představě pojmu „lobbing“ se Vám vybaví činnost:

2. Spojujete si lobbing s korupcí?

3. Lobbing je podle Vás:

4. Znáte nějakého lobbistu? Nemusíte znát osobně.

5. Setkali jste se osobně s vykonáváním lobbingu v praxi?

6. Se kterou s následujících sfér si nejvíce spojujete lobbing? Pokud si lobbing spojujete s jinou než s některou z níže uvedených, uveďte s kterou.

7. V jakém rozmezí se podle Vás běžně pohybuje finanční ohodnocení lobbistů v ČR?

8. Je podle Vás žádoucí regulovat lobbistickou praxi v České republice?

9. Souhlasíte s případnou povinností lobbistů zapsat se do registru a vždy předložit zprávu o svých lobbistických aktivitách?

10. Kdy, podle Vašeho názoru, by mohl politik po ukončení jeho funkce vykonávat lobbistickou praxi?

11. Myslíte si, že lobbing má vliv na současnou politickou situaci v České republice?

12. Uznáváte lobbing jako regulérní zaměstnání?

13. Vaše pohlaví:

14. Vaše věková kategorie:

15. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

16. Vaše ekonomické zařazení:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Při představě pojmu „lobbing“ se Vám vybaví činnost:

2. Spojujete si lobbing s korupcí?

3. Lobbing je podle Vás:

4. Znáte nějakého lobbistu? Nemusíte znát osobně.

5. Setkali jste se osobně s vykonáváním lobbingu v praxi?

6. Se kterou s následujících sfér si nejvíce spojujete lobbing? Pokud si lobbing spojujete s jinou než s některou z níže uvedených, uveďte s kterou.

7. V jakém rozmezí se podle Vás běžně pohybuje finanční ohodnocení lobbistů v ČR?

8. Je podle Vás žádoucí regulovat lobbistickou praxi v České republice?

9. Souhlasíte s případnou povinností lobbistů zapsat se do registru a vždy předložit zprávu o svých lobbistických aktivitách?

10. Kdy, podle Vašeho názoru, by mohl politik po ukončení jeho funkce vykonávat lobbistickou praxi?

11. Myslíte si, že lobbing má vliv na současnou politickou situaci v České republice?

12. Uznáváte lobbing jako regulérní zaměstnání?

13. Vaše pohlaví:

14. Vaše věková kategorie:

15. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

16. Vaše ekonomické zařazení:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bek, J.Lobbing v ČR (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://lobbing-v-cr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.